O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Postřehy dnešních dnů

06.08.2010 15:45

Vážení čtenáři, po dlouhé době jsem si nepohlídal některé myšlenkové pochody a odrazilo se to na stavu tlustého střeva a plic, takže žádné vnější vlivy transformace, ale jako vždy jen odraz sebe sama. V tomto případě neschopnost a především neochota strávit některé myšlenky a postoje, s kterými jsem byl konfrontován.

Hledal jsem příčinu jako běžný člověk, pak jako znalec okultních věd společně se znalostí základů čínské medicíny a diagnostiky. V podstatě jsem na to přišel, ale ne a ne postihnout přesně v čem spočívá problém. Po několika dnech hledání a napravování, především poruchy dýchání při meditaci, jsem se dnes probudil s úpornou bolestí hlavy v oblasti krční páteře vystřelující do malého mozku. Nechal jsem to běžet a říkal si třeba je to opravdu podle blábolistů transformace ala "Maškárna".  Protože to vše probíhalo v pravidelných intervalech jako vlny bolesti a úlevy, řekl jsem si ... " a dost!" Spojil jsem se s Vědomím JÁ JSEM a podíval se na tlusté střevo (TL), okamžitě naběhlo čistění a energetizace TL spirálovým průběhem MF(magnetického fluida). Došlo k okamžité úlevě, ale ještě  to nebylo ono. Vědomím JÁ JSEM jsem projel dráhu TL životní energií a naakumuloval jsem jí do prostoru bolesti, která byla východiskem diagnostiky, protože jsem se zeptal na začátku: "co tě způsobilo?" Odpověď byla ve Vědomí JÁ JSEM, tak jak jsem psal výše. Během 5-ti minut vše skončilo, tak jak jsem stanovil pro činnost životní energie v 3D na určeném místě. Proč vám o tomto píši? Je několik důvodů, které je potřeba si říci po pravdě:

1. Stále se musíme kontrolovat jak myslíme a jaké zaujímáme postoje, jinak si způsobujeme sami sobě újmu na zdravotním stavu.

2. V dnešní době příčina a následek jsou od sebe velice krátce vzdálené, znamená to že karenční doba je kratší a kratší pro všechny nejen pro ty co jsou na cestě dál, jako to bylo ještě před pár roky.

3. Nelze vše svalovat na vnější okolnosti, jako to činí mnozí hledači pravd, které jsou přitom již dávno lidem přístupny

4. Žádná metoda není špatná, jen ne každá metoda je stejně účinná

5. Není potřeba zavrhovat všechna ezoterní hnutí, každé má své příznivce a hlavně každému nakonec dojde, že jsou účinnější a komplexnější formy poznání.

6. Pokud jakékoliv hnutí či forma poznání reflektuje potřeby lidstva a jedince na Cestě k opravdové Moudrosti, není potřeba je potírat, naopak ty formy a metody šéření tzv. Pravd, které vykazují jednoznačné prvky snahy o pozastavení pokroku člověka a celého lidstva, je potřeba je označit a jasně říci v čem se jedná o záměr zbrzdění postupu....!!!

 

Všimnul jsem si velice dobrého článku pana Vlastimila Marka na této adrese: https://blog.baraka.cz/2010/08/proporce-nejen-new-age/ a jak jsem si všimnul i na www.osud.cz, kterého se vlastně hodně týká. S autorem článku naprosto souhlasím a plně vyjadřuje mé postoje , které jsem tímto směrem směroval. Doporučuji si tedy tento článek přečíst a pořádně se nad vším zamyslet, protože občas se necháme manipulovat těmi, kdo jsou skutečnými svůdci, jak jsem již několikrát v dřívějších článcích uváděl. Konečným krokem manipulace bude, až se nechá profánním davem zmanipulovaných lidiček zvolit za Vůdce, který to ani "nechtěl", ale když jej "hlas esoterního lidu  povolal", musí je vyslyšet..... Opakuje se stále stejná fraška s hledáním vůdce, kterých bylo v historii již tolik, že se to dnes již jeví jako tupost lidí, pokud opět podlehnou těmto výzvám najít a vybrat vůdce pro dnešní dny. Bohužel ti co chtěji být vybráni za Vůdce na to především nemají, ale podstatnější je, že skutečný Vůdce je jako představitel svého Otce KRISTUS, nikdo jinný!!! Pokud vím, nikdo z  těchto adeptů Vůdcovství jim není a nikdy nebude..... Pokud se sám neprojeví, bude mít za Vůdce každý člověk svého Průvodce a pokud bude probuzený svého vnitřního Krista. Proto radím zájemcům o Vůdcovství lidstva, najděte si především svého vlastního vnitřního Vůdce, který vás povede přes strže a příkopy vašich vlastních bludů a přemetů....! Až probudíte v sobě vnitřní Kristovství, zpytujte svědomí kolik lidí jste svedli a zbrzdili je ve vývoji, pak teprve můžete nahradit své zrádné skutky!!!

LK

 

Proporce (nejen new age)

4.8.2010

Nekritický obdiv k myšlenkám Davida Ickeho je přesně touž pastí, kterou u jiných a v jiných souvislostech zmiňuje jeho budoucí vydavatel ve svých článcích, např. varujících před hnutím new age: zaměňuje příčiny za důsledky, píše (jistě v dobrém úmyslu) o něčem, co nezažil a neochutnal, a nedodržuje zákon správných proporcí. V jisté nadsázce se derou na mysl rčení o břevnu v oku jeho, nebo „nech na hlavě“, a další… A tak nabízím poněkud jiné „čtení“ nejen Ickeho.

 Jestli snad už dokážete prozřít skrze konvenční náboženství a honbu za matérií, Matrix má pořád svou záchrannou brzdu, brankáře, i kdyby už byla překonána všechna ostatní obrana. Nazýváme ji hnutí ‚New Age‘ – Nová doba, píše David Icke, a zdůrazňuje to, co jeho českému vydavateli jakoby uniklo: Ironické je, že New Age ve všech formách je prokazatelně víc osvícené, než konvenční náboženství a humanistické myšlenky. Rozumí tomu, že tento svět je jenom jednou z nekonečných dimenzí existence a vše je pouze jinou vibrací nekonečnosti. Mluví o Jednotě a ví, že je možné komunikovat mezi vibračními sférami. Se základním schématem souhlasím a je mezi nimi mnoho upřímných a inteligentních lidí, kteří akceptují a vyjadřují svoje přesvědčení.

 Icke zdůrazňuje: Ale co dělá z New Age tak efektivní poslední linii obrany Matrixu je právě fakt, že je více uvědomělé/vědomé, než ateismus a konvenční náboženství. Aby zároveň, v rámci vší té pochvaly varoval před další pastí, do které tak rádi padají především intelektuálové a ti, kteří již zapomněli číst mezi řádky: Ti, kteří rozšiřují své vědomí, aby prohlédli skrz absurditu současné lidské existence a mainstreamového vysvětlení ‚života‘, jsou v nebezpečí, že propadnou virtuální hře, ve které jsou chyceni.

To jeho český propagátor a vydavatel jakoby propadl jedné variantě této hry, notně (s břevnem v oku svém) přehání a (i vzhledem ke svým mnohaletým lidským a publicistickým zkušenostem) trestuhodně paušalizuje: Davidův pohled na New Age v souvislosti s matrixem předkládám v  ukázce z jeho nové knihy. Naprosto s ním souzním a je zřejmě jediný, koho znám, kdo ho takto říká. Velmi zajímavé, i já mám pocit již řadu let, že všichni, kteří jedou ve vleku a vlaku tzv. New Age, jsou jen součástí dalšího podvodu, vysoce strukturalizovaného, na vyšší úrovni, přesto podvodu a nepravdy. A je jedno, zda se váš větší či menší podvod jmenuje Pan XY (doplň svého učitele reiki), nebo Sri Chimnoy, nebo Maitrea. Samozřejmě, ne že by vás ona práce trošku neposunula, ale ona vás trošku posune a hodně zablokuje a přitlačí ke dnu, pokud si ji nezasadíte do souvislostí a dáte ji jinou prioritu a stupeň pravdivosti, než skutečně má. To je má zkušenost ze zhruba 16 let duchovního hledání a porozhlížení se v našich zemích.

Nedávno jsem v jeho jiném komentáři zachytil přiznání, že začal cvičit jógu a přiznal, že před lety jógíny pohrdavě odmítal, ale teď zjistil, že to funguje a pomáhá. Nabízí se tak otázka: za jak dlouho na vlastní zkušenost zjistí, že i co se týká new age (a některých dalších ezo disciplín) se prostě neinformovaně seknul?

Pokusy zdiskreditovat nebo umenšit jiné duchovní a transformační metody a směry či mýty již tak dlouho užívané (a proto jaksi „neviditelné“) snad projou u čtenářů, kteří ochotně snědí (přečtou) cokoliv se jim předloží, ale dříve nebo později se najde někdo, kdo nedostatek proporcí (přehánění na jedné a ubírání významu a velikosti na druhé straně) odhalí a poukáže na něj (jiné rčení mluví o umění nenaběhnout si na vidle). Vydavatelovy mýty o jakémsi Božím vedení (a jeho pečlivých pastech a návnadách na lenochy a malověrné či elity), nebo o Zemi a o její lid pečujících vyšších světech (Emisarech Světla), nebo nástrojích Matrixu, kterými nás umravňuje a usměrňuje, ale také o šmahem zjednodušujícím a jednou provždy odsouzením dalajlamy (viz také můj dávný článek Vrabci a dravci) a jiných pseudo-duchovních ikon, jsou z naprosto stejného těsta jako ty, které sám kritizuje na jiných. Nevidí (stále ono břevno v jeho oku), že když morálně odsuzuje ty, kteří se vymlouvají, proč by nešli na Ickeho, ale ani na přednášku Ježíše či Buddhy (Nepotřebuji to. Nezajímá mne to. Je to drahé. Je to daleko. Je to blázen. Počkám si na knihu. Jsem na jiném kursu. Atd. apod.), avšak zároveň opovrhuje celoživotní prací dalajlamy a vším, co pozitivního i jemu přineslo hnutí new age, vylévá s vaničkou úmyslu kritizovat i spravedlivé dítě nadhledu a zdravého rozumu (z jeho psaní občas vykukuje totéž Nepotřebuji to. Nezajímá mne to. Je to drahé. Je to daleko. Je to blázen. Počkám si na knihu. Jsem na jiném kursu…).

Mozek lidský už je tak vyvinut: co právě vidí a dělá (na co se soustřeďuje), mu „naroste“ do olbřímích rozměrů. Vydavatelova antropomorfizace Matrixu a jiných jím užívaných pojmů (Myslím si, že Matrix má úplně jiné nástroje na to, jak zabránit lidem zasvítit, než vytvářet falešné mýty oběti) je téhož iluzorního druhu jako i další jeho neproporčně komentované jevy a autoři. Zatímco klasický výrok patafyzika Alfreda Jarryho z před téměř sta let zní „myšlenka se dělá v ústech“ (tehdy intelektuálové a umělci pera nejprve vše nekonečně dlouho diskutovali v hospodách), současná parafráze (reflektující aktivity nejen zde zmíněného a dalších filosofujících psavců, a příliš lehkým perem píšících majitelů internetových domén a organizátorů seminářů a duchovně esoterických center) by, při vší úctě, mohla vypadat takto: „Myšlenka se dělá v klávesnici počítače.“

Už se těším, až i on (doufejme že to je jen otázka času) proporčně správně napíše, že si kdysi myslel (a také o tom zhusta psal), že dalajlama a new age a další předměty jeho kritického psaní (z pozice životem zkoušeného hledače) jsou iluze a slepé uličky, teď ale to či ono vyzkoušel, a vida, ono to (jako ta jóga) taky funguje! Sám David Icke mu k tomu poskytuje návod a ukázku, jak psát proporčně:

Neříkám, že všechno co New Age hlásá, je chybné, to vůbec. Ale to, co uvádí, že je mimo systém kontroly, mimo kontrolu není. Vezměme si astrologii – hlavní nástroj New Age. V správných rukách může být extrémně přesná a někdy dokonce hodně užitečná pro ‚tento svět‘. Pohyby planet a hvězd jsou Matrixovým programem, holografická verze toho, co je projektované na strop planetária. Tyto planetární pohyby spouštějí vibrační změny, které ovlivňují lidi a ostatní život na zemi, protože ovlivňují DNA a systém vstupů/výstupů. Bod, ve kterém vstupujeme do Časové Smyčky, rovněž působí na DNA. Astrologie je interakce mezi vibračními poli vytvořená nebeskými cykly a náš DNA program je ovlivněn tím, v kterém bodě cyklu jsme se ‚narodili‘. Ale obávám se, že tato interakce se neděje mezi našim vědomím a planetárními pohyby, ale probíhá mezi planetami a naší DNA, tedy včetně mysli a emocí (zvýraznil Vl. M.) Na této úrovni je astrologie ve své hlubší a detailnější formě rozhodně důležitá, ale když posuneme své probuzení za hranice mysli k vědomí ‚Jednoty‘, přestaneme tak být ovlivňováni astrologickými ‚berličkami‘.

Tohle je jedna z největších pochval astrologie, a zároveň i návod (pro zminovaného kritika a další adepty na Cestě poznání sebe sama s ostrým a příliš lehkým a neproporčním perem) na pokoru a skromnost, včetně varování v podobě nastaveného zrcadla: co takhle přestat se nechat ovlivňovat „berličkami“ nesnesitelně snadných kritik jiných berliček (když sám je také používám, aniž bych si toho byl vědom)? Co takhle brát vždy v potaz právě onu neschopnost ega (racionality) mluvit a psát v proporcích (opakuji: lidský mozek registruje 109 stimulů každou vteřinu, ale vědomě je schopen pracovat jen s 102 stimulů)?

Tak jako neustále všem zájemcům a kritikům opakuji zaplaťpámbů za osud.cz a jeho vydavatele, ač se to, co píše a publikuje, občas zdá přehnané, tak i J. M. by měl psát (neovlivněn všemi těmi různými berličkami, ale ani emocemi) zaplaťpámbů za všechny ty duchovní hledače (příslušníky new age a jiných hnutí), i kdyby vypadali a psali sebelíp či sebehůře, protože i oni spoluvytářejí náš Matrix…Tolerance a správné proporce, to je oč tu (i na osudu.cz) běží…Diskusní téma: Postřehy dnešních dnů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.