O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Poselství AA Michaela pro měsíc únor 2012

02.02.2012 16:28

Drazí milovaní, únorový čas přichystá mnoha z vás zásadní změny. Již nepůjde spoléhat na to, že opět odsunete rozhodnutí, či řešení daného problému na neurčito. To, co je nutné řešit se velmi hlasitě přihlásí k řešení. Nebude úniku, protože nastává doba, která přímo velí „rozhodni se, je nejvyšší čas. Vyber si z nabízených řešení a jdi dál“. Měsíc únor je plný aktivity a nových cest. Není to však o zmatku, ani o  váhání, protože budete zřetelně vidět a uvědomovat si, možnosti a cesty, které se nabízí. Vše bude předem odhaleno a předestřeno. Vše bude jasné a průzračné.

 

Najednou i vaše pocity dostanou jasnou „barvu“, myšlenky odhalí přesné možnosti a emoce nebudou kalit žádné náhledy ani nadhledy na konkrétní situace a záležitosti. Na vás bude rozhodnout, co si vyberete. Tím vyřešíte vše. Vše, co jste tak dlouho odkládali a snad se tím i trápili. Jásejte. Před vámi je měsíc, který nastartuje mnoho nových začátků, projektů, zaměstnání, vztahů i životů. Díky vám se únor může stát měsícem zásadních změn. Přijměte je bez strachů a obav. Přijměte je s důvěrou. Vítejte je, protože přinesou tolik potřebné osvěžení a radost do vašeho života.

 

Co uzrávalo dlouhý čas, vyloupne se v plné své kráse, jak motýl ze své nevzhledné kukly. Můžete se těšit z jeho nádhery, z jeho odhaleného tajemství i nabyté svobody…. To vše přináší tento měsíc. Vnímejte kolem sebe krásu, která bere dech a užijte si volnost, kterou vám vaše nová cesta jistě přinese. A co tajemství? Mnohá budou odhalena, některá si ještě ponechají svůj čas. Vše je přesně tak, jak má být, milovaní. Nelze přeskočit žádnou z kapitol vašeho života. Tak je to dáno.

 

Drazí, soustřeďte se na svá srdce. Uvědomujte si znovu a znovu, zda právě to vaše srdce je na svém místě, zda jeho energie má možnost proudit a zářit. Neuzavřeli jste sebe, včetně svého srdce, do sice bezpečné, ale přesto stále jen „izolace“? Uvolněte její sevření, pusťte svou Lásku ven a zároveň vpusťte Lásku zvenčí k sobě. To je úžasně osvobozující a naplňující stav. Tak se budete cítit krásnější, bohatší, silnější a také platní. Ano platní. To proto, že si uvědomíte svou cenu, své místo na Zemi, svou důležitost a vnitřní krásu. Těším se, kolik vás během tohoto měsíce rozkvete, kolik z vás pozná, jakou láskyplnou silou disponuje….

 

Nezapomínejte, milovaní, stále jsme tu pro vás a čekáme na vaše zavolání a žádosti či prosby o pomoc. Jsme šťastní, pokud tak činíte. Je pro nás velkým potěšením, být vám na blízku, objímat vás a dělat vám váš život snazší. Žádejte, žádejte, žádejte…. Vím, slýcháte často tato slova, ale stále je hodně těch, kteří nesou tíhu svého života sami, sotva klopýtají pod její vahou, ale nedovolí si požádat o pomoc nebo jakoukoliv pomoc přijmout. Nemusí to tak být. Je přirozené a správné přijímat pomoc i o ni žádat. Buďte, prosím, sami k sobě vlídní a laskaví. I to je Láska.

 

S Láskou a Božím požehnáním

AA Michael

 

Pro www.cestakmedusi.cz  přijala poselství Majka Riama Rob. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

 

Diskusní téma: Poselství AA Michaela pro měsíc únor 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.