O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Otevírání bran (Arkturiáni II.)

21.10.2010 08:52

KRÁČÍME VAŠÍ CESTOU

Vítejte zpět na vaší cestě přes Arkturiánsky Koridor. Právě v tomto koridoru dokážete důvěřovat vaší pět dimenzionální představivosti týkající se vašich vnitřních-realit. Pamatujete se když jste poprvé začali svou Cestu? Tak jste se obávali odhalit svou pravou povahu. Nyní jste přišli tak daleko, že jste obvykle svým JA v denním životě.

To, že máte odvahu být svým pravým, Multi dimenzionální JA když žijete na třídimenzionální planetě může vytvářet neustálý pocit vyčerpání, protože vaše vědomí vibruje na vyšší frekvenci než vaše zemská nádoba. Navíc když vaše vědomí rezonuje v páté dimenzi a výše, je těžké zůstat soustředěn na pozemské drobné práce vašeho tělesného života. Takže musíte neustále ladit a přeladit své vědomí, aby zůstalo v třídimenzionálním světě, kde právě sloužíte.

My chápeme tuto hybnost, protože naše vědomí obvykle rezonuje mezi osmou a desátou dimenzí. Proto se cítíme velmi nepohodlně pokud se pokusíme udržet formu i jen páté dimenze. Proto přemlouvat ke uzemněným pozemšťanů prostřednictvím našich milovaných rodinných členů, kteří se nabídli, že převezmou nízko dimenzní pozemské nádoby. Naši odvážní, kteří se starají o naši pět dimenzionální Hvězdnou Loď se rozhodli omezit příliš časté návštěvy do své přirozené osm-deset dimenzionální frekvence, protože jim to příliš ztěžuje návrat ke jejich poslání Gaii.

Avšak provádějí časté návštěvy na naše různé Arkturiánské planety jako je Zantarius. Všechny planety v naší Arkturiánskej hvězdné soustavě, přešli planetárním vzestupem, na jaký se připravuje Gaia. Vzestoupené planety udržují formu jen pro bytosti, které rezonují v páté až sedmé dimenzi. Za sedmou dimenzí je forma zažívání jako zatížení (překážka) vědomí.

Mnozí z uzemněných na Zemi navštěvují pět dimenzionální Země, která se nazývá Terra. Avšak často zapomenou na své mnohé tamní dobrodružství, protože ty vzpomínky dělají návrat do závěrečné Hry třídimenzionální Země příliš náročným. Chceme vám připomenout, drazí, jste s námi hodně nocí během vašeho spánku. Ve skutečnosti jste právě tehdy opravdu probuzení. Právě když se odpojíte od vašeho pravého života ve vyšších dimenzích jste opravdu "usnutí". Na druhé straně díky těmto návštěvám se kousek-po-kousku stává pátá dimenze vašim Domovem, dokud vaše třetí dimenze se stává "Službou Gaii".

Rádi vidíme, že mnozí z vás nacházejí nové vodítka týkající se vašeho denního Mise. Závoj mezi vašimi dvěma světy se stále více tenčil a Gaia má na Své planetě stále více skvrn a atmosféry, které rezonují do páté dimenze. Současně jiné fleky na Její planetě padají do ničení. V každém okamžiku lidé a planeta dostávají to co je z PŘÍTOMNOSTI a zároveň uvolňují to, co skončilo. Tímto způsobem si Gaia a Její obyvatelé již více nevolí napájet svou pozornost na to co může rušit proces osobního a planetárního vzestupu. Jednak si volí zaměřovat se na to co pomáhá vzestupném procesu.

Ve vašich snech nižší čtvrté dimenze můžete mít vize ničení, což je realita vytvořená těmi obyvateli Gaie, kteří věří, že nemohou uvolnit své připoutání ke své hmotné realitě a obávají se že ztrácejí svou moc nad těmi, kteří vzestupu. Tito, kteří kdysi měli velkou moc nad druhými by raději zničili Zemi než, aby jí dovolili vrátit se k její pět dimenzionálnímu vyjádření. Avšak Gaia je jako pták, který se zbaví svých ocasních křídel, aby svobodně odletěl před dravcem. Pták ví, že nové ocasní křídla rychle narostou a ti co vlastní to co pustil najdou málo radosti v tom, co ukradli.

Proto vám připomínáme, abyste se zaměřili na multi dimenzionální světlo a bezpodmínečnou lásku, drazí. Představte si světlo jako je stále jasnější než zahaluje stále více těla Gaie. Dovolte tomuto světlu, aby vás vedlo do mnoha Bran, které se odhalují vašemu vyššímu vnímání. Použijte svou sílu bezpodmínečné lásky, aby vás vedla přes tyto Brány. Na to, abyste lépe udrželi čistotu svého směru, žádáme vás propustit všechny ustrašeně myšlenky a emoce, které by mohly poskvrnit vaši velkou sílu bezpodmínečné lásky.
ŽIVOT V PĚTI DIMENZIONÁLNÍ REALITĚ

My k vám teď přemlouváme z osmé dimenze obklopující náš Domovský svět na Arkturu. Arkturus se dávno stal pět dimenzionální a dále, ale jeho trojdimenzionální rezonance stále září na vašem nebi, aby vám připomínala naši přítomnost a vedení. Avšak naše životní formy již nerezonuje na této frekvenci, protože my obýváme jen výše roviny. Během přípravy na váš velký planetární vzestup jsme k vám přišli, abychom vám řekli více o životě v pět dimenzionální realitě.

Ano, Gaia vzestoupí, protože my z Galaktické Federace nedovolíme, aby to bylo jinak. Gaia je úhelný kámen ve věky starém plánu reformace pro naši Galaxii. My jsme odhodláni naplnit ten plán a potřebujeme našich uzemněných, aby udržovaly PRAVDU vzestupu Gaie stejně jako svého. Víte, že i když jste stále napojen na vaše hmotné tělo, vaše myšlenky a emoce jsou mocnější než si dokážete představit? Přejeme si ukázat vaši moc tím, že vás vezmeme na túru po našem světě, abyste mohli udržovat vizi pět dimenzionální reality ve vašem srdci a mysli. Tato vize vám pomůže úplnější uvěřit ve vaše JA.

V naší Arkturiánské hvězdné soustavě je samozřejmě více planet. Proto si vybereme jednu, kterou je ve vaší řeči možné volat Zantarius. Je obtížné správně přenést jméno, protože my už nepoužíváme slovní jazyk, jako víte. Když posíláme zprávy našim uzemněným, přicházejí ke nim v záblesku světla a zvuku, což lze vnímat jako obraz velmi podobný kruhům v obilí. S cvikem se naši uzemnění naučí přeložit tyto barvy světla a tóny zvuku na to co byste nazvali slovo a / nebo přeloží obraz do celé zprávy.

Barvy, které byste viděli pro "slovo" Zantarius jsou vysoce dimenzionální odstíny fialové, zelené, purpurové a zlaté. Všechny naše planety končí na Zlato (zvuk "ius"), protože jsou pěti dimenzionální a vyšší. Tóny vám není možné přenést prostřednictvím psané stránky, ale vaše představivost je může slyšet, když důvěřujete svému Multi vícedimenzionální JA. Věnujeme chvíli povídání o barvě, protože je v realitách vyšší frekvence zcela jiná.

Znovu budete muset věřit své představivosti, protože vaše hmotné oči nedokážou vnímat tyto barvy, vidět je lze jen vaší pět dimenzionální představivostí. Vysoce dimenzionální fialové chvění s jiskřivým stříbrným světlem. Purpurová (magenta) je vyšší frekvence vaší červené a je krajková mihotavé světlo stříbrné / bílé. A konečně zlatá je podobná vaší zlaté, až na to, že můžete snadno vnímat paprsky zlatého světla, které ji obklopují a neustále z ní vyzařují.

Snad nějaký muzikant by dokázal proměnit tyto barvy na plynulé tóny zvuku, aby objevil pravdivější zastoupení jména této planety. V procesu vzestupu je podstatná kombinace barvy a tónu. Když sloučíte vyzařování barev a tónů a pomalu zvýšíte jejich rezonanční frekvenci, vyšší harmonické kmity těchto barev a tónů spustí vaše prvotní pocity vzestupu.

Budete vidět tyto světlomety a slyšet tyto tóny ve vašem vědomí, přičemž ve vašem otevřeném Třetím oku budou převažovat světla a ve vašem Vysokém Srdci budou převažovat tóny. Když spojíte tyto tóny a barvy do rapsodie světla a zvuku, plně sjednotíte své Třetí Oko a Vysoké Srdci, čímž roztočíte svou Merkabu a rozzáříte své vnitřní Světelné tělo.

OTEVŘENÍ BRAN KRUHY V OBILÍJak jsme již řekli dříve, o náš symbolický jazyk se často dělíme se Zemí prostřednictvím našich kruhů v obilí. "Zpráva" v kruzích v obilí níže hovoří o otevírání Bran do vyšších frekvencí reality. Za prvé uzemníme naše světlo vyšší frekvence a bezpodmínečnou lásku do Gaie tím, že "napíšeme" naše kruhy v obilí na její tělo Země. Pak zanecháme zprávu pro ty, kteří chtějí "číst" nás jazyk silou své pět dimenzionální představivosti. Nyní "přeložíme" naši zprávu do Angličtiny.

Tento kruh v obilí "říká", že zvýšením rezonance světla a zvuku 7 (číslo duchovního hledání) krát můžete spustit otevírání pět dimenzionální Brány uzemněné na Gaii tímto kruhem v obilí. Otevření této Brány bude stejně obrazné jako naše zpráva. Takže nemusíte fyzicky cestovat ke těmto kruhům v obilí, protože vaše cesta je ve vašem vícerozměrné vědomi. Vstoupíte do této první části Brány ve vašem "Třetím Oku" uprostřed sedmicípou hvězdy, které je spojeno s "Klíčem Vzestupu" v hvězdném cípu napravo od něj (oka). Klíč Vzestupu je obrazem vašeho Vysokého Srdce.

Cesta touto Branou, tak jak to je se všemi Branami, začíná otevřením vašeho třetího oka a jeho sjednocením s vaším Vysokým Srdcem. Bránu vnímáte prostřednictvím Třetího Oka, ale klíčem k její otevření je bezpodmínečná láska ve vašem Vysokém Srdci. Bezpodmínečná láska je nejvyšší rezonance Vesmíru. Takže uchovává sílu na otevření Bran a také moudrost poznání zda by měl být otevřený. Právě prostřednictvím vašeho Vysokého Srdce vstoupíte do všech tří Bran v tomto seriálu, protože multi dimenzionální cesty se vždy dějí ve vašem JA.

Na začátek vaší cesty použijte své vědomí (1), abyste vstoupili do "Třetího Oka". (2) Poté přejděte do hvězdného cípu s "Klíčem". (3) Odtud vstoupíte do kruhu přímo pod tím cípem hvězdy. (4) Z obrázku výše můžete vidět, že když uděláte 9 kroků (číslo dokončení) z toho kruhu, můžete putovat nekonečně dokola vnějšího kruhu vkročení na 3tí (3 je číslo moudrosti, síly a lásky) kruh následujícího spirálního ramene a tak dále. Cestujete rychleji zvýšením svého vědomí, což také zrychlí otáčení Brány. Jak se otáčení zrychluje, Brána se otevře.

Po ujetí kruhové silnice v těchto cyklech 7 se ocitnete na vnějším okraji této Brány.(1) Na této Bráně uděláte 6 kroků na zelené oblasti a přitom cítíte hlubokou lásku ke vaší vnitřní cestě (6 představuje lásku). (2) Váš 7i (duchovní hledání) krok vás umístí na první diamant na kraji Třetího Oka uprostřed kruhu. (3) Poté sledujete 7 kroků, 5 zelených diamantových kroků, 1 krok křížem přes zelený kruh a (4) 7i krok vás umístí na bílý Střed Třetího Oka (vaše vnitřní zrání). Přes toto Třetí "Oko" vidíte třetí bránu.


(1) Vstoupíte do středu "květu" této Brány. Tento střed je obklopen 4 (číslo pro základ a strukturu) řadami po šesti lupenů. Znovu je tam vzor 6 což představuje lásku, tvořivost a planetu Venuši. Venuše je milovaná sesterská planeta Gaie, která Ju převede přes proces Její planetárního vzestupu.

(2) Z prostředního "květu" této Brány láskyplně sledujete 4 řady po 6 lupenů ven směrem k lupenu, který vás spojuje s (3) prvním z 9 (číslo dokončení) stále menších kruhů, (iluze vzdálenosti), přičemž (4) devátý kruh je větší a má kolem prstenec. Tento prstenec představuje váš návrat Domů do páté dimenze.

PROCHÁZENÍ BRÁNAMI SPOLEČNĚPovedeme vás teď, jak odcestujete přes tyto Brány společně. Naše cílová stanice je pátá dimenze a nakonec poputuje na planetu Zantarius v Arkturiánské hvězdné soustavě.

(1) S využitím síly vašeho multi-dimenzionálního vědomí otiskněte tento obraz této Brány do vašeho Třetího Oka. Když se zaměříte na "Třetí Oko" této první Brány, vidíte multi-dimenzionální barvy, které jsou za hranicemi vidění vašich hmotných očí.

(2) Poté, jak procházíte přes Klíč (který představuje Vysoké Srdce) slyšíte tóny a horní tóny, které přenesou vaše vědomí do vyšších dimenzí.

(3) Když procházíte na spojovácí kruh, mnohé barvy ve vašem Třetím Oku a tóny ve vašem Vysokém Srdci se smísí a sloučeny, čímž sjednotí vaše Třetí Oko a Vysoké Srdce. Při pohybu podél první spirály dovolíte barvám a tónem, aby vás vedli na 9 kroků ke další spirále kruhů.

(4) Když procházíte na ten kruh, cítíte, jak se Brána začíná točit. Když putujete po obvodu Brány přes 7 kruhů, barvy a tóny rezonují ve vyšších frekvencích světla a vyšších oktávách zvuku. Světlo a zvuk se stále více spojují a slouží k zrychlení otáčení Brány. Jak se Brána otáčí rychleji, vaše vědomí se rozpíná, což ještě více zrychlí otáčení Brány.

Jak se točení zrychluje, vidíte barvy a tóny, které jsou daleko za hranicemi vašeho fyzického vnímání. Brána se točí stále rychleji a spojuje barvy, tóny, Třetí Oko a Vysoké Srdce. Pak se kruh okamžitě přestane točit. Zvnitřnili jste si točení do každé buňky a atomu, což aktivuje vaši Merkabu. Aktivací vaší Merkaby, Vnitřní vesmír lodě, snadno proplujete na vnější okraj další Brány. Společně VŠICHNI vstoupíme na první zelený "pruh" za hranou vnitřního Třetího Oka.

  

(1) Když uděláte svůj první krok na první ze zelených stezek, věnujete chvíli uvolnění toho co již neslouží vašemu procesu vzestupu ...

Když uděláte druhý krok oceníte všechno ve vašem denním životě co vás naplňuje a pomáhá vašemu procesu vzestupu ...

S vaším třetím krokem poznáte jak se měníte a rostete ...

S vaším čtvrtým krokem cítíte lásku, kterou chováte ke svému dennímu životu ...

S vaším pátým krokem se znovu spojíte s duchovními a lidskými průvodci, kteří vám pomáhají ...

Nakonec s vaším šestým krokem se chválíte za to, že jste odvážný Duchovní Bojovník, který vedl bitvu se strachem a VYHRÁL.

(2) Blahopřejte si když vkročíte do diamantových vzorů zelené (3) udělejte 7 kroků - 5 kroků přes trojúhelníky, 1 rok do zeleného v Třetím Oku

(4) a sedmý krok do bílého Oka Brány

(1) Okamžite sa ocitnete v strede „kvetu“ Tretej Brány. Prehovárame ku vám v Prúde nášho Svetelného Jazyka. Tento Prúd putuje okolo tohto stredového kruhu Brány nesúcej našu správu, ktorá je vám vhodne odhalená ako obrázky, tóny, emócie, farby, myšlienky a pocity.

(1) Okamžitě se ocitnete uprostřed "květu" Třetí Brány. Přemlouvat ke vám v proudu našeho Světelného Jazyka. Tento Proud putuje kolem tohoto středového kruhu Brány nesoucí naši zprávu, která je vám vhodně odhalena jako obrázky, tóny, emoce, barvy, myšlenky a pocity.

Jak vnímáte naši zprávu, prociťujte její Proud jako něžný vánek, který jemně hladí vaše vědomí. Toto pohlazení je podobné tomu co byste zažívali jako slovo, zvonění telefonu nebo volání od jiného. Že však nyní rezonuje v JEDNOM, nemusíte se na to, abyste odpověděli na naše volání dívat mimo sebe na "odlišné" místo. Samozřejmě vnitřní volání a odpověď se dějí současně, protože vaše Merkaba rezonuje mimo prostor a čas.

(2) Následujte volání naší zprávy, když vás vede kolem 4 vrstev 6-ti lupenů a na první z 9-ti kruhů.

(3) Jak následujete Proud Prvního Kruhu, uvolněte se do uvědomění svého JÁ. Opusťte svůj návyk na prostor a čas, abyste plně objali ZDE a TEĎ.

Jak přecházíte do Druhého Kruhu, cítíte jak se vaše Merkaba rozplyne do vašeho Světelného těla, které zaplní celý kruh. V tomto kruhu vašeho světla si můžete prohlédnout celý proces vašeho vývoje. Nejprve vnímáte svou bývalou pozemskou nádobu jako jeskyni, v níž se ukrylo vaše vědomí, aby nalezlo ochranu před vaším nevraživí světem.

Když plyne do Třetího Kruhu, vzpomeňte si na život, ve kterém jste žili v jeskyni, kde jste našli ochranu. Cítíte, jaké bylo to tělo primitivní a husté.

Ve čtvrtém Kruhu si představte, že nacházíte odvahu vystoupit z jeskyně. Když to uděláte, zjistíte, že vaše primitivní tělo se začíná vyvíjet. Nejprve se postavíte vzpřímeně. Pak začnete "přemýšlet" o své realitě, namísto toho, abyste viděli všechno jako potravu nebo nebezpečí.

Jak procházíte Pátým kruhem, vaše myšlení se rozšíří do zvědavosti a představivosti.

V šestém Kruhu jste připraveni opustit vaši jeskyni odloučenosti a začnete dostávat nápady o tom, co můžete udělat a kdo můžete být. S tímto rozpínavým myšlením vnímáte reality novým způsobem, což způsobí ještě rychlejší přeměnu vašeho těla. Nepřátelská planeta, která vás kdysi obklopovala je méně nepřátelská, protože vy vidíte novými očima. Jste hrdí a kráčíte s důstojností, protože již nejste obětí rozmarů druhých.

Jak procházíte přes Sedmý Kruh, vzpomenete si, že VY jste stvořitelem svého těla. Stejně jako se mění váš svět, jak se mění vaše vnímání, mění se i vaše zemská nádoba, když se změní vaše představa vašeho JA. Začínáte opouštět staré pojetí, že jste "jen člověk" s tělem z hlíny, které rychle stárne a je citlivé na poškození a nemoc.

V osmým Kruhu začnete o sobě přemýšlet jako o svém JA a představa vašeho těla se posune za hranice vaší hliněné nádoby a ven do vašeho stále se rozpínajícího světelného těla. Když vaše JA obsáhne vaši auru, VY jste náhle mnohem větší. Navíc se velikost vašeho Světelného těla mění se stavem vašeho vědomí.

(4) V devátém Kruhu je vaše vědomí tak rozšířené, že vaše Světelné tělo zaplňuje Bránu, krajinu, ostnatou a planetu. Takže jste sjednoceni se vším a každým. Zažíváte všechno a každého jako své JA. Jinými slovy, zažíváte realitu prostřednictvím vašeho pět dimenzionálního Světelného Těla. Jako odezva na vaše vnímání se záře kolem devátého kroku rozšíří, aby zcela obsáhla vaše vědomí.

Okamžitě jste v páté dimenzi.
Meditace "Společné Cestování Branami"
www.multidimensions.com/players/TravelingPortalsTogether.mp3

Žití na pomezí

Jako cestujete tam a zpět mezi pátou a třetí dimenzí, zjistíte, že žijete vlastně mezi těmito dvěma světy. Vaše vědomí nyní rezonuje do páté dimenze, zatímco vaše zemská nádoba zůstává hmotná. Kvůli vašim interdimenzionálnym cestám cítíte v sobě obrovské změny, které nedokážete pochopit. Máte potíže zůstat plně vědomi v třetí diemzii., Ale nevíte se zůstat soustředění ani v páté dimenzi.

Někdy je váš spánek více namáhavý než váš trojdimenzionální život, protože navštěvujete a žijete ve více paralelních realitách, jako můžete spočítat. Často se probouzíte se zprávami, které si zcela nevíte zapamatovat, ale zanechají ve vás pocit míru a díků. Na druhé straně vás vyčerpanost pronásleduje po většinu vašeho denního života, protože třetí dimenze působí na vaše stále se rozpínající vědomí příliš těžko a pomalu. Nejste plně vzostúpení, a přece už nejste "jen člověk".

Stále více přemýšlíte pět dimenzové, což ponechává vaše troj dimenzionální myšlenky omezující a liknavá ve vaší mysli. Teď když jste na prahu vaší nové reality, cítíte více lásky ke vašemu hmotnému životu než kdykoliv předtím. Trojdimenzionální iluze odpadávají, ale hmotný svět přece stále pokračuje. Avšak nyní je více odhalen vašim smyslem, jak se ve vašem denním životě stáváte více svým JÁ. Značně jste uvolnili svůj strach a nahradili jste ho láskou ke životu a vděčností. A přece vás pořád pronásleduje souzení a netrpělivost. Tyto staré zvyky jsou problém, protože souzení druhého vám upírá Jednotu JEDNOHO a netrpělivost vám upírá PŘÍTOMNOST.

Drazí, chceme vám připomenout, že jste čekali, žili, umírali, trpěli a milovali po tisíciletí, abyste zažili tento okamžik. Proto je nejlepší užívat si každou vteřinu, dokud stále žijete na hmotné Zemi. Zaměřte svou pozornost na radost z vašeho času ve třetí dimenzi, protože ta se pomalu stáčí do přítomného okamžik. Když nezapomínáte žít v Jednotě se vším životem, vaše vědomí je pevnější zasazeno do páté dimenze. Pak namísto žití ve třetí dimenzi a navštěvování páté, budete žít v páté a navštěvovat třetí.

Kupodivu se váš pět dimenzionální život až tak moc nezmění. To co se změní budou vaše reakce, protože budete zažívat život ze stále vyšších perspektiv. Stejně jako existuje mnoho oktáv čtvrté dimenze, je také mnoho úrovní na páté. Nejprve pravděpodobně navštívíte Práh páté dimenze, kde budete stále udržovat formu a pokračovat v životě podobně jako jste to dělali v třetí. Avšak budete osvobozeni od všeho, co vás odděluje od vašeho JA, a tedy vás to odděluje od JEDNOHO.

Pak jak se pomalu přizpůsobíte páté dimenzi, budete stále méně připoutáni ke formě a dalším trojdimenzionální vyjádřením vašeho bytí, jako je "práce". Nejprve bude mít hodně z vás sklon pomáhat vašim lidským druhem, kteří jsou stále uvězněni v klamné víře hmotné roviny. Jak si vzpomenete na zvláštní dary, které jste ostřili během vašich mnoha hmotných vtělení, budete je chtít použít na pomoc lidem i planetě v probíhajícím procesu vzestupu. Tento proces začal a bude se stupňovat s každým vaším dechem.

My se těšíme na vedení, pomoc a spojení s vámi v tomto procesu. Vlastně se brzy vrátíme, abychom s vámi cestovali na naši vzestoupenou planetu Zantarius a pět dimenzionální Zemi. Mezitím si užívejte života na pomezí a pamatujte, že

MY JSME VŽDY S VÁMIAhoj znovu, jsme stále tady
Vidíme váš smích a slyšíme šepot
Když si vzpomenete, že láska je klíč
Budete vědět, že jste navždy svobodní

Jak se úsměv na vaší tváři rozšiřuje
Budete cestovat pryč do dalekých zemí
Tyto země, které najdete září
Láskou, kterou projevují

Tato láska zformovala dlouhou cestu
Po které jste putovali do dnešního dne
Přišli jste tak daleko z místa kde jste začali
Že nyní se cesta života rozdělila

Že máte volbu kam jít
Připomínáme vám teď, abyste našli Proud
Plynoucí cesta neklade žádný odpor
Ale na to aby jste zůstali v tom směru potřebujete vytrvalost

Musíte zastávat svou denní roli
a zároveň také jít dovnitř odpočívat
Uvnitř v SOBĚ najdete prostředky
jak najít cestu, která plyne a leskne se

Uvnitř ve vašem JA je střed
který ukazuje proud do, kterého můžete vstoupit
Tento Střední Proud je klidný a tichý
Ale vyžaduje abyste vypustili svou vůli

Lidská vůle, která vás sem přinesla
je zkažená smutkem a plná strachu
Střední Proud může vyléčit ten stav
Protože v něm není čas, není příliš pozdě

PŘÍTOMNOST v středním proudu
Vede ke Pravdě, kterou jste zapomněli
Tuto Pravdu znáte hluboko ve svém nitru
Za vašim hněvem a vaší pýchou

Říká vám TEĎ že jste TU
Jste plní lásky a osvobození od strachu
Pravda, kterou poznáte v proudu
Říká, že není "místo" kam potřebujete jít

Jakmile znovu získáte svůj vnitřní zrak
Je jen krása, láska a světlo
Váš vnitřní zrak a také sluch
Vás povede k tomu co budete dělat

Když udržujete své hledání uvnitř
Naleznete JA, neukryjete se
Vy víte že toto JA je tím kdo jste
jste stvořeni ze světla stejně jako hvězda

Vy jste Země, Měsíc, Slunce
Jste všude a každý
Existuje jen ZDE a TEĎ
Žijete život, jaký uznáte

Vy jste stvořitelem každého dne
Vy jste cesta, vy jste způsob
Už nemůžete skrývat toto poznání
Tak obejměte Pravdu, kterou vaše JA ukazuje

Vy jste to JA, které cítíte nablízku
Vy jste ta LÁSKA, která vyléčila váš strach
Cesta, kterou jste si zvolili vás dovedla SEM
Ke životu plnému lásky a radosti

Teď si vzpomínáte, že to co vidíte
je další oktáva vaší skutečné Bytosti
Víte, že jste všude
A dělíte se o celou realitu.

 

Převzato a přeloženo z :https://ee.dunres.sk/clanky.php?id=1221

Poznámka redakce: Na uvedených stránkách jsou další návody a meditace, které vám vřele doporučujeme

Diskusní téma: Otevírání bran (Arkturiáni II.)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.