O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Nebeské Bílé Bytosti – Stvořitelovo zrcadlení

15.03.2012 15:04

Vaše úspěchy na Zemi a v nitru vašeho bytí jsou v této době nesmírné. Procestovali jste tolika zkušenostmi, výzvami a cestami, abyste dosáhli tohoto bodu. Nastal čas, po kterém jste toužili, a přesto jde o zkušenost s cestou, která je radostnější než samotné dosažení místa určení. Přejeme si, abyste věděli ve svém srdci, že všechno na Zemi je teď takové jaké by mělo být a všechno je řízeno vůlí Stvořitele a vaší duší. Pamatujte, že teď, v tomto čase, máte větší zodpovědnost za váš duchovní růst. Ve vaší realitě je vůle vaší duše stejně tak důležitá jako vůle Stvořitele. Je vám dána ohromná svoboda kráčet po vaší duchovní stezce způsobem, kterým se cítíte být nejvíce inspirováni, Stvořitel bude vždy přítomen, aby vás vedl, ale máte ve vaší realitě větší výběr. Je důležité, abyste se radovali na tomto stupni vaší reality a duchovní cesty, kterého jste dosáhli, je to opravdu nesmírný úspěch.

Větší zodpovědnost, která vám byla ve vaší realitě a při duchovním růstu dána, ovlivnila lidi na Zemi mnoha různými způsoby. Rádi bychom nyní prodiskutovali dopady větší zodpovědnosti, což vám umožní zůstat bdělí při tom, co se děje ve vaší realitě. Pro většinu přichází zodpovědnost jako překvapení, když si začnou všímat změn ve své realitě a způsobu, kterým vnímají svůj každý den. Někdo může mít pocit, že je třeba vzdálit se od každodenní reality a zvyknout si na zodpovědnost a porozumění, kam zaměřit svou pozornost.

Někteří lidé cítí, že čekají, až se něco stane; nejsou si jisti, na co čekají. Všímají si, že do jejich reality vstupuje mnoho věcí, ale je tam také pocit, že se doopravdy nic neděje. Ti, kteří cítí tímto způsobem, mohou kolem sebe cítit energii a mohou si uvědomovat rozdíl ve vibracích a přesto cítit, že čekají, až se stane něco, co je postrčí kupředu. Věříme, že tento pocit vzniká z ukotvování světla na Zemi. Během lidské existence v roce 2012 a posunu k datu 12. 12. 2012 a 21. 12. 2012 se odehrává nádherný proces ukotvování ohromného světla a lásky. V podstatě se projevuje pocit čekání, protože čekáte, až se stanete plně integrovanými s novými energiemi roku 2012. Dá se to přirovnat k chození v nových botách, musíte je nosit často, dokud nejsou tak pohodlné, že v nich můžete jít kamkoliv. Musíte si dát čas, abyste si zvykli na tyto nové energie, ten pocit čekání je pocitem integrace. Když dosáhnete bodu větší integrace, pak uvidíte, že jste se najednou posunuli vpřed nebo že se stalo něco, co umožnilo změnu vaší reality nebo perspektivy. Máte-li tento pocit čekání, je důležité, abyste si tento čas užili a zaměřili se na dýchání světla roku 2012 a současných energií potřebných ve vaší realitě do vašeho bytí. Užijte si tento čas integrace, najděte si čas na meditaci, odpočinek a vyzařujte svou vlastní energii s větší silou. Proces představ vašich energií a světla vyzařujících z každého póru a buňky vaší bytosti přitahuje energii hlouběji do vašeho bytí a dovoluje rychlejší a důkladnější integrační proces.

Jiní lidé možná v této době cítí, že energie, které se ukotvují do jejich bytí, jsou pro jejich fyzické tělo příliš silné na to, aby s nimi dokázali zacházet a tak pociťují stres, napětí, starosti, deprese a projevující se nemoci. Je důležité, abyste se pravidelně uzemňovali, představujte si, jak Stvořitelovo světlo proudí dolů vaším čakrovým sloupcem a vašimi chodidly ven do Země. Je možné, že vaše duše souhlasí s tím, že se stane kotvou pro energie proudící do Země a proto je třeba, abyste se soustředili na sdílení obdržených energií se Zemí, posíláním energií přírodě, Matce Zemi, elementům a zvířatům, protože vše se mění a transformuje stejně tak jako vy. Ukotvení a projevení energií, které jste obdrželi, umožní stresu a napětí rozpustit se, pomoci vašemu tělu při převodu vibrací, které se dějí ve vás a k vibracím, které jsou projevovány na Zemi.

Jinou skutečností, kterou mohou prožívat někteří lidé, je pocit nespokojenosti s jejich realitou v roce 2012, převládající důvod pro to je, že lidstvu byla dána větší zodpovědnost za jeho duchovní a fyzickou realitu na Zemi. To znamená, že potřebujete spojení na hlubší úrovni se Stvořitelem a vaší duší dosahující inspiraci, která je potřebná pro podporu vašeho projevu. Může se stát, že jste se dříve opravdu nepotřebovali zaměřovat na projevy věcí ve vaší realitě, protože vaši průvodci a duše toho pro vás hodně udělali, ale teď když ustoupili do pozadí, aby vám poskytli volný prostor k dýchání, musíte vynaložit větší úsilí ve vašich schopnostech odhalovat. Opravdu mnozí se mají soustředit na projevení všeho toho, k čemu se cítí být inspirováni, s jejich myšlenkami a s jejich mocnou vnitřní energií. Je pravda, že to nebude trvat dlouho a žádá se po vás, abyste toho dosáhli sami za sebe. Je třeba, abyste si uvědomovali, co chcete projevit a vytvořit ve své realitě a zaměřit na to svou pozornost, myšlenky a energii, zatímco si jste zároveň vědomi své intuice. Vaše duše čekala na tuto dobu, kdy se může projevit a probádat svou realitu s větší svobodou, což je něco z čeho se může těšit. Nejsnadnější cestou k překonání této situace je nejprve si uvědomit, že nevytváříte dost, nesoustřeďujete se na směr, kterým chcete, aby se ubírala vaše realita nebo zkušenosti, nebo kterým chcete vycházet vstříc. Zvyšování vašich myšlenek o vaší realitě a vytváření pozitivních myšlenek pro projevení vašich přání je přínosné, ale jednoduchá cesta na vymazání břemene zodpovědnosti je spojit se na hlubší úrovni a integrovat se s vaší duší. Vaše duše vás bude inspirovat k tomu, co si přejete vytvořit a poskytne vám energii k jejímu vytvoření, skrze tento proces se stanete kompletnějším aspektem vaší duše na Zemi. Hlavním záměrem Stvořitele, který vám nabízí více zodpovědnosti za vaši spirituální evoluci je, abyste se spojili se svou duší, což umožní, aby proběhla integrace duše. Je pravděpodobné, že každý člověk na Zemi potřebuje vložit větší úsilí do procesu své manifestace a do manifestace Země, proto se prosím bezpodmínečně milujte a nepotlačujte se, přestože cítíte, že jste nedosáhli čeho jste chtěli.

Mnoho lidí si uvědomuje, že nastal čas na přípravu, čas být v klidu a spojen se světlem Stvořitele; Mohou mít pocit, jako by chtěli být sami a rozjímat o spoustě věcí. To je naprosto přirozené, na Zemi jsou ukotvovány mocné energie a jsou aktivovány z vašeho bytí, a proto je důležité, že si děláte čas sami pro sebe, pamatujete na duchovní růst. Pro některé z vás je to doba hromadění větší moudrosti ať už je její zdroj ve vašem nitru nebo pochází z vnějších vlivů, zatímco ostatní se chtějí učit novým dovednostem.

Existují lidé, kteří již pociťují lásku a velkolepost procesu, který bude na Zemi ukotven v následujících měsících a užívají si pocit zrychlené duchovní evoluce se silnějším spojením a novým uspořádáním.

Je důležité uvědomit si, že duchovní růst není soutěž, ale proces uvědomění si bohatství ve vašem nitru a umožňující mu splynout, uvědomění, že máte vše, co potřebujete, ve svém nitru. Bezpodmínečná láska teď potřebuje nahradit sebe-posuzování, protože se otevíráte lásce Stvořitele svou vlastní rychlostí a s božským načasováním. Všechno, co v této době zažijete je pro vás vhodné a je to dokonale božské.

To, co každý vidí, cítí, poznává na Zemi a ve své realitě, je zrcadlením Stvořitele. Zrcadlení jsou podobnosti, dozvuky, znamení, návrhy a představy. Vidíte zrcadlení Stvořitele ve vaší realitě a v realitách ostatních, stejně tak jako ve vaší vlastní energii a procesu přechodu. Klíčem je naučit se rozeznat Stvořitelova zrcadlení, protože se promítají na Zemi a do Země z vesmíru, vašeho bytí a z duší ostatních. Stvořitelovým zrcadlením by mohlo být nově objevené porozumění stromům nebo přírodě; mohlo by jím být také uvědomění si nových perspektiv mysli. Malá Stvořitelova zrcadlení a uvědomění si Stvořitele se projevují mnohými způsoby a ty se budou s časem pouze násobit.

Avšak zrcadlení Stvořitele se projevují ve vaší realitě a je zapotřebí, abyste se soustředili na to, že necháte odejít staré energie nebo na řešení problémů, které se po nějaký čas vyskytují ve vaší realitě. Ty mají být odstraněny se znalostí záměru a vaší vlastní mocnou energií vyjádřenou se zaměřením. Toto je čas klidu, rozjímání, odstraňování negativity a bloků, pochopení a bližšího přístupu k vaší vlastní energii a duši, akceptující Stvořitelovy energie a současně projevující co je potřebné ve vaší realitě.

Teď nastal čas, abyste rozvinuli své pravé bytí do své reality a projevovali již navždy více.
Prosím, buďte si vědomi Stvořitelova zrcadlení a také si najděte čas na vaše vlastní zrcadlení Stvořitele.

S posvátnou láskou,

My jsme Posvátné Bílé Bytosti.

© Natalie Glasson, www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Nebeské Bílé Bytosti – Stvořitelovo zrcadlení

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.