O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Okénko tarotu a ostatní věštby - 1 (leden 2012)

04.01.2012 16:38

Leden (probouzení)

Naše vědomí se přibližuje k probuzení. Nevyužitý vnitřní duchovní potenciál čeká na podnět, který by otevřel duchovním silám cestu k vědomému projevení. Nejsme však nevidomí, protože Luna vždy odrážela svit Slunce, a přesto, že tato cesta nevedla přímo, i v temnotě bylo vidět cíl, k němuž život směřuje. Na stezkách života se tu ukazuje spravedlivý soud zahrnující všechny věčné zákony stvoření. „Kdo má, tomu bude dáno.“

 

Světlo bude vynášet na svět naši karmu. Nikoliv však jako dědictví minulosti, ale jako projev vnitřní zkušenosti, ze které čerpáme podněty pro své jednání. Tak, aby každý ukázal kým je, v přímé reakci na vzniklé situace. Mnohem více se bude ukazovat, co se za naší vnější podobou ukrývá a to samo povede k dalšímu rozpadu mnoha vztahů, jak rodinných, tak i společenských, nebo duchovních. Každý se bude muset sám zodpovědně rozhodnout, k čemu stačí jeho schopnosti a k čemu nikoliv. Hra na duchovní mistry se tak snadno může stát těžkou vinou, skrze šíření klamu a falešných předpovědí. Je čas skutečně probouzet svou vnitřní energii. Uvědomit si že Duch dokáže nasytit tělo, ale tělo Ducha nikoliv. Tedy co nejvíce pracovat s vědomím využíváním duchovních sil.

 

Přes některé události, které si vynutí lidskou pozornost, ještě nepřekročíme bod vyčkávání. Zdánlivá stagnace a neměnnost však nemá nikoho ukolébat. Je to prostor k zaměření své pozornosti a nalezení svého nejhlubšího smyslu života. Zhodnotit a promyslet co od života očekávám, co mi prožívaná realita přináší a proč, a jestli nenásleduji iluze slepých. Každý si musí dříve nežli k ostatním, zvážit zodpovědnost k sobě samotnému. Co jsem, proč, co je můj život, komu slouží to, co dělám a co mi to přináší. Pokud tohle člověk dokáže, spatří mnohem lépe i překážky, které mu budoucnost do života přinese.

Tento měsíc však přináší první z poselství Stvořitele, které bude projeveno. Nejspíš jen u těch, kteří o tuto cestu vnitřně usilují a jsou schopni vnitřního vidění smyslu za vnější podobou událostí. Přesto je tu velká perspektiva, že souvislosti všech událostí tohoto měsíce otevřou mnohem širší prostor k pochopení všech vztahů mezi duchovním a tělesným bytím. Jako vždy se vyhýbám přímému popisu událostí, protože to podstatné je, že všechny jsou odrazem našich myšlenek a postojů. Být slepým nutně předpokládá, že dobře znám cestu, po které kráčím. Jenže cesta, na kterou vstupujeme, nevede skrze známé stezky školní zahrady, ale je zkouškou a prověřením v naprosto nových podmínkách. 

 

Spojující ideou v kruhu je přirozeně Soud, i když zatím jen ve zhodnocení sebe sama před tím, než budu muset prokázat svou pravost. Možná tu je ještě čas se zamyslet, ale lepší je si pravdu plně uvědomit a vyhranit se vůči tomu, co nevede k životu. Každý v sobě dokáže najít vnitřní sílu, poznat sám sebe a změnit se. Času je ovšem málo.

 

Ekonomiku bude jako vždy na začátku roku provázet oživení a poněkud zidealizované výhledy do budoucna. Nebo spíše snad zmanipulované? V každém případě se na úrovni řízení ekonomiky bude vše zdát být zvládnutelné. Na úrovni lidí se bude neustále více projevovat potřeba změny místa, a to z nejrůznějších důvodů. Mnohdy za celkem nejasných příčin. Bude velmi dobré se v tento čas řídit intuicí.


Závěr měsíce však přinese mnohem reálnější obraz a spolu s tím do hry vstoupí velmi temné energie odrážející skutečný stav lidského myšlení a pocitů. Lehká předzvěst toho co má nastat, nám má ukázat, že se nemá smysl držet zábradlí potápějící lodi. Ale také, že budoucnost si tvořím svým konáním a myšlením v přítomném okamžiku. Tedy pokud nechci něco zažít, je nejvyšší čas se od katastrofických představ přesunout k smysluplné představě o vlastním životě.


Na úrovni Země se pak dočkáme díky povrchní a nepodstatné změně našeho vztahu k jejímu živoucímu srdci toho, co lze jednoduše nazvat zákonem odplaty. Přesto, ať už v těchto událostech bude skryta jakákoliv síla, je nasměrována k dobru a přináší naději na vstup do krásné a tvořivé budoucnosti. Naše pýcha bude zlomena, protože tu není nic, nad čím by se člověk v přítomném okamžiku mohl ve vztahu k Zemi radovat. Měl by nás polévat stud a pocit viny. Kolo osudu nám už nedává na vybranou. Jak konáš, tak žiješ. Buď budeme tady a teď vědoucí bytosti s láskou a pokorou před veškerým životem. Nebo tu bude veškerý život, ale nás tu bude jen pomálu.

 

Erien

 

Diskusní téma: Okénko tarotu a ostatní věštby - 1 (leden 2012)

Datum: 04.01.2012

Vložil: gap

Titulek: díky

Staré zkostnatělé vazby se rozvolňují. Dýchá se o něco málo snadněji, ale smutek, alespoň u mě, zatím přetrvává.