O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Následovníci Františka Bardona - William Mistele

24.11.2010 12:40

Vážení čtenáři a čtenářky, nechceme zařazovat tyto stránky do kategorie článků "BlogSurfing", protože zde nejde jen o zajímavé články, ale přímo o rozpracování a pohledy na učení Františka Bardona. Vzal jsem na ukázku Williama Mistela, který je velice dobrý ve své praxi a kterého znám z jeho vlastních stránek, kde popisuje svou zkušenost například s undinami. Nicméně zkuste si projít tuto ukázku a podívejte se na to, zda by se vám něco málo nehodilo do vaší vlastní praxe, byť "jen" teoreticky...

Tato ukázka je převzata z:https://www.frabato.wz.cz/mistele/astral2.htm

 

 

2. stupeň - astrální úroveň

 

         V tomto stupni pracujeme na dosažení astrální rovnováhy vzhledem k živlům 1) bojem nebo kontrolou, 2) autosugescí nebo/a 3) transmutací nebo transformací do opačné kvality.

         Pro zopakování, v duševních cvičeních prvního stupně jsme se cvičili v introspekci. Zaznamenali jsme naše pozitivní a negativní vlastnosti a živly nám sloužili jako průvodci. Potom jsme ohodnotili relativní sílu různých kvalit a rozdělili jsme je do tří skupin. Tím jsme získali zrcadla duše, jakýsi přehledný materiál o stavu naší astrální rovnováhy.

         Úkolem druhého stupně je dosáhnout rovnováhy mezi čtyřmi živly. Jak píše Bardon: „Student by se proto měl snažit rychle a jistě zbavit těch vášní, které ho nejvíce brzdí od úspěchu v magické práci.“ Zdokonalení charakteru by mělo být dosaženo po absolvování celého kurzu, ale už na tomto stupni by měl žák umět kontrolovat ty prohřešky, které se snadno a rychle projevují, a ty špatné vlastnosti, které vážnou měrou narušují rozvoj.

         Na začátku druhého stupně Bardon rozebírá téma autosugesce. Pokud pracujete na osobních poklescích jako například nedostatku entusiasmu nebo přesvědčení, myšlenka musí být pronesena v přítomném čase nebo rozkazovacím: „jsem plný nadšení,“ nebo „mám pevné přesvědčení.“ Pak cvičíte autosugesci opakováním příkazu, zvláště před spaním nebo hned po probuzení. Bardon říká: „hlavní myšlenkou je, že si představíte přání již splněné a fungující.

         Z Bardonova hlediska by se mohlo zdát, že podvědomí – zdroj chyb, slabostí a vášní – vidí vědomí jako hlupáka. Lidé říkají, co chtějí, plánují, přejí si, ale ve skutečnosti tomu nevěří. Když vědomé já mluví, svým jednáním si připravuje porážku pro nedostatek přesvědčení. Pokud nemáte absolutní jistotu o úspěchu, když vyslovujete přání, plánujete si prohru. A co je nejhorší, z pohledu podvědomí neprojde vědomí žádným rozumovým testem, pokud přijde na konkrétní představu nebo obraznou cestu ke splnění přání.

         Jelikož součástí práce podvědomí je obsahovat a skladovat energii, je celkem ztráta času a zdrojů spolupracovat s vědomým duchem. Vědomí jedná libovolně, nerozumně, impulsivně a bez ohledu na reálné možnosti v životě. Je to jakoby vědomé já záměrně odmítalo mluvit jazykem podvědomí nebo jakoby neprojevovalo žádný respekt, když o něco žádá.

         Lékem na tuto situaci je demonstrace skutečného přesvědčení, pocitu a představy, když v sobě chcete uskutečnit změnu. Přesvědčení je zčásti ukázáno představou, že co chcete je v tomto okamžiku již skutečností. Tudíž, učiňte přání v přítomném čase bez váhání a pochyb. Řeknete: „jsem plný nadšení,“ pokud je váš problém apatie nebo přílišný flegmatismus.

         K tomu přidáte pocit. Musíte v paměti vyhledat zážitky a zkušenosti s ostatními dokud nevyvoláte kompletní přesvědčivou sadu příkladů o tom, jaké to je být nadšený. Pak vložíte sebe do těchto představ, dokud přesně nereprodukujete ten pocit nadšení. Až potom bude vaše podvědomí schopno říci: „aha, teď mluvíš mým jazykem. Teď vím, co myslíš tím, když říkáš, že jsi plný nadšení.“

         Nakonec se svou představivostí musíte prozkoumat, co pro vaše přání znamená být kompletně skutečné, jako něco již splněné. Bardon zmiňuje větší úspěšnost autosugesce, když usínáte nebo se probouzíte. Při tom mozkové vlny mění svou frekvenci z bety přes thétu do alfy. Když vstáváte, mozkové vlny zůstanou v alfě několik minut. Pokud provádíte autosugesci v tomto čase, máte větší přístup ke komunikaci se svým podvědomím.

         Právě zde denní snění nebo imaginativní průzkumy přebírají moc magie. A znovu, jaké by to bylo, kdyby se vaše přání stalo skutečností? Vaše podvědomí by jistě rádo znalo odpověď na tuto otázku. To proto, že podvědomí musí vzít všechnu energii, kterou vyhranilo na určitý soubor chování, emocí a víry, a vyladit ji na nový soubor chování, emocí a víry.   Pokud jen sedíte a říkáte, čím byste chtěli být, a cítíte to jako skutečnost, stále vyvíjíte jen poloviční úsilí z hlediska podvědomí. Neudělali jste ještě domácí úkol, když přijde na řadu formulace toho, co po svém podvědomí chcete.

         Vaše podvědomí chce, abyste pronikli snem do budoucnosti a procházeli se v ní, jako by byla opravdu skutečná. Zabírejte se detaily. Používejte všech pět smyslů. Ať je zkušenost tak skutečná a obrazná, až budete cítit, jako byste ji právě prožívali. Představivost musí přesvědčit sama sebe, že co v duchu vytvoří (přinejmenším během cvičení), je absolutně skutečné teď a tady.

         Není to nic nemožného. Jak vidíte, podvědomí vytváří sny každou noc a ty se zdají zcela skutečné snící mysli. Pokud chcete uspět s podvědomím, musíte používat jeho nástroje a jeho jazyk. Musíte se stát chytrými a jemnými natolik, abyste přesvědčili podvědomí, že jste schopni převzít některé jeho funkce.

         Pokud je sen s vaším přáním stoprocentně totožný ve vašem astrálním těle, pak už vyzařujete energii toho, jaké to je být čím chcete. Vaše akce a myšlenky se pak změní, aby vyhovovaly spojení s novou představou o sobě, energií, pocitem a myšlenkou. To je souhrn Bardonovy představy o autosugesci.

         Pokud chcete rychlou a jednoduchou metodu, kterou mnoho lidí považuje za velmi užitečnou, můžete zkusit cvičení Josého Silvy. To zahrnuje vizualizaci obrazů jednoho za druhým. Nejdříve si představíte problém na bílém plátně před vámi. Imaginujte všechny aspekty situace. To představuje věci, jaké jsou v této chvíli.

         Pak posuňte plátno pryč doleva. Na dalším plátně vizualizujte řešení problému. To je, jak byste věci chtěli mít. To je moment v budoucnosti, kde je problém vyřešen. Podíváte se na něj právě teď před vámi. Znovu, musí být co nejvíc opravdový a přesvědčivý. I toto plátno posuňte pryč doleva.

         Nakonec vizualizujte sebe na jiném plátně před vámi. To je další bod v budoucnosti, kde váš problém už neexistuje. Překonali jste ho a zabíráte se novými věcmi.

         Jako cvičení v kontrole mysli, toto můžete mít hotovo za pár minut. Je to dobrá pomůcka lidem, kteří si nedokážou ani představit, jak by mělo vypadat řešení jejich problémů. Rád se vrhám do takových cvičení a rozšiřuji je. Cvičím je ne pár minut, ale radši půl hodiny a víc. Učiním z nich hluboké kontemplativní cvičení.

         V tomto případě neustále zkouším, zda dokážu cítit a představit si sebe stoprocentně v obraze, který vizualizuji. Protože některé vlastnosti, jež chceme ztělesnit v nás samých, jsou zcela nové pro naše zkušenosti a také zahrnují neuvěřitelné psychologické a duchovní úsilí, je vizualizace také vysokým uměním sebetransformace.  Je to myšlenka, pocit, obraz a energie – všechno najedou generujeme nebo vytváříme v sobě samých během cvičení.

         Také rituál může posílit autosugesci. V New age je běžné napsat problém na papír a předat ho živlu ohně. Hodíte papír s problémem do ohně a přítomnosti ostatních. Pokud se to dělá ve správné skupině a ve správné náladě, může to pomoci. Akce se promítne do hlubších úrovní podvědomí.

 

Meditace na astrální rovnováhu

 

Když se zamyslím se nad tím, co Bardon míní termínem astrální rovnováha, zdá se, že chce studentovi nabídnout zkušenost astrální vyrovnanosti na vlastní kůži. Měli byste být schopni pocítit jaké to je, když se čtyři živly nacházejí v perfektní harmonii a vyrovnanosti v astrálním těle. I když tak trochu předcházím budoucímu, chtěl bych k tomu něco říci.

         Zkuste si tohle cvičení. Představte si temně fialové světlo zářící okolo a uvnitř vašeho těla. Toto světlo reprezentuje akášu. Světlo vystupuje z vás a prostupuje časem a prostorem. A vy jste to světlo. Máte fyzický pocit, že prostupujete prostorem a časem s vaším vědomím. Nic neomezuje to, co cítíte, sledujete, myslíte a zakoušíte.

         Nyní přidejte této podobě akáši vlastnosti čtyř živlů, jak se projevují v osobnosti. Vidíte a cítíte sebe s vlastnostmi vody – jste milující, citliví k ostatním, máte pochopení, jste něžní a klidní. K tomu vlastnosti vzduchu – jste jasní, bdělí, samostatní, objektivní, vzdělaní, chápající a moudří.

         Nyní přidejte síly země – jste pevní, stabilní, tvrdě pracující, praktičtí, citliví na detaily, vytrvalí. A také síly ohně – jste rozhodnutí, odhodlaní, vůdčí, plni přesvědčení a jistoty o vašem cíli, dynamičtí a odvážní.

         Nyní s trochou času přimíchejte soubory vlastností živlů do akáši, která z vás vyzařuje. Jděte od jednoho živlu k druhému, abyste získali dojem, že každý je ve vás plně zastoupen. Mějte jistotu a důvěru, která vychází z této harmonie. Všimněte si, jak je každý živel doplňován, podporován a posilován spojením s dalšími třemi živly.

         Vyrovnanost živlů v astrálním těle je velmi tvořivý stav. Zaručuje jedinci velkou přizpůsobivost a flexibilitu. Mágové často používají magické kruhy během evokačních praktik. Čtyři světové strany přitom symbolizují čtyři živly. Vybudování magické dokonalosti ve vás samých spočívá ve vytvoření vnitřního magického kruhu. To nabízí velkou míru ochrany zajištěním toho, aby aura nebyla ovlivněna nebo napadena vnějšími energiemi.

        

         Existuje mnoho cest k interakci s podvědomím. Můžete ovlivňovat a měnit své chování přímo, jak je uvedeno v několika metodách behaviorální psychologie. Nebo můžete využít více kognitivní přístup sledování a ovlivňování myšlenek.

         Do introspekce a kontemplace se můžete také pustit zpracováváním pocitů. Své osobní problémy můžete změnit na magické dobrodružné úkoly nebo z nich učinit cestu skrze duchovní území duše. Je to jistý druh stopování, symbolického zkoumání, tantry nebo volných asociací v transu. Můžete zkusit jedno po druhém nebo všechno najednou. Transformace vlastního Já je široké pole studia a mnoha metod a zdrojů je dostupných pro ty, kteří jsou touto cestou.

 

Několik osobních komentářů

 

         Před lety jsem věnoval velké úsilí cvičením na dosažení magické vyrovnanosti. Dával jsem důraz na důležitost této rovnováhy stejně jako Bardon. Před tím, než člověk vstoupí do duchovního univerza skrze otevření duševních smyslů a duchovní intuice, potřebuje ovládnout zvyk být maximálně pozorným při plnění každé odpovědnosti v denním životě. Pokud to dokážete, vaše osobnost je pak definována jasnými hranicemi. Tajemné pocity a kosmické uvědomění nepletou a nematou vaše reakce. Když jednáte s druhými, není přítomna žádná mlhavá dvojznačnost nebo citový vír.

         Při dosahování astrální vyrovnanosti sledujeme charakterové vlastnosti spojené s tím, jak jednáme v běžném životě. Z obyčejných věcí děláme duchovní bojiště. Tím se naše vůle posiluje, až je silná jako ocel. To je zcela nezbytné, protože mág si nemůže dovolit projevit slabost nebo nést citovou zátěž z minulosti.

         To nás přivádí k velkému paradoxu v tomto cvičení. Pokud najdete volnou nit na tričku, můžete ji uškubnout. Ale pokud za ni zatáhnete velmi jemně, pak někdy vlákno porušíte. Zjistíte, že materiál je špatný do té míry, že je téměř bezcenný.

         Pokud najdete díru v trupu lodi, můžete ji zazátkovat. Ale pokud do dřeva zapíchnete jehlu, možná zjistíte, že pod vnějším povrchovým nátěrem je suchá hniloba. Jehla proklouzne dřevem jako máslem. V tom případě je zapotřebí nahradit větší část lodi.

         To se někdy stává i s našimi cvičeními. Můžete si říci: „budu pracovat na mých chybách a slabostech,“ a pak se do toho vrhnete. Je to něco jako jarní úklid v domě. Umyjete okna a vyklepete koberce a vyhodíte odpad, který jste za celý rok nashromáždili.

         Ale váš přístup sebedotazování a sledování může znamenat to samé jako držet v ruce klíč od dveří vaší duše, které byste jinak neotevřeli. Jednou můj otec zkoumal šikmou zeď v podkroví našeho domu. Našel schovanou páčku. Zatáhl za ni a otevřely se tajné dveře. Ty vedly do tajné místnosti, která sloužila jako sklad lihovin pašovaných do USA z Kanady během prohibice. Dveře byly zamaskované, aby vypadaly stejně jako trámy podporující šindele na střeše.

         Duše je podobná. Pokud najdete petlici a pohnete s něčím jinak obyčejným, pak možná nahlédnete do celého sklepení vzpomínek, bolesti a nevyřešených konfliktů. To může být část vašeho Já, nahromaděný karmický dluh převzatý z minulých generací. Mohou to být také neprozkoumané, zapomenuté a tabu území kolektivního nevědomí, pečlivě hlídané a zapečetěné daleko od emocí a instinktů přijatelných v naší společností. Naše kultury jsou často vystavěny na mocných pozitivech, ale všechny skrývají ve svých základech velkou temnotu.

         Jednoduše řečeno, pokud chcete být například asertivní, můžete se dostat do vnitřního konfliktu. Část vašeho Já nebude chtít být asertivní, dokud nepřekonáte rodové dluhy za zneužití moci. Na druhou stranu, pokud chcete být citlivější k ostatním a když rozvinete svou citlivost, můžete se najednou cítit vydaní na pospas oceánu bolesti. Nejsou to vaše osobní pocity. Místo toho se vaše citlivost vnoří a hluboko pronikne do tichého zoufalství a smutku skrytého v životech druhých. Pro některé toto proniknutí bude příliš silné a nevyrovnají se s ním.

         Naše jednoduché cvičení je jako návštěva terapeuta. Terapeut se zeptá: „Co pro vás mohu udělat?“ Vy mu odpovíte, že chcete lépe řídit svůj život, že chcete rozumněji zacházet se svým časem. Terapeut se pak zeptá: „Řekněte co podle vás brání v tom, aby se tak stalo?“ A krátce poté se klient rozpomene po mnoha letech potlačování na to, jak on nebo ona byl v mládí zneužíván. To se skutečně stalo ve třídě, kde jsem učil. Jedna žena si najednou vzpomněla a sdělila třídě – tlupě hlupáků, kteří nic nepochopili – toto neuvěřitelné osobní trauma. Náhle jednoduché cvičení časového managementu, určování cílů a priorit, evokovalo bolest, která se zdála nesnesitelná.

         Možná člověk zdědí náchylnost k alkoholu, drogám, šílenosti nebo násilí v linii svých předků. Spousta nočních můr může být připravená a čekat na probuzení, až se pustíte do zkoumání sebe sama. Tyto noční můry mohou být tak hluboko zakořeněné, že nemusíte ani vědět jak nebo odkud s nimi začít pracovat.

         Následně, po několika schůzkách a terapeutických sezeních, jsou klienti drženi v soustředění se na současnost a na specifické chování a pocity, které mohou případně změnit. Hlubší pocity a motivace, jež jsou více rozptýlené a méně přístupné vědomé kontrole jsou pečlivě sledovány a vytlačeny stranou. Tímto přístupem lze dojít často k okamžitým výhodám. Dokonce malý úspěch ve změně chování a pocitech vytváří lepší sebedůvěru a posiluje vůli.

         Nevýhodou tohoto přístupu je, že duše se pak stává domem s několika uzamčenými místnostmi, které skrývají neznámé. Problém je, že člověk, který posílil svou vůli a identitu bez přijmutí hlubších emocí a plného prozkoumání hlubin svého Já, nenachází vnitřní mír a pohodu. Není tak úplně doma ve světě své duše. Do jisté míry ví, že existují vnitřní překážky – otázky, které nesmí položit, pocity, které nesmí probudit a sny, jež nikdy nesmí snít.

         Může se to zdát nedůležité, ale pokud se budete učit plnou silou své vůle otevírat svých pět smyslů ke vnímání vnitřních světů, musíte být osvobozeni od strachu. Nemůžete přivést svůj mikrokosmos k harmonii s makrokosmem, když nemůžete přijmout a změnit některé části své historie a duše. Tyto překážky vnitřního života mohou být sledovány jinak než konverzací a osobní interakcí. Když mluvíte s nějakým člověkem, všimnete si na něm něčeho nezvyklého. Jsou věci, o kterých nechce mluvit ne proto, že by byly osobní a soukromé, ale protože bolest z nich pocházející není vyřešená. Téma vyvolá vztek a zapření.

        

         Když projdu všechna Bardonova cvičení v jeho třech knihách o magii, nejtěžším cvičením pro mě bylo dosažení magické rovnováhy. Je to celoživotní práce a nemá konce. Pokud studujete Aikido čtyřicet let se skutečným zaujetím, stanete se šestým don mistrem. Pokud praktikujete Tai Chi Chuan čtyřicet let s velkým mistrem, takže se váš duch sjednotí s vnitřním Chi, deset nebo dvacet mužů vás nepřemůže, když pevně stojíte.

         Pokud byste měli čas a peníze, mohli byste studovat s velkými psychology světa a dosáhnout třech PhD diplomů. Pustili byste se do horlivé vnitřní práce zkoumání vlastního stínu a podvědomí. Pak jako terapeut byste byli schopni vést ostatní spletitými cestami a koridory jejich duší skrze temnotu a bolest zpět ke světlu a vyléčení. Ale ani Aikido ani Tai Chi mistři, dokonce ani psychologové nepotřebují dosáhnout astrální vyrovnanosti. Není to jednoznačný požadavek pro jejich profese. Ta myšlenka nikdy nevstoupí do jejich mysli.

         Já sám jsem se dostal do dvou hlavních problémů při práci na dosažení astrální rovnováhy. Počátek Brány k opravdovému zasvěcení je pro mě neuvěřitelně obtížný a nudný soubor cvičení. Bardon se zmiňuje, že tato cvičení vyžadují téměř nadlidskou trpělivost a velkou odolnost k jejich zvládnutí. Pokrok, i když někdy rychlý, je mnohem častěji dosahován v milimetrech. Čas se nepočítá v týdnech nebo měsících, ale spíše v letech

         Tato úroveň obtížnosti však má velkou výhodu. Například taková pečlivá práce nenechá možnost pro fanatickou oddanost nebo nadutost ega. Tyto dva případy vyžadují rychlé výsledky a své pokroky měří srovnáváním se s ostatními lidmi. Hlavní myšlenka, že „cvičím nejvyšší a nejlepší magický systém na světě“ musí jít ruku v ruce s uvědoměním, že vlastně cvičíte nejtěžší a nejobtížnější magický systém na světě.

         Fanatický, zbožný, svatouškovský duchovní soubor (často typický pro kláštery, náboženské organizace a kulty), který říká „já jsem zvláštní a nadřazený nad ostatními“ nakonec přichází k uvědomění, že Bardonův sytém vyžaduje absolutní sebeuvědomění a plné sebeovládání. Nemůžete si dovolit nést sebou sebeklam, když neustále zkoumáte neznámé světy imaginace a vnitřní pláně. Pro aroganci prostě není místo.

         Akáša si například ráda hraje s mladými mágy. Tajněji než arcidémon a jako milenec s velkou touhou vede nové mágy skrze bludiště sebepoznání k středovému setkání s temnotou v nich samých, která skrývá největší obavy. Co má arcidémon a milenec společného je to, že rádi zkoušejí vaše hranice. I když používají jiné metody, přivedou vás k tomu místu, které je neznámé a zakázané. Jen tam může být oheň ducha propuštěn a konečně osvobozen.

         Ale velký mistr bojových umění, milionář nebo skvělý politik, který rozdrtil celou opozici, si stále může dovolit připadat nadřazený a hoví si v pocitu, že je nad ostatními. Nikoliv však mág. Mág nesoutěží s ostatními lidskými bytostmi. Jeho cílem není ovládat, ale zářit nebo též ozařovat druhé.

         Mágova duchovní identita není definována jeho pracovní skupinou, společností, kulturou, civilizací, filozofií, náboženstvím nebo okultní tradicí. Místo toho nevýslovná, zázračná a překrásná nádhera Božské Prozřetelnosti kráčí po jeho boku a je jeho průvodkyní. Když máte takovou inspiraci v srdci, pak sláva, vítězství, čest a moc znamenají velice málo. Můžete jich používat k různým účelům, ale v jádru jsou pro vás bez přínosu a úplně bezcenné.

         A tak první potíž – množství práce rozvrhnuté do několika let – od vás vyžaduje vlastní inspiraci a motivaci, abyste udrželi vaši oddanost. Podle mě Bardon nabízí velmi málo ohledně inspirace a pro mě je velmi obtížné najít aspoň náznak, větu vedoucí k oddanosti. Můžete navrhnout, že to je dáno prostředím, ve kterém psal. Byl systematický, analytický, šel do detailů a vyžadoval, aby jeho studenti zvládli každé cvičení, než postoupí dál.

         Když přemýšlím o Bardonově práci, vzpomenu si, jak jsem strávil tři dny meditováním v kamenném kruhu na ostrově Mull ve Skotsku. Každý kámen ztělesňuje kosmické písmeno nebo druidské ogamské písmeno z dávných dob. Energie je v kamenech uložená jako poklad pro příští generace. Jeden kámen ztělesňuje kosmické písmeno R. To jest sluneční energie – jiskřivé, jasné, vyzařující a nekonečné světlo.

         Ale tento kámen se také sám skrývá. Když k němu poprvé přistoupíte a položíte na něj ruku, schová a skryje svou sílu a radost abyste nebyli předčasně ozářeni a abyste neoslepli. Musíte sedět s tím kamenem chvíli v naprostém tichu. Pak jako starý přítel, který ovládl veškerou moudrost na světě, vás pozdraví a pozve k diskuzi o čemkoliv, co máte na srdci.

         Bardon je pro mě něčím velmi podobným. Vidím ho jako hlídače brány nebo jako děkana na duchovní fakultě. Je přátelský, ale také si pečlivě prohlédne vaše pověřovací listiny, když posoudí úroveň vaší oddanosti. Jeho knihy jsou pak přirozeně otevřené, vítající a také hodně vyžadují. Dávají otázky, které nečekáte, a vyžadují plnou pozornost a dobrou odpověď.

        

         Druhý problém, který jsem měl s astrální rovnováhou bylo shledání, že cvičení nemá pokračování. Psychologové například berou společnost jako záruku. Je to bojiště a aréna, kde mohou testovat osobnost. Z tohoto důvodu psychologové rádi pomáhají lidem s úspěchem, tvořivostí, spokojeností, štěstím a naplněním.

         Mág však nepraktikuje astrální rovnováhu, aby dosáhl úspěchu  ve společnosti. Dosažení rovnováhy je jen jedním ze cvičení zahrnutých ve vysoké magii. Neustále rozvíjí a testuje hranice své představivosti stejně tak, jako se učí dle vůle vstupovat do světů neviditelných pro ostatní.

         Následně, ve vysoké magii, si sebou neustále přinášíte nové poklady ducha, nové poznatky a pohádkové zkušenosti, zpět do svého obvyklého života. Dokud to nebudete provádět s velkou opatrností a nebudete pány svých životů, tyto zkušenosti mohou snadno zastínit a překonat všechno ostatní, co děláte. Jsou to všechno útoky na magickou rovnováhu. Zvýší, zmocní a vynesou jeden živel nad ostatní. A tak se musíte snažit udržet všechny čtyři živly v sobě v rovnováze.

         Zkusím to říci ještě jinak. Studium magie je pro mě jako mít celoživotní vztah s velmi svůdnou ženou. Je tak neuvěřitelně krásná! Snadno odkryje mé nejskrytější touhy. Přináší mi exotické stavy opojení, blaha a extáze, takže začnu vážně uvažovat, zda je možné bez ní vůbec žít.

Nesmějte se. Občas potkám skutečné ženy jako tyto. Jedním z cílů magie je udržovat konverzaci se svým andělem strážným nebo evokovat nejvyšší aspekt vašeho vnitřního ducha – ten nesmrtelný, věčný, osvícený a transcendentní aspekt vašeho Já. Když se držím za ruku s nějakou ženou, tento transcendentní strážný duch se zviditelní mým očím v místnosti. Tento psychický výsledek by se mohl zdát jednou z těch lichých věcí, které se občas stávají, když praktikujete magii.

Některá Bardonova cvičení vám představí neomezenou svobodu, která existuje ve vnitřním světě. Všechny čtyři světy se vám otevřou. Pak uvidíte překrásný vesmír. Jak říkám, magie je jako extrémně svůdná žena – úplně do vás vidí a zná vaši každou myšlenku, sen a touhu. Vedle její krásy a přitažlivosti všechno bledne při snaze o srovnání.

I to je samozřejmě útok na magickou rovnováhu. Magie sama je závislost. Té se můžete zbavit vracením se zas a znova k základním cvičením. Ale i když na nich pracujete tvrdě, magie se k vám vrátí a nabídne vám nový nečekaný dar – novou magickou schopnost nebo cestu k vidění či změně světa, a ta bude tak kouzelná a dramatická, že opět propadnete jejímu kouzlu.

Myslím, že kdybych byl schopen studovat přímo s Bardonem během čtyřicátých a padesátých let, má praxe by byla úplně jiná. Ovládl bych hustší aspekty čtyř živlů, tj. měl bych daleko věší éterickou moc. Má osobní vůle by byla daleko větší než nyní. Bardon by mě nechal pracovat na první knize deset let, než bych nakoukl do dalších jeho knih. Mé astrální psychické vnímání by bylo úžasné.

To  se však nestalo. Do nedávna jsem znal jen málo studentů, kteří cvičí podle Bardona a ti nabízeli jen malou podporu. I když jsem studoval mnoho esoterních tradic, nepracoval jsem s žádným mágem nebo esoterní lóží. Pracoval jsem na vlastní pěst.

Z toho důvodu pro mě bylo velmi důležité na začátku prozkoumat celý metafyzický systém, který Bardon prezentuje. Potřeboval jsem se s ním ztotožnit a přivlastnit si ho. Brzy po té jsem strávil tři roky používáním mých duševních schopností k tomu, abych pronikl do širokého pole duchovních bytostí, které Bardon popisuje v tak bohatém a sugestivním detailu ve své druhé knize o evokacích. Mým cílem bylo vytvořit jasný obrázek celého duchovního univerza, abych mohl odrážet jeho krásu, velikost a zázračnost v mém vlastním astrálním těle.

Pro Bardona je astrální rovnováha stavem vyrovnanosti a kontroly čtyř živlů v osobnosti. Je to však také stav vytržení, transu a extáze, ve které se cítím spojený se vším existujícím. Jvar, duch Lva v zemské zóně, který se specializuje na magickou rovnováhu, mi to vysvětlil. Řekl, že je pro mě přirozené vyzařovat kosmické písmeno J v akáše. To je pocit kosmické lásky. Vyplňuje, co ve mně chybí.

A tak odpověď guruům, kteří si stěžují na mágy, že sledují a hledají magickou moc je tato: „Studoval jsem tuto krásnou paní a hledal její duši. A ona mi na oplátku odhalila své tajemství, magické jméno.“

Její jméno je kosmická láska – a nic v univerzu není odloučeno od její krásy. Ona drží svět ve svém srdci. Žádný aspekt života nebo ideál nestaví výš než ostatní. O žádné pláni uvědomění neuvažuje jako více prospěšné než o ostatních. Pravda chápe každou individuální cestu naplnění a také jedinečnost, která podporuje celek.

Navrhl bych něco navíc k přísnému cvičení k dosažení magické rovnováhy jak ji popisuje Bardon. Navrhuji, aby student hned na začátku prozkoumal jeho nebo její pojem svatého. Je to stupeň nebo kvalita vaší inspirace, která vás posiluje a harmonizuje čtyři živly ve vás samých.

 

Převzato z : https://www.frabato.wz.cz/

 

Diskusní téma: Následovníci Františka Bardona - William Mistele

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.