O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Od VZESTUPU k POVZNESENÍ - 1

14.07.2010 12:24

Vážení čtenáři a především ti co s námi cvičili, zítra bude již pět měsíců od zahájení těchto stránek a hned v úvodu jsme říkali, že do 3 až 6 měsíců byste měli zvládnout, to co budeme přinášet a co jsme přinesli. V podstatě ti co cvičili, by měli být připraveni na VZESTUP a během toho co vám nyní ještě předám do konce 6. měsíce, můžete zvládnout svou připravenost a dosažení  stavu k POVZNESENÍ….

 

 

Pozn. : Připravenost k VZESTUPU jsme popsali v článcích  "Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU"

 

Jak asi vidíte, máme ještě jeden stupeň, který lze dosáhnout a který i pro jiné technicky vyspělé civilizace je jedno velké mystérium, jak toho dosáhnout. To, co zde budeme zveřejňovat, se týká cesty, jak toho dosáhnout, jinou než magickou cestou. Řekli jsme si, že Vědomí lze spojovat, zpřítomňovat a identifikovat se sním nebo také ztotožnit se s ním (je to stejné!!!). Dále jsme si řekli, že objekty vlastního Mikrokosmu (těla všech úrovní, to je hmotné i energetické, orgány, čakry, atd.), lze zpřítomňovat a identifikovat se sním nebo také ztotožnit se s ním (je to stejné!!!). 

U Vědomí jsme si řekli, že se můžeme spojit s dalším Vědomím nebo skupinou Vědomí, bez rozdílu vzdálenosti a času. Co to znamená? Znamená to, že můžeme v mžiku překlenout jakoukoliv vzdálenost a stejně tak, dostat se nad čas, anebo překlenout časové vzdálenosti v minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Toto poznání je zásadní pro vše co můžete dělat nebo dosáhnout ve své práci na sobě.

Ke každému Vědomí může přináležet příslušný objekt Vašeho Mikrokosmu, anebo jeho části. Každá část vědomí se může spojit s jakýmkoliv stupněm Vědomí v Makrokosmu, a tedy si ho zpřítomňovat a identifikovat se sním nebo také ztotožnit se s ním (je to stejné!!!). Díky tomu můžeme příslušné Vědomí přiřadit k určitému objektu a s ním se identifikovat nebo také ztotožnit se s ním (je to stejné!!!).

 

Pár příkladů by asi nezaškodilo, že?

Příklad 1.: „Mé normální Vědomí spoj mne s Vědomím DT (duševního těla)!“

Nebo také můžeme to udělat s použitím všech možností práce s Vědomím:

„Mé normální Vědomí spoj mne, zpřítomni mi a identifikuj mne s Vědomím DT (duševního těla)!“

Příklad 2.: „Mé normální Vědomí spoj mne s Vědomím Mravence (konkrétního mravence co například vidíme před sebou)!“

Nebo

„Mé normální Vědomí spoj mne, zpřítomni mi a identifikuj mne s Vědomím Mravence (konkrétního mravence co například vidíme před sebou)!“

Na těchto příkladech vidíte jak je to vlastně snadné a je to jen otázka cviku, jako vše co chceme dokonale umět či ovládat. Není pak nic jednoduššího než si zpřítomnit nebo se rovnou identifikovat s konkrétním objektem, s jehož Vědomím jsme se ztotožnili (viz Příklad 1. a 2.)

Příklad 3.:  „Mé normální Vědomí spoj mne s Vědomím Mravence (konkrétního mravence co například vidíme před sebou)!“

„Vědomí Mravence zpřítomni mi Mravence!“

Příklad 4.: „Mé normální Vědomí spoj mne, zpřítomni mi a identifikuj mne s Vědomím Mravence (konkrétního mravence co například vidíme před sebou)!“

„Mé Vědomí Mravence, zpřítomni mi a identifikuj mne s  Mravencem!“

Při vytrvalém nácviku, jsme schopni se stát ve svém Vědomí, čímkoliv chceme a jsme schopni poznat skutečný svět – jsoucno jakéhokoliv objektu, který jsme si zvolili….

Chtěl bych vám ukázat ještě jednu metodu – stupeň cvičení, který je potřeba zvládnout. Možná se vám to bude zdát zbytečné nebo k nepochopení, ale pokusím se to vysvětlit a ukázat na praktických příkladech.

Měli bychom si uvědomit, že máme v podstatě jen jedno Vědomí, které se rozšiřuje nebo zaostřuje se do konkrétního místa s určitým konkrétním stupněm Vědomí Naše skutečné řídící Vědomí, vychází z Vědomí  VNB (věčného nulového bodu našeho MiKo = je to NB, který s námi putuje všude, kde jsme byli, jsme nebo budeme, je to zdroj našeho Božství). Všechny ostatní stupně Vědomí jsou důsledkem našeho sebe přijetí v tom, co si myslíme, že jsme nebo jsme byli či budeme!!! To co jsem vám na začátku předal, jako pomůcku už nemusíte brát jako skutečnost. O co jde? Jako pomůcku jsem vám uvedl, ať si představíte jednotlivá Vědomí, jako telefonní ústředny, které můžeme navzájem propojovat a spojovat.

V prvním případě, tak jak jsem vás to učil se Vědomí VNB  (V-VNB)stále drží v pozici POZOROVATELE. Tedy nezúčastňuje se v podstatě ničeho a jen dává ze svého místa příkazy:

„ Mé normální Vědomí spoj mne s V-IST!“  atp.

„Mé Vědomí Mravence, zpřítomni mi a identifikuj mne s  Mravencem!“ atp.

Když chceme aby se stalo samo účastníkem procesů a dějů, je potřeba jej do něj zapojit.

 

Ptáte se jak a proč? Odpovím vám nejprve Proč a pak ukážu Jak.

Tak tedy PROČ? …………

Pokud máme zapojeno V-VNB, tak jsme trvale ve stavu TEĎ a TADY, jsme tedy v přítomném čase a přítomném místě. Tím se učíme zažívat a prožívat JEDNOTU. Jsme nanejvýš naladěni na moře intuice a jsme otevření pro inspiraci skrze božské vedení….!!! Pokud máme zapojeno V-VNB, tak jsme sami sebou a učíme se tomu jim být!!! Sami sebe povznášíme, jak kvantitativně, tak především kvalitativně. Jestliže budeme schopni sami sebe produchovňovat z božské roviny našeho Bytí, už „JEN“ tím, že Vědomí –„JÁ JSEM“ z VNB, všechny roviny Vědomí projevu, se stanou JEDNOTNÝM PROJEVEM „JÁ JSEM“!!!  Kdo toho je schopen, je i schopen POVZNESENÍ. Je to schopnost přemístit se do požadované vyšší roviny existence, bez nutnosti návratu do nižších rovin existence (hmotné a astrální sféry bytí). Jeto schopnost a možnost se nejen přemístit, ale i tam zůstat.

Tak tedy JAK? ……….. 

Můžeme začít tím, že se nejdříve spojíme s V-VNB a odtud se začneme spojovat, zpřítomňovat si, identifikovat jednotlivé požadované úrovně, anebo si již od začátku uvědomujme sebe sama, jako V-VNB, které se spojuje, zpřítomňuje a identifikuje.

Takže nejprve příklad pro spojení s V-VNB:

„Mé normální Vědomí spoj mne, zpřítomni mi a identifikuj mne s V-VNB!“

Nyní se spojím, zpřítomním nebo ztotožním s jakoukoliv úrovní a jsem stále již„JEN“ rozšířené Vědomí -VNB (V-VNB).

Příklad 1.: „Spojuji se s Vědomím IST.“

Příklad 2.: „Vědomí IST proveď zpřítomnění CHDS!“  nebo  „Zpřítomňuji si CHDS.“

Vidíte zde ten rozdíl?

Příklad 3.: „ Spojuji se, zpřítomňuji si a ztotožňuji se s Vědomím – Jater.“

„Zpřítomňuji si a zároveň se ztotožňuji se svými Játry, Já Jsem Játra!“

Udělám ve svém identifikovaném objektu, co potřebuji a zase se odpoutám:

„Odpoutávám se od objektu Játra a spojuji se s Vědomím 3.čakry, zpřítomňuji se s ním  a plně ztotožňuji se s tímto Vědomím“

 

POZNÁMKA:

Nemusím všechno otrocky popisovat, co dělám, když  „JÁ JSEM“, takže stačí jen následující:

„JÁ JSEM Vědomí IST!“ nebo „JÁ JSEM 3. čakra!“  atd.

Toto vyjádření v sobě již zahrnuje spojit, zpřítomnit a identifikovat u Vědomí a u objektů zpřítomnit a identifikovat!!!

Pokud chceme jen dílčí část, musíme to vždy přesně specifikovat:

1.       „Spojuji se s V-IST.“ ….. pak zpravidla tomu V-IST  dávám nějaké pokyny…..

2.       „Zpřítomňuji si Vědomí nebo Objekt.“ (vnímám jedno i druhé mimo sebe nebo u Objektu i vevnitř, podle vlastního rozhodnutí)….

3.       „Identifikuji se s Vědomím nebo Objektem.“ (JÁ JSEM Vědomí nebo Objekt)

Vážení čtenáři, respektive ti čtenáři, kteří cvičili a cvičit budou, uvidíte sami jaký je to rozdíl mezi tím, co jste cvičili doposud a tím co poznáte nyní. Ti co necvičili, tedy ještě neuvěřili, snad se k tomu někdy v budoucnu dostanete, protože to co dnes můžete dělat dobrovolně, budete muset v budoucnu muset. Možná, že mi nyní nevěříte, ale budete vidět, že jsem měl pravdu. Nic si z toho, ale nedělejte až na to přijdete, protože už jen, že o tom budete vědět, vás obohatilo po teoretické stránce. Bez vlastní praxe však teorie zůstane jen teorií. Mohl bych vám říci co všechno vás čeká a tím vás vlastně lákat na dary, ale to není moje parketa. Pokud člověk nemá v sobě vlastní touhu po osobním postupu=duchovním vzestupu, nebudu nikoho do této roviny práce směrovat, když nemá zájem!

Každý z nás sami sobě odpovídáme za svůj vlastní duchovní a duševní rozvoj. Máte zde možnosti, jestli se těchto možností uchopíte nebo ne je jen a jen na vás.

LK

 

Diskusní téma: Od VZESTUPU k POVZNESENÍ

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.