O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Nebeské Bílé Bytosti – Vaše Boží jiskra

14.03.2012 12:25

S velkou úctou vstupujeme, abychom pobyli v energii Země, jsme Nebeské Bílé Bytosti. Naše energie vždy proudí s největším respektem k těm, se kterými se propojujeme. V každém člověku na Zemi vidíme Boží jiskru Stvořitele a žádáme, abyste si toto pravidelně připomínali. Nyní přišel čas, abyste své Boží jiskře dovolili, aby tvořila, vyjadřovala se a rozvíjela se.

Tato božská energie ve vašem bytí může být nazvána mnoha způsoby, například duše, vnitřní pravda nebo vyšší já. Touto promluvou bychom vás rádi inspirovali, abyste se opravdu radovali z kouzla, které je ve vás, jako byste byli studenti kouzel a my vám poprvé vysvětlovali, že máte magické schopnosti, které jen potřebují být rozpoznány. Pojmenujme to kouzlo ve vás Boží jiskra, protože jiskra má potenciál manifestovat se v něco nesmírně nádherného a velkého. Boží jiskra ve vás je energie Stvořitele. Nezáleží na tom, jaká máte přesvědčení o Stvořiteli, jakým jménem HO nazýváte či v jaké kvality nebo činy Stvořitele věříte. Jednoduché pochopení, které je potřebné k rozpoznání vaší Boží jiskry je to, že tato jiskra je aspektem Stvořitele. Boží jiskra je čímkoli, čemu věříte, že je Stvořitel a tato víra se může měnit během vašeho života a bude se tak měnit i vaše Boží jiskra. To neznamená, že vaše Boží jiskra je vaším současným přesvědčením nebo že se vyvíjí s vaším prohlubujícím se pochopením, ale je pravda, že se mění vaše uvědomění.

Vraťme se k narážce na studenty kouzel; jsme přesvědčeni, že mnoho lidí by věřilo spíše tomu, že mají magické schopnosti, než že v jejich bytí žije Stvořitel. Jiní možná mají pocit, že dokázat kouzlit a možnost, že v nich žije Stvořitel, se obojí jeví jako zkušenost zcela vzdálená a tak i jejich víra je malá. Pravdou je, že vy jste Stvořitel a vy také máte magické schopnosti; jde jen o to, že jste si doposud volili nerozpoznat plně obě tyto možnosti. Kdybyste byli naši studenti kouzel, začali bychom s vysvětlením, kde je ve vás umístěna magická energie. Pak bychom se s vámi podělili o to, jak magickou energii užívat. Začali bychom malými zázraky a pak bychom pokročili k větším dovednostem; tak nám nyní dovolte, abychom to pro vás udělali.

Ve vaší srdeční čakře je Boží jiskra Stvořitelova světla; ta samá Boží jiskra existuje ve všech vašich čakrách, v každé buňce vašeho bytí i v celém vašem aurickém poli. Pro tuto chvíli se zaměříme na Boží jiskru ve vaší srdeční čakře, protože vaše srdce přechovává čisté vibrace světla a energií, takže Boží jiskře ve vašem srdci můžete důvěřovat. Pak je zapotřebí vizualizovat, vnímat, rozpoznat a Boží jiskru prostě přijmout. Mohli byste si také namalovat tvůrčí obrázek své Boží jiskry či porozumět jejím barvám světla, zkrátka něco, co otiskne do vaší mysli a vědomí její obraz. Až porozumíte své Boží jiskře, je třeba krmit a vyživovat její energii a tím umožnit, aby se zvětšila její síla. Je třeba ji vyživovat tak, jako byste vyživovali své fyzické tělo. Dosáhnete toho tím, že do své Boží jiskry budete dýchat, dechem shromažďujete ve svém bytí životní sílu a jen ji směrujete do Boží jiskry. Životní síla je vibrací Stvořitele, která existuje ve vás i kolem vás a je nutná k udržování vaší energie. Tím, že si představujete, že dýcháte do Boží jiskry ve své srdeční čakře, vytváříte pro jiskru možnost zvětšit svou sílu. Ona se pak začne rozšiřovat a rozvíjet svou energii. Uvědomíte si, že vás vaše Boží jiskra celou dobu vlastně šálila, abyste si mysleli, že je to jen malá bezmocná energie, zatímco ve skutečnosti je to velká rozpínající se a mocná přítomnost. Až začne světlo Boží jiskry proudit do vašeho těla, aury a okolí, pak se s její energií lépe seznámíte. Může to být jako kdybyste četli o své jiskře knihu nebo se dívali na film o sobě sama, protože do vaší mysli začne proudit mnoho informací a moudrosti. Pokud jde o kouzla, získáváte přístup ke svým magickým silám.

Začnete si uvědomovat, že uvnitř vás je energie, která potřebuje být používána a čím více se jí přiblížíte, tím lépe porozumíte její síle. Abyste posílil své magické schopnosti, naučíme vás upevnit své dovednosti tak, aby do vaší reality opravdu přinesly kouzelné energie; ale víme, že vy už jste kouzelníci, vy jen potřebujete nasměrovat energii. Potřebujete se zaměřit na to, co chcete vytvořit, co chcete prožít, co si přejete “vytáhnout” z energie ve vašem bytí. Prostým pochopením té energie a jak si přejete ji používat, získáváte přístup ke svým magickým schopnostem a pak jen potřebujete procvičovat její užívání a prožívat energii ve vás.

Mnoho lidí vidí duchovní růst jako dlouhý a někdy i nudný proces, ale kdybyste trénovali, jak se stát kouzelníky se schopností dosáhnout čehokoli a všeho, cítíme, že byste pravděpodobně přistupovali k této cestě jiným způsobem a s jiným nastavením mysli. Stále mějte na paměti udržování radosti jako součásti vašeho duchovního růstu a duchovní praxe; radost je důležitá k rychlému pozdvižení a udržení vašich energií.

Rádi bychom, abyste si opravdu uvědomili, že je ve vás něco magického, velkolepého a skutečně úžasného a jestliže tomu začnete věřit, pak se o mnoho přiblížíte možnosti na to pravdivě nahlédnout a zažívat to. Dovolte si představit si tu nejbožštější a nejkrásnější energii, jakou dokážete, pak ji tisíckrát vynásobte a budete o krok blíže k pochopení velkoleposti, která je uvnitř vašeho bytí. Nyní si představte, že jste to opravdu pochopili – jak byste zacházeli se svým fyzickým tělem, jak byste se k sobě chovali? My si představujeme, že byste se chovali jinak; vnímali byste se jinak a pravděpodobně byste změnili svůj životní styl. Krása ve vás vás možná přiměje vidět krásu všeho kolem vás. Najdete novou důvěru i respekt k sobě sama a nejspíš už se nebudete negativně vyjadřovat o Boží jiskře ve vás. Vaše Boží jiskra má podivuhodné schopnosti, nabízí vám schopnost vytvořit všechno, co chcete a po čem toužíte. Začnete vidět sebe sama, své činy a myšlenky zcela novým způsobem a poznáte, že určité chápání sebe sama z minulosti je jednoduše jen bezvýznamná iluze, kterou jste si v sobě nesli a ctili ji jako pravdu.

Rádi bychom vám navrhli úkol, který byste mohli splnit během následujícího týdne – jeho účelem je objevit vaši Boží jiskru, krmit a vyživovat ji životní energií a začít rozpoznávat její přítomnost ve vás. Protože je to úkol velmi vážný, rádi bychom, abyste se do něj pokusili vnést, co možná nejvíce legrace a radosti. Kdybyste dovolili své mysli být nanejvýš kreativní, bylo by to zcela na místě, protože my bychom rádi, abyste tu velkolepou Boží jiskru a energii ve vás poznali. Může to vypadat, že si máte celý týden tuto energii vymýšlet nebo si ji v sobě představovat, ale my bychom rádi, abyste se vrátili k nevinnosti a hravosti dítěte a užívali si proces tvoření, budování či uskutečňování té krásné Boží jiskry ve vás. Jak byste se na konci týdne cítili, kdybyste ho celý strávili neustálým představováním, uvědomováním si a radováním se ze skutečnosti, že ve vašem bytí je mocná, kouzelná a krásná energie, která je s vámi stále a je vám k dispozici? Proměňte ji v něco úžasného a božsky krásného, užívejte si to potěšení a radost, které se manifestují, sledujte jak se vaše vnímání sebe sama mění. Pak si na konci týdne můžete v klidu sednout do meditace a požádat, abyste uviděli skutečnou Boží jiskru ve vás. Do té doby již budete přirozeně s Boží jiskrou spojeni, ať už si to budete uvědomovat nebo ne, vaše energie budou otevřené a vnímavé a většina bloků mezi vámi a vaší jiskrou bude rozpuštěna. Vaše chápání Boží jiskry bude možná úplně jiné, až se podíváte a uvidíte pravdu, než když jste se jen pokoušeli propojit se v meditaci, protože nyní jste upřeli pozornost k Boží jiskře, živili ji a to vám usnadnilo ji přijmout.

Opravdu bychom si přáli, abyste všichni viděli svou velkolepost, protože my ji opravdu vidíme a cítíme. Prosíme, užívejte si legrace, radosti a hrajte si s propojováním se se svou Boží jiskrou, se Stvořitelem a vesmírem, protože vám to umožní otevření se mnoha energiím, odehraje se mnohé léčení. Naše poselství se může zdát neobvyklé, ale my cítíme, že je v této době potřebné.

Dovolte si vidět svou nádheru a všimněte si, jak to mění vaše vnímání sebe sama.

My jsme Nebeské Bílé Bytosti

© Natalie Glasson, www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Nebeské Bílé Bytosti – Vaše Boží jiskra

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.