O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 4.12. - 11.12. 2011

05.12.2011 22:25
Milovaní,
energie Kosmické Lásky nabírají na intenzitě a vy vcházíte do nové fáze integrace nejnovějších aspektů sebe samých, které se ve své podstatě opět sjednocují s vaším energetickým polem. Kdykoli ztělesňujete více svého Božského Kristova Já, vaše fyzické tělo se přizpůsobuje a prochází transformací, aby přijalo tuto vyšší energii a frekvenční úroveň. Vše je v pohybu, a to i ve chvílích, kdy máte pocit, že jste uvízli v nehybné poloze. Ve skutečnosti (v té nové realitě) je vše ve stavu příprav a vše je v pohybu.

Tyto silnější přílivy energie vyšší frekvence odhalují nadále v nitru každého z vás vše, co s ní není, či je v rozporu. Všechny recyklované energie a vzory vyjádření, které ještě nebyly transformovány do vyšší úrovně projevu, se opět objeví, abyste je uvolnili a propustili je. Umožníte to tím, že je budete chtít nechat odejít tak, jak přicházejí a žehnejte každé situaci, člověku nebo příležitosti, jenž toho byli součástí. To vám pomůže osvobodit se a nechat to odejít a naopak naplnit se energií vyšší frekvence Božské Lásky. Jakmile této možnosti otevřete své srdce, dojde v něm k velkému ozdravění.

Dovolte si procítit milost Stvořitele pronikající vašimi Bytostmi a vaším Světem. Přijměte, že si zasloužíte lásku Boha a lásku ostatních a že máte schopnost milovat vše a že jste v této lásce bezpeční. Toto je roční období, kdy je mnohem snazší cítit energie altruismu, laskavosti, milující dobroty, štědrosti, klidu, dobré vůle, štěstí a radosti. Využijte tento čas k utvrzení vize reality Nové Země, aby tato vize zakořenila v úrodné půdě, kterou jste obdělávali a připravovali během svého života a zasaďte si svá semínka nových začátků s vírou a nadějí.

Pokračujte ve své práci, zvyšujte své frekvenční úrovně až jak nejvýše to každý den půjde a dejte vždy svým fyzickým tělům čas, aby se přizpůsobila a adaptovala tím, že o sebe budete pečovat a milovat se. Transformace vašich čtyř nižších těl vám přinese možnost přijmout své Božské stránky s ladností, lehkostí a bezpečím. Tento proces stále pokračuje a probíhá v souladu s potřebami, požadavky a záměry každého z vás jednotlivě. Z našeho pohledu se všichni rozvíjíte a transformujete doslova s vlajícími prapory. Kdybyste se mohli vidět, nepotřebovali byste rozvěšovat své barevné vlajky.

Každý jste na jiném stupni svého vyrovnání s mnoha lidmi, místy a věcmi, ovšem to nejdůležitější je pamatovat si, že v každém dokončení je nový začátek. Vždy je něco dalšího, co se dá naučit, uskutečnit, objevit a vyjádřit, a to je ta oblast, do které nyní vstupujeme, do fáze manifestace. Buďte pevné mysli, silného srdce a ducha, Milovaní, a zůstávejte vděční. Nový způsob Bytí je žít v Radosti.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Mistr Hilarion - Poselství pro týden 4.12. - 11.12. 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.