O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Něco o Lemurii

20.11.2011 16:55

Lemurie obecně

Lemurie byla místem, kde žily pětidimenzionální, celistvé, androgynní bytosti, žijící v souladu s JÁ JSEM. V počátcích tyto bytosti neměly fyzickou podobu, poté se částečně vtělily a částečně se mohly kdykoliv odhmotnit. Lemuřané žili v harmonii s druhými a přírodou, pečovali o stromy a rostliny a pracovali s krystaly. Byli šťastní, že tu mohou být a žít na Zemi v propojení se zvířaty a mohou se dotýkat. Byli velice vysocí a štíhlí, dosahovali výšky okolo 3 metrů. Tito lidé byli intuitivní a pečovali o sebe. Měli vyvinuté třetí oko, které jim sloužilo k tomu, aby ucítili blížící se zvíře a ke komunikaci s nimi. Centrum třetího oka je spojeno s šišinkou, která byla podstatně větší než dnes. Citlivé třetí oko umožňovalo Lemuřanům vnímat strom jako živoucí bytost, mající význam pro životní prostředí, přírodu a celý vesmír. Věděli o reinkarnaci, vnímali, že jsou kuželem světla, které jednou opustí tělo a vrátí se ke zdroji, odkud vzešlo. Vědění, že je život po životě, bylo posíleno blízkým kontaktem s jejich předky, kteří žili v jiném světě.

 

Lemuřané byli harmonické mírumilovné bytosti s otevřeným srdcem, které jim dovolovalo vyjadřovat bezpodmínečnou lásku k božství a všemu stvoření. Jejich velkým darem bylo přirozené působení na Zem, byli naladění na království elementálů a byli napojeni na vědomí krystalů. Vyjadřovali bezpodmínečnou lásku a uvědomovali si spojení s vesmírem. V některých krystalech se tyto záznamy zachovaly a takové krystaly vytvářejí vesmírné sítě spojující planetu Zemi s hvězdami. Lemuřané byli velmi spjati s fyzickou Zemí a milovali ji, takže navrácení lemurijské moudrosti v sobě nese dotýkání se půdy, procházky a opravdové procítění země pod námi. Poté, co Lemuřané zažili zkušenost s hmotou a splnili svůj úkol na Zemi, byly schopni v pokoji odejít ze svého těla a vědomě se přesunout do spirituálního světa.

 

Nejsem si jistá, kde přesně žily, ale vidím je na pevnině v Tichém oceánu. Lemurskou energii můžeme nejlépe vnímat v Austrálii, Novém Zélandu a na Havaji. Jinak ji nám může zprostředkovat člověk, který je na ni napojený, ať jsme kdekoliv. Lemuřané měli možnost si stahovat světlo přímo ze čtyř nanebevzestoupených nebezkých těles - Síria, Orionu, Plejád a Neptunu. Energie Lemuřanů byla čistá a přirozeně působila na oblasti, na nichž žili. Každá z těchto hvězd, souhvězdí a planet byla propojena s nějakou částí světa a tyto části světa byly "zalidněny" Lemuřany, kteří ve fyzické formě nežili.

 

Lemuřané znali důležitost odpuštění, lásky, trpělivosti a důležitosti odpoutání se. Užívali fyzického těla a věcí a nebyli k nim připoutaní. Lidé viděli, jaký je člověk uvnitř a vnímali jeho duši. Lemuřané byla v kontaktu s Atlanťany, kteří byli více zaměřeni na mysl. Někteří Lemuřani žili v podzemních příbytcích. Kněží přijímali zákony vesmíru a žili s nimi v souladu. Spirituálně inspirovali a učili je jednoduchým jazykem. Uctívali Slunce. Cestovali do jiných zemí - na poušť Gobi, do Peru, Egypta, Yucatanu a západní Ameriky, kde rozšiřovali své vědění. Poté, co si Lemuřané uvědomili, že jejich kontinent bude nevyhnutelně zničen, přestěhovali se do Peru, k Májům ve střední Americe, do oblasti hory Shasta v severní Kalifornii a Tibetu, kam přenesli své poznatky.

 

Vzpomínky na dobu Lemurie bývají velmi silné. Vzpomínka na důležité prvky této civilizace nám pomůže vzpomenout si na to, kým skutečně jsme. Původ našeho bloku může mít právě v době Lemurie. Jeden člověk si vzpomíná, že když žil v Lemurii, jasně věděl, jak se ze spirituální bytosti stal člověkem. Na počátku Lemurie totiž žily tyto spirituální bytosti nad zemí a nebyly plně její součástí, pohybovaly se jako éterické bytosti světla. Pamatuje si, jak vlivem evoluce Země tyto bytosti sestupovaly tmavým lesem směrem k zemi, kde se postupně naučily být člověkem. Další člověk si vzpomněl, že žil v Lemurii, kde pracoval s božským světlem. Toto vědění mu pomohlo více porozumět sám sobě. Tento člověk byl vždy velmi spirituálně založený, a po této zkušenosti se jeho schopnosti ještě zvýšily.

 

Léčení v Lemurii. Není důležité, kde tato civilizace žila a jak se jmenovala. Důležité je, abychom se spojili s vědomím propojení spirituálního a materiálního světa, a žili v souladu tady a teď. Napojení se na lemurskou energii nám pomůže vzpomenout si na svou celistvost, spojíme se s esencí duše a spontánně se začne projevovat náš léčitelský talent, čímž začneme přirozeně působit na lidi, Zemi atd. Lemurijské léčení je prováděno skupinou lidí, kteří se sejdou a spontánně vytvářejí kruhy světla. Propojují vědomí 3D a 5D. Často je doprovází jednorožci.

 

Léčení probíhá ve skupině, která jedná jako jeden celek. Tato energie je používána k léčení Země, ale lze ji použít i k léčení lidí. Může však pro ně být příliš silná, takže je třeba nabízet ji s opatrností. Je důležité, abyste cítili, že jste spojeni s vědomím Lemurie, a požádejte vesmír, aby vám přivolal lidi na podobné úrovni, jako jste vy. Poté je třeba udržovat lemurskou energii, spojit se s jednorožci a pracovat spolu jako jednotka a aby byli všichni vyladěni. Skupina obdrží kolektivní poselství o léčení, které je třeba udělat. Až se skupina rozejde, energie se automaticky rozplyne.

 

Některé poznatky - Lemuria and Atlantis - Shirley Andrews a 2012 Budíček lidstva - Diana Cooper

zdroj: www.atlantskaskola.cz

 

Diskusní téma: Něco o Lemurii

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.