O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Nejvyšší Mistryně CHING HAI a Meditační Metoda Quan Yin

06.06.2011 10:55

Zajímavé myšlenky a přístupy stojící za prostudování. Nesouhlasím ale se striktním veganstvím ve smyslu nucení se - spíše bych to ponechal každému jednotlivě, jak kdo to vnímá a cítí, že ne/potřebuje živočišnou stravu.

PN

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai zasvěcuje upřímné lidi, kteří chtějí poznat Pravdu, do Metody Quan Yin. "Quan Yin" znamená v čínském jazyce pozorovat zvukové vibrace. Metoda obsahuje meditace o Vnitřním Světle a Vnitřním Zvuku. Tyto vnitřní zkušenosti byly opakovaně popsány v duchovní literatuře všech světových náboženství od dávných časů

Například křesťanská Bible říká: "Na začátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha, Bůh bylo to Slovo". (Jan 1:1) Toto slovo je Vnitřní Zvuk. Také to bývalo nazýváno Logos, Shabd, Tao, Zvukový Proud, Naam, Nebeská hudba.

 

 

 

" Tento zvuk vibruje celým životem a podpírá celý vesmír. Jeho vnitřní melodie může zhojit všechny rány, splnit všechna přání a uhasit žízeň celého světa. Je všemocný a plný lásky. Protože jsme z tohoto Zvuku stvořeni, kontakt s ním přináší mír a spokojenost do našich srdcí. Při naslouchání tomuto Zvuku se celá naše bytost přetváří a náš celý pohled na život se podstatně mění k lepšímu."

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

 

 

Krátký životopis Mistryně Ching Hai

 

 

young3.jpg(5 kb) Mistryně Ching Hai se narodila v Au Lac (Vietnam). Její otec byl proslulým přírodním léčitelem. Velice ho zajímalo studium světové literatury a zejména filozofie. Mezi jeho oblíbená díla patřily spisy Lao Tsu a Chuang Tsu, jež byly Mistryni Ching Hai dostupné již v dětství. V těchto knihách a dalších filozofických textech z Východu a Západu si čítala ještě dříve, než začala chodit do základní školy.
 

Mistryně Ching Hai nebyla jako většina dětí. Zatímco ostatní děti dělaly domácí úkoly a hrály si, ona si pročítala filozofické spisy. Její otec měl starost, zda těmto dílům rozumí. Odpověděla mu: "Kdybych jim nerozuměla, tak by mě to nezajímalo." I když to otci působilo starosti i nadále, jeho dcera dosahovala ve škole neustále vynikajících výsledků, a proto její neobvyklé zájmy podporoval.
 

family.jpg(6 kb) Přestože její rodiče byli katolíci, byli otevřeni i buddhismu. Babička, s níž Mistryně Ching Hai velmi ráda trávila volný čas, byla buddhistka a seznámila vnučku s posvátnými buddhistickými texty a rituály. Díky tomuto zázemí získala Mistryně velmi otevřený postoj vůči náboženství. Ráno chodívala do katolického kostela, odpoledne do buddhistického chrámu a večer naslouchala výkladu o posvátných učeních. To v ní vyvolávalo mnoho otázek duchovního rázu: "Odkud jsme přišli? Jak vypadá život po smrti? Proč se lidé navzájem tolik liší?"
 

5.jpg(5 kb) Během války byl v jejím městě nedostatek lékařů a zdravotních sester, a proto Mistryně po vyučování vypomáhala v nemocnici. Myla pacienty, čistila záchodové mísy a obstarávala různé pochůzky, aby ulehčila strádání nemocných. Pro její smysl pro humor a laskavost ke všem lidem jí přátelé v různých zemích často přezdívali "živý Buddha" nebo "veselá světice".
 

Vždy měla slabost pro zvířata a je známo, že si často bere domů poraněné zvíře, pečuje o ně a pak ho zase pustí na svobodu. Při pohledu na zabíjené zvíře plakávala a přávala si, aby mohla zabránit utrpení na světě. Vždy byla vegetariánka a pohled na zabíjení a na maso ji vždy odpuzoval.
 

work1.jpg(7 kb) Když byla Mistryně Ching Hai ještě dítětem, jistý astrolog o ní prohlásil, že to je neobyčejná, velice inteligentní bytost s vynikajícím charakterem a morálkou. Bylo jí předpovězeno, že se stane osvícenou; a pokud se vdá, bude mít šťastný vztah a obdivuhodného manžela. Stejná předpověď se jí opakovala ještě mnohokrát v životě. (Dokonce i v různých zemích.)
 

Když Mistryně Ching Hai odešla z domova do Himálají, její matka si šla vymodlit radu do chrámu. Vybrala si chrám, o němž se vyprávělo, že v něm Avalokitesvara Bodhisattva odpoví na každou otázku upřímně oddaných věřících. Bylo jí řečeno: "Mistryně je velmi výjimečné a urozené dítě, jedno z miliardy. Přišla na tento svět splnit poslání Quan Yin a uchránit vnímavé bytosti od utrpení."
 

6.jpg(7 kb) Nějakou dobu pracovala v Německu jako překladatelka pro Červený kříž a bez ohledu na své zdraví a pohodlí věnovala mnoho času pomoci vietnamským uprchlíkům. Při práci pro Červený kříž se Mistryně Ching Hai dostala do styku s uprchlíky z mnoha zemí. Neustále kolem sebe vídala utrpení a zmatky způsobené válkou a přírodními katastrofami. Mistryně Ching Hai sama velice trpěla, když se snažila mírnit bolest, s níž se setkávala, a uvědomovala si, jak je pro jedince nemožné zabránit utrpení lidstva. To ji pohánělo ještě víc k tomu, aby dosáhla osvícení, neboť si uvědomila, že jen ono je s to zmírnit bolesti lidstva. V době svého pobytu v Evropě se proto věnovala ještě důkladněji meditaci. Vyhledávala nové učitele, četla všechno, co se jí dostalo do rukou, a zkoušela mnohé metody. Často však cítila, že to nefunguje, že nezažívá duchovní jevy, o kterých četla v posvátných knihách, a že nedosahuje stavu osvícení. To ji velmi frustrovalo.
 

help1.jpg(5 kb) Mistryně Ching Hai má neobyčejně otevřený přístup ke všem náboženstvím. Studovala a učila se ze slov Ježíše, Buddhy, Lao Tsu a mnoha dalších. Neustále poukazuje na podobnosti mezi velkými učeními a umožňuje nám svým prostřednictvím vidět, že všichni tito velcí Učitelé hlásají tutéž Pravdu. Často vysvětluje, jak různé náboženské názory vznikly jen vlivem různosti názorů a porozumění různých lidí v různých dobách a zemích.
 

7.jpg(6 kb) V době svého pobytu v Německu byla Mistryně Ching Hai šťastně provdána za jednoho německého vědce, který měl dva doktoráty a byl jí laskavým, pozorným a obětavým manželem. Stal se vegetariánem, doprovázel svou ženu na jejích poutích po světě a velice podporoval její charitativní činnost. Přesto Mistryně Ching Hai nakonec začala cítit, že potřebuje z manželství odejít, aby se mohla věnovat duchovním cílům. Projednala to důkladně s manželem a rozluka se uskutečnila s jeho souhlasem. Bylo to neobyčejně obtížné rozhodnutí pro oba, ale ona měla naléhavý pocit, že je to pro ni rozhodnutí správné a že ho potřebuje učinit, aby mohla pokračovat v cestě za dosažením osvícení.
 

8.jpg(7 kb) Když Mistryně Ching Hai odešla od manžela, hledala dokonalou metodu, která by člověka dovedla k vysvobození v průběhu jednoho života. Jenže nikdo z jejích učitelů tuto metodu neznal. Cestovala a všude hledala, až po mnoha letech konečně objevila jednoho himálajského učitele, který ji zasvětil do Metody Quan Yin a poskytl jí zvěstování Boží, jež tolik let hledala. Po krátkém období provádění Metody Quan Yin dosáhla plného osvícení, pak pokračovala v praktikování této metody a zároveň prohlubovala své vlastní chápání. Nějakou dobu zůstala v himálajském útočišti a pokračovala v denních duchovních cvičeních.
 

Nakonec odcestovala Mistryně Ching Hai na Formosu. Jednoho večera, byl zrovna tajfun doprovázený prudkým lijákem, meditovala v pokoji za malým chrámem. Tu jí na dveře zaklepala skupina lidí. Když se jich Mistryně zeptala, proč přišli, odpověděli: "Božské milosrdenství vyslyšelo naše modlitby a řeklo nám o tobě, že ty jsi velká Mistryně a že bychom tě měli požádat o metodu, jak dosáhnout vysvobození." Mistryně se je pokoušela poslat pryč, ale oni neodešli. Nakonec, dojata jejich upřímností a oddaností, souhlasila s tím, že je po několika měsících očišťování a po jejich souhlasu s přechodem na vegetariánství zasvětí.
 

 

9.jpg(33 kb)
Mistryně Ching Hai má nesmělou povahu, a proto nevyhledávala studenty, které by mohla učit. Ona ve skutečnosti utíkala před lidmi, kteří u ní hledali zasvěcení. To se stávalo v Indii, v Německu, na Formose i ve Spojených státech, kde žila skromným životem v malém chrámu. Když byla potřetí "objevena" na Formose, uvědomila si, že nemůže utíkat před nevyhnutelnými úkoly, které před ní leží. Začala předávat Její poselství Pravdy všem, kdo si ho přáli slyšet, a upřímné studenty začala zasvěcovat do Metody Quan Yin.

walk41.jpg(10 kb) walk50.jpg(12 kb) walk69.jpg(10 kb) walk70.jpg(11 kb) walk75.jpg(10 kb)
 

Dílo Mistryně Ching Hai se rozšířilo ústním podáním od oné první skupinky z Formosy na stovky tisíc dalších lidí. Nejvíce Mistryní zasvěcených žáků je na Formose, protože tam pobývala nejdéle. V minulých letech cestovala a učila v Asii, Spojených státech, Latinské Americe, Austrálii, Kanadě, Mexiku a Evropě. Díky její pomoci učinili velký duchovní pokrok lidé nejrůznějších povolání i stoupenci různých náboženství. Přestože neexistuje žádná oficiální organizace, která by šířila její učení, našli se po celém světě vděční přátelé a žáci, připraveni a ochotni pomáhat ostatním učit se od jejich milované Mistryně.
 

Navíc pomáhá nespočetnému počtu lidí Jejím duchovním učením a zasvěcováním. Mistryně Ching Hai užívá svoji bezmeznou energii, aby pomohla těm, co trpí nebo potřebují. V předešlých letech se její humanitární úsilí dotklo milionů lidí po celém světě. Mistryně nerozlišuje mezi utrpením vzniklým duchovní ignorancí, materiálním nedostatkem nebo okolnostmi. Kdekoliv je utrpení, ona pomůže.
 

10.jpg(9 kb) Některé humanitární aktivity Mistryně Ching Hai v posledních letech byly zaměřeny na bezdomovce po celých Spojených státech a v některých dalších zemích; na oběti požáru na jihu Kalifornie; oběti povodní na Středozápadě Spojených států, střední a východní Číny, Malajsie, Au Lac, Holandsku, Belgii a Francii; dříve postižených v Brazílii; ty, kteří byli vystěhováni během erupcí Mt. Pinatubo na Filipínách; oběti pohrom na severu Thajska; rodiny trpící nedostatkem na Formose a Singapuru; malomocným na Molokai, Havaji; duchovní komunity v Indii, Německu a Ugandě; rodiny mentálně postižených dětí na Havaji; oběti zemětřesení v Los Angeles a Japonsku; veterány Spojených států; sirotky v Au Lac; instituce zdravotnických výzkumů na AIDS a rakovinu ve Spojených státech; a na mnoho, mnoho dalších, jak její práce stále pokračuje… Samozřejmě musíme také zmínit nikdy nekončící a neúnavné úsilí Mistryně Ching Hai pomoci utečencům z Au Lac, žijícím uvnitř a mimo utečenecké tábory.
 

ssr8.jpg(8 kb) Ačkoliv nevyhledávala uznání jakéhokoliv druhu, Mistryně Ching Hai byla oceněna a uznávána pro její humanitární práci vládami po světě. Například 25. říjen 1993 byl prohlášen starostou Honolulu na Havaji "Dnem Mistryně Ching Hai" a 22. únor 1994 byl podobně prohlášen guvernéry států Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas, Missouri a Minnesota. Také obdržela "Cenu světového míru" v Honolulu a "Cenu světového duchovního vůdce" na slavnostním ceremoniálu v Chicagu 22. února 1994. Gratulační vzkazy jí byly poslány na obřad do Chicaga mnoha světovými veřejnými vládními činiteli, včetně prezidentů Clintona, Bushe a Reagana. Byl jí také udělen titul "Čestný občan Ameriky".
 

V nedávných letech se Mistryně Ching Hai věnovala také tvořivému vyjádření krásy, z kterého má radost. Její tvořivá práce zahrnuje malování vějířů, lamp, vnitřní dekorace, návrhy zahrad, návrhy šatů, verše, hudební skladby a písně. Mnoho těchto věcí je tvořeno se záměrem podporovat charitativní práci.
 

11.jpg(3 kb) Mistryně Ching Hai nám řekla, že nebyla osvícená od začátku. Žije normálním světským životem a z vlastní zkušenosti zná naše problémy, bolesti, vášně, touhy a pochyby. Zná také nebeské buddhovské království a ví, jak se tam dostat. Jejím jediným úkolem v této fázi jejího života je pomáhat nám na naší cestě od utrpení a zmatku neprobuzeného stavu k blaženosti a naprosté jasnosti úplného božského uvědomění. Jestliže jste připraveni, Mistryně je zde, aby vás dovedla Domů!
 

12.jpg(2 kb) Mistryně Ching Hai pořádá nejrůznější přednášky pro zvídavé studenty podle prostředí a kultury, ze kterých vyšli. Nezáleží na tom, zda jsou to křesťané, muslimové, buddhisté či taoisté, atd. Hovoří anglicky, francouzsky, německy, čínsky a vietnamsky. Každý, kdo se chce naučit Metodu Quan Yin od Mistryně Ching Hai, je vítán, aby se od ní nechal zasvětit. Její přednášky a zasvěcení se poskytují zdarma.

 

Více naleznete přímo na stránkách www.spojenisbohem.cz

 

Diskusní téma: Nejvyšší Mistryně CHING HAI a Meditační Metoda Quan Yin

Datum: 14.11.2014

Vložil: Radek

Titulek: k zamyšlení.

Většinou se řídím srdcem, když někoho vidím mluvit, disktuovat tzn. nejen číst jeho řádky (či řádky které někdo o daném člověku napsal).

Viz video

https://www.youtube.com/watch?v=clZ9Y_jVa88

k videu - v jednu chvíli titulky ve videu vůbec nesedí s tím co řekla. (proč?)

nechám názor na vás + dodám:

je důležité pozorovat takového člověka vždy jako sobě rovného. Jako by seděl před vámi. -- velmi často mluvíme tělem aniž o tom víme. Dejte si pozor komu dáváte srdce než ho někomu dáte. Protože to máme jenom jedno.

Jinak z širšího pohledu. Tak jako my "západní civilizace" se ekonomicky integrujeme do východních zemí, tak i východ má tendenci se integrovat se svými duchovními hodnotami k nám. Což zajisté vůbec nevadí. Jde o to že stejně jako západní subjekty můžou mít čisté i nečisté úmysly (nebo časem sejdou z cesty), tak stejně tak to platí i ve věci východního přílivu duchovna. Zvlášť když poslední dobou západní civilizace velmi prahne po duchovních hodnotách, a jsme jak čerstvě zoraná půda.

Samozřejmě je nutno zmínit, to co mnozí mistři učí, nedegradují jejich skutky nebo chování. To co v mnohých případech učí je cesta srdce (Boha, vyššího vědomí, atp. ), jejich skutky jsou cestou jejich. Všichni jsme nějací. Tzn. neznamená to že mistr v mnohých věcech nemá pravdu. Naopak, dokonce může mít i různé schopnosti, které nemusí nutně potvrzovat jeho oscvícenost. Je však důležité vnímat možné zvýšené riziko manipulace. Protože hesla jako Láska a Jednota můžou být jejich telefonické karty k našim srdcím.

Datum: 06.06.2011

Vložil: LK

Titulek: poznámka...

Velice zajímavá žena s velice zajímavými názory a myšlenkami, vřele doporučuji k přečtení a převzetí do své praxe. Nemyslím si že vegetariánství zachrání svět, ale zároveň proti němu nemám nic, pokud ti co praktikují zásady vegetariánství a veganství si z tohoto svého praktikovaného postoje neudělají nějaké zásluhy. Někdy mi připadá, že převážná část praktikujících to berou jako svou přednost a vyjímečnost. U hodně těchto praktikujících vnímám docela pokročilou duchovní pýchu a pocit nadřazenosti. Osobně jsem se ptal Stvořitele Všeho, zda je nezbytně nutno dodržovat vegetariánství. Bylo mi něco ukázáno a zároveň řečeno k tomuto tématu. V každém případě je to vyloženě individuální a nikdo nemá větší či menší zásluhy. Soucit a vztah k zvířecím bratrům ve vývoji nese úplně jiné vzorce myšlení, cítění a spolužití, než si většina lidí myslí.Mějme úctu ke všemu živému, tedy i rostlinám a vůbec k flóře, stromům, ale i krystalům či nerostům..... Kdysi jeden z nás řekl: " Mne nemůže ušpinit to co do úst vchází, ale to co z úst vycházi...!", když se ho ptali zda jíst či nejíst maso...!!!
LK