O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Od VZESTUPU k POVZNESENÍ - 2

16.07.2010 08:14

Vážení čtenáři, budeme pokračovat v ulehčování a zesnadnění cesty od Vzestupu k Povznesení. Jak jsem vám v minulém článku stejného znění řekl, Vědomí ve Věčném Nulovém Bodě (V-VNB) nám umožňuje a zároveň nás opravňuje říkat a konat v tom co patří Bohu a v Božskému Duchu. Je to TO velké "JÁ JSEM!" Dává nám to možnosti být všude a vším. Pojďme tuto možnost řádně pochopit a užívat ke svému rozvoji a pomoci bližným....!!!

 

Jak tedy začít a jak s tím pracovat?

Nejprve doporučuji všem, kteří chtějí opravdově pracovat, skutečně projít základy práce s Vědomím a to:

1. Naučit se spojovat se s různými úrovněmi Vědomí (Z hmotného Vědomí do nehmotných Vědomí a zpět)

2. Naučit se jednotlivá Vědomí si zpřítomnit

3. Naučit se spojená a zpřítomnělá Vědomí ještě  prostoupit tak, že se s nimi identifikujeme v co nejvíce možné míře (staneme se dotyčnou úrovní Vědomí)

 

Dále doporučuji všem, kteří chtějí opravdově pracovat, skutečně projít základy práce Vědomí s Objekty a to:

1. Naučit se příslušné Vědomí  "spojit"= Zpřítomnit  odpovídající Objekt

2. Naučit se se svým Vědomím stotožnit se se zpřítomnělým Objektem (Identifikovat se sním)

 

Pokud bezvadně ovládáte tyto úrovně Vědomí a jednotlivé práce s Objekty, což je nejlepší využít v meditačních cvičeních, kdy si můžeme projít jednotlivá těla, jejich roviny, orgány, čakry, energetické dráhy, atd. společně s jejich odpovídajícími úrovněmi Vědomí, můžete pak snadno provést přípravu k Vzestupu.

Pokud jste provedli přípravu k Vzestupu, můžete zahájit práci k Povznesení podle toho co jsem Vám napsal v minulém článku "Od VZESTUPU k POVZNESENÍ"

 

Nyní Vám chci ukázat nejen zjednodušení vlastního zahájení, ale i vysvětlit princip jak s tím pracovat.

Zjednodušený postup zahájení práce s Vědomím:

Normálně jsme začínali tak, že jsme oslovili tzv. normální Vědomí-Já - "Mé normální Vědomí Já, spoj mne s Vědomím DT!"

Nyní je možné něco jiného, ale znovu podotýkám, pokud máte nacvičeno ze ZÁKLADŮ.

 

Jak?. Je to jednoduché, pokud pochopíte o co jde.

Tím, že jsme se učili spojovat a spojit s Vědomím Věčného Nulového Bodu (V-VNB), spojili jsme se se skutečným Zdrojem sebe sama. Proto nyní můžeme čím dál více si uvědomovat tento Zdroj a ztotožňovat se. Znamená to návrat k sobě samému/samé...!!!

Pokud tedy budem v tomto stavu Vědomí a budem se ještě identifikovat s Věčným Nulovým Bodem svého Mikrokosmu (VNB MiKo), může tento prožívaný STAV potvrzovat: "JÁ JSEM!"

Čím častěji si tento STAV budete uvědomovat a POTVRZOVAT výše uvedeným prohlášením, tím zřetelněji se bude cítit z jiného konce svého prožívaného Vědomí. Záleží na vás, zda to budete cítit bodově ze středu Mikrokosmu a nebo komplexně jako celý Mikrokosmos.

Zároveň můžete rovnou z tzv. "normálního lidského prožívání Vědomí", přejít do stavů Vědomí  "JÁ JSEM!" nebo  být za jedno se Zdrojem "JÁ JSEM!"

JAK TO PROVEDEME?

 

Provedeme to jednoduchým prohlášením: " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Vědomím  JÁ JSEM !" nebo " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Zdrojem  JÁ JSEM !"

Pak můžeme pracovat podle libosti jakýmkoliv nižším stupněm Vědomí, anž bychom "vypadli" z tohoto stavu JEDNOTY, do kterého jsme se dostali, díky výše uvedenému prohlášení....! Tento stavu JEDNOTY, můžeme přenést na jednotlivé sféry i celý Mikrokosmos. Níže to pak ukáži jak.

PŘÍKLAD 1.:

Jak pracovat s nižšími stupni Vědomí?

" Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Vědomím  JÁ JSEM !" " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Zdrojem  JÁ JSEM !"

"JÁ JSEM V-IST!" (znamená to, že jsem jakékoliv Vědomí nebo jeho úroveň, na kterou jsem zaměřil pozornost - viz Vědomí)

nebo

" JÁ JSEM IST!" (znamená to, že jsem jakýkoliv Objekt nebo jeho úroveň, na kterou jsem zaměřil pozornost z hlediska Vědomí a s kterým jsem se Ztotožnil)

 

Navození a Udržení jednoty ve sférách a celém Mikrokosmu.

 

" Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Vědomím  JÁ JSEM!" a " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Zdrojem  JÁ JSEM !"

         Pro akašskou sféru

"JÁ JSEM  Vědomí Akašské sféry mého MiKo!" a "JÁ JSEM Zdroj akašské sféry mého MiKo!"  (ŽD, BD)     

         Pro mentální sféru

"JÁ JSEM  Vědomí Mentální sféry mého MiKo" a "JÁ JSEM Zdroj mentální sféry mého MiKo!"  (LD, IST, DT)

         Pro astrální sféru

"JÁ JSEM  Vědomí Astrální sféry mého MiKo!" a "JÁ JSEM Zdroj astrální sféry mého MiKo!"  (CET)

         Pro hmotnou sféru

"JÁ JSEM  Vědomí Hmotné sféry mého MiKo!" a "JÁ JSEM Zdroj hmotné sféry mého MiKo!" (MET)

        Pro celý Mikrokosmos

"JÁ JSEM  Vědomí celého  mého MiKo!" a "JÁ JSEM Zdroj celého mého MiKo!" (MET, CET, DT, IST, LD, ŽD, BD)

 

Pro ty co to necvičili a nebo cvičit nebudou, se to může zdát jen jako obarvený text, ale ten kdo cvičí a cvičit bude, pozná jak se mění s každým cvičením jeho postoj k sobě jak ve Vědomí, tak i jako celého ČLOVĚKA. Každé z těchto cvičení Vás vede k Vám samotným a zároveň k Bohu, tak jak ho zná opravdu jen málo bytostí v celém Stvoření. Nebudete nacházet Osvícení, ale stanete se SVĚTLEM v Plnosti, stanete se Mistry a Tvůrci Duhy......., znamená to Mistry a Tvůrci Světla všech barevných odstínů. Co tím myslím pochopíte až to dosáhnete (úsměv)

LK

 

 

Diskusní téma: Od VZESTUPU k POVZNESENÍ - 2

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.