O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mistr Kuthumi – Kruh pro vzestup

17.02.2012 17:43

Moji milovaní, přicházím vás pozdravit s velkým potěšením. Z mého srdce a celého bytí proudí mnoho lásky, aby vás objala. Jsme jednou energií a já vidím, jak mezi lidstvem a Stvořitelem obrovsky narůstá přítomnost jednoty. Jednota, soulad a nepřetržitý proud energie jsou nyní v této tak posvátné době pro všechny nesmírně důležité, protože umožní, aby se udály velmi potřebné změny. Jako vždy je mým posláním probudit vaše bytí a duši, umožnit vám každý den vaší fyzické existence kousek postoupit. Rád bych k vám promluvil o postupu, který vám pomůže v čištění vašich energií, v navýšení toku energie ve vašem bytí a umožní hlubší propojení se Stvořitelem. Se změnou, která na Zemi a ve vašem bytí probíhá tak odhodlaně a snadno, bych vám rád předložil inspiraci ku pomoci splynutí vašich energií v jednu a k zachování patřičné vibrace energie.

Mnozí z vás jsou si již vědomi síly symbolů a tvarů a starobylé symboly stále nabývají úcty; již víte, že symbol obsahuje vibraci, která může ovlivnit vaši vlastní energii. Takové starobylé symboly byly na Zemi používány mnohými, aby povznesly jejich duchovní růst, ale já bych rád, abyste pochopili, že každý tvar na Zemi má svou jedinečnou vibraci, která napomáhá hlubšímu propojení se Stvořitelem. Není to tolik ve významu tvaru či symbolu, ale ve vlastní struktuře, kterou vytváří, která má vliv na váš duchovní růst. Rád bych řekl, že ne všechny symboly mají takovou sílu či vliv, ale dokonce tvary, které vidíte v každodenním životě, jako je kruh, čtverec, trojúhelník, šestiúhelník, nesou posvátné vibrace pomáhající duchovnímu postupu.

Mnoho starobylých civilizací rozumělo síle symbolů, formovali své vědomí do tvarů listů a tvarů slunce či měsíce. Mnozí dokonce rozjímali, když upřeně hleděli na tvar jediného okvětního lístku či oblázku, aby přijali či zaktivovali moudrost ve svém bytí. Zjistili, že určité tvary mají pozitivní vibrace, které urychlovaly jejich růst a proto umisťovali tyto tvary do svého životního prostoru nebo do posvátných míst, aby povznesly nejen jejich energii, ale i energii Matky Země. Umím si představit, že kdybyste se hned teď podívali kolem sebe, uvidíte mnoho tvarů, ať už v podobě nábytku či obrazů; každý ovlivňuje vaše vibrace. Je nešťastné, že lidstvo v této etapě pokládá vliv tvarů ve svém životě za samozřejmý. Zaměřením pozornosti a s porozuměním jste schopni odhalit tvary, které pomáhají vašemu vzestupu a pak se těmito tvary obklopit nebo je dokonce nosit natištěné na oblečení. Možná budete potřebovat být obklopeni mnoha různými tvary, aby nepřetržitě podněcovaly vaši mysl a duši nebo možná budete potřebovat mít ve svém prostoru jeden určitý tvar, který vám přinese soustředění, jasnost a klid.

Je zajímavé pozorovat tvary, kterými jste se v poslední době obklopili a uvědomovat si tvary opakovaně se objevující. Pak můžete meditovat, zaměřovat se na svůj dech a současně se koncentrovat na tvar a žádat, aby vám byla sdělena moudrost spojená s tvarem, na který hledíte, či aby byla aktivována z vašeho bytí. Toto je zajímavý postup, protože zároveň sledujete své pocity a jakékoli vjemy, které získáváte při pozorování tvaru.

Mnoho z vás si je již vědomo vibrací a vlivů tvarů, ať už si to plně uvědomujete nebo ne. Máte tuto informaci v sobě z minulých životů a to je důvod, proč je tolik tvarů rozvíjeno v současné realitě lidstva. Rád bych také řekl, že u některých tvarů je vám vnucováno, že snižují vaše vibrace nebo vám v životě vytvářejí bloky; tvrdí to ti, kteří by rádi snížili a drželi sílu lidstva na nízké úrovni. Nerad bych, abyste jste si dělali s různými tvary ve své realitě starosti, zda nesou pozitivní či negativní vibraci; většina má vibraci neutrální, což je pro duchovní vývoj velmi podpůrné. Pouze bych rád, abyste si byli vědomi, že vědomí, moudrost a duchovní inspirace je ve všem ve vás i kolem vás. Chtěl bych vám jen pomoci odhalit tvary, které vám pomáhají a posilují vaše bytí a pak je můžete používat ve svém každodenním životě.

Účelem mého dnešního povídání je nabídnout vám tvar kruhu. Kruh je již dlouho považován za posvátný a představuje jednotu, dokonalou energii, souhru, věčný proud, sílu, neporušitelné svazky, neustálou pozornost a harmonii. Kruh může představovat mír, jak vnitřní, tak vnější, a také určení. Často chápeme jako mimořádně duchovně přitažlivý a důležitý tvar spirály, protože představuje nepřetržitou stále rostoucí energii, která je věčná. U kruhu se naproti tomu zdá, že setrvává na stejné energetické úrovni a stále se vrací zpět do svých stop, neustále vytváří tu samou energii. Je to neměnný výtvor stejné energie, který, jak cítím, je nyní na Zemi v této božské době velmi důležitý.

Přál bych si, abyste si mnohokrát nakreslili kruh během meditace do svého aurického pole. Věřím, že jestli si přivoláte určitou energii podle svého výběru, aby tento kruh vytvořila, manifestujete tím hojnou a vhodnou energii, která zůstane ve vašem energetickém poli, aby podporovala váš duchovní vývoj, udržovala vaše vibrace, až se budou objevovat změny ve vás a kolem vás. Není nutno se znepokojovat, že budete kvůli tomuto cvičení mít stále podobné vibrace, protože pokaždé, když toto cvičení děláte, můžete si do svého bytí ukotvit vyšší či rychlejší vibrace světla. Dokonce i po skončení meditace bude energie stále plynout a bude vytvářet vibraci podle vašeho záměru, aby vás neustále podporovala. To, že si narýsujete kruh do svého aurického pole a dokonce i na své fyzické tělo, může mít léčivý účinek, protože to udržuje vaši jednotu a integraci se Stvořitelem, rozpouští věškeré stagnující energie a aktivuje přirozený proud energie životní síly skrze vaše čakry, tělo a auru.

Nyní bych se s vámi rád podělil o meditační cvičení.

Nejprve bych rád, abyste se v klidu posadili a zaměřili se na svůj dech.

Položte si ruce na srdeční čakru a požádejte svou duši, aby se s vámi podělila o ty nejvhodnější vibrace energie, kterou potřebujete v tuto chvíli ukotvit ve svém bytí.

MŮŽE TO BÝT ENERGIE VYVÁŽENOSTI OD STVOŘITELE NEBO TAKOVÉ KVALITY JAKO LÁSKA, MÍR NEBO RADOST. MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT ZAVOLAT SVĚTLO URČITÝCH PRŮVODCŮ, KRÁLOVSTVÍ ANDĚLŮ NEBO SVOU DUŠI. NEDOKÁŽETE-LI MOMENTÁLNĚ ZÍSKAT JAKÉKOLI VEDENÍ, JEDNODUŠE POŽÁDEJTE O PROPOJENÍ S TOU PRO VÁS V TUTO CHVÍLI NEJVHODNĚJŠÍ ENERGIÍ. PAK NAHLAS POŽÁDEJTE, ABYSTE BYLI PROPOJENI S VÁMI VYBRANOU ENERGIÍ A ABY ZAČALA TÉCI DO VAŠEHO BYTÍ SKRZE KORUNNÍ ČAKRU NA VRCHOLKU VAŠÍ HLAVY A DO VAŠÍ SRDEČNÍ ČAKRY.

Nechť světlo naplní vaši srdeční čakru a vtéká do vašich rukou a nohou.

Sundejte ruce ze své srdeční čakry, držte ruce dlaněmi vzhůru.

Začněte kreslit kruhy oběma dlaňovými čakrami v jakémkoli směru a způsobem, který se vám zdá nejvhodnější.

Vizualizujte nebo udržujte ve své mysli soustředění na kruhy a až se vám to podaří, můžete si ještě nechat zavřené oči a jen si uvědomovat změny energie.

Včleňujete nyní své vybrané vibrace do svého bytí a aurického pole skrze své dlaňové čakry a pevný neměnný tvar, který vytváříte.

Tyto tvary budou nadále existovat a vyzařovat i poté, co jste dokončili cvičení. Můžete pohybovat rukama kolem svého aurického pole nahoru, dolů, do stran a vytvářet nové kruhy, až se budete po nějakou dobu zaměřovat na určitou oblast, kde se vám to bude zdát vhodné.

Až tento proces dokončíte, můžete si představit sebe sama jako velký kruh zdůrazňující vaši jednotu se sebou i se Stvořitelem.

Doufám, že toto pro vás bude užitečné, může to být obrovsky silné při čištění, energetizování a posilování vašeho bytí a energie. Můžete vibraci, kterou jste si vybrali změnit pokaždé, kdy chcete nebo můžete jednoduše požádat o rychlejší vibraci.

V energetických kruzích jednoty,

Já jsem Mistr Kuthumi.

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Mistr Kuthumi – Kruh pro vzestup

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.