O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

MOMENT ROZHODNUTÍ...

28.10.2011 11:47

Vážení čtenáři a čtenářky, o tomto článku jsem věděl ihned po vydání 26.10. 2011, ale čekal jsem na dnešní den....!!!Tento článek chci trochu okomentovat a tím i celou channelingovou scénu. Je dobré, že se probudili do vědomého spojení mnozí z nás po celém světě. Je dobré, že zprostředkovávají úhly pohledu jak své, tak těch na které jsou napojení a nebo se napojují. Je však škoda, že pro stromy není vidět les a pro les jednotlivé stromy....!!! Co tím chci říci? Občas nevidíme především záměr Stvořitele Všeho. Nasloucháme hvězdným bratrům a sestrám, kteří mají své úhly pohledu , ale i někdy své záměry. Nechci nic relativizovat a nebo něco napadat, jen říkám a ptám se každého z vás: "Hovořili jste se svým vnitřním Božstvím a skrze něj byli jste v Boží přítomnosti? Ptali jste se Stvořitele Všeho, jaký má záměr s vámi a s Lidstvem?" Nepociťujete vy sami na sobě ty obrovské přípravné změny? Opravdu si myslíte, že ještě další rok vás bude někdo "mordovat" energiemi, které byste se jinak naučili snadno v tzv. "Kosmické řeči" na materializaci a dematerializaci? Není to náhodou ze strany kontaktérů strach z vlastního blamování, že nějaký vyřčený termín nevýjde? Nebuďme malověrní a žijme v Tady a Teď, budem tak snadno naladěni na příjem z intuičního kanálu, který je kanálem samotného Stvořitele Všeho skrze Kristovo Vědomí a činnost Ducha Svatého...!!! Nikdo si neumí pořádně představit jak to bude v 5.D z hlediska přechodného stavu než se rozkoukáme, než se ustanoví vše co ustanoveno má být, takže pokud končí MK dnes a zítra, končí i pobyt ve 3.D .... pak bude muset být přechodová  doba, prostor, než si zvyknem, že už nejsme zde, ale tam a tam je vlastně již zde!!! Podle mne určený termín 2012 je již dnes, jen podle starého počítání jsme v 2011. Starý čas 2012 můžeme brát jako pro nás orientační mezník pro to kdy opuštěná Zem, stará Zem se stane třeba Sluncem, nebo tento úsek času bude na stabilizaci v novém s možností vrátit se do 3.D na nějakou jinou vývojovou zelenou planetu v této Galaxii... Já nevím co bude k tomuto jakože mezníku, ale jedno vím naprosto přesně: Dnes je 21.12.2012 pro naše GMT a zítra pro GMT s posunem (severní a jižní Amerika) ve smyslu konce všech devíti vln podle MK.

Pro doplnění uvedu zde jeden příspěvek na blogu čtenářů www.osud.cz od přispívatele Gap:

Noc z 28.10. na 29.10.

 
Dovolte mi podělit se se svým pohledem na konec evolučních časových vln mayského kalendáře.

Evoluční cykly mayského kalendáře mají být podle Callemana dovršeny 28.10. 2011. K tomu, aby mohly být uzavřeny, je nutné nastolit rovnováhu. I proto jsem si pro sebe nezadával jednoznačný termín konce těchto cyklů. Zajistit rovnováhu, byť jen v části Vesmíru není až tak prosté. Jak se termín přiblížil vnímám, že mayský kalendář reflektuje princip, jenž je na nás nezávislý a jemuž se podřizují i „silové bytosti“ (Kristus Archandělé ...), které jsou akční v Subvesmíru, ve kterém se nacházíme.

Aby mohla být v bodě Nula nastavena rovnováha, musí se čas zastavit, přestane existovat. Nejspíše jen nemnoho „lidí“ v té chvíli „neusne“. Stav „usnutí“ většiny lidí nenastává prvně. Nastal i cca před dvěma, třemi roky, když všechny „silové bytosti“ odešly rokovat o dalším postupu a jejich vnímání (vědomí) nebylo zaměřeno do našeho prostoru. Teď to bude jiné. I v tom stavu „spánku“ bude možné volit svůj další život.

Po rozpohybování z bodu Nula bude Svět pokračovat dál a každý půjde po cestě jenž si zvolil.

Přeji všem volbu, která je pro vás nejlepší.

Osobně k tomu nechci nic dodávat , protože není co dodat, vzhledem k tomu, že je vše jasně řečeno a s čím tak nějak skoro souhlasím (promiň Petře - úsměv)

 

Ještě něco k vnímání času...

Pokud přejdeme do 5.D, tak to poznáme i ve vnímání času, protože 5.D je střední "astrálno" a tedy zde pojímání času je už dost neurčité. Co je zde jednoznačně určité , jsou formy a tvary. Takže pokud budeme stále dostávat info o dnešku a realizace proběhne za cca 14 dní , jsme ve 3.D. Jestliže bude řečeno zítra ve dne (noci) a bude to za cca 6-7 dní (nocí), jsme ve 3.D. Když ale nastane situace, že zítra bude podle našeho vnímání zítra, jsme v 5.D nebo jiné astrální dimenzi (4. nebo 6.D).....

To je vše co jsem vám chtěl říci na výše uvedené téma. Přeji každému člověku na této planětě a Planetě samotné, mnoho Světla a Lásky v každé buňce, částečce, vlně jeho bytí....!!!

LK a LKA

 

 

Uveřejnil(a) Lenka    Středa, 26 Říjen 2011 12:34

Dr. Colleman - objevitel Mayského kalendáře: Mayové nikdy neříkali, že svět skončí, říkali, že v tomto dni „28.10.2011 sestoupí 9 bohů", tedy jinak řečeno, že se spojí všech devět vln vývojových cyklů a cykly Tzolkin, a datum tohoto okamžiku, kdy se může stát cokoliv, je 28.10.2011, ne rok 2012.

Datum 21.12.2012 je také důležité a představuje svým způsobem konec světa, ale v jiném smyslu!

28.10.2011 je označen v mayském kalendáři jako "vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů", je to den, kdy "velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu." Ta budoucnost, která přijde s rokem 2012, bude vytvořena na základě a prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž datum konce cyklů 28.10. je dobou maximálních tvůrčích možností.

Zjednodušeně řečeno se dá říci:

21.12.2012 se stane to, co si 28.10.2011 vybereme!

Colleman považuje propagandu týkající se prosince 2012 za manipulaci mající odvést pozornost lidí.  Jsme totiž vedeni k tomu, abychom očekávali události 21.12.2012 s vědomím konce světa, místo abychom se soustředili na utváření budoucnosti ve dnech kolem 28.10.2011. Ti, kdo nedokáží poznat význam této doby, mohou minout velkou příležitost.
Pop kultura si vybrala za svůj vrcholný okamžik prosinec 2012, který má destruktivní charakter, zatímco vrchol konstruktivních sil, který je v říjnu 2011, je opomíjen.

Správná otázka tedy není:    Co se stane v roce 2012?

                                               ale

                                       Čím chcete v roce 2012 být?

A přání se neplní sama, nýbrž musí být realizována. V blízkém období se nám otevírá možnost transformovat celý náš svět a sebe sama. V souladu s výrokem: "Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě", připisovaným Gándhímu, je potřeba během posledního období konce cyklů vyvinout úsilí, aby se společný záměr mohl manifestovat.


Autor textu: Jana Budařová
Zdroj textu:
https://www.novoucestou.cz/

 

 

Diskusní téma: MOMENT ROZHODNUTÍ...

Datum: 29.10.2011

Vložil: janko

Titulek: rotace nebo pulzace?

Dovolím si citovat z úvodu stránek Rahunty:
Tento Krystal se otáčí kolem své svislé roviny(paprsku –osy tzv. Nulových bodů, která prochází vrcholy a středem Krystalu)
Tyto Nulové body jsou Tři :
a) 1. Nulový Bod (vrchní vrchol Krystalu) je bod projevu Boha v tomto Krystalu a následně v celém odpovídajícím Mikrokosmu.
b) 2. Nulový Bod Všech Nulových Bodů Mikrokosmu= Centrum Mikrokosmu (střed Krystalu)
c) 3. Nulový bod (spodní vrchol Krystalu) je bodem prapodstaty tzv. Normálního Vědomí, což odpovídá nejčistšímu = nezdeformovanému stavu Vědomí Mysli.

... Je dobře, že se situace obrací ve prospěch lidí, vnímajících i jiné souvislosti, než které můžeme načerpat četbou a studiem materiálního světa. Mnozí zde znají i další "světy", přístupné vnímáním v spojitých frekvencích našeho těla.
Je na čase opustit některé principy, které jsou ale společné pro oba světy - princip rotace - je až druhý v pořadí vývoje všech světů. Ten základní, přenášený recyklací i do našeho poznání - je PULS - rezonance vstupní síly. Ten je pak činnou složkou dalšího vývoje samořiditelnosti sil v prostoru. Pohyb "tam a zpět", čtyři slova, vyjadřující princip archetypu trojice, kde spojení dvou protikladů vede ke třetímu anebo proti třetímu. A to v libovolně velikém okruhu celků.
Krystal - jako forma stavové symetrie poznatků má svůj centrální bod - i nekonečně mnoho dalších bodů, ze kterých si "stupně živosti" vybírají svou formu a úlohy.
Krystal se nepotřebuje točit, název je popisem optimální struktury navazujících souvislostí. Krystal také nemusí mít jediný vrchol, To, co popisuje poznání Rahunty - je polovinou cesty, která ještě zachovává SMĚR (v podobě osy krystalu).
Jakmile dojde kdokoliv do svého "nulového bodu", zjistí, že jeho "krystal" se netočí, že sousedí s dalšími krystaly a vytváří společně větší soustavu - rodinu krystalů, vázaných dostřednou silou toho krystalu, který považují za středový.

Tím středovým "krystalem poznání" je vždy soubor fungujících vazeb mezi duchovním a světským poznáním.
ad a1: vrchním nulovým bodem je vždy vnímání, myšlení a činy člověka - protože pouze lidi zajímá, co je za hranicemi jejich poznání. Proto i změnu dobového paradigmatu vždy přináší impuls jediného člověka - ale právě on popisuje velikost "krystalu souvislostí", které dovede propojit některým jazykem, aplikovaným na fyzikální realitu.
ad b2: Mikrokosmos takového člověka postupně přijme i další část populace, nejen v téhle planetární soustavě. Každá nová struktura vnímání a myšlení, potřebná pro realizaci hmoty se musí ověřit na menším celku - tedy v jedné sluneční soustavě, v jedné zemi, v jednom člověku, který z jiskry vytvoří svým úsilím a spoluprací s dalšími plamínek - ale pokud možno ne požár. Toto se povedlo týmu okolo Ježíše.
ad c3: Dnes tyto plamínky hoří v nadkritické množině populace, ta tvoří základnu nového "krystalu poznání" zde, na internetu - proto stále častěji tito lidé dostávají a vzájemně sdílejí informace o povaze sil v prostoru. Ale ten nový celek poznání (paradigma) nelze předávat v systémech komunikace (slovnících), které si svou pojmovou vázanost vytvořily pro svou potřebu - která je v dnešní době už vyčerpaná, točí se na stále stejných pojmových a asociačních vztazích.

Duchovní i vědecká hatmatilka teprve dostává společnou "řeč asociací". A protože tuto řeč znám, tak opravuji ty formulace, které ve fyzické rovině nefungují, protože propojují pouze myšlenkové světy.
A protože moje poznání je pro mnoho duchovních, ale i materiálně smýšlejících lidí zatím neakceptovatelné, musím počkat na dobu, kdy bude. Případné otázky rád zodpovím ústně, protože z napsaného textu jsme obvykle schopni správně detekovat jen to, co nám osobní asociační řetězce nabídnou - a ty jsou právě tím, co se už začíná u části populace opravovat.
Nezdeformované, čisté vědomí lze vytvořit pouze mezi informacemi, které FUNGUJÍ V MYSLI I V REÁLNÉM OKOLNÍM PROSTŘEDÍ. Informace první = nulovým bodem v prostoru, který má zájem na poznání své podstaty je vždy člověk (a cokoliv jiného) V POHYBU.
Vykašlete se už konečně na imaginárního všemohoucího "bucha", a hledejte vazby nejen mezim slovy, ale v částech slov - proč asi lidé před námi ta slova vytvářeli tak, jak je známe.
Ano, z ÚČINKŮ sil, které na nás dopadají. Nikomu nemusíme dokazovat, co je to "tlak", "rychlost", "směr" apod. každé slovo naši mysl někam směruje, hlkedejte ty směry, kam vedou slova vaše emoce - jak jste závislí na některých slovech, některá posilují, jiná oslabují.
...pak se konečně dostanete k tomu, abyste si našli něco o "abecedě lidštiny"...., a mohli se přes pátou, šestou a sedmou dimenzi dostat k pochopení, že ZVUK = DNA, zvuk + asociační řetězce jsou tím, co nás všechny za čas opět naučí lítat povětřím bez letadel, často jen v podobě "informační mřížky". A nejen tady, cestovat na sebevzdálenější planety nebude problém - pokud pochopíte strukturu toho, čím je pro živou hmotu čas - a jak informace putuje díky rychlejšímu vývoji "uhlíku" tím "prázdným" prostorem.

Datum: 29.10.2011

Vložil: LK pro Janka

Titulek: Re: rotace nebo pulzace?

Odpovím samostatným článkem s rozborem napsaného. Ne vše co jste napsal je až tak v lidštině a už vůbec ne v respektování oslovovaných cílových skupin!!! V mnoha věcech se mýlíte a máte pocit že vám to vše krásně zapadá a především funguje. Je to asi tak jako když používáme asynchronní motor, také pracuje a jeho míra použitelnosti je v praxi nakonec velice vysoká... ale!!! Pokud bychom používali synchronní motor-generátor, byli bychom asi podstatně dál. Janko nezlobte sae ale vy se pokoušíte zavést v této etapě vývoje asynchronicitu, která se velice podobá anunacké filosofii používání jak Mysli (jejich nástroje), tak používání mikro-makro kosmologie, k matení všech zainteresovaných. Jen oni pak jsou Ti "vědoucí" a sami se pak staví na roveň Bohu, když popírají toho skutečného... Jak jsem řekl ozvu se v článku k tomu co jste napsal. Mějte se!!!

Datum: 29.10.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: rotace nebo pulzace?

Naprosto souhlasím, aniž bych cokoliv dodával. Už jen urážení Stvořitele je dle mého názoru známkou záměru.

Datum: 28.10.2011

Vložil: gap

Titulek: .

Moc bych se Luďku divil, kdyby jsi zcela souhlasil :-)

Datum: 28.10.2011

Vložil: LK pro gap

Titulek: Re: .

..ale já s Tebou skoro souhlasil :-), tak se div Petře (smích)

Záznamy: 1 - 5 ze 5