O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Okénko tarotu a ostatní věštby - 4 (duben 2012)

27.03.2012 08:34

Duben (konání)

Pokud člověk hledá nitky vedoucí k duchovnímu vzestupu, marně bude pohlížet do budoucnosti, protože to důležité se již stalo. Velké kolo života se překlopilo do své druhé poloviny a probíhající události nelze zvrátit. Buďto se s nimi ztotožníme a budeme ochotni jít cestou duchovního probuzení, nebo si sami přivodíme cestu bolestných zkušeností. Výklad na měsíc duben nabádá k aktivitě. Pokud chceme být součástí velkého díla, musíme být ochotni do něj vložit své úsilí a nehledat způsoby jak se na něm přiživit. Přestat přemýšlet o tom jak velký zámek potřebuji ke své spokojenosti, ale kolik lidí v něm může žít šťastným životem.

 

Příroda se probouzí nebývalou silou jak je vidět všude kolem, a pro člověka nechá prostor k jediné volbě. Pokud si někdo myslí, že drancování a nenasytnost nemá hranice, bude poučen o opaku. Čeká nás velké rozčarování, až nám bude ukázáno, jakou mocí matka Země vládne. Nemá smysl rozvádět nějaké konkrétní události, protože jich bude více než dost, aby člověk se zdravím rozumem pochopil, že svět kolem nás není mrtvou hmotou tupě čekající, jestli lidstvo je, nebo není schopno soucitu a laskavosti. Bůh tvoří život, nikoliv arénu pro šílence a čas nesmírné laskavosti a shovívavosti je u konce. Byl tu čas k nabytí moudrosti, k prozření srdcem a k pochopení pokory k tomu, co mě samotnému dává život. Každý člověk bude muset vzít osud světa do svých rukou a hledat řešení všech problémů v moudrosti, skromnosti a nekonečné laskavosti. Není otázka, jestli to dokážeme nebo ne, ale kolik nás to bude stát.

 

Čas, který jsme si přáli začít je tu a jediné co jej brzdí je naše neochota ke změnám. Což je velmi špatné, protože budou prosazeny velmi bolestivě pro ty, kteří nechtějí vidět. Stojíme na okraji velké změny a miliony let vývoje už nikomu nedají možnost hrát si na nevědomého. Tohle není o moudrosti ale o vyzrálosti citů. Moudrost lze získat čtením knih, ale city musíme mít pevně ukotveny skrze volbu lásky, soucitu, harmonie a víry v život. Toto rozhodnutí za nás nikdo neudělá a ješitnost ani sobeckost nikoho neospravedlní. Velcí jsou ti, co jsou hodni lásky, ne ti co očekávají pocty.

 

Nechte se inspirovat svou velikostí. Hledejte tam, kde jsou vaše skutečné poklady. Velikost ducha je naše nezpochybnitelné právo a proto jsme se rozhodli projít touto cestou trpkých zkušeností. Jejich smysl však zanikne, pokud je odmítneme přijmout a vykročit skrze ně ven ze své malosti a sobectví. Uchopte svou mysl jako ti, kterým byla dána moc nad sebou vládnout a vtiskněte si jasnou vizi své jedinečnosti. Není co ztratit, v tento čas lze moudrostí a prozřetelností pouze získat.

 

Výkladu na duben vládne karta Smrt. Není třeba rozebírat, co znamená. Opustit co je staré je nezbytnou součástí transformace. Přesto tu musí být jasná vize, odkud kam chceme dojít, protože bez jasného cíle, nemůžeme vytvořit pevnou oporu v tom, co má minulost nahradit a budeme jí neustále strháváni. Klasická poučka v tarotu tu získává zásadní význam.

 

První kartou je Svět. Karta, která představuje završení a nový začátek. Je to karta o smyslu našeho snažení, ve kterém vrchol vždy představuje základ pro zrození zcela nových a jedinečných možností. To co bylo po dlouhou dobu považováno za pošetilost slabých, se ukazuje jako duchovní síla vedoucí k životu. Luna jen potvrzuje pravdu o vládě kosmických cyklů, které nás nabádají k aktivitě, protože Boží řád nelze obejít ani změnit. Nabádá nás k plnému vědomí přítomnosti, aby zpod povrchu nebyla naše bytost ovládána silou pudů a sobeckých impulsů.

 

Luna je provázena Veleknězem. Říká, že cokoliv nám zůstává skryto, musíme neustále odžívat ve škole života, dokud si neuvědomíme, že příčinou vzestupu i pádu jsme my sami sobě. Vymanit se z karmického kruhu, lze jen důkladným poznáním a zhodnocením sebe sama. Jedině tak se osvobodíme pro smysluplný a plodný život. Přeji všem, aby jejich budoucnost byla volbou, která povede ke štěstí. Nemá smysl zdůrazňovat, jak moc rychle čas běží a jakou epochou procházíme. Možná bude muset nastat mnohem razantnější událost, aby si lidé uvědomili, že řeči o konci epochy nejsou jen vymyšlenou báchorkou nevzdělaných indiánů. Záleží jen na tom, z které strany na budoucnost budeme pohlížet. Jestli ze strany těch kdo napravují, nebo těch, kdo jsou napravováni. Volbu má každý ve svých rokou.

 

Výklad zapsal v Praze, s úctou k Velkému Mistrovi, Erien.

 

Diskusní téma: Okénko tarotu a ostatní věštby - 4 (duben 2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.