O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Nabíjení éterického těla ze slunečního větru

29.12.2011 10:45
Zpráva pro planetu od Hathorů přes Toma Kenyona
Leden 2011
 
 
Poznámka:
Zpráva pojednává o těle Ka (termín starobylé egyptské alchymie), o tom, jak je využít k přitáhnutí energií vzestupu ze zvyšující se úrovně sluneční aktivity. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s pojmem: KA je "neviditelné" druhé tělo, které má stejný tvar a velikost jako fyzické tělo. Toto energetické tělo zabaluje fyzické tělo a proniká ho. Někdy na něj bývá odkazováno jako na éterického nebo duchovního dvojníka. V některých tradicích je nazýváno Chi tělem (taoismus) a pránickým nebo éterickým tělem (jóga). Ka tělo k sobě a pak do fyzického těla může přirozeně přitahovat vysoce nápomocné energie, které akcelerují duchovní evoluci.
 

 

Zpráva
Nyní vstupujete do nestálé fáze planetárních proměn.
Slunce, hvězda vašeho planetárního systému, zvyšuje svůj energetický potenciál a vstupuje do období zvýšené nestability, slunečních erupcí a magnetických bouří. Tyto děje způsobí potíže vašim telekomunikacím a projeví se také na vzorcích počasí, mají však také ohromný evoluční potenciál, kterým bychom se rádi zabývali.
 
Stejně jako vy, také vaše Slunce má éterické tělo, sluneční Ka, chcete - li. Éterické tělo Slunce se rozpíná miliony kilometrů za hranice samotného Slunce. Vaše Země se nachází v aurickém poli tohoto éterického Slunce. Sluneční erupce a sluneční větry, které přinášejí vysoce nabité částice k Zemi, vás proto ovlivňují nejen fyzicky, ale také étericky. Ve skutečnosti tyto částice, které představují výzvu pro vaše fyzické tělo a fyzickou dimenzi, jsou podporující složkou pro vaše éterické tělo.
 
Váš postoj a emoční/vibrační stav rozhoduje o tom, zda tyto sluneční částice jsou zdrojem vyživování a evoluce nebo zdrojem podráždění a ne - evoluce.
 
V této zprávě není naším úmyslem rozebírat fyzické výzvy, které se mohou objevit během období zvýšené sluneční aktivity, spíše se zaměříme na věci, které vám mohou pomoci získat největší evoluční výhodu z toho, co u Slunce ve vašem solárním systému probíhá.
 
Právě tak, jako erupce ohně a fotonové energie ze Slunce během sluneční aktivity, existují výbuchy duchovního a interdimenzionálního světla z oblasti těla Ka. Z určité perspektivy se zvýšená solární aktivita skutečně rovná zvýšené aktivaci vašeho vlastního osobního těla Ka.
 
Navrhujeme několik kroků, jak využít tento evoluční katalyzátor (urychlovač). Katalyzátor, o kterém hovoříme, bude možné využít i po roce 2012 a má co do činění s jevem, který nazýváme sluneční vítr. Jsou to zřetelné proudy fotonové a magnetické energie, které procházejí skrze a okolo Země. Otevření se těmto formám energie a jejich začlenění do těla Ka posiluje éterické tělo a urychluje proces vzestupu.
 
Jak sluneční energie budou zesilovat, poroste nejistota a nestabilita fyzického světa, stejně jako mentální a emocionální úrovně. Iracionální a impulsivní chování bude na vzestupu. Kognitivní funkce a paměť mohou během období zvýšené sluneční aktivity rovněž čelit problémům.
 
První krok pro vědomé využití slunečních energií ve váš prospěch je porozumění a neodporování jejich přirozeným účinkům.
Příčina vzrůstu sluneční energie v tomto čase nepochází ze Slunce samotného, ale z Centrálního Slunce vaší galaxie. Tento proud vysoce katalytických energií z Centrálního Slunce k vašemu Slunci je prvotním důvodem evolučního potenciálu tohoto specifického cyklu sluneční aktivity. Také Země je tímto způsobem ovlivňována - zejména její vlastní éterické tělo (Ka).
 
Je tedy důležité pochopit, že není žádného úniku z tohoto evolučního urychlení. Jste tady, abyste tím prošli (doslova přežili bouřku - pozn. překl.), ať se vám to líbí nebo ne. Takže prvním krokem je nebránit tomu, co stejně visí ve vzduchu.
Druhým bodem je přijmout a využít tyto energie s mistrovstvím - takřka jezdit na ocase draka. V tomto případě drak poukazuje na Slunce a ocas ke slunečnímu větru.
 
Třetí krok ve využití slunečního větru je dovolit mu ovlivnit vaše Ka přímo, pozváním a přijetím srdcem. Specifickou roli v tomto procesu hrají emoce a harmonické vibrace ocenění a vděčnosti, do kterých lze vstoupit rozhodnutím osobní vůle.
Do jednoho z těchto vysokých emočních stavů se rozhodujete vstoupit, protože vytvářejí energetický atraktor. Jinými slovy, vstupujete do stavu vděčnosti nebo ocenění z pragmatických důvodů.
 
Tyto emoční stavy zvyšují přijímající harmonické tóny éterického těla, což přeměňuje celé Ka do přijímajícího (receptivního) víru, který k sobě přitahuje fotonové a magnetické energie Slunce. Rychlost vibrací ve vašem éterickém těle se bude zvyšovat.
 
Je to vaše éterické tělo, kterým vstupujete do procesu vzestupu. Je zbytečné říkat, že existuje mnoho stezek a způsobů, jak vystoupat nahoru po žebříku k vyšším stavům vědomí. Ale bez ohledu na to, jak je to učiněno, nebo která duchovní škola se na tom podílí, Ka, vaše éterické tělo, je vždy základem.
 
Vytvoření energetického atraktoru
Je to jednoduchá, přesto vysoce účinná metoda, kdy umístíte své vědomí do sekundárního těla, svého Ka. Toto energetické tělo je stejného tvaru a velikosti jako fyzické tělo, ale je tvořeno energií, ne masem a krví. Rozprostírá se v každém místě těla, každá buňka je v prostoru Ka. Vaše Ka je také vnímavé a otevřené ke všem jemným energiím, zejména všem formám světla a nabitým fotonům a magnetickým energiím, které obsahuje solární vítr.
 
Když spočinete vědomím ve vašem Ka, záměrně vytvářejte pocitový stav ocenění a vděčnosti zaměřením osobní vůle. To přesune harmonické frekvence Ka do vyššího vibračního stavu, který je nezbytný, aby se stalo energetickým atraktorem.
Jak pokračujete s udržováním emocí ocenění a vděčnosti, uvědomte si, že jste hluboce ponoření ve fotonových a jemných energiích slunečního větru. Básnicky řečeno se koupete v těchto energiích, ať jste si toho vědomi nebo ne. Při zachovávání tohoto uvědomění spolu s emočním stavem vděčnosti nebo ocenění do sebe vaše Ka automaticky vtáhne energie zlepšující (zvyšující) proces vzestupu.
 
Setrvávejte tak dlouho, jak můžete v tomto stavu vysoké receptivity, nasycujte své tělo ze slunečního větru a dovolte svému Ka obdržet mocné transformativní a pozvedávající energie. Pokud se budete pravidelně a často věnovat této jednoduché metodě, budete získávat ze slunečního větru hodně prospěchu.
 

Meditace v Křišťálovém paláci

Navrhujeme vám také čas od času na pravidelné bázi experimentovat s meditací zvuku, kterou jsme popsali v článku "Křišťálový palác uvnitř".
 

Shrnutí

Jak v současnosti vidíme vaši možnou budoucnost, stojíte kolektivně před velkou bouří. Zrod tohoto nepokoje je v samotném srdci vesmíru a není ničím jiným, než hlasatelem nezměrné změny. Neobávejte se její intenzity. Obejměte ji a řiďte k vyšším stavům vašeho vědomí. Stanete se tak svým světlem a světlem pro sebe navzájem.
 
Hathoři - informace předána 3. Ledna 2011, na web umístěna 27. Ledna 2011
 
(Hathoři jsou skupinou interdimenzionálních a intergalaktických Bytostí napojených na starý Egypt skrze Chrámy bohyně Hathor, jakož i další pre-historické kultury. Tom Kenyon byl jimi kontaktován v těžkých osmdesátých letech a je jimi instruován o vibračním charakteru kosmu, o využití posvátné geometrie jakožto prostředku stimulace intelektuální výkonnosti a také o použití zvuků k aktivaci psycho-spirituálních zkušeností.)
 
 
Tomovy myšlenky a pozorování (výběr - pozn. překl.)
 
"Metoda Hathorů, jak vytvořit Energetický atraktor je klíčovým bodem uvedeného článku. S touto metodou jsem mnohokrát v různých situacích pracoval a mohu upřímně říci, že přináší dobrý užitek. Jedna z výhod této jednoduché metody je, že vytváří Ka rychle bez různých hokus pokusů - myšleno tak, že můžete s metodou pracovat v několika minutách bez předběžných příprav.
 
Před tím, než budeme pokračovat, trocha opatrnosti neškodí. Rád bych řekl, že toto není metoda pro zahálčivé hledače záhad. Nabíjení těla Ka energií navíc je závažný a odpovědný úkol, který by (podle mého mínění) neměl být brán na lehkou váhu.
 
Je více pravděpodobné, že poté, co bude vaše Ka energizováno, budete vnímat fyzický svět jako iluzorní. Po obzvláště silné práci s metodou často (ačkoli ne vždy) vnímám své Ka tak očividně skutečné, jako fyzické tělo. V takových případech vnímám fyzické okolí jako obvykle (svými pěti smysly), ale má to jakousi surrealisticky zabarvenou kvalitu a někdy mám dojem, že jsem ve dvou tělech současně (ve svém fyzickém a Ka).
 
To je jeden z hlavních posunů v pozornosti, pokud pracujete se svým tělem Ka. … Myslím, že je fér říci, že pokud praktikujete metodu, můžete zažívat fyzickou realitu novými způsoby … V těchto případech můžete, a pravděpodobně budete, zažívat svět svými pěti smysly, ale můžete pozorovat svět jako hru Maya (jako iluzi smyslů a smyslového světa). To může být zábavné, potěšující a blažené, nebo - zcela upřímně - také velmi dezorientující.
 
Mentální dezorientace způsobená viděním světa jako iluze by neměla být podceňována, zejména pokud nejste připraveni na takový vjem intelektuálně a filosoficky. To přináší filosofickou hádanku - je svět skutečný nebo je to iluze zaviněná tancem subatomárních částic hnaných náhodami a kvarky kvantové říše? (nepřeložitelná hříčka - quirks and quarks, pozn. překl.)
 
Pro mne je svět zároveň skutečný i neskutečný. O tom, jak ho vnímáme, rozhoduje to, co se děje v našem mozku a v případě Ka také v našem éterickém dvojčeti.
 
 
 
Etická omezení (Niyama)
 
Osobně cítím, že každý, kdo nabíjí své Ka vzestupovými energiemi, by měl mít potřebný etický rámec. Energizováním těla Ka se mohou přirozeně objevit určité typy mentálních/spirituálních sil. Je důležité si uvědomit, že mohou vystoupit negativní aspekty vašeho vědomí. Tyto nepříjemné situace (pokorné přiznání, že je ve vás něco negativního) jsou příležitostí pro větší vhled do sebe, dáváte-li přednost sebe-uvědomění před nevědomím.
 
Velmi jednoduše řečeno, Niyama představuje dobrovolná omezení v chování, ať už ve vnějším nebo v jemnohmotném (vnitřním) světě. Je na vás se rozhodnout, jaká etická omezení si vyberete. Pro ty, kteří o tom příliš neuvažovali, nabízím jednoduchou, velmi účinnou niyamu:
 
"Budu usilovat o to, abych neškodil sobě ani druhým".
 
Usilováním o to, abyste neškodili sobě ani druhým, si vytváříte mentálního pomocníka, který bude sloužit vám a ostatním, jak vystupujete po žebříku vědomí do vyšších stavů bytí. Pokud nejste ochotni přijmout toto jednoduché omezení chování nebo jiné vlastní, navrhuji, abyste zůstali stranou tohoto způsobu budování Ka.
 
Praktické návrhy
 
Podle Hathorů každý živý tvor bude ovlivněn solárními větry, ať energie s tím související vědomě "pozve" nebo ne. Pro některé z nás bude obtížné a k zbláznění zápasit s těmito energiemi, jiní je použijí ke zlepšení zabarvení stupnice uvědomění vzestupu.
 
Je mnoho stupňů vzestupného procesu. Pokud jste dosud nečetli zprávu Hathorů "Umění přeskakovat mezi časovými liniemi", doporučuji to zvážit. Vysvětluje hlavní pojmy vzestupu a jak se k tomuto procesu připojit.
 
Pokud jste připraveni na rychlý rozvoj vašeho vědomí a aktivaci Ka, mám několik praktických návrhů: Za prvé, najděte si rovnováhu. Jak budete pracovat s metodou, najdete vlastní komfortní zónu, jak velké zvýšení energie ve vašem Ka je pro vás vhodné. Při další práci s metodou budete schopni udržovat větší množství energie. Nepřepínejte se. Buďte k sobě jemní a umírnění.
 
Nedoporučuji rovněž dělat tohle před spaním, nemuseli byste usnout! Jistě, každý z nás je rozdílný a pro některé to může být krásně sedativní. Pro mne nebylo.
 
Malé opáčko: technika má tři kroky. V první fázi umístěte své uvědomění do těla Ka. Zatímco ve druhé fázi držíte zaměření pozornosti v celém svém Ka, přesuňte své emoce do stavu ocenění a vděčnosti. Můžete to udělat tak, že si vzpomenete na situace, kdy jste takové stavy zažívali nebo si uvědomíte pocit ocenění a vděčnosti. Současně s těmito ději si jako třetí fázi uvědomte, že jste v moři fotonové a magnetické energie. Jste ponořeni v solárním větru, aniž byste museli cokoli dělat.
 
Ačkoli energie solárního větru jsou příliš jemné na to, abychom je mohli vnímat pěti smysly, vaše Ka je bude moci detekovat a vtáhne je do sebe.
 
Opět, každý z nás je odlišný, jak vnímá fyzický svět a jemný svět vědomí. Sami budete objevovat, jak se v průběhu procesu vytváření Energetického atraktoru budou jemné fotonové a magnetické energie jevit vám. Pro úvodní sezení považuji za dostatečné 5 - 10 minut. Poté, co jste nabili Ka, setrvejte několik minut pozorováním Ka, fyzického těla a nejbližšího okolí, jak se jeví vašim pěti smyslům. To vám pomůže integrovat efektivněji absorbované energie.
 
Protože veškeré orgány těla jsou přítomny v poli Ka, lze absorbovat energie solárního větru nejen do Ka, ale také do fyzického těla a využít je pro léčení. To je samozřejmě teoretický postulát, který musí být prokázán jako pravdivý nebo nepravdivý přímou zkušeností - vaší zkušeností.
 
Moje osobní zkušenost je, že po vtáhnutí energií solárního větru do mého Ka a ponechání chvíle pro přebudování těla, prostě jen přesunu pozornost na kteroukoli oblast svého fyzického těla, která potřebuje "léčení", a protože energie následuje pozornost, jemné energie se přesunují z Ka do oblasti, na kterou se zaměřuji. Nejde o koncentraci. Jemné energie vašeho Ka se bez úsilí přesunou kamkoli ve vašem těle, kam přesunete pozornost.
 
Myslím si, že kromě zvídavosti při experimentování je pro práci s metodou zásadní pocit radosti, když vytváříte Energetický atraktor. Konec konců, jako stvořitel, nechtěli byste, aby radost byla součástí toho, co stvoříte?
 
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

 

Diskusní téma: Nabíjení éterického těla ze slunečního větru

Datum: 29.12.2011

Vložil: LK

Titulek: proč.....?!

Tento článek vyšel cca před rokem, ale nechal jsem ho dát až teprve nyní. Proč? Je to jednoduché, tak jako my jsme dávali mnoho věcí = informací dopředu a asi "jen" pro jednotlivce, stálo to za to!!! Nyní chci poukázat na to o čem se zde píše, je známo mnoho staletí mezi zasvěcenci a od padesátých let minulého století i v díle Františka Bardona. Jsou zde jen jiná slova a způsoby práce se Životní energií, ale podstata je stejná.To co se nazývá světelné tělo je jen astrální matrice, sluneční vítr je krom toku nabitých energetických částic především tokem životní energie, která vychází ze Zdroje, kterým Slunce je....... atd. Prostě jen staré znalosti v novém líbivém kabátu. Hledejme v sobě a v domácích duchovních odkazech, jsou bezpečnější....!!!!