O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Poznámka na okraj dne - 1 (Klimatičtí strašáci)

01.10.2010 13:40

Vážení čtenáři a čtenářky, dnes bych chtěl trochu zauvažovat o některých „aktuálně“ podávaných informacích , které můžeme shrnout do dvou protichůdných pojetích toho, co se děje a nebo má dít.

1.       GO – globální oteplování

2.       MDL – malá doba ledová  

 

Nebudu zde popisovat jednotlivé aspekty podávaných souhrnných informací pro jedno či pro druhé. Spíše mne zaráží s jakou lehkostí jednotliví lidé, skupiny či média informují (podle mne straší) jedním i druhým v podstatě současně. Nejprve se zaručeně „informuje“ o jednom, pak po střednědobé masáži, se přejde na druhou protichůdnou variantu „informování“ či „alarmování“ bez zardění, že jsme tvrdili před nějakou dobou něco jiného…!! No a co je nejkrásnější na tom celém, je to že se pravidelně střídá tato dvoupólová masáž v čase a informačním prostoru čím dál rychleji, to asi abyste neměli čas se tím zabývat, ale abyste stále byli schopni více generovat strach z nejistoty, bezmoci, beznaděje atd., prostě abyste byli k „sežrání“. Co tím myslím? Přijde mi, že tito informátoři časů nevšedních se snaží vědomě i nevědomě nás lidstvo informačně „správně“ nakrmit, abychom krmili TY, kteří žijí z našich správně pro ně laděných emocí. Mohu se vás zeptat, vážení páni informátoři těchto času nevšednosti, proč to děláte? Nebo už i vy jste přešli na tuto chutnou stravu svých Pánů nebo jste dokonce převlečení za lidi a přitom jste ONI? Osobně bych to viděl, že jste schopni za svých třicet stříbrných zaprodat své bližní, takže spíše by vám sedělo JIDÁŠI dnešních dnů.

V jedné meditaci jsem se spojil přes Vědomí Boží Přítomnosti s Duchem této planety a ptal jsem se na to, jak je to s GO a MDL. V rámci rozhovorů, jsme se spojili ještě s Duchem Slunce, aby bylo jasno, o co jde. Nebudu zde přesně popisovat, co mi bylo odpovězeno - ukázáno. Jen mohu říci, že jsem nemusel držet Ducha planety Země nebo Ducha naší Hvězdy v náručí a plakat, jak někteří to o sobě tvrdí (ptal jsem se, jestli to je pravda a bylo mi řečeno, že dotyční objímali maximálně svou představu o sobě :-) ).

Nyní k tomu co mi bylo řečeno, trochu vážněji. Je pravda, že čas od času planeta Země je nemocná a léčí se. Je pravda, že k tomu se dá analogicky přiřadit buď nachlazení, kde dochází ke střídání horeček a zimnic. Je prostě narušena rovnováha energií, celý organismus se snaží k navrácení stability celého organismu – systému. Nynější stav je komplikovaný ještě tím, že došlo k narušení toku energie delegovanou Golfským proudem v oblasti Mexického zálivu, kde se to jeví jako vznik trombu v krevním řečišti a tím k přehrazení a rozptylování teplého proudu energie. K rozptýlení tohoto trombu stačí, aby cca 500 lidí meditovali a v rámci této meditace soustředili do tohoto prostoru Světlo životní energie, která proudí neustále ze Slunce k planetě Zemi. Vidíte, že jak málo stačí k tomu, aby se některé hrozivé věci odvrátili nebo se rovnou sanovali…..!!! Vidíte či můžete si představit, jaká je síla myšlenek lidí, pokud se sjednotí do pozitivního směru? Vidíte, respektive uvědomujete si nebo jste schopni si uvědomit, co všechno můžete jako lidé svým chaotickým myšlením, prolnutým stupidním strachem a obavami, kterými se necháte povzbuzovat k dalším strachům a dalším obavám???!!! Nenechávejte se ohlupovat těmi co vás jakoby alarmují a by vás připravili na budoucnost. Vůbec vás nepřipravují na budoucnost pozitivní, ale na budoucnost, kterou svými představami koordinovaně projektujete. Proč to kdo dělá, nebudeme řešit, je to na jejich svědomí, ale vy máte také své svědomí a odpovědnost za sebe a své konání. Nikdo vám nevezme vaší možnost konat, jen vy sami se buď budete neustále přidávat k tezím přinašečů zaručených informací s nimbem disharmonuj a nebo vezmete svou budoucnost do vlastních rukou a budete se sdružovat do kolektivů podobného smýšlení, za účelem Vědomé činnosti ku prospěchu vás samotných a prospěchu Všech a Všeho stvořeného.

Někdo z vás by mohl se zeptat, proč to dělám, proč vás povzbuzuji k určité činnosti, kterou můžeme nazvat poznání sebe sama a převzetí osobní odpovědnosti? Na rozdíl od jiných nechci po vás peníze třeba přes placené členství, protože jsem rádně zaměstnán a jsem živ z normální práce, jako Vy nebo Vy. Na rozdíl od jiných nepotřebuji vaší energii, protože mám dostatek energie své a když potřebuji, požádám o ni. Vždy jí dostanu tolik, kolik je potřeba bez omezení. Beru to jako pomoc bližním, protože by bylo Dobré nevidět zbytečně trpět, tam kde se dá oslavovat Život. I zde na Zemi ve 3D, lze slavit Život Životem ve Světle a v Lásce. Tomu kdo chce a má potřebu jiné ovládat, to samozřejmě nevoní! Bude se tomu posmívat a znevažovat s odkazy na ty, kteří tyto slova zneužili nebo zneužívají. To přece není argument. Čistému vše čisté, takže pro mne Světlo je to nejčistší co vůbec může být ze všech možných hledisek a Láska, ta to Světlo Tvoří :-) !!! Bezvýhradná služba bližním je zároveň službou i sobě…..

LK

 

Diskusní téma: Poznámka na okraj dne - 1 (Klimatičtí strašáci)

Datum: 01.10.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: krasne

Snad to osloví co nejvíce lidí, protože je to psaní pro každého z lidského rodu.Děkuji za příspěvek Mirko. :-)