O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Podivné události se dějí ..., aneb jak důležité je být připraven !

25.05.2013 13:32

Návazně na: VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA SOBOTU, 25.5.2013: ZA PREZIDENTA ZEMANA A JEHO RODINU, ZA ČLENY NAŠICH VLÁD NA VŠECH ÚROVNÍCH A JEJICH RODINY, ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU

...

Týká se to ČR a SR, pomozte sobě i druhým.... nebuďme lhostejní.... čtěte noviny a vnímejte to, co není na první chvíli hned zřejmé, ale dějí se podivné věci. Jak podivné? Hromadné vraždy(Brno,Londýn), sebevraždy umělců (SR), smrt dětí za podivných okolností celosvětově, ztracené děti v počtech, které jsou k neuvěření, smrt ezoteričky na severu Čech atd. Možná, že se někomu může zdát, že slyším a vidím trávu růst, ale dějí se věci, které mají jinší zabarvení v příčinách, než tomu bylo dříve. Antikrist se tváří slitovně a lidumilně před zednáři v nynější době, protože je potřebuje na své straně ke svým záměrům, ale už ze své přirozenosti Dravce si však musí vybíjet své touhy na jiných, kteří nejsou pod Boží ochranou, protože o ní nestáli. Mám osobní celoživotní zkušenost s podobným Dravcem, který, protože na mne nemohl, tak se snažil vzbuzovat ve mě strach a pocit viny, protože mnoho lidí v mém okolí za podivných okolností mělo nehody a já to věděl dopředu, že se tak stane, jen jsem nevěděl, jak jim pomoci.


Teprve za přispění a spolupráce s jednou jasnovidkou, jsme prošli můj život do prvních okamžiků uvědomění si, že jsem zde ve fyzičnu. Zahlédl jsem mou první hrůzu, kdy démonická příšera jež byla známa pod jménem Bafomet, strká malého chlapce Janka do válců tažené pásovým traktorem a nechá jej doslova roztrhat na kusy. Teprve po létech jsem jej viděl a slyšel jak ke mě hovořil, že je to má vina, protože když nemůže zničit mne, tak bude ničit takto jiné v mé blízkosti. Vše skončilo tím, že jsem jej "evangelizoval" Světlem a Láskou Syna Božího - Krista. Tehdy celý Vesmír a celé Stvoření doslova zvonilo a radovalo se. Píši vám to zde, abyste věděli, že jen tak fanaticky neplácám nesmysly a naopak vás vyzývám k vědomé spolupráci při této i dalších společných modlitebních kampaní. Všichni jste nebo můžete být Syny a Dcerami Božími, pokud se k tomuto právu aktivně přihlásíte!!! To je úkolem Lidstva, stát se Kristovým Lidstvem. Ukázal jsem na našich stránkách jak se stát aktivní součástí = Vědomím JÁ JSEM! a to dokonce součástí Boží Přítomnosti, tedy se s ní identifikovat a pracovat s ní ve svém Mikrokosmu dovnitř i navenek...!!! Nebuďte prosím laxní a odmítaví, protože přichází doba, kdy možná již nebude mnoho času vytáhnout štít a meč k obraně sebe sama, protože žádný nebudete ještě mít a budete jako ovce před smečkou vlků, které jen mohou utíkat a bečet strachy. Pak bude jen na libovůli těchto vlků, koho z vás si dají k ukojení své přirozenosti dravce...


Píši vám to zde, abych vás probudil, vybudil a posílil v tom, že nejste a nemusíte být jako ovce sloužící jako potrava satanské přirozenosti ZLOVOLNÉHO a jeho zástupů. Společně je můžete odhánět a postupně "Evangelizovat". Jsou již mezi námi ti, kteří to již umí a v podstatě každý se to může naučit, pokud již dosáhl schopnosti být neustále v Boží Přítomnosti se svým Vědomím JÁ i v trojjediném těle....!!???!!! Dále být schopen kdykoliv se dostat do stavu Vědomí "JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST! v mém Mikrokosmu"


Žehnám Vám všem Ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého Světlem a Láskou skrze mé vnitřní kristovství... LK

 

Pozn.: Každý z Vás si může dle sebe upravit dnešní modlitební akci (viz odkaz nahoře) s inspirací dle našeho návodu v textu VÝZVA ZA ZASTAVENÍ POTRATŮ A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.
 

Diskusní téma: Podivné události se dějí ..., aneb jak důležité je být připraven !

Datum: 23.03.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Jsem sám kdo má ten pocit?

Rahunta napřed zbostlivěla a pak vymřela. Je to tu jak na palubě Mary Celeste.

Datum: 13.03.2015

Vložil: Guyver

Titulek: A jestlipak víme proč je toto úplně stejná hovadina?

ENOCH A ELIÁŠ NEPŘIJDOU V TĚLE
https://www.varovani.org/html/1325.html

Datum: 11.03.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Kdyby sestra Bostlivá věděla za KTERÉ božstvo opravdu jedná,

tak by utekla, ječíc hrůzou a děsem. Falešné vize, zvané "Poselství Varování" nepocházejí ani od Boha Otce, ani od Ježíše, ani od Panny Marie a jejich autor se mnohokrát proflákl. Tato věta je naprostá pitomost:

Řeknou, že Ježíš Kristus, Syn člověka, se dá brzy poznat světu. Že přijde v těle. Že bude chodit mezi svým lidem a že je pozvedne v Poslední den. Nebude možné, aby se to stalo, protože můj Syn, jenž poprvé přišel v těle svým zrozením, při svém Druhém příchodu v těle nikdy nepřijde.
(https://www.varovani.org/html2/1222.html)

Kontrolní otázka:
Jestlipak víme proč je tato věta pitomost?

Datum: 26.05.2013

Vložil: LK

Titulek: Dobře sepsané

https://pliskova.blog.idnes.cz/c/342990/Usvit-nebo-pad-ceskych-zednaru-iluminatu.html

Datum: 25.05.2013

Vložil: LK všem

Titulek: .....

Dnes bude boj o Duše bratří a sester... kdo umí prosvěcujte celou ČR a Prahu nahoře i dole pomocí Světla a Lásky. Nezapomeňte na svou ochranu a očistu!!!!

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/25/apokalypsa-jiz-zacala-obratme-se-vsichni-k-bohu-skrze-krista-jezise/