O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Ochrana před jiným typem energetického útoku nebo ovlivňování.

15.05.2010 20:35

Ochrana před jiným typem energetického útoku nebo ovlivňování.

Vážení čtenáři, zveřejnili jsme dva články na téma energetických útoků a podmínek za jakých k tomu může úspěšně dojít. Dnes se budu věnovat dalšímu typu ovlivňování nebo již přímému útoku ze strany cizích ne lidských entit. Předesílám, že to nepíši kvůli zvýšení četnosti návštěv u nás, ale především kvůli tomu, že mnoho lidí si ani neuvědomuje co se děje v této oblasti.

V našem pozemském prostoru operuje docela dost velké množství mimozemských entit z roviny 4. Dimenze a bohužel ne všechny jsou nám přátelsky nebo nezištně nakloněni. Nebudu zde rozpitvávat, které to jsou a které zase ne. Jde spíše informovat o tom, jak je rozpoznat podle jejich činnosti a podle toho se přizpůsobit ve svém životě.

1.       Jak rozpoznat ovlivňování nebo útok cizí entity?

 

Stavy které indikují cizí vliv nebo útok:

 

-          Náhlý pocit nevolnosti a pocit nenormálního stavu

-          Zvýšená nervozita a pocit stísněnosti

-          Bolesti hlavy s tepavým pocitem zvýšeného tlaku krve

-          Stísněnost na hrudi s pocitem tlaku na hrudi a zkrácení dechu

-          Sevřený pocit okolo žaludku a nutkavé pocity na zvracení (blokovaná čakra Solárního plexu)

-          Pocit jako by nám něco sedělo za krkem nebo se nám něco zavrtávalo do páteře v oblasti C6-C7

-          Malátnost a pocit že jsme bez energie

-          Nepatřičné myšlenky a nutkání k (sexu, požitky, agresi, strachu, hysterii, pomstě, zlobě atp.)

-          Celkový pocit osamocení a odtržení od Zdroje harmonie a pohody.

 

2.       Jak tomu prevencí a co se dá dělat při zjištění ovlivňování nebo útoku?

 

a)      Prevence:
 

-          Neustálá introspekce a práce s charakterově volními vlastnostmi, aby byli v rovnováze (izolace špatných vlastností, aby nepropukly v žádné situaci a posilování těch dobrých)

-          Vyrovnanost jednotlivých těl a jejich rovin z hlediska energetiky, aby byli silné a dobře zásobené životní energií, živlovými energiemi a akášou (kvalitní zdravá strava, přirozený způsob života, vědomé dýchání, vědomá konzumace jídla a vědomé pití, oblečení co nejvíce z přírodních látek atd.)

-          Vyrovnanost jednotlivých orgánů a správná činnost čaker

 

b)      Zjištěné ovlivňování:
 

-          Nejprve se přesvědčíme, zda jsme skutečně ovlivňováni z okolí nebo je to jen projev nějaké vnitřní disharmonie

-          Snažíme se zjistit, přes jakou složku se nás něco snaží ovlivnit (charakterově-volní vlastnost, strach, slabost, libůstku atd.) nebo manipulovat

-          Po zjištění cesty kudy nás kdo se snaží nebo dokonce již ovládá, měli bychom si zvolit způsob odpoutání se (pasivní, aktivní nebo kombinovaný způsob odpoutání)

-          Podle zvoleného způsobu provedeme vlastní odpoutání se od dotyčné entity.

-          Provedeme celkové posílení energetiky a harmonizaci našeho těla a aury s důrazem na zacelení aury a obnovení zlatého štítu.

 

Způsoby odpoutání se a jejich praktické provedení

a)      Pasivní způsob – prosbou o pomoc ze strany nám přijatelných duchovních entit (osobní strážce, duchovní vůdce, matka Marie, Kristus, Stvořitel)

„Mé normální Vědomí Já spoj mne s V-IST (vědomí intuice a soucitného těla)!“

„V-IST zpřítomni mi CHDS v IST (chrám duchovního srdce v IST)!“

Zde provedu své obecné rituály, jako bych byl v kostele a pak přejdu k vlastní modlitbě prosbě podle vlastního uvážení. Zde je ukázka jak bych to provedl sám:

„ Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, můj Bože a Otče, prosím tě o ochranu a požehnání pro dnešní den (noc) a dny (noci) příští. Otče, snaží se mne ovládat „to a to“ (pojmenuji to)! Prosím tě o ochranu a odejmutí tohoto vlivu na můj Mikrokosmos!“ Měl bych poznat, zda má prosba byla vyslyšena nebo ne a podle toho buď znovu se modlit a prosit o vyslyšení, nebo s poděkováním odejít do normálního vědomí.

„V-IST spoj mne s mým normálním Vědomím Já v hmotném těle! Mé normální Vědomí Já zpřítomni mi hmotné tělo a ať jsem odpočatý a plně Vědomí v této úrovni!“

 

b)      Aktivní způsob – jednoznačným vyjádřením nesouhlasu s manipulací nebo agresí.

„Mé normální Vědomí Já spoj mne s V-IST (vědomí intuice a soucitného těla)!“

„V-IST zpřítomni mi CHDS v IST (chrám duchovního srdce v IST)!“

„V-IST aktivuj všechny mé  V-7S (Vědomí 7 srdcí)!“

„V-7S aktivuj všechny typy láskyplné energie mého Mikrokosmu!“

„V-7S vyšli 7xEL-MiKo (sedminásobnou energii lásky mého Mikrokosmu) k těm co mne manipulují nebo atakují a uvolni mne z jejich moci! Rozpusť všechnu jejich sílu a obal je energií kosmické Lásky ať už nemohou nikdy nikomu ubližovat! Toto nechť se stane ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a budiž Boží Světlo a Láska v mých 7S a v MiKo v plnosti a harmonii!“

 Můžeme opakovat láskyplný úder několikrát…..!!!

 

c)      Kombinovaný způsob – použijeme oba dva způsoby


Abyste neměli pocit, že vás jen chci postrašit, povím vám jeden z mnoha příběhů poslední doby, který se nestává jen mě nebo mým známým. Jen nechci a nemohu bez jejich souhlasu zveřejnit jejich příběhy. Takže mi budete muset věřit, co se stalo.

 

                                                        

Jako vždy jsem večer po 22,00h meditoval. Kromě obvyklých pocitů na začátku, jsem zaznamenal, že mne něco nebo někdo sleduje. Podíval jsem se duchovním zrakem po místnosti a on tam stál cca 1,7 metru vysoký reptilián s červenýma žhnoucíma očima.

Cítil jsem jak se snaží mne ovládat a programovat. Vůbec jsem nezaváhal a nechal ho ztuhnout. Přešel jsem do plného vědomí a nechal si mentálně astrální způsob vidění a slyšení. Zeptal jsem se ho kdo je a co po mně chce? Nechtěl hovořit, tak jsem ho trochu pošimral energeticky, aby promluvil odkud je, proč ho zajímám a hlavně kdo ho poslal. Nechtěl jsem, abych jen tak tohoto zajatce propustil a nevěděl jsem, o co jde. Již asi dva dny před tímto incidentem jsem měl příznaky ataku, jen jsem to přičítal pracovnímu vytížení a počasí. Nakonec přiznal barvu, že spolupracuje s jedním lidským inkarnátem, kterého chrání a který zde plní od nich jednu misi v zájmu jejich civilizace. Nechal jsem ho stát na místě více než 24h. Máme doma „siamku“ kočičku, která se vyděsila, když šla okolo stojícího zajatce a vždy prchala, jako když do ní střelí. Když jsem se ptal Stvořitele co udělat s tímto zajatcem a dalšími co otravovali, dostával jsem odpověď, že je to jen na mě co udělám a že mám volné ruce. Nejprve jsem jej tedy propustil, s tím, že vyřídí svým šéfům, že ať toho nechají nebo bude velice zle. Když jsem ho propustil ze strnulosti, jako blesk zmizel v dálce. Měl jsem klid, ale dostával jsem další a další ataky mých známých. Docela jsem se nakrknul! Při nejbližší meditaci, jsem se spojil se svým Nulovým bodem všech Nulových bodů typu „0“ a odsud vyzářil prasvětlo do celého makrokosmu s tím, že všechny nepřátelské entity lidstva ať jsou vyzářeny z tohoto univerza a server odkud se negativní energie šíří, pročistil a zrcadlil zpět svým tvůrcům negativitu. Samozřejmě se stále snaží najít cestu, jak se vracet, ale když budete bdělí a nenecháte se ovlivňovat tak snadno, bude pro ně stále těžší zde nacházet snadné oběti a snadnou potravu v podobě energie impregnované strachem a disharmonií. Proto nemějte z nich strach, ale naopak je překryjte opravdovou láskou nebo si zachovejte klid a neutrální postoj. Nenechte se vtahovat do jejich her v podobě strachu, odsudku, paniky a všem projevům nelásky.

LK