O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Moře Světla a Lásky Mikrokosmu (cvičení)

31.03.2011 08:01

Vážení  čtenáři a čtenářky, opět po delší době se budu věnovat  práci s Vědomím a MSaL . Dostal jsem další podnět co a jak dělat a proč to dělat. Mělo by to být již závěrečné cvičení, které by mělo vést k plnosti a harmonii, která je tak potřebná pro tuto dobu plnou zmatků, rychlých změn a nestability.

Ti co sledují, anebo dokonce cvičí s námi a podle nás, ví že mohou dostat jakýkoliv druh energie z Moře Světla a Lásky našeho Otce, Stvořitele Všeho podle svých potřeb a úmyslu ke kterému tuto energii chtějí použít (předpokládáme ty nejčistší úmysly jak pro sebe, tak i pro své bližní … kdyby ne, tak by to stejně nefungovalo)

Než budeme pokračovat dále k tomuto již přednesenému, musím zde připomenout jednu záležitost ohledně Mikrokosmu každého člověka. Jak podle magického poznání, tak i podle TČM, jsou v každém člověku tzv. čtyři moře (oblasti) hlavních energií, které slouží jako zásobníky těchto druhů energie pro celý energetický systém člověka (3JT ale i LD to je VDT)

Tyto oblasti – moře, jsou v člověku jako čtyři zóny, které rozdělují člověka takto:

1. zemská oblast – zemský typ energie - živlu : celé nohy až po kostrč a rozkrok

2. vodní oblast – vodní typ energie - živlu : celá břišní oblast, včetně podbřišku

3. vzdušná oblast – vzdušný typ energie - živlu : celá hrudní oblast, včetně rukou

4. ohňová oblast – ohňový  typ energie-živlu : hlava a krk

Je ještě jedna oblast – moře akáši –éteru (A-É) v člověku a nachází se v bránici a celé páteři od kostrče po atlas (první obratel – C1)

Tímto lehkým nástinem a pro některé připomenutím, jsem  vlastně vymezil to, o čem budeme dále pokračovat v práci s Mořem Světla a Lásky (MSaL) našeho Otce, Stvořitele Všeho.

Doposud, jsme se spojovali s MSaL a žádali jej o vylití SaL do našeho Mikrokosmu, aby  byl pročištěn, doplněn a zharmonizován potřebným druhem energie z tohoto MSaL.

Nyní chci ukázat na další možnost (dostal jsem to jako inspiraci - vnuknutí) a to je vlastně vytvořit své vlastní  Mikrokosmické MSaL, které je jak jsme si ukázali složeno z jednotlivých oblastí – moří určitých energií. V podstatě jde o to naplnit dlouhodobě „zásobníky“ energií a tím udržovat skutečnou rovnováhu, alespoň energetickou. Když k tomu přidáme i charakterově volní vlastnosti, aby byly vyrovnané a harmonické, máme zde trvalou a skutečnou rovnováhu, o kterou by nám mělo především jít, pokud chceme postupovat dále na „žebříku světel“….

Jak tedy na to?

  1. Spojme se s V-IST a vejděme do CHDS v IST, proveďme základní  rituály (požehnání, prosby a žádosti)
  2. Spojme se ve Vědomí s V-Stvořitele Všeho a požádejme o možnost pracovat s MSaL pro svůj Mikrokosmos
  3. Oslovme MSaL  a požádejme o vylití SaL do našeho Mikrokosmu a ať se naplní všechny oblasti – moře energií živlového typu a A-É v našem Mikrokosmu a ať se automaticky doplňuje a vzájemně ať se vyrovnávají.

 

Vzor oslovení MSaL:

 

„MSaL prosím Tě ve Jménu našeho Otce, Stvořitele Všeho, vylévej SaL do mého Mikrokosmu a trvale doplňuj v něm všechny živlové energie v mých tak zvaných mořích-oblastech živlových energií a A-É, ať se vytvoří dostatek těchto energií pro správné fungování mého Mikrokosmu. Děkuji Ti!“

Pokud budete čas od času tento cvik – činnost provádět – opakovat, budete vidět, že to nejen funguje, ale že i dosáhnete podstatně lepších výsledků práce na sobě, i vnitřní stabilitu a vyrovnanost.

Ostatní potřebné energie k jiným činnostem (ochrana, obrana, pročistění, léčení atd.), berete- žádáte o ně stejným způsobem jako doposud MSaL našeho Otce, Stvořitele Všeho.

Možná se to některým z Vás bude zdát zbytečným, ale přesvěčte se svou praxí, zda-li je to k něčemu, anebo ne … (úsměv)

LK

Diskusní téma: Moře Světla a Lásky Mikrokosmu (cvičení)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.