O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mysterium proměny – Eucharistie

25.05.2010 14:10

Mysterium proměny – Eucharistie

 
Nejprve definice z Wikipédie :

Eucharistie, také volal Holy spojení, svátosti stolu, Nejsvětější svátost, nebo večeře Páně, a ostatní jména, je křesťanská svátost nebo vyhláška , obecně považován za re-uzákonění Poslední večeře , závěrečné jídlo, které JežíšKristus nesdílí se s jeho učedníky před svým zatčením a případné ukřižování . Svěcení chleba a šálek v rámci obřadu připomíná moment při poslední večeři, kdy Ježíš dal svým učedníkům chléb se slovy: "Toto je mé tělo", a víno se slovy: "Toto je moje krev."

Existují různé výklady významu eucharistie, ale "tam je víc konsensu mezi křesťany o významu eucharistie, než by se zdálo z zpovědnice debaty svátostní přítomnost, účinky eucharistie, a řádné záštitou v rámci která může být oslavován. "

Výraz "eucharistie" může odkazovat nejen na obřadu, ale také k zasvěcenému chleba (kynutého nebo nekvašené) a vína (nebo v některých protestantských denominacích, nekvašené hroznové šťávy), používaných při obřadu, a v tomto smyslu zpravodaj mluví o "přijímání" Eucharistie, stejně jako "oslavu eucharistie". 

LK: Když jsem zadal výraz do vyhledávače co je Eucharistie, vyběhlo na mne především křesťanské, respektive katolické pojetí, které odpovídá absolutnímu zkreslení významu nejen tohoto Slova, ale i učení Ježíše Nazaretského. Nechci zde nyní polemizovat v čem došlo k překroucení významu tohoto učení, ale vzhledem k důležitosti toho co Vás chci dnes naučit, musím se pozastavit u této teze:

Svěcení chleba a šálek v rámci obřadu připomíná moment při poslední večeři, kdy Ježíš dal svým učedníkům chléb se slovy: "Toto je mé tělo", a víno se slovy: "Toto je moje krev."
  • Především chléb je zde symbolem Kristova těla a tedy jeho učení o možnosti proměny obyčejného chleba ve Svátost, protože obyčejný smrtelník se proměnil v Krále, přijetím- oživením skrze Ducha. Duch začal být činný ve hmotě.
  • Víno bylo použito jako symbol Kristovy krve, respektive  Božské Lásky, která je účastna při přeměně. Bez Božského pojetí Lásky nikdy nedojde k té proměně, která je nutná, aby cokoliv bylo „Oživeno“. Pokud tedy dochází k příjímání hostie, jakoby nám bylo upíráno účastnit se na slavnosti proměny obyčejné oplatky v Hostii, tedy symbol – nosič koncentrované Kristovské energie. Dále, mezi nás necháváme vstupovat  prostředníka- kněze, který je údajně oprávněn k tomuto mystériu.

 

Takže mám pro vás dobrou zprávu:
Nepotřebujete žádného prostředníka mezi sebou a Bohem!

 

Naučím vás, jak provést Svátost Eucharistie - svátost proměny v každodením životě a bude na vás, zda budete při každém jídle světit přeměněným (oživeným) jídlem……
 
Všechna tajemství Eucharistie a ostatních Mystérií Proměny jsou v Kabale pod analogií písmenové vibrace písmene „C“, ale protože by to bylo složité pro vás se k tomu dobrat, naučím vás snadnější cestu pro tuto dobu.

 

Než začneme, řekněme si několik základních údajů:
  • Každou hmotnou substanci lze oživit(přeměnit kvantitativně i kvalitativně)

  • Každou hmotnou substanci lze impregnovat(vložit do ní informaci)

  • Každá hmotná substance má svůj hmotný bod (těžiště)

  • Každá hmotná substance má Nulové Body všech typů

  • Každou substanci lze převést na vyšší typ substance (pevné v tekuté, v plynné či v plazmu nebo v astrální či mentální energii) nebo obráceně (materializace-demateriálizace)

  • Každou substanci lze nabíjet z venku dovniř nebo z Nulového Bodu

  • Každou substanci lze harmonizovat především  Božskou Láskou.

  • Každá hmotná substance, která prošla Proměnou a my jsme jí snědli, vypili či nadýchali nám předá své vložené vlastnosti a duchovní frekveci-frekvence

 

Cvičení – Praktika 1. – Požehnání jídla nebo pití:

Prosba  Božího požehnání
 
„Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, můj Bože a Otče prosím Tě o požehnání tohoto jídla nebo pití, za které Ti velice děkuji.“
 
Provedení vlastního požehnání
„Žehnám ti ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a nechť do tebe vstoupí Světlo a Láska! Zároveň ať se posílí po snězení ….. (zdraví, štěstí,vlastnost….. atd. impregnace podle vlastního výběru)“

 

Cvičení – Praktika 2. – Eucharistie jídla nebo pití:

Provedení vnitřní proměny z NB

 

„ Mé normální Vědomí spoj mne s V-IST!“

„ V-IST  zpřítomni mi CHDS v IST!“

… požehnáme při vchodu do chrámu,  svému CHDS : „Žehnám ti ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého , budiž v tobě Světlo a Láska!“

…zde si spojíme V-NBvNB našeho MiKo a skrze něj s V-NBvNB příslušné substance, kterou chceme ovlivňovat nebo přeměňovat. !!! Dále si v tomto Vědomí  zpřítomníme a identifikujeme se s NBvNB příslušné substance(Nulový Bod všech Nulových Bodů) : „V-IST spoj mne s V-NBvNB

„V-NBvNB mého MiKo spoj mne s V-NBvNB příslušné substance!“ „V-NBvNB příslušné substance  zpřítomní mě  a identifikuj mě v NBvNB substance!“

… zde požádáte v začátcích o poznání a praktiku Mystérií proměny : „Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, můj Bože a Otče prosím Tě dovol mi poznat a praktikovat skutečnou Eucharistii jídla, pití a dýchání.“

… podle potřeby a způsobu proměny(typu energie) si vyvoláte představu Moře příslušné energie( prasvětlo, životní energie, EF,MF,EMF, oheň, voda, vzduch, zem, energie všelásky, energie všemohoucnosti, energie všesíly, energie vševědomí, energie všudypřítomnosti a atd. atd.), kterou vyzáříte do příslušného jídla, pití, vzduchu nebo jiné substance……

Příklad: „ Moře ŽE vysílám tě z NBvNB( příslušné substance) jablka do celého jablka ve všech jeho úrovních(hmotná, astrální, mentální či akášská nebo jen části) a zde nechť se naplní silou zdraví a harmonie, které přejde do mého MiKo(nebo třeba přímo do orgánu, který potřebujeme léčit či posílit ) ihned po snězení!“

POZNÁMKA: Takto můžeme samozřejmě naplnit celý MiKo nebo nějakou jeho část(orgán, čakru, aku-bod, energetickou dráhu atd. přímo) u sebe nebo i u jiného, ale zde velice opatrně a se svolením příslušné osoby.

Opatrně proto, že je potřeba dokonale ovládat přesuny Vědomí a spojování mezi jednotlivými mikrokosmy osob a návraty zpět!!!

Se svolením proto, že je potřeba dodržovat etické zásady a respektování svobodné vůle jiných lidí!!!

Vrátit se zpět stačí takto: „Mé V-NBvNB spoj mne zpět s V-IST v IST mého MiKo!“ „ Mé V-IST  spoj mne a zpřítomni mi mé normální Vědomí Já v FT!“

 

Vážení čtenáři předal jsme vám co jsem předat mohl v této praktice a je na vás jak jí budete využívat pro sebe a své blízké. Je to velice silná praktika, se kterou se můžete do značné míra sebeovlivnit podle potřeby….!!! Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší praxi.

LK 

 

 

Diskusní téma: Mysterium proměny – Eucharistie

Datum: 21.08.2013

Vložil: Pavel

Titulek: BŮH JE OTCEM VŠECH DĚTÍ

Takže mám pro vás dobrou zprávu:
„Nepotřebujete žádného prostředníka mezi sebou a Bohem!

SOUHLASÍM!!!! BŮH MILUJE VŠECHNY SVÉ DĚTI A TO ZNAMENÁ ŽE VŠECHNY MAJÍ K NĚMU PŘÍSTUP...MAJÍ TOTIŽ VROZENÉ SPOJENÍ K NĚMU

Datum: 01.07.2011

Vložil: Honza

Titulek: (:

Takže nevěřte každé blbosti, kterou tady kdo vymyslí (: jinými slovy "dílu lidských rukou", kterými tyto stránky a bludy zde obsažené jistě jsou.
Takže mám pro vás skutečně dobrou zprávu! Skutečně potřebujete katolického, řádně vysvěceného kněze, aby Vám podal eucharistii, bez něj to prostě nelze (: nenechte se oblbovat !
krásný den
a malý úryvek z žalmu 135

Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
16 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí.
17 Mají uši, a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu.