O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Paramahamsa Nithyananda: 2012 Pravda taká aká je

16.06.2011 09:19

Od kolegy Radima M. jsme dostali tip na zajímavé video Paramahamsy Nithyanandy k roku 2012. Protože jsem sám dosud neměl o tomto usměvavém indickém chlapíkovi ponětí, podíval jsem se po netu, co má být vlastně zač. A zjistil jsem, že se jedná se o indického osvíceného Mistra, jehož učení se zakládají na meditacích a jógových cvičeních. Má také velké množství dlouhých přednášek, které lze nalézt na Youtube.

 

Pro ty co se nechtějí dívat na celé video, jsem našel v jedné diskusi i shrnutí obsahu - hlavní myšlenky uvedeného videa, které si dovoluji zde převzít :

PN

 

Video jsem neznal, dnes jsem se na něj kompletně podíval. V rychlosti shrnu obsah, aby ostatní věděli: indický jógín Paramahamsa Nithyananda (https://www.nithyananda.org) došel při různých změnách mysli k závěru, že se nepatrně snižuje gravitace Země, což bude znatelné nejvíc od roku 2012 a bude se to zřejmě ještě několik let stupňovat. I nepatrné snížení gravitace bude mít prý obrovský vliv na lidskou psychiku. Kdo se do té doby nenaučí cítit dobře při nemyšlení, upadne do silných depresí, které ho postupně zničí. Předvídá, že po roce 2012 nastane mezi lidmi obrovský chaos díky tomu, že většina lidí do depresí upadne, nastane obrovské množství sebevražd, lidé se taky budou topit v alkoholu a drogách v domnění, že tomu uniknou. Zůstanou pak jen ti, kteří se předem duševně a psychicky připravili, ti budou osvíceni a dostanou se do nové úrovně existence a myšlení, zmizí závist apod. Ještě k té snížené gravitaci: všichni budou ovlivněni tím způsobem, že budou míň přemýšlet, budeme mít méně myšlenek. Ti, kteří na to budou připraveni, postupně budou z málo myšlenek tvořit více činů. Kdo nebude připraven, bude mít sice taky méně myšlenek, ale bude mu to způsobovat silné deprese, které ho pak zničí.

Je to vcelku zajímavá úvaha, ze které jsem si vzal alespoň to, že budu klást větší důraz na relaxaci myšlení a uvolňování se. Je to vlastně podobné meditaci Zazen, čili soustředení se pouze na vlastní dýchání bez myšlenek, nic víc. Co se týče té změny gravitace – proč ne, Země si může kdykoli určit, jakou gravitaci bude mít – a pokud nastává určitá vesmírná konstelace (Slunce, Země a střed naší galaxie v jedné přímce), tím spíše se dá nějaká změna očekávat. A co se týče vlivu na lidskou psychiku – to je ověřený fakt i dnešní vědou, viz. dokumentární film Revolution 2012 (o kterém jsem tady psal ve fóru (https://fenomen2012.blueforum.cz/…/tema/23330/), zatím ještě nikdo nereagoval, možná ho moc lidí nezná. Funkce mozku je úzce spjata s gravitací a s elektromagne­tickým zářením, které na Zemi panují. Stačí jen nepatrná změna a může to mít velký vliv na celou funkčnost mozku, lidé v pokusech např. začali mít halucinace.

O přírodních katastrofách se Nithyananda nezmiňuje, tedy krátce ano, ale je přesvědčený, že žádné velké katastrofy nebudou. Já si myslím, že nám všechna ta proroctví říkají jasně něco jiného, podle mě to bude kombinace všeho, ale doufám, že to nebude tak strašné a za nejdůležitější nadále považuju duševní přípravu, ostatní se uvidí postupně.

Nevím proč, ale v souvislosti s tou změnou v myšlení a utrpením těch, kteří se psychicky (v hlavě) nepřipravili („nebyli označeni pečetí na čele“) vkládám citát z Janova zjevení, třeba to s tím souvisí, kdo ví (ve Zjevení se nesmí brát vše doslova, většina je zašifrována, čili kobylky vůbec nemusí být kobylky):

Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni.
Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele.
Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka.
V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.

zdroj: Jan P. v diskusi na https://fenomen2012.blueforum.cz

 

 

a zde je celé video:

 

 

 

Diskusní téma: Paramahamsa Nithyananda: 2012 Pravda taká aká je

Datum: 16.06.2011

Vložil: janko

Titulek: snížení gravitace jinak:

...je dobré vědět, že gravitace (=přitažlivost) je efektem našeho myšlení. Něco se nám líbí, tak to nás i přitahuje. Za převedení gravitace do "mrtvé hmoty" jsme zodpovědní tedy i my, + všechno to, co už před námi vymyslel a udělal někdo jiný. Nikoliv bůh, ten vymyslel jen pohyb a směr, vše ostatní už vznikalo samo. jak - o tom si budeme někdy povídat, pokud na to nepřijdete sami.

Co je pak "snížením gravitace"? Ano, růst chaosu, který je následkem snížené přitažlivost paradigmatu, které do nás věda (dříve církev) hustí už 2000 let. Uspořádaností roste přitažlivost, tečka. Estetický cit je nástrojem pro dosahování uspořádanosti, ale bez znalosti "řemesla" (zde nových fyzikálních procesů) dobré dílo nevznikne.
V současnosti je přetlak informací, to vede k růstu neuspořádanosti = ke snížení "gravitace přicházejících informací".

Zase jde jen o nevhodný slovník toho jogína či překladatele. Následky popisuje dobře, jen příčiny netrefil. Vedle nabádání k nemyšlení také nepostřehl, že příčinou depresí bude nutnost jiného paradigmatu o fungování sil v prostoru a o klíčové úloze člověka v rozměru, přesahujícím naše naučené paradigma.
Že to nové nás povede do 5D je sice správně, ale málokdo tuší, co vlastně ta pětka znamená, co znamenají ostatní písmena a číslice, ze kterých je postavený program uplynulých 2000 let. Ale to je na jiné povídání.

Jsem rád, že Petr projevil slovy to, co obsahuje číslice "5" - tedy logiku myšlení. Bez myšlení bychom stále byli na úrovni rostlin či zvířat. Myšlením míním schopnost odhadnout z udělaných kroků alespoň ten nejbližší další.
A to bohužel bez myšlení nejde. I když se mnoho procesů provádí bezmyšlenkovitě, musel i tyto někdo kdysi nastavit a aktivovat myšlením.

Datum: 16.06.2011

Vložil: petr

Titulek: předpověď

"Kdo se do té doby nenaučí cítit dobře při nemyšlení, upadne do silných depresí, které ho postupně zničí."
NEPŘEJI si takové vyústění a moje nepřání staví hráz této předpovědi
krásné časy změn
@
.................

Datum: 16.06.2011

Vložil: LK pro Petra

Titulek: Re: předpověď

...a protože jste použil "Ne... přeji si" splní se vám to co si přejete bez to "NE", naučme se správně formulovat své žádosti a přání... budeme pak spokojenější s výsledkem :-)... jedině že bych nepochopil technologii budování hráze (úsměv)...

Datum: 16.06.2011

Vložil: petr

Titulek: Re: Re: předpověď

inu Luďku,každý máme své dorozumívání,můj bůh není blbec a jistě mě pochopí
konec konců-můžeme si počkat a uvidíme,co se prosadí,zda předpověď Nitjanandy nebo má hráz
@
....................

Datum: 23.07.2011

Vložil: Markéta

Titulek: Re: Re: Re: předpověď

Pane, to není o bohu nebo pochopení. Vy svoji myšlenkou, kterou myslíte na to co "nechcete" si ji vytváříte. Proto Vám v dobré víře radím, myslete na to co chcete a ne na to co nechcete. S pozdravem Markéta

Datum: 10.01.2012

Vložil: Helen

Titulek: Re: Re: Re: Re: předpověď

Jde o to, co vibrujeme ne o to co říkáme.

Datum: 16.06.2011

Vložil: janko

Titulek: Re: předpověď

ovce se učí nemyslet, přirozeně pak spadnou do depresí. Žasnu, jak dlouho se traduje teze o potřebě nemyšlení. Jakoby ti, kdo ji prosazují, nevěděli, že je sice pro vstup do jiných frekvencí vědomí potřebné ztlumit "betafrekvenci" mozku, abysme mohli vnímat jemnější frekvenci "alfa", popř ty ostatní, které patří do frekvencí "srdce".
Nemyšlením se stáváme pasivními (sedícími či ležícími) příjemci objemu informací, které sice dojdou do obvykle pravé hemisféry "horní soustavy mozků", ale protože slovník "duchovna" je zmatečný - i když zavedený, tak docházíme k nesmyslnému řešení = nemyslet. Teprve zavedením techniky symetrického čtení slov od středu se můžeme dostat k jadérku spolupráce mezi horní a dolní soustavou "mozků".

.k článku a videu viz níže...

Datum: 16.06.2011

Vložil: Radim M.

Titulek: Re: Re: předpověď

Proč to hnát do extrému? Ve videu se jasně hovoři o ideálním stavu, kdy je méně myšlenek a více činů. To, co by mělo ubýt, je zbytečný myšlenkový balast pramenící z "nezkrocené" mysli.
Nemyšlení, tak jak ho popisujete, není poselstvím tohoto videa.