O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.12. - 25.12. 2011

20.12.2011 08:43
Milovaní,
během minulého týdne cítili mnozí z vás silný příliv energie procházející vámi do krystalického jádra Matky Země. Jde o službu, ke které jste se všichni zavázali, abyste prostřednictvím svých fyzických těl přijali ty nejvyšší Kosmické energie, jaké můžete zvládnout. Vaše dobrovolné služby ve funkci převaděčů energií Světla a Lásky jsou nejpotřebnější v souvislosti s přijímáním a ukotvováním Kosmického Kristova Světla. Je tu ještě jedna, vedlejší výhoda, a to, že čím více pomáháte Všem a Všemu, tím více Světla dokážete absorbovat a přijmout do svých vlastních fyzických bytí.

Tato aktivita se může proměnit v pocity únavy a ospalosti a občas, naopak, v nespavost. Jde o přirozenou část procesu přípravy vašich těl na silnější příliv vyšších energií. Všechno, co ještě čeká na vyčištění uvnitř vaší DNA a každé buňky vašeho těla, co není Láska, to vše si začnete uvědomovat. Opět vás upozorňujeme, abyste pouze pozorovali myšlenky, které přichází, mentální a emocionální vzory bolesti, utrpení, smutku, zloby, pocity vzteku a další pocity, které ve vás vyvolávají otázku, zda není čistící proces nekonečným cyklem opakující se historie.

Co se právě děje, je to, že díky uvědomění si těchto cyklů a vzorů můžete tyto momenty obrátit v procvičování alchymie, v mistrovství ovládání svých myšlenek a emocí, neboť když se tyto myšlenky objeví, můžete je rychle proměnit, aby byly povznášející a posilující. A tímto způsobem můžete postupně snižovat účinek těchto myšlenek a emocí, dokud nebudou plně rozpuštěné, čisté a rozptýlené. Víme, že je těžké překonat potřebu ega být ještě jednou součástí těchto cyklických vzorů, ale díky své vytrvalosti toho můžete dosáhnout. A jak to budete jednou ovládat, stane se pro vás tento proces nástrojem, který můžete používat během svého života.  O čem je bytí v Lidském těle? O mistrovství Sebe sama.

Pokračujte, udělejte si každý den čas na pronášení afirmací a posilování svého záměru nejvyššího dobra pro sebe, pro své milované a jejich drahé a pro celé Lidstvo. Uvědomte si Světlo každý den při probuzení, tím si nastavíte vzor pro celý den a to vám pomůže následovat vyšší záměr a volání vaší Duše. Představte si holubici Míru kroužící kolem vaší Planety zahrnující vás svou milující náručí. Afirmujte si, že na Zemi zvítězí Mír. Procvičujte si stahování proudu svého Světelného sloupce, který vás obklopuje a neustále ochraňuje, a vnořte se pak do Fialového Plamene. Pravidelné provádění těchto jednoduchých úkonů vám pomůže zůstat soustředěni, až budou atmosférou proudit vyšší energie. (Návody na tyto úkony najdete na www.therainbowscribe)

Každý aspekt vašeho fyzického Bytí se transformuje na vyšší Světlo a Lásku a to bude v následujících týdnech a měsících pokračovat, budete ohromeni, jak daleko jste pokročili v tak krátkém čase. Milujte se navzájem, jako vás miluje Stvořitel a odpouštějte každému a všemu, neboť to je jistá cesta k povznesení se do vyšších úrovní a frekvencí. Kde je pravé a upřímné odpuštění, tam se vyrovnává karma, a to v kterékoli situaci, v níž jste hledali řešení. A to nejdůležitější je odpustit sami sobě, abyste nejprve tyto věci uvedli do pohybu - ať vědomě, nebo podvědomě. Vše má vyšší smysl, Drazí. Vše je v pořádku a skvělé.

JÁ JSEM Hilarion
©2010 Marlene Swetlishoff,
https://www.therainbowscribe.com/


Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.12. - 25.12. 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.