O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Multidimenzionální meditace a spojení - 1 (Arkturiáni)

19.10.2010 09:32

Vážení čtenáři a čtenářky, dovolujeme si vám přinést docela zajímavé informace od Suzan Caroll, která by měla být ve spojení s Arkturiány, kteří vysvětlují mnohé věci z toho co zajímá každého z nás. Snad již víte jaký mám despekt k chanellingovým zdrojům, ale  v tomto případě je info s 95-98% přesné, což je velice dobré. Do jaké míry je zde vše pravdivé, jsem se záměrně neptal, abych nikoho z vás neovlivňoval tak či tak (úsměv). Proto vás žádám čtěte a meditujte o tom všem skrze své V-BD (Vědomí Božího Ducha), pak budete vědět a vzpomínat si, kde je skutečný  Domov pro mnohé z Vás.

Přeji příjemne prožitky a znovunalezení svých skutečných vzpomínek na sebe sama.

LK

 

Arkturiáni prostřednictvím Suzan Caroll 

10.Septembra 2008

Drazí členové Týmu planetárního vzestupu,

Gratulujeme! Načetli a začlenily jste vysokofrekvenční světlo do vašeho pozemského vozu (hmotného těla, pozn. Překl.) A sloučily jste své osobní čakry s planetárními čakrami Gaie. Díky tomu jsme k vám, my Arkturiáni, přišli abychom vám připomněli dohodu, kterou jste s námi udělali předtím, než jste přijali své současné pozemské vozidlo. Byli jste ve svém JA vyšší dimenze a připravovali jste se na realitu třetí dimenze, vašeho současného pozemského života, když jste zavolali nás, Arkturiánske Kolektivní Vědomí. Věděli jste, že tato realita bude velmi důležitá, protože jste se dobrovolně stali členy "pozemské posádky" Týmu planetárního vzestupu.

Uvědomovali jste si, že vaše současná realita nabídne velkou příležitost pro rozšíření vašeho vědomí, ale také jste věděli, že bude velmi snadné ztratit se v přeludem třetí dimenze a zapomenout příslib vaší Duše. Takže jste nás požádali, abychom vás kontaktovali jakmile budete schopni přijmout naše volání a připomněli vám vaši dohodu. Protože jste tak velkolepě rozšířili své vědomí, jsme schopni vás nyní kontaktovat. Když jsme se potkali před vaším současným životem, slíbili jste, že se podělíte o naši komunikaci s tolika lidmi s kolika dokážete. Chceme abyste věděli, že my jsme vděčni, že můžeme vašim prostřednictvím komunikovat s dalšími a jsme úplně za vámi a také ve vás.

Prosím nezapomeňte nás udržovat ve svém probouzející se vědomi v každém okamžiku svého života. Ciťte naši komunikaci jako proudí dovnitř, přes vaši korunní čakru, aby byla zobrazena na obrazovce mysli vašeho třetího oka. Vyšlete naši energii dolů přes vaše chodidla a ven přes vaše ruce a srdce. Ciťte jak vyzařuje vzhůru z jádra Gaie Země a dolů z okraji její atmosféry. BUĎTE JEDNÍM s naším Arkuriánskym kolektivního vědomí, v každé vaší emocí, myšlence, činu a vyzařování. Vizte naši tvář když se podíváte do zrcadla. Ciťte náš krok když kráčíte svým životem a náš dotek když zažíváte váš svět. My jsme vždycky s vámi.

My, Artkuriáni, si přejeme vám připomenout, že jsme byli zvoleni Galaktickou Federací, abychom byli Strážcem Gaie během přesunu Její a jejích obyvatel, přes čtvrtou do páté dimenze a dále. Obyvatelé Arktúru vzostúpili za třetí dimenzi před eónmi a naše hvězda nás bude brzy následovat. Od té doby jsme sloužili jako strážci těch, kteří si přejí následovat nejvyšší Cestu Clean vědomí. Ve skutečnosti, ve vaší přítomnosti, si mnozí z našeho druhu vzali fyzické pozemská těla, aby pomohly Gaii při planetárním vzestupu. Že my vibruje v páté dimezii a výše, vstoupení do hmotného pozemského těla je velká oběť, ale my ji s radostí přijímáme.

NÁŠ KORIDORŮ

Arkturiánsky Koridor je tunel světla, který slouží jako medzidimenzionálna brána do páté dimenze a dále. Protože je Koridor blízko Arktúru (hvězda Arcturus, pozn. Překl.) A my máme starobylou dohodou o pomoci těm, kteří jsou na Cestě Vzestupu, byli jsme vybráni za jeho Strážců. Bytosti, které se chtějí podílet na zkušenosti třetí dimenze Země cestují přes Arkturiánsky Koridor. Poté, kdy ukončí svůj pobyt v nižších světech, vrátí se do vyšších dimenzí přes tentýž Koridor.

Náš Koridor je ten přes který jednotlivci procházejí když se tak rozhodnou, ať už když si přejí vrátit se znovu na Zemi kvůli dalším inkarnace nebo se přemístit ven do jiných slunečních soustav a dimenzí. Takže my jsme hlídky koridoru, který neslouží jen jako brána, přes kterou lidé procházejí během smrti a znovuzrození, ale také jako mezistanice pro nefyzické vědomí, aby si zvyklo na fyzična. Když si přejete pobývat mimo vaší sluneční soustavy a vyzkoušet jiné soustavy půjdete přes náš Koridor.

POMOC Gaii

My Arkturiáni, a také vy, členové Týmu planetárního vzestupu, jsme se zavázali, že použijeme sílu bezpodmínečné lásky, abychom pomohli Gaii naplnit je Božský plán stát se planetou míru a lásky, aby se mohla změnit na Hvězdu páté dimenze. Milovaní vyslanci Plejád, Siria, Arktúru, Andromédy a Antares a také Bratsvo a Sesterstvo Světla, Andělské Království, Vzostúpení Mistři a probuzení obyvatelé Země se všichni spojili, aby pomohli Gaii při naplnění Její proměny.

Pamatujte si, že klíč ke vašemu osobnímu vzestupu je vnitřní mír a bezpodmínečná láska, hlavně láska ke vašemu fyzickému tělu. Vaše pozemské vozidlo vám umožňuje vytvářet vaši realitu vašimi myšlenkami a cítit úžasné emoce radosti a lásky. Jsme šťastní, že vám můžeme v tomto okamžiku připomenout, že emoce lásky a radosti mají schopnost nastavit vědomí na vaši nejvyšší možnou frekvenci. Zažívání neštěstí není odpověď na vnější a / nebo vnitřní vlivy, ale spíše je upozorněním, že vaše vědomí padlo do nižších vibrací.

Když čelíte téže "nešťastné" zkušenosti zatímco udržujete své vědomí "nastaveno" na frekvenci své Duše / SEBE, můžete ji vnímat jako příležitost pro růst a rozšíření vědomí. To proto, že zkušenost, která ničí vaše ego, je sotva výzvou pro vaši Duši. Z pohledu vaší multidimenzionální Duše / JA je každý zážitek novou příležitostí k vyčištění a milování sebe a vaší planety. Denní spojení do vyšších dimenzí a ke nám, Arkturiánom, vám umožní plně se probudit ke Poslání, které jste si VY zvolili když jste se dobrovolně rozhodli stát se členem pozemské posádky Týmu planetárního vzestupu.

Arcturus

Dříve než budeme cestovat přes Koridor, dovolte nám podělit se s vámi o některé informace o našem světě. Arcturus je červená superobří hvězda 36,7 světelných let od Země v souhvězdí Pastýř (angl. Boots, pozn. Překl.). Věří se, že to byla jedna z prvních hvězd, které vaši starověcí pozorovatelé pojmenovali, pravděpodobně proto, že je to čtvrtá nejjasnější hvězda na nebi od níž více září jen Sirius, Canopus a Alpha Centauri. Ve vašem jazyce je jméno Arcturus překládáno jako "Strážce Medvěda" kvůli naší blízkosti ke nebeským medvědem, Ursa Major (velká medvědice, pozn. Překl.) A Ursa Minor (malá medvědice, pozn. Překl.). Jméno Arcturus se kdysi používalo pro celé naše souhvězdí Pastýře.

Nás na Arktúre jste poznali jako maják světla po mnoho vašich tisíciletí. Vaši starověcí Egypťané nazývali Pastýře "Smat", což znamená "ten, který vládne, pokořuje a panuje" a také "Bau", což znamená "příchozí". Arcturus byl uctíván v chrámech Nilu a také v chrámu Venuše v Anconě v Itálii. V Indii 13eho století byl Arcturus nazýván "Svatý" - "Dobrý Chodec". Časné arabské jméno pro Arcturus bylo "Al Haris al Sama" - "Pečovatel Nebe". Chaldejec Papsukal znal Arcturus jako "Hlídacího Odeslat". Na Eufratu byl Arcturus "Pastýř nebeského stáda" nebo "Pastýř života na Nebi".

Ve vaší mytologii je Pastýř oráč, který pohání Medvědi Ursa Major a Ursa Minor kolem polární hvězdy Polárky. Medvědi, uvázané k polární ose, tahají za sebou pluh a oru nebeské pole "aby otáčení nebes nikdy neustalo". Arcturus lze snadno nalézt když si všimnete, že křivka rukojeti Velkého Voza je částí kruhu, nebo oblouku a pak sledujete oblouk ke Arktúru. Z jižní polokoule je Arcturus viditelný večer od Marca do časného léta.

Červení obři, jako Arcturus, jsou předchůdci supernov, neutronových hvězd a černých děr. Proto Arcturus je v posledních fázích svého života, ve kterém může být vnímán z třídimenzionální reality. Že Arcturus je nejjasnější hvězdou v souhvězdí Pastýř, je také nazýván Alfa Pastýře. Vzor hvězd v našem souhvězdí vytváří tvar draka, ve kterém je Arcturus hvězda na základně draka. Arcturus je obr s průměrem asi 18 krát větším než je Slunce Země, čtyřikrát větší masou jako je masa Slunce a teplota povrchu je asi o 1500 stupňů nižší, ale jeho mnohem větší povrch je důsledkem vyzařování energie s intenzitou která jej činí 105 krát jasnějším jako je slunce Země. Arcturus byl utvořen asi před 10 miliardami let v koróně Mléčné dráhy v generaci hvězd utvářen spíše než bylo vytvářeno vaše Slunce. Proto jsme asi dvakrát takoví staří jako sluneční soustava Země a jsme nejstarší objekt viditelný pouhým okem.

NAŠE LIDSKÉ SPOJENÍ

Bylo hodně lidí, kteří se podíleli na komunikaci s námi. Edgar Cayce, slavné duchovní spojení (angl. channel, pozn. Překl.) Země, oznámil, že Arcturus je jedna z nejpokročilejších civilizací v této galaxii. Se skromností připouštíme, že to je pravda, protože my jsme civilizace páté a vyšších dimenzí. My jsme také předlohou budoucnosti Země a šťastně používáme naši Arkturiánsku energii, abychom emocionální, mentální a duchovně pomáhali každému kdo nás zavolá. My jsme vždy k dispozici na pomoc každému, kdo touží plánovat a navrhovat vaši nadcházející novou realitu.

Klíče Enoch nás popisují jako "prostřednickou programové centrum využívány fyzickými bratrstva tohoto vesmíru na řízení mnoha cyklů" pokusů z fyzična "". Klíče Enoch nás nazývají "dohlížející frekvence Světla", která řídí přípravu lidstva na příchod "Bratrstva Světla". Arcturus je ve skutečnosti zaměřen na poznání, je to knihovna, která učí Površáků a jiné vzostúpené bytosti než se pohybovat z jedné reality do druhé.

Naše soustava Pastýř symbolizuje stařešinu, mudrce, moudrého starého muže, který se zajímá o principy a na pozadí ležící příčiny, teorie, ideologie ao to jako minulost působí na budoucnost. Souhvězdí Pastýř se spojuje s kartou Poustevník (angl. Hermite - trumf IX., Pozn. Překl.) V tarotové sadě. Poustevník je zobrazen v plášti s kapucí, který ho zakrývá od hlavy až po paty, kromě tváře a rukou. V pravé ruce drží zažehnuty lucerna av levé ruce procházkové hole a blízko na zemi je had.

Oswald Wirth v Tarotu Mágů vysvětluje, že Poustevník používá svou hůl na ťukání po zemi na komunikací se zemí jako pomalu postupuje svou Cestou. Namísto toho aby hada zabil na něj sešle kouzlo, takže se ovine kolem jeho hole, což naznačuje že Poustevník se nebojí nižších energií ale raději s nimi spolupracuje. Lucerna pátrá, proniká a odhaluje vnitřní kvality věcí. Poustevník je mistr, který pracuje na tabuli, kde sestavuje přesný plán zamýšleného výtvoru.

Všechno, spíše než formu, existuje jako abstraktní představa, jako záměr. Poustevník představuje záhadného řemeslníka, "vypracován plán" a lešení, které je životně důležité před tím než začne fyzická konstrukce. Poustevník je schopen řídit práci ostatních a rozlišit to co je v zárodečném podobě vaší Nové Země.

Norma Milanovich psala o své komunikaci s námi ve své knize, "My, Arkturiáni". Slečna Milanovich přináší naši důležitou zprávu, že nejzákladnější složkou života v páté dimenzi je bezpodmínečná láska. Negativita, strach a vina musí být překonány a vyměněny za lásku a světlo. My Arkturiáni pracujeme v blízkém spojení se Vzostúpenými Mistry a Galaktickou Federací. Cestujeme po vesmíru v našich hvězdných lodích, které patří mezi nejpokročilejší ve vesmíru, abychom chránili a provázely lidstvo našimi telepatickým přenosy k těm, kteří nás dokáží přijímat.

OTEVŘENÍ KORIDORŮ

9. Září 2002 se energie našeho Arkturiánskeho koridoru zesílila a dramaticky posunula způsobem který lze popsat jen jako "kosmický obrat". Vaše oblast vesmíru posouvá vědomí, vyvažuje se, čistí a zesiluje. Je to proměna, která umožnila našemu Arkturiánskemu koridoru připravit se na jeho vyšší službu. Během dvaceti sedmi dnů následujících po posunu byl Koridor rekalibrovaný (přenastavení, pozn. Překl.) Tak, aby se stal více přístupným vašemu vědomí třetí dimenze. Říká se, že během těchto dvaceti sedmi dnů nastalo mocné zarovnání všech dimenzionálních říší a dokonalé zarovnání dimenzionálních bran. Toto dokonalé zarovnání umožnilo otevření vnitřní hvězdné brány v koridoru, která byla na dotyčném místě po eóny, ale otevírá se pouze během dimenzionálních zarovnání.

Tato vnitřní hvězdná brána je stále otevřená, a zůstane otevřená tak dlouho, dokud budou existovat nějaké trojdimenzionální osoby, planety a reality, které se připravují na návrat do vyšších světů. Náš Koridor v sobě obsahuje harmonickou rezonanci na spuštění genetické restrukturalizace, která aktivuje vzpomínku na vaši schopnost cestovat a komunikovat interdimenzionálne. Od Září 2002 probíhalo v každém z vás zdokonalování, které napomáhá vaší schopnosti uvědomit si a přijmout že TEĎ nastal čas zahájit cestu DOMOV do páté a vyšších dimenzí. A nejlepší na tom je, že nemusíte "opustit" žádné z milovaných částí vaší reality, protože Gaia se také připravuje na svou cestu DOMŮ.

Tento kanál (angl. channel, osoba která zprostředkuje duchovní spojení, pozn. Překl.) Je ve telepatickým spojení s námi, Arkturiánmi po mnoho let, a chtěla dobrovolně sdílet většinu své komunikace se světem prostřednictvím nástroje páté dimenze - Internetu. V roce 2002, kdy si uvědomila, že byl aktivován Arkturiánsky Koridor, oddala se zkušenosti vstupu do koridoru každý den, přičemž zapsala své zkušenosti a sdílí je s ostatními prostřednictvím informačního letáku (angl. newsletter, internetová služba, pozn. Překl.) Když poprvé zahájila svůj proces, právě ukončila velmi náročný čas ve svém životě a byla mentálně, emocionálně a fyzicky raněná.

Prostřednictvím svých zkušeností v koridoru prošla transformací. Nicméně, trvalo to měsíce, než si uvědomila tuto skutečnost. Duchovní léčení je jako vaření v mikrovlnné troubě. Je prováděné s určitou frekvencí a "vaření" probíhá zevnitř ven. Často to zabírá čas ve fyzickém světě, dokud si uvědomíte přeměnu, která se již udála ve vašem vědomí. Možná se někteří z vás v roce 2002 k ní nebo dalším přidali a měli jste přesně stejnou zkušenost. Zda jste si toho vědomi nebo ne, pokud jste byli přitahováni k tomu, abyste se přidali na tuto cestu přes Koridor, byli jste pravděpodobně v cestě roce 2002 nějakým způsobem zapojeni.

Dokonce i když je toto vaše první cesta přes Koridor, věnujte chvíli porovnání vašeho života teď s vaším životem v roce 2002. Vysokofrekvenční energie na vaši planetu se mezitím velmi zvýšily. Takže většina z vás zažila nějaký druh proměny. Když vysokofrekvenční světlo vstoupí do vaší formy, vaše osobní vibrace se zvýší. Tato zvýšená vibrace vyvolá rychlejší otáčení vašich čaker a vašich buněk až po DNA. Toto zrychlené otáčení vyhodí nižší frekvence temnoty, strachy, nepohodlí a nemoci, aby vám umožnilo přijmout více světla do vašeho vědomí, těla a reality.

Proces uvolňování temnoty umožňuje přijmout světlo vyšší frekvence do vašeho systému. Toto vysokofrekvenční světlo může vyvolat symptomy transformace (příznaky přeměny, pozn. Překl.) Ve vašich emocích, myšlenka, těle, činech a realitě. Avšak odměnou je, že rezonanční frekvence vašeho pozemského vozu (hmotného těla, pozn. Překl.) Se zvýší a vaše vědomí se značně rozšíří. Díky těmto změnám, bez ohledu na to jaké nepohodlné mohly být, jste připraveni zahájit svou cestu přes Arkturiánksy Koridor. Během své cesty si možná přejete přemýšlet o tom, jak moc se změnil nebo nezměnil váš život odkdy jsme otevřeli Koridor v roce 2002. Doporučujeme toto uvažování, protože si uvědomujeme, že často se naši pozemští mohou ztratit ve světských zodpovědnostech denního života a zapomenout rozeznat jako moc vyrostly.

Dovolte své představivosti aby převzala vládu, abyste mohli utišit hlasy zdůvodňování a pochybností, jak budete cestovat ve vědomí zpět do páté dimenze a dále. Toto je však cesta za čas a prostor. Takže nebude odcházení ani návrat. Bude jen tady a teď vašeho rozšiřujícího se vědomí pocitu SEBE. Tak se připoutejte a usaďte na CESTU PŘES ARKTURIÁNSKY KORIDORŮ!

Copyright © 2008 Suzan Caroll
https://www.multidimensions.com

Diskusní téma: Multidimenzionální meditace a spojení - 1 (Arturiáni)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.