O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Paramahamsa Nithyananda: 2012 Pravda taká aká je

11.01.2012 08:32

Přinášíme znovu video indického jógína, které jsme zveřejnili poprvé 16.06.2011 :

... protože se zabývá rokem 2012, stojí za to si poslechnout co dotyčný říká a porovnat si, kam se naše myšlení a představy o roku 2012 posunuly a zda říká něco opravdu objevného ("však je to známý gurú z Indie" ...). Přečtěte si také již proběhlou diskusi pod prvním zveřejněním (viz odkaz výše).

Za redakci Pavel N.

 

 

Od kolegy Radima M. jsme dostali tip na zajímavé video Paramahamsy Nithyanandy k roku 2012. Protože jsem sám dosud neměl o tomto usměvavém indickém chlapíkovi ponětí, podíval jsem se po netu, co má být vlastně zač. A zjistil jsem, že se jedná se o indického osvíceného Mistra, jehož učení se zakládají na meditacích a jógových cvičeních. Má také velké množství dlouhých přednášek, které lze nalézt na Youtube.

 

Pro ty co se nechtějí dívat na celé video, jsem našel v jedné diskusi i shrnutí obsahu - hlavní myšlenky uvedeného videa, které si dovoluji zde převzít :

PN

 

Video jsem neznal, dnes jsem se na něj kompletně podíval. V rychlosti shrnu obsah, aby ostatní věděli: indický jógín Paramahamsa Nithyananda (https://www.nithyananda.org) došel při různých změnách mysli k závěru, že se nepatrně snižuje gravitace Země, což bude znatelné nejvíc od roku 2012 a bude se to zřejmě ještě několik let stupňovat. I nepatrné snížení gravitace bude mít prý obrovský vliv na lidskou psychiku. Kdo se do té doby nenaučí cítit dobře při nemyšlení, upadne do silných depresí, které ho postupně zničí. Předvídá, že po roce 2012 nastane mezi lidmi obrovský chaos díky tomu, že většina lidí do depresí upadne, nastane obrovské množství sebevražd, lidé se taky budou topit v alkoholu a drogách v domnění, že tomu uniknou. Zůstanou pak jen ti, kteří se předem duševně a psychicky připravili, ti budou osvíceni a dostanou se do nové úrovně existence a myšlení, zmizí závist apod. Ještě k té snížené gravitaci: všichni budou ovlivněni tím způsobem, že budou míň přemýšlet, budeme mít méně myšlenek. Ti, kteří na to budou připraveni, postupně budou z málo myšlenek tvořit více činů. Kdo nebude připraven, bude mít sice taky méně myšlenek, ale bude mu to způsobovat silné deprese, které ho pak zničí.

Je to vcelku zajímavá úvaha, ze které jsem si vzal alespoň to, že budu klást větší důraz na relaxaci myšlení a uvolňování se. Je to vlastně podobné meditaci Zazen, čili soustředení se pouze na vlastní dýchání bez myšlenek, nic víc. Co se týče té změny gravitace – proč ne, Země si může kdykoli určit, jakou gravitaci bude mít – a pokud nastává určitá vesmírná konstelace (Slunce, Země a střed naší galaxie v jedné přímce), tím spíše se dá nějaká změna očekávat. A co se týče vlivu na lidskou psychiku – to je ověřený fakt i dnešní vědou, viz. dokumentární film Revolution 2012 (o kterém jsem tady psal ve fóru (https://fenomen2012.blueforum.cz/…/tema/23330/), zatím ještě nikdo nereagoval, možná ho moc lidí nezná. Funkce mozku je úzce spjata s gravitací a s elektromagne­tickým zářením, které na Zemi panují. Stačí jen nepatrná změna a může to mít velký vliv na celou funkčnost mozku, lidé v pokusech např. začali mít halucinace.

O přírodních katastrofách se Nithyananda nezmiňuje, tedy krátce ano, ale je přesvědčený, že žádné velké katastrofy nebudou. Já si myslím, že nám všechna ta proroctví říkají jasně něco jiného, podle mě to bude kombinace všeho, ale doufám, že to nebude tak strašné a za nejdůležitější nadále považuju duševní přípravu, ostatní se uvidí postupně.

Nevím proč, ale v souvislosti s tou změnou v myšlení a utrpením těch, kteří se psychicky (v hlavě) nepřipravili („nebyli označeni pečetí na čele“) vkládám citát z Janova zjevení, třeba to s tím souvisí, kdo ví (ve Zjevení se nesmí brát vše doslova, většina je zašifrována, čili kobylky vůbec nemusí být kobylky):

Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni.
Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele.
Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka.
V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.

zdroj: Jan P. v diskusi na https://fenomen2012.blueforum.cz

 

 

a zde je celé video:

 

 

 

Diskusní téma: Paramahamsa Nithyananda: 2012 Pravda taká aká je

Datum: 11.01.2012

Vložil: LK

Titulek: Opravdu je to tak?

Pokládám tuto otázku Vám čtenářům Rahunty. Proč? Je to jednoduché.... co jste se zde naučili? Opravdu se necháte opíjet polopravdami a nepůjdete do morku kosti skutečnosti všeobecné reality?
Pokusím se naznačit co mi vadí na tomto videu obecně na "učení", které se stále ohýbá podle pravidel a nevím komu to vlastně má sloužit. Nyní se nacházíme v období, kdy v podstatě každý z nás je konfrontován s PRAVDOU. Co to znamená? Znamená to hovořit Pravdu a žít Pravdu. Proto nelze ani mlčet k polopravdám, takže zde jsou mé odkazy a každý ať si to rozebere podle sebe.....

1. "pokles gravitace -> menší hmotnost" ..... pokles gravitace je vyjádřením poklesu hustoty magnetického a elektrického fluida planety a to díky postupné dematerializaci (přechod z 3D do vyšších dimenzí). Jinak materiálně myslící a žijící lidé přibírají, protože se snaží podvědomě zvýšit si vlastní hustotu magnetického a elektrického fluida skrze zemský princip (materiální vědomí jedince)

2. "menší počet myšlenek" ..... kontrola myšlenek je jedno z nejzákladnějších pravidel opravdově hledajícího a praktikujícího, protože tím se učíme schopnost zacílení, koherentnosti a dynamizaci sledované myšlenky + schopnost vyvolání negativního stavu, tj. převrácení myšlenky na opačnou polaritný i významovou hodnotu

3. "více činů"..... říká méně myšlenek a více činů, ale to není úplně přesné:
méně nekvalitních, nezaostřených, nekoherentních a rozplizlých myšlenek a více realizovaných myšlenek = činů. Jednoduše a česky: "Méně keců a více práce!"

4. "deprese nebo osvícení" (to už záleží na každém z nás)"..... deprese je vyjádřením přebytku zemského principu v negativním pólu v našem pozemském vědomí Já (rigidnost myšlení, neohebnost, nestálost, pesimismus, škarohlídství atd. atd.) Opatření proti depresím je jednoduché: neustálá a především pravidelná kontrola charakterově volních vlastností, přeměna nebo izolace negativních vlastností,aktivita a pozitivita myšlení, láska k sobě, víra ve své vnitřní vedení (vnitřní božství) a harmonizace = vyrovnání živlů v 3JT(trojjediném těle), pravidelné prostoupení se SaL (Světlem a Láskou) Osvícení dosahujeme každým cvičením = praktikováním práce s úrovněmi Vědomí 3JT + IST + 3JD (trojjediné tělo, intuitivně soucitné tělo, trojjediný duch), protože prosvěcujeme zemské vědomí Já Světlem a Láskou vyššího Vědomí, kterým je V-JJ! (Vědomí JÁ JSEM!).... takže normální Vědomí Já se stává sjednoceným trvale s V-JJ!

5. "mezi lety 2012-2015 nás čeká exploze vědomí"..... exploze Vědomí již začala minulý rok, kdy skoro spící Vědomí Lidstva se nejen probudilo, ale začalo fungovat a růst až na neuvěřitelných 97-98%. Probuzené Vědomí Lidstva jako celek nebylo a nebude ovlivňováno samozvanci a praktiky tzv. kolektivního osvícení jsou jen veřejnou demonstrací jak se odebírá lidem kolektivně jejich síla a energie. Naopak další explozivní vlna Kolektivního pozvednutí Vědomí Lidstva je reálná po 31.3.2012.... Mě osobně opravdu mrzí, že je stále ještě dovoleno veřejně a nestoudně odebírat lidem jejich energii v různých formách. Vidím to dnes a denně. V podstatě se s tím nedá moc dělat, když lidé s tím vlastně souhlasí, protože nedokáží rozlišit o co jde při energetické krádeži. Dá se jen u osob či skupin, které praktikují toto energetické "El Paso" zrychlit průběh "karmy", ikdyž už i tak je to již dnes dost rychlé.... to je ten proklamovaný "Tobogán"

6. "Levitace" .... takto podaná praktika je silně zavádějící. 3D levitace lze "jen" pomocí magnetického fluida a nebo kombinací s elektrickým fluidem (nepoužívá se tak často).Je možno toho dosáhnout pomocí vzdušného principu preparováním svého těla tímto principem, ale to je poměrně dlouhodobá praktika. Ano lze také dosáhnout "levitaci" Vědomí, ale to není žádná levitace. On ne nadarmo Mistr Mistrů řekl: "Dosáhněte Království Boží v sobě a ostatní dostanete návdavkem!" Sidhi - schopnosti příjdou sami v čase a prostoru, pokud každý sám za sebe bude praktikovat SaL v jakýchkoliv formách nauk, pokud nejsou deformační. Abisheku (osvícení Mistrem) není těžké udělat pro všech 7 miliard lidí na této planetě, ale nevezme jim jejich Cestu a Zkušenost...???!!!