O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Okénko tarotu a ostatní věštby - 2 (únor 2012)

20.01.2012 08:55

Únor

Kartám na únor vládne Spravedlnost v sousedství Smrti a Milenců. Nejen že se budoucnost střetne s přítomností, ale navíc budou stále více vyžadována pevná a nezlomná rozhodnutí, bez kterých nebude možné si tvořit smysluplný život. Budoucnost už nebude souhrou náhod, ale výsledkem zodpovědné a vědomé volby v přímé souvislosti se zákony Stvořitele. Těžko říct jestli tato slova mohou zaznít důrazněji, ale kdo je odmítne pochopit, bude druhou příležitost hledat jen velmi těžko. Změna je v běhu a každý měsíc bude stále razantněji promítat naši pravou podstatu do reality. Bez odkladů a možnosti skrývat sebe sama za maskou vnějšího obdivu. S čím kdo přichází, to si odnese. Zloděj bude okraden a vrah nalezne smrt. Nastává čas, který je odměnou za vynaložené úsilí. Uvidíme vzestup nepatrných a pád těch, kteří se zdáli být nedotknutelní. Opět po mnoha letech, kdy si člověk tvořil svůj příběh pomocí karmy a kola osudu, se navrací tváří v tvář Boží spravedlnosti. Kdo si myslí, že se ukryje za klam vlastních myšlenek, bude hluboce zklamán a poučen.


Únor je čas, který v přírodě předchází probuzení. Je to čas zdánlivého klidu, ale také čas, kdy se semena z potomků stávají sami rodiči. Čas transformace, která zužitkuje vše, co bylo vykonáno v zájmu procitnutí nového života. Už tu není prostor dohánět to, co bylo promrháno a chtít změnit svůj osud tím, že začnu zcela novou cestu. Naděje je v poznání sebe sama a vynesení pokladů ze svého srdce. Nenechte se strhnout hlásáním pomatených, ale následujte své srdce. Beze strachu a pocitu nedostatečnosti. Máte vše, co k životu potřebujete. A jen ve vašich rukách je moc to vše využít v souladu s rozumem a plným vědomím všech změn, které přicházejí. Až na jaře vyžene první výhonek, pamatujte, že je obrazem nejen vašeho současného, ale všech životů a zkušeností, kterými jste prošli. Je v nich jak mnoho chyb, tak i mnoho úžasných skutků a moudrosti.


Vstupujeme do období nejistoty a okamžikům, kdy budeme nutně vystaveni zpochybnění všech životních hodnot, které ke skutečnému životu nevedou. Kdo se bude stále opírat o stará pravidla, nebude schopen spatřit žádnou smysluplnou budoucnost, protože ta nic takového neobsahuje. Je to budoucnost postavená na lidské vzájemnosti, nikoliv na konkurenci. Na lidské ohleduplnosti, nikoliv na prvenství. Na lidské pomoci, nikoliv na podřízenosti. Buďte opatrní a nečiňte žádná ukvapená rozhodnutí, ačkoliv se budete ocitat v silně vypjatých situacích. Hledejte zklidnění a možnost hlubšího zamyšlení. Je obzvlášť dobré si stále více rozvíjet vnitřní stabilitu v pocitech a myšlení. Nenechávat se ovlivnit a strhávat situacemi, nebo něčími názory. To co si přejete zažít, si představujte a držte pocity pevně uvnitř, bez ohledu na okolnosti. Hodně vám to pomůže v budoucích měsících.


Na kartu Spravedlnosti působí Slunce a tím jí dává pozitivní náboj. Přesně tak jak bylo předpovězeno, kdo má, tomu bude dáno a přidáno. Na další kartu v řadě, Milence pak působí karta Kolo osudu. A to znamená že, naše volby budou osudové, ačkoliv mnohdy nebudeme vědět, jak se doopravdy zachovat. Tuto nejistotu nám pomůže překonat jedině intuice a soulad s přirozeným řádem kosmu, který představuje nejvyšší moc stanovenou Stvořitelem. Nejde o žádná složitá duchovní učení, ale prostou pravdu, že co dávám, to se mi vrací. Proto není dobré následovat ty, kteří se vám snaží vnutit své názory a vlastní pravdu. Vězte, že cokoliv máte vědět, to vám Stvořitel ukáže skrze váš vnitřní hlas.


Následující karta Císaře, se nachází pod vlivem Blázna. Znamená to, že zákony a moc tohoto světa jsou zatraceny a nelze je více následovat. Stvořitel nepřichází jako soudce, ale jako požehnání lásky a rozumu. Je sluncem, které spálí to, co nemá pevné kořeny a přirozenou vnitřní rovnováhu živlových sil, ale zároveň mocí, která dokáže přetvořit kámen v živoucí tělo. Vždyť z prachu jsou zrozena naše těla. A má li moc probudit kámen, jakou nesmírnou moc pak dokáže přinést tomu, co je živoucí ze své podstaty. Vy jste tím požehnaným životem, jen je třeba se rozpomenout na domov, ze kterého se zrodil.


Únor uzavírá Hvězda a spolu s Císařem přináší zaslíbení věcí budoucích. Začátek jistě není lehký, a vyžaduje rozhodnutí a upřímnost k sobě samotným. Upřímnost v tom co neseme dobrého i zlého, protože jen tak dokážeme jít po zvolené cestě a vidět překážky, které na ní stojí. Hvězda je pod vlivem Velekněze a to znamená, že přináší poznání a cestu rozumu. Jak bylo řečeno, je únor posledním měsícem před plným probuzením, tedy jakýmsi přirozeným mezníkem pro zamyšlení se nad budoucností a vším co život přináší. Každá volba a každá rozumná myšlenka se zúročí a přinese plody, až nastane čas.
 

Erien

 

Diskusní téma: Okénko tarotu a ostatní věštby - 2 (únor 2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.