O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Moře Světla a Lásky (praktické cvičení - 2)

02.12.2010 08:55

Vážení čtenáři a čtenářky, již několik dní  znovu váhám, zda zveřejnit další z meditačně – energetických cvičení, které jsem dostal a které již několik dní praktikuji nejen pro sebe, ale i pro Zemi ve všech jejich sférách (tělech a rovinách) v nové variaci. Jedná se o vyšší typ cvičení, s tím že můžete toto praktikovat, pokud jste poctivě cvičili předchozí cvičení a nabyli jste jistého stupně mistrovství v tomto. Jde o to, že si vlastně ritualizujete každodenní praktiky do krátké a nezatěžující praxe s velkým účinkem pro sebe, ale i pro jiné.... Neustále jsem ponoukán ke zveřejnění, takže zde je toto cvičení:

 

Nejprve o co se jedná?

Toto meditačně – energetické cvičení je v podstatě shodné s cvičením Světla a Lásky, které jste praktikovali již dříve (někteří z vás), ale zde se napojujete na Moře Světla a Lásky (MSaL) Makrokosmu (celého Stvoření) a vytváříte více-dimenzionální energetický kanál, kterým je přiváděno do vašeho Mikrokosmu, Vědomě Světlo a Láska v té nejvyšší čistotě a vznešenosti. Podle své zkušenosti mohu si dovolit říci, že přivádíte do sebe a svého blízkého okolí přímo kvantitu - kvalitu Světla a Lásky celého Stvoření, ale i Vědomí světového Krista…. Proto jsem váhal, jestli toto cvičení zveřejnit nebo ne. Výše uvedené je shodné s textem předchozího cvičení. Můžeme k tomu doplnit, že v následujícím cvičení dojde k výraznému zkrácení a prohloubení tohoto cvičení....


Metodika MC (meditační cvičení):

„Zpřítomňuji si V-IST (po krátké pauze zpřítomňování si)  a Zpřítomňuji CHDS v IST!“

Vcházím dovnitř a přežehnávám se: " Ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého" provedu na konci slovního projevu pohyb rukou do tvaru srdce a stále jdu do chrámu. Zde se zastavím a ruce, které skončily sepjaté na hrudi, jdou nahoru nad hlavu, mírně roztažené, jako když vzýváme a oslovujeme:

„ Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, můj Bože a Otče , prosím Tě  a děkuji Ti za Tvé požehnání, ochranu a vedení , které mi trvale poskytuješ Tady a Teď."

 

"Můj Bože a Otče, dovol mi prosím používat Světlo a Lásku z Moře Světla a Lásky Tvého Stvoření pro svou očistu a posílení všech úrovní  mého Mikrokosmu i pro pomoc jiným!“

 

"Světlo a Lásko z Moře Světla a Lásky, vlévej se stále prosím do mého Mikrokosmu, očisťuj, posiluj a harmonizuj všechny mé úrovně, roviny, těla, sféry mého Mikrokosmu, všechny úrovně odpovídajících Vědomí  a především Vědomí  mého trojjediného Ducha (V-3JD)."

Je potřeba alespoň 7 - 10 cvičení si projít jednotlivé naplňování Světlem a Láskou od zhora dolů z hlediska vnitřní hierarchie úrovní, rovin, těl a sfér. Pak již stačí naplnit najednou celý Mikrokosmos.


Druhy úrovní v rovinách těl:

MEU /- materiálně éterická úroveň..... té které roviny

CEU /- citově emoční úroveň..... té které roviny

DU /- duševní úroveň..... té které roviny

ISU /- intuičně soucitná úroveň..... té které roviny

VDU /- volně duchovní úroveň..... té které roviny

ŽU /- životní úroveň..... té které roviny

BU /- boží úroveň..... té které roviny

PŘÍKLAD: ISU/DR/BD = intuičně soucitná úroveň duševní roviny Božího Ducha

 

Druhy rovin těl:

MER /- materiálně éterická rovina..... toho kterého těla

CER/- citově emoční rovina..... toho kterého těla

DR/- duševní rovina..... toho kterého těla

ISR /- intuičně soucitná rovina..... toho kterého těla

VDR /- volně duchovní rovina..... toho kterého těla

ŽR /- životní úroveň.....toho kterého těla

BR /- boží rovina..... toho kterého těla

PŘÍKLAD: DR/BD =  duševní rovina Božího Ducha  

Každé tělo má 7 rovin a v každé rovině je 7 úrovní

 

DRUHY TĚL:

MET - materiálně éterické tělo

CET - citově emoční tělo                 tyto tři těla jsou dohromady jako biorobotické tělíčko - trojjediné tělo = 3JT

DT - duševní tělo (tělo Mysli)

 

IST - intuitivně soucitné tělo  - (pojítko  mezi 3JT a 3JD nebo také ohnisko Ducha)

 

LD - lidský duch (volně duchovní tělo)

ŽD - životní duch (tělo Kristova Ducha)        tyto tři těla jsou dohromady jako Duch - trojjediný duch = 3JD

BD - boží duch

 

Zkrácená verze:

 

„ Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, můj Bože a Otče , prosím Tě  a děkuji Ti za Tvé požehnání, ochranu a vedení , které mi trvale poskytuješ Tady a Teď."

 

"Můj Bože a Otče, dovol mi prosím používat Světlo a Lásku z Moře Světla a Lásky Tvého Stvoření pro svou očistu a posílení všech úrovní  mého Mikrokosmu i pro pomoc jiným!“

 

"Světlo a Lásko z Moře Světla a Lásky, vlévej se stále prosím do mého Mikrokosmu, očisťuj, posiluj a harmonizuj můj Mikrokosmos a  Vědomí  mého trojjediného Ducha (V-3JD)."

 

Teprve nyní můžete opravdu žehnat Světlem a Láskou s plnou odpovědností a sílou....!!!

 

"Žehnám ve Jménu Otce i  Syna a Ducha Svatého Světlem a Láskou......

....... (zvolte si  co chcete požehnat u sebe nebo na ven) !"

 

Přeji vám ať se vám daří tato cvičení....

LK

 

Diskusní téma: Moře Světla a Lásky (praktické cvičení - 2)

Datum: 17.01.2011

Vložil: Lilu

Titulek: PS. Bůh jest matkou i otcem...

...proto je důležité mu nepřisuzovat "žádné pohlaví"...Stvoření všeho Stvoření...Světlo a Lásko všech i našich životů, našich a všech rozměrů...Všechno nás Všech...všechno v nás...skrze nás a přes nás...děkuji Ti za Tvé požehnání, ochranu a vedení , které mi trvale poskytuješ Zde a Nyní."