O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mýty a skutečnost: Společenství bohů

18.06.2010 09:24

Vážení čtenáři chtěli bychom vás navést na velice zajímavé stránky pana Pavla Mata  https://www.myty.info/index.php , které jsou velice dobrým zdrojem informací o kulturním dědictví a historii lidstva. Přejeme vám mnoho pro vás dobrých nalezených informací o tom co jste třeba nevěděli a nebo co vás posune dále v celkovém kontextu toho co jste se dozvěděli zde u nás s těmito historickými prameny. LK

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Mýty

Společenství bohů


Některá náboženství sdružovala bohy do skupin. V Sumeru tvořilo nejvyšší kruh 12 bohů. Ve starověkém Egyptě znali Devatero, Osmero či Trojici bohů.


Mezopotámie

V sumerské mytologii vystupuje několik stovek bohů nazývaných Anunnaki. Kruh nejvyšších bohů však tvořilo vždy jen dvanáct vyvolených:

číslo bůh         číslo bohyně
60 Anu   55 Antum
50 Enlil   45 Ninlil
40 Ea / Enki   35 Ninki / DAM.KI.NA
30 Nanna / Sín   25 Ningal
20 Utu / Šamaš   15 Inanna / Ištar
10 Iškur / Adad   5 Ninchursag

 

Šedesátka byla nejvyšší jednotkou sumerské sexagezimální číselné soustavy a byla tedy vyhrazena nejvyššímu bohu Anovi. Čísla 60, 50, 40, 30, 20 a 10 patřila mužským božstvům. Bohyním byla vyhrazena čísla vždy o pět menší.

Podle pozdějších babylonských mýtů byli Anunnaki dětmi Anu a Ki, božských sourozenců, kteří sami byli dětmi Anšara a Kišary (Vládce (otáčení) Nebes a Vládkyně (otáčení) Země, Nebeské póly). Anšar a Kišara byly děti Lahma a Lahamy (těch z bahna); tato jména přináležela strážcům brány chrámu zasvěceného Abzu v Eridu - místu stvoření.[8]

 

Ve staré Babylónii tvořili významnou trojici bohové Anu, Enlil a Ea. Noční obloha byla rozdělena do tří cest. Severní oblast byla Cesta Enlilova. Oblast rovníku a většina pásu zodiaku byla Cesta Anuova. Jižní oblast byla Cesta Eova. Viz.také Souhvězdí staré Babylónie.

 

Egypt

Devatero bohů

Devatero (pesedžet) bylo významným společenstvím egyptských bohů. Představovalo skupinu devíti nejvýznamnějších bohů, znamenalo však také obecné společenství všech bohů. Devatero bohů postupně stvořilo celý svět.

Ve starověkém Egyptě označovala číslice 3 plurál. Číslice 9, tedy 3 x 3,  znamenala velké množství či úplnost. 

Hlavním devaterem bohů bylo Velké devatero bohů z Iumu (řec. Heliopolis).

Nejprve byl prabůh Atum. Atum byl někdy ztotožněn s bohem Re (Re-Atum, Atum-Ra). Po jeho samooplození vznikla první dvojice - bůh vzduchu Šu a bohyně Tefnut. Z jejich spojení povstala další dvojice Geb (země) a Nut (nebeská klenba). Potomky Geb a Nut jsou Usir (Osiris), Sutech (Seth), Eset (Isis) a Nebthet (Nephtys). K devateru byl přiřazen Hor (Haruer), syn Usirúv a Esetin.[1]

Skupin devíti bohů bylo více, v Textech pyramid lze nalézt Velké devatero, Malé devatero, Obojí devatero či Sedm devater.

    
[2]

Devatero (řecky Eneáda) se stalo hlavním společenstvím bohů, složení skupiny se ale měnilo. Různé varianty složení Devatera existovaly v místních náboženských kultech. Hlavní bůh daného místa stál většinou v čele, místo boha Re. Dokonce se měnil i počet bohů v Devateru. symbolicky devatero obsáhlo všechny bohy uctívané ve starověkém Egyptě.

 

Trojice

Důležité místo měla i trojice bohů. Trojice znamenala základní typ společenství, rodinu.  Nejznámější trojici tvořil otec - Usir, matka - Eset a syn - Hor. Viz. také  Eset a Usire (Isis a Osiris)

 

Osmero bohů

Osmero (Chemenu) byla skupina bohů sdružená podle kosmologie města Chemenu (řec. Hermopolis). Osmero sestávalo ze 4 párů bohů. Číslice 4 vyjadřovala vyváženou celistvost, její znásobení na osm pak zesilovala celý koncept celistvosti stvoření.

Někteří členové Osmera jsou v jiných rolích zmiňováni již v Textech pyramid, kosmologický koncept však pochází až z období Střední říše.

Nun a Naunet vyjadřují princip hloubky vod prvotního praoceánu, případně nehybnost vod. Heh a Hauhet představují beztvarost a bezmeznost nebytí. Kuk a Kauket reprezentují temnotu, Tenemu a Tenemut znamenají neuspořádanost. Později byli nahrazeni bohy Amonem a Amaunetou vyjadřujícími princip skrytosti.

Skupina osmi bohů umožnila vynoření prvotního pahorku pevné země (benben) z  kosmického praoceánu.

Bohyně skupiny byly zobrazovány s žabími hlavami, bohové s hadími. Vyjadřovala se tak myšlenka jejich prvotnosti. Had i žába byly spojovány se sebeplozením, symbolizovaly původnost a neměnnost. Osm bohů tedy bylo prvopočátečními bytostmi, prapůvodní sílou stvoření dávající tvar všemu ostatnímu. Nebyli součástí stvořeného vesmíru, tvořily souhrn elementů doposud neprojeveného. Bohové Osmera však nejsou stvořiteli světa ve smyslu původců; spíše charakterizují kvality prvopočátečního chaosu předcházejícího stvoření. Plnili tedy funkci, kterou v jiných kosmologiích zastává praoceán. Osmero snad symbolizuje stav výchozí pro postupný vznik Devatera bohů. [4] [5] [6] [7]     
Čtyři páry Osmera bohů s bohy Ptahem (horní registr) a Thovtem (dolní registr) [7]

 

 [1] Janák, Jiří. Společenstvo Devíti. Pražské egyptologické studie. 2004. s. 45n. [citováno 27. 12. 2009] < https://pes.ff.cuni.cz/pdf/pes3_janak.pdf>
 
[2] Bauval, Robert G. The Circumpolar Constellations in Ancient Egypt.  2007. [citováno 27. 12. 2009]  < https://www.robertbauval.co.uk/articles/articles/cciae.html>
 
[3] Budge Wallis. The Gods of the Egyptians.
   
[4] Naydler, Jeremy. Chrám kosmu: starověká egyptská zkušenost Posvátného.  Praha: Volvox Globator, 1999. ISBN 80-7207-245-5.
 
[5] Krejčí, Jaromír; Magdolen, Dušan. Zajímavosti ze země pyramid, aneb 100 nej ze starého Egypta. Praha : Libri, 2005. ISBN 80-7277-251-1. s. 124.
 
[6] Verner, Miroslav; Bareš, Ladislav; Vachala, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-306-0.
 
[7] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Osmero. 2010. [citováno 8. 02. 2010]
< https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osmero&oldid=4899465 >
 
[8] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Anunnaki. 2010. [citováno 8. 02. 2010]
< https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anunnaki&oldid=4770049>

Převzato z : https://www.myty.info/index.php

 

Diskusní téma: Mýty skutečnost: Společenství bohů

Datum: 22.05.2014

Vložil: Pharmf342

Titulek: Good info

Very nice site! <a href="https://opxyiea2.com/yoyaoyo/1.html">cheap goods</a>

Datum: 21.05.2014

Vložil: Smithe850

Titulek: John

I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I'll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next! cefkecgkefcbefcc