O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Poselství LINE - zástupce z Plejád - 17.10.2011

18.10.2011 16:07

 

17.10.2011 22:22

 

INFORMACE K NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNŮM

 

Je čas odkrýt svá srdce a pustit proud Světla dovnitř i ven. Dejte průchod Lásce v každé podobě. Je to ten nejjednodušší způsob očisty a také ochrany. Ti, co jsou stále ještě naplno ponořeni do materiálního pojetí života, jsou také pod silným atakem všeho Nesvětla. Je velmi důležité, právě do takových míst, vysílat Pracovníky světla, aby zde zažehli jiskřičku Lásky. Ta se pak začne šířit velmi rychle a pomůže lidem začít vnímat svět kolem sebe jinak. Je to prosté. Na takovém místě jednoduše Buďte a prociťte Lásku ve svém středu. Plně si uvědomte své ukotvení v srdci a vše ostatní je vyřešené. Na nevědomé úrovni se tímto počinem dějí zázraky. Lidé se doslova přenastavují z nesvětelných vibrací do vibrací Lásky a míru.

Zdá se to nepochopitelné, ale je to tak. Nesnažte se tomu porozumět, není to důležité. Soustřeďte se na sebe a na hluboké procítění Lásky. Kdekoliv a kdykoliv. Vědomě a silně prociťujte Lásku – doma, v zaměstnání, při nákupu, u kadeřníka, při obědě v restauraci, při řízení auta i při cestování hromadnými dopravními prostředky... Jednoduše vždy a všude. Milujete Vše a Všechny.

 

Pohlížíme na vás, podporujeme vás a ochraňujeme vás. Vedete si skvěle. Víme, že proces Vzestupu bude úspěšný, ale na vás je, jak hladce proběhne a kolik z vás vzestoupí. Je každého volba, jak se rozhodne. Vašim rozhodnutím pomůže i to, u kolika z vás se podaří rozsvítit vnitřní světlo. Proto pracovníky světla prosíme, aby věnovali velkou pozornost vnitřnímu vedení a byli právě tam, kam je toto vedení posílá. Jen tak dojde k „rozsvícení“ mnoha nových lidí a Vzestup bude ještě úspěšnější.

 

Jsem LINE a chci vám ještě říci několik informací k nadcházejícím týdnům.

Někteří budete vnímat lehké bolesti hlavy, závratě a drobnou ztrátu rovnováhy. Je to příznak posledního nastavování vašich fyzických těl do jemněhmotné struktury. Také váš přísun potravy, tedy potřeba jíst, klesá. I toto souvisí s přechodem vašich těl do jemněhmotné podoby. Dobře naslouchejte řeči svých těl. Sama si řeknou, co potřebují, co jim prospívá a co naopak odmítají. Vyhnete se tak možným potížím – zvracení, průjem, bolesti břicha, celkové potíže s trávením.

 

Mnozí z vás jste již otevření a napojení na 5D vibrace. Pocítíte nový způsob vnímání proudění energií. Začnete lehce a velmi zřetelně zaznamenávat všechny druhy energií, jež se kolem vás budou vyskytovat. Otevřou se vám také nové schopnosti. Začnete vnímat jinak zvuky, barvy a možná zaznamenáte, jak snadno k vám proudí odpovědi na vaše otázky vyslané „vzhůru“. 

 

Je také důležité, abyste si uvědomili, že v těchto týdnech máte jedinečnou možnost intenzivně zapracovat na svém poznání a to jak ve smyslu poznání = prozření, osvícení; tak ve smyslu poznání = poznávání. Některé bytosti velmi rychle postupují na své duchovní cestě k poznání a osvícení. Ještě těsně před okamžikem Vzestupu mnoho z vás zažije ten úžasný pocit „JÁ VÍM“, v celé jeho hloubce. Tito lidé povedou ostatní při konečné fázi Nanebevstupování.

 

Další bytosti – dospělí, ale hlavně děti – tyto týdny využívají k poznávání, ve smyslu vyzkoušení si, objevování všeho, co tento 3D svět skýtá. Připadá vám, jakoby všechny své učební lekce, které si uložili absolvovat, všechny zážitky, které kdy toužili zažít, chtěli stihnout během pár týdnů. Mohu vás ubezpečit, že své lekce a zážitky stihnou. Pro jejich okolí bude mnohdy těžké pojmout a sledovat tento rychlý sled událostí, změn názorů i zážitků. Pokud se uvolníte a necháte vše plynout, proběhnou tyto události vašich dětí, či blízkých, lehce a bez větších zádrhelů. Nesnažte se bránit a vzdorovat tomuto proudu. Napáchali byste více škody než užitku.

 

V několika následujících týdnech také využívejte každou chvilku slunečního svitu. Každý sluneční paprsek přináší světelné informace pro vaše fyzická i nefyzická těla. Co nejvíc pobývejte na slunci. Budete se, díky němu, cítit více nabytí energií. Slunce přináší velké množství láskyplné energie, informací a vyšších vibrací. Čerpejte, vstřebávejte, vše je pro vás.

 

V těchto dnech zároveň každý jasně pochopí svůj úkol při tomto zásadním procesu Vzestupu vědomí. Také dochází k posledním přesunům a posunům tak, aby každý byl v daný okamžik na správném místě. Jsou to poslední „ladící“ momenty. Uvolněte se tomuto vylaďování, vnímejte každý sám sebe, řešte sám sebe.

 

A čím obecně přispět procesu Vzestupu? Jen se uvolněte, prociťujte Lásku a nechte skrze své spojení s Matkou Zemí proudit Lásku také k jejímu srdci, tj.k Zemskému jádru. Zdá se to jednoduché a skutečně je to jednoduché. Má to však zásadní význam pro příští události.

 

A ještě drobnost, drazí. Blíží se velmi rychle doba našeho odtajnění. První úkazy (nebo důkazy? :-)) na obloze zaznamenáte během následujících dnů.

 

Jsme s vámi a máte naši láskyplnou podporu. Milujeme vás.

Do příštího poselství

LINE – zástupce z Plejád

 

Pro www.cestakmedusi.cz přijala poselství Majka Riama Rob. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení. 

 

Diskusní téma: Poselství LINE - zástupce z Plejád - 17.10.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.