O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Odpověď čtenářce na dotazy v diskusi

31.08.2010 20:30

Písmenka pro Lurae Drakonis

 

Milá Lurae, věnuji vám tento článek jako odpověď a váš diskusní příspěvek/y, protože prostor pod článkem = diskuse nenabízí tolik prostoru. Přednesla jste mnoho rozporných otázek, ale i vlastních názorů, neberu vám je, protože je to váš způsob vnímání reality nebo také iluzorního světa (podle vás).

Takže z dovolením se budu vyjadřovat k tomu co jste napsala ve svém posledním příspěvku a předesílám, že vám nic nechci vnucovat a nic vyvracet, jen vám a i ostatním čtenářům lehce naznačím to co obecně nikde neprezentuji, protože lidstvo na to není připraveno a podle mne ani VY, ale třeba se mýlím (tak mne prosím omluvte )

 

LD : ..zřejmě proto, že každý mluvíme o něčem jiném :)

LK: souhlasím, že každý z nás hovoří o něčem jiném a každý z nás chceme hovořit o něčem jiném….! To o čem zde hovořím se nazývá „PROJEVENOST“  za bodem projevu tedy za bodem, kterému zde říkáme Nulový Bod všech Nulových Bodů. Když říkám za, tak je platné i jiné směrování projevu oproti ne-projevu. Vy chcete hovořit o tom co je před tím co se projevilo. Zároveň bohužel nehovoříte podle mne správně ve svých představách o tom, co je za NB v NB. Vy to kvalifikujete do tohoto NB v NB. Tento bod (body) jsou bod/body ZMĚNY. Zde probíhá PROJEVENOST z NEPROJEVENOSTI a z PROJEVENOSTI do NEPROJEVENOSTI. NEPROJEVENOST, je totožná s PROJEVENOSTÍ a probíhá aktivace a deaktivace těchto stavů skrze bod/y ZMĚNY, jak jsem už uvedl.

 

LD: Mluvím o absolutní prázdnotě, o absolutním Nic, žádné samohlásky, žádná energie...

LK: O Nicotě jsem nechtěl hovořit, protože o ní se dá skutečně hovořit až když….. !!!

Lurae, máte jistotu, že víte o čem chcete hovořit? Už opravdu jste dosáhla tohoto stupně, když ani Ti co sami sebe považují za Tvůrce se toho nejen bojí, ale především neví přesně o co jde a považují TO za něco konečného a statického, přesně jako jste TO pojmenovala lidskými slovy vy sama???

 

LD: Bod který nepotřebuje být udržován ničím a přesto tu pořád bude, ten který tu byl na počátku... dříve než Světlo....

LK: Body ZMĚNY  JSOU Body NICOTY a ta je velice zajímavá, protože není nekonečná jak se jeví je něco jako Brána přechodu do SUPRA BYTÍ. Aby bylo naprosto jasno a hlavně aby to dalo jakousi představu o co jde, jsou jednotlivé body přechodu A-É typu „4,3,2,1“ jsou obrazem této Nicoty a jsou to obrazy Nicoty v PROJEVENOSTI. To co popisujete nyní zde je platné pro kterýkoliv NB všech typů. To co budete vy považovat jako nehybné, mě se bude jevit jako vysoce proměnlivé, dynamické a pohyblivé, je to otázka jen vnitřního měřítka a koherence Vědomí.

 

LD: Absolutně pevný, nehybný bod, bez frekvence... dno a zároveň střed Vesmíru...to jediné co doopravdy existuje...samo Světlo už je jen iluzí...

LK: To o čem hovoříte a co nazýváte absolutně pevným nehybným bodem atd., je/jsou NB typu „4“, každý další vyšší typ je „měkčí“, „nehybnější“ (z pohledu nižšího typu NB). Všechny typy NB jsou jednotlivé patra dna Vesmíru (Nicoty typu „4,3,2,1“). Tyto dna patra (Nicoty Projevenosti) jsou přechody nedovolující těm, kteří nejsou připraveni přejít do vyšší úrovně (vzpomeňte si na váš odkaz co jste mi poslala – viz například Pulčíci – Hobiti). Do vyššího typu se lze dostat jen ve dvojici. Světlo není iluze, iluzí je myslet si že je Je !!!

 

LD: Nevím jak to vysvětlit... je to něco jiného než o čem mluvíte...je to ten bod, co je všude.... prázdná runa...Blázen...nebo taky Matka, na kterou se zapomíná...možná ji berete jako bezživotí? ... bojíte se jí?.. proto ten "Zákon musu" ? proto to ponižování před Ním... to hloupé vzývání, které tu vydáváte za projev Lásky?... když všechnu lásku posíláte nahoru a nabádáte k tomu i ostatní, nedivte se, že světy "dole" se mění v nehostinná místa, to vůbec nesouvisí s tím jestli je to 3D nebo 5D...

LK: Milá Lurae, myslím, že jste docela dost zmatená v tom, co hledáte a chcete najít. Pojďme si některé vaše teze trochu vysvětlit:

a)      ... je to ten bod, co je všude.... prázdná runa...Blázen...nebo taky Matka, na kterou se zapomíná..

NB je jen symbol (je nehmotný a zdánlivý), asi nejspíše zde se hodí výraz dnes velice módní –TRANSFORMACE, Kde se proměňuje nižší na vyšší a vyšší na nižší. Probíhá to obousměrně v určitém zákonitém harmonickém rytmu (něco jako nádech a výdech).

b)      nebo taky Matka, na kterou se zapomíná...možná ji berete jako bezživotí? ... bojíte se jí?.. proto ten "Zákon musu" ?

Myslíte, že když říkám Stvořitel, Otec atd., že zapomínám na Matku? Zkusme následující, berete mne jako Muže a nebo jako Ženu, když mé jméno je Luděk? Tělesně jsem Muž, protože mám penis, kdybych měl pochvu a prsa, budu asi považován za Ženu. Dobře a co když sice mám Mužské tělo, ale energeticky jsou většinově spíše Žena a stejně tak by to mohlo být obráceně, ženské tělo a většinová mužská energie. Nějak zapomínáme na to, že máme v sobě většinovou energii odpovídající příslušnému tělu plus energii doplňkovou, která je opačná vůči většinové energii. Dosažení tzv. magické rovnováhy, znamená například i to stát se tzv. energetickým androgynem, bez ohledu na příslušné tělesné znaky. Já osobně Stvořitele všech Stvořitelů vnímám jako nepolarizovanou Projeveností a nedělá mi problém oslovovat jej jako OTCE nebo jako MATKU. Je to spíše setrvačnost osobní i společenská, takto jej pojmenovávat, ale vnímání je zcela jiné a nepolarizované. ON je ONA a ONA je ON, tedy ONI JSOU!!! Je tedy zcela jedno jak je oslovuji, ale záleží na tom, jak je vnímám. Když jsem přece v jednotě, tak nebudu nic polarizovat. Jak mohu mít strach z kohokoliv, když jsem v Jednotě? Abych mohl vnímat Prapodstatu, nemůžu být než v Jednotě, jinak jsou to jen plky o něčem, co nemohu nikdy takto postihnout….!!!

 

Zákon „MUSU“ je zcela něco jiného. Představte si, že jste na sjezdovce, která má boční stráně a je vzájemně sklopená okolo středové dráhy. Kdybyste jela rovně středem tzv. „šusem“, byla byste dole velice rychle z hlediska času a i z hlediska rychlosti, byste  jela absolutně nejrychleji. Když budete jezdit „cik-cak“, budete jezdit střídavě rychle a pomalu. V nejkrajnějším bodě, když vyjedete do strany, budete muset se otočit a znovu se donutit rozjet zpět, tam kde se to zase rozjede. Nyní si představte kuličku, která bude jako vy. Čím více bude dále od středu na nakloněné rovině, tím více bude působit dostředivá síla, odpovídající průmětu sil na nakloněné rovině, hmotnosti a gravitace. Celkové působení všech sil působících na kuličku, je vyjádřením Zákona „MUSU“ na kuličku, která se dostala na kraj jedné z nakloněných rovin, přičemž má být na cestě rýhy, kterou tvoří dvě nakloněné roviny. Plán našeho rozvoje je jasně daný. Máme možnost si zvolit v jistém rozsahu jistý odklon od ideální dráhy z místa A do místa B, ale pokud jdeme mimo toto rozmezí povolených trajektorií, jsme vedeni určitými silami zpět do povolených mezí evolučního vývoje.

 

c)      proto to ponižování před Ním... to hloupé vzývání, které tu vydáváte za projev Lásky?... když všechnu lásku posíláte nahoru a nabádáte k tomu i ostatní, nedivte se, že světy "dole" se mění v nehostinná místa, to vůbec nesouvisí s tím jestli je to 3D nebo 5D...

To čemu Vy říkáte „hloupé ponižování“ je forma jak se spojit s polem = mořem energetické kvality, která je všudy-přítomná a vše-sjednocující (viz ON a ONA /ONA a ON). Nic nedávám a nic neberu, vylaďuji se na všudy-přítomný etalon harmonie a jednoty. Neposíláte ani nahoru, ani dolu, doleva, doprava, dopředu, dozadu….. nalaďujete se na to co JE, BYLO a BUDE. Pokud budete dělat to, co naznačujete a představujete si že dělám a nebo tomu vyzývám, tak jste nic nepochopila(jako většina) a jste v představě lásky, které se říká pozemská, lidská, sobecká atd., ale o tom já nikde nemluvím… J.

Světy dole se mění, protože jsme v nelásce = ne-harmonii, ne-sjednocenosti, polaritě a atd. Co jsem mohl udělat, bylo ukázat jak se dostat co nejrychleji do JEDNOTY sebe sama (MIKROKOSMOS) a do JEDNOTY s PRAPODSTATOU….

 

Milá Lurae Drakonis, donutila jste mne hovořit o tom, co jste měl každý z vás poznat sám za sebe, dobře takže vám dávám  s dovolením úkol k zamyšlení:

Je něco za NICOTOU typu „0“ ? Jak si představujete Ne-projevenost?

Tento způsob odpovědi na otázky položené v diskusi jsou pro všechny čtenáře Rahunty, takže i Vy milí čtenáři se můžete zamyslet nad  otázkami na závěr….

LK

 

Diskusní téma: Odpověď čtenářce na dotazy v diskusi

Datum: 01.09.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Nic??

Nicota?? Bylo řečeno, že jako první Bůh stvořil světlo. Ale bylo také řečeno, že jako první bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha. Bůh stvořil světlo, aby se projevilo v nicotě. Nic bylo nazváno tmou. Světlo definovalo vlastnosti nicoty skrze projevení vlastností sebe sama. A aktivitou vlastnosti v nicotě vzniká slovo. Světlo je slovem a slovo je světlem projeveným v nicotě.

Datum: 01.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Inu...

Musím přiznat, že tento článek přímo na mou adresu mě trošku šokoval, trošku pobavil... nicméně za něj velmi děkuji...
Problém je asi v tom, že právě to absolutní Nic je to o čem hovořit chci... a je mi tak líto, že ani ti Tvůrci nejsou dost odvážní aby pochopili, z nějakého důvodu je tohle ve mě... možná z minulých životů, nebo nevím... v tomto životě mě provázely dosti šílené psychické stavy, které mě přivedly až k tomu, že jsem chtěla "rozpustit" vlastní duši a nebýt ničím... ale v tom těžkým období, jednoho všedního dne, jako by mi došla ta podstata "Ničeho"... jenom jsem se tomu pousmála a šla dál, a myslela si, že je to normální a že to prostě vědí všichni zasvěcenci...ale pak jsem si všimla, že ani ne... a Vy jste vypadal, že to chápete, když jste mluvil o nulových bodech.... ale pak jsem si uvědomila, že vlastně vidíte něco jiného....
Polarity mi vysvětlovat nemusíte, jde o to, že samo světlo/frekvence je již podmíněno polaritou vůči absolutnímu Nic...
Možná je to úplně šílený, ale prostě vím, jak "Něco" stvořit z "Ničeho".... a návrat do nepolarizovaného stavu je návrat do Ničeho a je to jenom jako odpočinek... ovšem slova na vyjádření tohoto prakticky nejsou, a jediný kdo se to odvážil převést do metafory a popsat je podle Vás vrchním Lhářem....
Pokud by jste byl schopen si onu Nicotu představit, nepotřeboval byste zákon musu, nic by Vás dolů netáhlo, naopak by Vás to vždy podrželo... měl byste pevný základ ve svém srdci a věděl, že není kam spadnout a když tam "spadnete", tak si jenom odpočinete a normálně se vrátíte... ale strachem z toho si právě vytváříte dosti nepříjemnou situaci...
A s tou Láskou jsem to myslela v trochu jiném úhlu pohledu, jde o to, že se možná kvůli tomu typu Lásky, který tu prosazujete se zříkáte něčeho jiného... nevím jak to vysvětlit... prostě něco opomíjíte, ...

A za absolutní nicotou není nic... Nicota je absolutní střed.... je jenom čisté vnímání....a aby se nenudila a měla co vnímat, tak se rozdělila... stvořila "něco"... všechno je to jenom hra... sám vývoj je tu jenom kvůli té hře, ne kvůli "musu"...
Jenomže pocit všech Lidí, že se něco musí je právě další z těch hloupostí, které přivedly lidstvo do takového stavu v jakém je...

Datum: 01.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Inu...

LD: Musím přiznat, že tento článek přímo na mou adresu mě trošku šokoval, trošku pobavil... nicméně za něj velmi děkuji...
LK: Nechtěl jsem váš šokovat, jen opravdu ten prostor pod články je omezený 

LD: Problém je asi v tom, že právě to absolutní Nic je to o čem hovořit chci... a je mi tak líto, že ani ti Tvůrci nejsou dost odvážní aby pochopili, z nějakého důvodu je tohle ve mě... možná z minulých životů, nebo nevím... v tomto životě mě provázely dosti šílené psychické stavy, které mě přivedly až k tomu, že jsem chtěla "rozpustit" vlastní duši a nebýt ničím... ale v tom těžkým období, jednoho všedního dne, jako by mi došla ta podstata "Ničeho"... jenom jsem se tomu pousmála a šla dál, a myslela si, že je to normální a že to prostě vědí všichni zasvěcenci...ale pak jsem si všimla, že ani ne... a Vy jste vypadal, že to chápete, když jste mluvil o nulových bodech.... ale pak jsem si uvědomila, že vlastně vidíte něco jiného....
Polarity mi vysvětlovat nemusíte, jde o to, že samo světlo/frekvence je již podmíněno polaritou vůči absolutnímu Nic...
LK: Dokážu některé vaše stavy pochopit, protože do svých třiceti let jsem měl ve směru k Nicotě velice panické stavy. Tvůrci vědí, co Nicota dokáže a jak je hraniční, protože nedospěli ještě do určitých stupňů svého vývoje, tak jí neřeší a mají plnoprávný Respekt. Pro některé lidi, je to jen slovo, ale Nicota je nepředstavitelná a jen pokud se k ní přiblížíte, začne vám být trošíčku jasné, o co jsme projevili zájem…. Rozpouštět svou duši nebo Vědomí (jak radí mnozí učitelé východu) je pitomost, protože sami sebe umrtvujeme a k tomu zde nejsme.
Víte Lurae, ono to je vše trochu jiné. Když jsem chodil do základky, vše co jsme se učili a co jsem si četl, mi připadalo jako jedno velké dobrodružství poznávání. Na střední to bylo také tak, ale už jsem se nudil, protože jsem zjistil, že hovoříme = učíme se úplně to samé jako na základce jen jinými výrazovými prostředky a nástroji. Na vysoké škole to bylo naprosto stejné, jen jsem si říkal, že je škoda, že už na základce jsme se mohli naučit vše systémem, který se používá na VŠ. Na postgraduálu jsem se poflakoval a dělal si věci podle sebe a podle své potřeb z hlediska poznávání a používání nástrojů poznávání. Když jsem začal dělat kabalu podle F. Bardona, bylo to konečně „To Ono“, konečně jsem byl doma ve všem…!!! Jen díky poslednímu způsobu sebevzdělávání, jsem „pochopil“, že i když vše dávno umím a ovládám, musel jsem postupně vše projít, abych byl schopen pochopit ty, kterým něco sděluji. Proto bych asi neměl hovořit o věcech, o kterých nemá nikdo ani páru. Vždyť většina lidstva není schopno ani pochopit a přijmout, že existuje astrální sféra, její předěl (závoj) od mentální sféry atd.! Začal jsem hovořit o NB, jen proto, že když jsem viděl, co všechno kdo nazývá nulovým bodem, tak jsem chtěl to trochu oddefinovat, ale nijak moc se tím nezabývat. Situace se trochu vyvinula oproti plánu jinak a začal jsem více a více psát o tom co ještě podle mne nemá být sdělováno, proto je to pro mnohé „čínština“. Nyní se mi zase nechce psát dál o věcech, které vás zajímají. Když ale vidím, jak se podle mne mýlíte v tom, co si představujete, tak mi to nedá …. Napíši tedy další článek na téma Projevenost a stupně nicoty v ní, dále o Nulových bodech jako místech přechodu a tvoření. Pak naznačím co je NICOTA a co je za ní, pro nás v Neprojevenosti. Bude to tak do týdne nejpozději.


LD: Možná je to úplně šílený, ale prostě vím, jak "Něco" stvořit z "Ničeho".... a návrat do nepolarizovaného stavu je návrat do Ničeho a je to jenom jako odpočinek... ovšem slova na vyjádření tohoto prakticky nejsou, a jediný kdo se to odvážil převést do metafory a popsat je podle Vás vrchním Lhářem....
LK: To co popisujete a naznačujete, není Nicota! Tvořit z ničeho není nic nenormálního a je běžnou činností v Kabale v Mystice jednotkového písmene. Jen jsem použil pro naše čtenáře jednoduššího způsobu této metody z místa A-É typu „0“ Mikrokosmu, ale moře energie z A-É typu „1“ Makrokosmu. Pokud by člověk se naučil tvořit ze sebe, stal by se Stvořitelem, takto může být zatím „jen“ učedníkem na Tvůrce (svého Mikrokosmu)
Vrchní Lhář (VL) má své úkoly a já je plně respektuji, neohrnuji nad ním nos, jak by se zdálo-jen nechci používat zprofanovaná názvosloví. VL je polarizovaný a je mimo Jednotu, takže ani nemůže vydávat skutečná svědectví o tom co je a co není pravda. To co přisuzuje Otci, je jeho dílo, to co přisuzuje Matce je spíše dílem Kristovského působení. Matka a Otec jsou neustále v Jednotě, jinak vše Projevené by v mžiku oka bylo změněno, do Nebylo!

LD: Pokud by jste byl schopen si onu Nicotu představit, nepotřeboval byste zákon musu, nic by Vás dolů netáhlo, naopak by Vás to vždy podrželo... měl byste pevný základ ve svém srdci a věděl, že není kam spadnout a když tam "spadnete", tak si jenom odpočinete a normálně se vrátíte... ale strachem z toho si právě vytváříte dosti nepříjemnou situaci...
LK: Nicota a Zákon „Musu“ nemají nic společného, jen snad, že Nicota je dezintegrující rozkladná síla, z hlediska projevů, když se tam něco dostane, co tam nepatří. Zákon „Musu“ je soubor harmonizačních sil, aby to někam patřilo (úsměv). Výběr trajektorie je v rozsahu působnosti svobodné vůle jednotlivce. Záměr Stvořitele/Stvořitelky = Stvořitelů, zahrnuje sice všechny možné trajektorie, ale přece jen určitý okruh trajektorií mají přednost a jsou vyžadovány s ohledem na vývojový plán. Pokud jako jednotlivec nebudete schopna na tyto „musové“ impulsy reagovat, tak jste odejita do míst odpočinku, poučena a znovu odejita do nového školního roku ve 3D a atd. atd.atd…..! Osobně v tom nevidím žádný strach a důvod strachu, ale přece za sebe jsem „JÁ JSEM!“ tak proč se nechat pošťuchovat a vláčet od jedné nevědomosti ke druhé?! Moje volba je „JÁ JSEM!“ v PROJEVENOSTI a cílem je převést lidstvo za eony enonů do tzv. NEPROJEVENOSTI( jiný druh Projevenosti vyššího řádu) za NICOTOU….

LD: A s tou Láskou jsem to myslela v trochu jiném úhlu pohledu, jde o to, že se možná kvůli tomu typu Lásky, který tu prosazujete se zříkáte něčeho jiného... nevím jak to vysvětlit... prostě něco opomíjíte, ...
LK: Opravdu si myslíte, že míjím nějaký typ Lásky? Možná že ano…., ale zároveň si myslím že ne. Nezříkám se pozemské lásky, jsme přece ve 3D a jsme lidmi ne stroji (úsměv), jen jí dávám postupně jinačí rozměr oproti tomu co je obvyklé.

LD: A za absolutní nicotou není nic... Nicota je absolutní střed.... je jenom čisté vnímání....a aby se nenudila a měla co vnímat, tak se rozdělila... stvořila "něco"... všechno je to jenom hra... sám vývoj je tu jenom kvůli té hře, ne kvůli "musu"...
Jenomže pocit všech Lidí, že se něco musí je právě další z těch hloupostí, které přivedly lidstvo do takového stavu v jakém je...
LK: Nicotem není střed, ale je předělem a ….. atd. viz budoucí článek. Nicota nemá Vědomí sama o sobě, ale „jen“ zbytkové. Nicota je Kvantitou s dílčím rozměrem Kvality.
Hra je způsob realizace vývoje a je to stejné, jako když si děti hrají na maminku a tatínka nebo na cokoliv co je zajímá a co v budoucnu budou skutečně dělat, jestli to pro ně bude nebude pokračováním této hry, touž je na každém. Hru hrajeme pro radost, ale někdy život je vynucován, pro vyšší cíle těch samých lidiček, kteří to považují za zlo a vynucování. To že si nevidím na špičku nosu, neznamená že bych nemohl se nechat vést. To že vidím podle mne daleko před sebe, neznamená, že vidím za horizont událostí.
To že si lidé myslí že něco musí, nemá nic společného se zákonem „MUSU“. Je to asi takto:
„Vše je Dobré, jen ne všechno nám prospívá!“ nebo „Člověk všechno může, jen ne všechno mu prospívá!“

Datum: 01.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Inu...

Ale to je v pořádku, nemusíte kvůli mě psát žádné články...
Myslím, že jsem se svou "Nicotou" tak tvrdohlavá, že neustoupím ani o krok... :)

Hmmm... že někteří učitelé východu radí rozpouštět duši jsem nevěděla, u mě to byla spontánní reakce ...

Jistě že Nicota není Vědomí jako takové... je to něco jiného... nepopsatelného... a absolutně osvobozujícího....

Ale vím, že to se mnou myslíte dobře, a velmi Vám za to děkuji... ale myslím, že bude vskutku lepší věnovat se těm, kteří to potřebují a ocení více :)

Datum: 01.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Inu...

Něco jsem řekl, tak to splním :-) a není to "jen" pro vás. Dále nejde o to aby mě = nás někdo oceňoval, považujeme to za službu bližním, takže asi tak. Jen ještě jednu poznámku: Nicota je energie kolem NB, NB jsou Brány a Jsou vlastně i síněmi Amenti n-tého řádu v Projevenosti, proto se vám zdá vše tak jak popisujete. Ti co cvičí s NB v NB svého Mikrokosmu to zažívají stejně, pokud jen trochu se přiblíží .... , takže až tak zas něco mimořádného to není z pohledu absolutna X-té PROJEVENOSTI, či NEPROJEVENOSTI (už zase vidím ty chytráky co časem budou komunikovat s NEPROJEVENOSTÍ 77 řádů od té naší PROJEVENOSTI....). Mějte se pěkně a díky za diskusi.

Datum: 01.09.2010

Vložil: w

Titulek: Re: Re: Re: Re: Inu...

Ludek, ja Vase slova vnimam inak ako Laurae a velmi Vam dakujem.
w