O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Poznámka na okraj dne - 2 (Channeling)

06.10.2010 09:34

Vážení čtenáři a čtenářky, minule jsem se zmínil o channelingu, že jej neprovádím. Protože chci aby bylo jasno, co vlastně je správný channeling, přináším převzatý článek chanelingového sdělení od bytosti Kryon. Jinak osobně zrovna tento zdroj není špatný, někdy v krátké době s ním navážu spojení přímo přes Vědomí a pokusím se zjistit některé informace přesněji (to jen na okraj). Spojení na úrovní Vědomí je kvalitativně podstatně vyšší způsob komunikace, protože zde je to především aktivní způsob, na rozdíl od channelingu. Dále každá oslovená bytost Vás musí respektovat, odpovídat podle pravdy, protože je to na akášské rovině komunikace. Jen je potřeba si vždy uvědomit ze které hladiny Vědomí chcete navázat spojení s jakou hladinou Vědomí.....

LK

 

Vnímání Boha 

(Kryon prostřednictvím Lee Carrolla, neděle 6.6.2010, Portland - Maine)

Zdravím vás, drazí, Já jsem Kryon z Magnetické Služby. Budou tací, kteří budou přemýšlet o vědomí Boha a jak se stane, že tak vysoko-vibrační atribut vůbec může být prezentován ve 3D. Přesto se předpokládá, že tento channeling popíše vědomí Boha skrze Lidskou Bytost, tak jak je to možné? A proto vám znovu říkáme, že toto je skládačka (puzzle) toho, co vidíte, že se právě teď děje. Mnoho lidí přichází na tuto planetu v podobě spirituálních překladatelů těchto událostí a mnoho z nich je nyní v místnosti a my víme, kdo jsou.

Daří se to prostřednictvím těch, kteří channelují tak, jak to nyní dělá můj partner. Šíří se to i k těm v místnosti, kteří se nazývají „healers (léčitelé)“, protože oni mají stejný úkol jako channelové nebo učitelé - překládání vjemu, metamorfického vzkazu do něčeho, co bude v 3D a co splní účel. Léčitel často stojí před osobou, která k němu přišla pro pomoc a jejich intelekt zná méně než polovinu příběhu. Rozeznání jejich Vyšších Já a energie, která k nim proudí, kterou nazýváme channeling, jim poskytne zbytek obrazu. Říká jim, kde se dotknout a které energie rozvinout. Předává jim informace, zda být jemný či energický. To je channeling.

Učitel stojí před prázdným kusem papíru a ptá se: „Co je další?“ A na papíru začnou plynout informace pro příští promluvu – a to je channeling! Ti, kteří sedí na židli a meditují, čistí svou mysl a následně nepředkládají Bohu seznam věcí, které jsou v jejich životě špatně, aby je očistil. Na místo toho moudří vědí, že je Bůh vždy s nimi a VÍ o všem, co v jejich životech nastalo, ještě před tím, než usednou na židli. Proto znovu říkáme: Požehnaný je ten, kdo je v klidu a říká: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.“ Bez předsudků, bez předpokladů toho, jaká by podle nich mohla být odpověď. Jsou připraveni, aby se do nich vlila moudrost. Vnímají Boha jako přítele.

Takže, takhle toto dnes čtete? Nebo jste se předem rozhodli, co dostanete? Je poměrně těžké očistit vaši mysl od potenciálů, protože Lidská Bytost automaticky plní svou mysl očekáváními. Je to součástí přežívajícího scénáře, který znáte tak dobře a který vás držel po staletí ve strachu.

Drazí, pokud jste se dostali až k tomuto bodu, k té propasti, kde potřebujete odpovědi tak moc a chcete slyšet množství slov, nebuďte zklamaní, pokud vše, co dostanete je objetí, protože to je ta odpověď! Objetí ve spirituálním pojetí znamená, že skutečné odpovědi jsou na cestě. Dostanete je a uvidíte je, současnost vám je přinese. Objetí znamená – zatím relaxuj. Bez této relaxace budete muset činit volby, které vás dostanou na cestu k tomu, co bude následovat. Proto je objetí tou odpovědí, ne? Znamená, že nejste sami. Znamená, že odpovědi jsou právě teď na cestě.

Celý tento seminář, celý den byl o komunikaci vnímáním. Od informace o uspořádání 2012 až k tomu, co můj partner nazývá kvantovým chápáním, to bylo všechno, co bylo mému partnerovi řečeno, že má učit. A synchronně obdržel body k učení. Takhle to funguje: Ať už je to autor na pódiu nebo maminka se svými dětmi, takhle přicházejí odpovědi. Matka velmi miluje své děti a chce vidět své děti s moudrostí, kterou nutně ještě nemají. Nechce, aby opakovaly obvyklé chyby. Dovolte mi radu: Učte děti to, co víte o Bohu. To je odpověď. Neučte děti co bylo špatně na tom, co jste v minulosti udělali. Neučte děti o rodokmeni chyb, které jste udělali. Na místo toho se dětem podívejte do očí a řekněte: „Chci ti říct, o tom, co jsem zjistila, že je pro mě nejdůležitější. Přesahuje to veškeré generační trhliny, které kdy existovaly. Našla jsem v sobě Boha a i ty ho máš v sobě.“ Nechte je poznat, že ho v sobě mohou najít jakýmkoli způsobem budou chtít. To je udrží mimo problémy, moudré a na pravém místě v pravý čas. Nemůžete svému dítěti dát nic lepšího než tohle.

 

Kvantová Výuka

Toto je dnes kvantová výuka, ale termín „kvantový“ je používán spíše obecně než vědecky. V našem učení to bude mít za následek, že to bude vypadat nesmyslně, nahodile, ale je v tom smysl i systém. Nemůžete vidět tu logiku, protože je mimo dimenzionální vnímání. Takže bych chtěl, aby toto byl dnešní vzkaz, hlavní vzkaz, jak bylo uvedeno – vnímání. Chci vám ukázat, jak Lidská Bytost vidí Boha ve staré i nové energii a jak Bůh vidí lidstvo. Kousky a části toho všeho jsme vás učili minulých 21 let a nyní je chceme poskládat dohromady, abyste si to mohli přečíst znovu – vcelku jako smyslový (prožitkový) vzkaz.

 

Lidské Bytosti mění své myšlení. Ale nemůže se změnit k bodu, kde vystupujete v tom, čemu říkáte instinkt přežití 3D. V této realitě vyžadujete, aby vše bylo v krabicích (přihrádkách) a do těch dáváte i Boha, a Boží přihrádka proniká do všeho, co děláte. Přemýšlejte o tom. O všech těch letech. Přemýšlejte o tom, co lidé dělají s energií, vnímáním energie a jak na ni reagují. 

Energie je něco, co přiřazujete Jiným Entitám

Pokud cítíte něco, co není součástí vaší reality, pak vás to ruší. Uděláte s tím jednu ze dvou věcí. Buď to uctíváte nebo se toho bojíte. Velmi málo Lidských Bytostí tuto energií absorbuje, protože je to děsivé (strašidelné) nebo ne? Pokud se to nevejde do přihrádky reality, kterou očekáváte, pak reagujete. Pokud se stane zázrak, co uděláte? Řeknete: „Díky Ti, Bože!“ Veškerá zásluha proto jde posvátné síle, kterou nemůžete vidět nebo jí rozumět a to je nevysvětlitelné. Pokud něco udeří v noci, je to ďábel. Vidíte? Na neobvyklé energie reagujete, namísto abyste je rozpoznali jako něco, co možná vzešlo od vás.

 

Nyní mi dovolte, abych vaši přihrádku na chvíli rozšířil. Co když všechny tyto věci, které jsem nyní zmínil, byly normální? Co když jsou součástí lidství namísto aby byly mimo? Co když namísto uzavírání těchto věcí do krabic postavíte větší krabici? Pokud se vám to líbí, udělejte to! Vezměte krabici a zdvojnásobte její velikost a zahrňte do vaší krabice reality i energie, kterým nerozumíte. A tady je výzva: Příště, až obdržíte neobvyklé léčení nebo se stane něco za hranicí normálu, něco, co by se dalo označit nálepkou „spontánní úleva“, proč neříct: „Díky ti, stvořiteli uvnitř, za to, žes dovolil, aby se toto projevilo“? Proč neříct: „Jsem mocný (silný)“ a „Jsem kouskem Boha a za všechny tyto věci děkuji ve jménu toho, kým jsem – tvořivou částí Univerza učící se rozšířit svou energii.“?

Teď, náhle, něco udeří v noci a vy i ostatní kolem automaticky předpokládáte, že je to strašidelné. Ale možná je to jen energie? Třeba je to součástí systému energií, o kterých jsme předtím hovořili, kdy jsou dramatické okamžiky vtisknuty do prostoru jako energetické razítko. BUM – zůstane tam jako páska, která se přehrává stále dokola. Je to energie vytvořená dramatem, ale vypadá jako by byla živá nebo jako entita, že? Můžete ji zažít a procítit, ale všimněte si, že dělá stále stejné věci pořád dokola. Je to skutečná energie a může být prožita i změřena... ale není to zlo a nemá inteligenci. Je to opakující se energetický vzorec a je součástí systému Lidské zkušenosti, který je vtisknut do Gaii.

Takže, co se po vás žádá? Vyčistěte ji! Řekli jsme vám to před tím, protože vaše energetické povolení má prvek světla, které je silnější než temnota. Světlo je aktivní a tma pasivní. Proto, pokud máte tmavý pokoj a otevřete dveře, tma neodejde! Pokud místo toho rozsvítíte lampu, tma zmizí, protože nemůže existovat zároveň se světlem. Chápete? Protože tma není hmotná (nemá žádnou podstatu), je definována jako absence světla. Proto pokud narazíte na energii, kterou cítíte jako cejch nepatřičný pro danou oblast, rozsviťte své světlo a ona odejde! Takhle snadné to je. Můžete ji oslovit. Můžete říct té energii: „Energie dramatu odejdi, protože už nemáš žádný smysl. Dovol světlu, aby přišlo na toto místo.“ To z vás nedělá exorcistu! To z vás dělá pracovníka energie. Směřujete energii, ne entitu zla. 

Je čas rozšířit box, do kterého jste umístili realitu. Možná je čas úplně ho vyloučit? Představivost Lidských Bytostí tvoří to, co nazýváte vznešeností Boha a silou zla. Obojí je pouze vjemem Lidských energií. Dovolte mi, abych vám řekl, jak to vidíme my – vy všichni, každý z vás, nesete vznešený potenciál kontroly (ovládnutí) energií pro vás, vaše okolí i váš život. Nebojte se žádné z nich. Pokud narazíte na něco nepřiměřeného, vyčistěte to. Pokud narazíte na něco velkolepého, přijměte to jako svou sílu. Pak přejděte k dalšímu kroku. Slyšíte co říkám? Vyvíjíte se a je čas udělat posun ve vnímání nebo ne? Dívejte se na energie jako na věci, které jsou součástí vašeho prostoru a pod vaší kontrolou. 

 

Strach z Boha

Lidstvo Boha důsledně umístilo do přihrádky strachu. Lidstvo se Boha bojí nebo snad ne? Je to proto, že se Bůh zdá obrovský a lidé malí. Pojďme mluvit o tom, jak Lidstvo vidí Boha. Lidé chtějí Lidské vlastnosti polepit nálepkou božství. Je to všechno, s čím se máte porovnat a proto to všechno přiřazujete božstvu.

Když vejdete za oponu, v rámci historického vnímání, hledají lidé svár. Objevíte válku. Najdete anděly bojující s jinými anděly. To je vaše mytologie, že? Objevíte veškeré atributy lidstva označené jako Boha – zcela a naprosto. Najdete trest, odplatu a žárlivost.

Drazí, vážně vám musím říkat, že tyto věci na mé straně opony neexistují? Chci vám říct, co na této straně je. Je to duha vznešené energie, která zpívá poselství barev a světla. Není zde žádný svár. Energie stvořitele nenese svár. Není zde žádný trest či odplata, protože není soudu. Soud je omezením Lidského vědomí, které nedovolí bezpodmínečnou lásku. Je zde pouze energie milujícího stvořitele. Jste součástí stvořitelovy energetické rodiny. Měli byste to vědět a měli byste mít také moudrost vědění, že všechny věci, které označujete jako Boha jsou součástí Lidských vlastností. Druh reality na druhé straně opony je naprosto jiný než vězení reality, kterou jste si vytvořili ve 3D. Protože je to zatím všechno, co máte, tak takto smýšlíte. Je čas opustit toto myšlení a rozpoznat, že stvořitelova energie je za vaší schopností vidět a za vaší možností pochopit.

Po staletí jste nebyli schopností domyslet za vaši přihrádku toho, jaký podle vás Bůh musí být. Takže jste vytvořili Boha podobnému Člověku s válkami v nebi, andělské spory, věci které by vysvětlily ďábla, padlé anděly, perleťové brány, seznamy dobra a zla a mnoho pravidel založených na kulturách, které jsou staletí stará. Vytvořili jste zlaté ulice a dokonce i sexuální potěšení jako odměnu pro muže (samozřejmě) – veškerá Lidská perspektiva označená jako Bůh. Chci vám říct, že pravda se od toho velmi liší. Chci vám připomenout, že mnozí z vás to už viděli! Proč se nezeptáte někoho, kdo má zkušenost blízkou smrti?

Když Lidé téměř zemřou, jsou blízko oponě. Velmi blízko. Jsou vždy velmi blízko stvořitelově energii a ta se jich lehce dotýká. Když se jejich srdce zastaví, dech téměř ustane, před tím než jsou přivedeni zpět k životu, dotknou se dlaně Boha, jen na okamžik. To, co viděli bylo velkolepé! Energie před nimi byla naplněná láskou a světlem, rodinou a krásou. Nebyl tam žádný spor. Žádný trest nebo jeho náznak. A když se vrátili z této zkušenosti, poslechněte si, co vám řekli. Změnilo to jejich životy, že? Poslechněte si každého z nich, protože pokračují tím, že řeknou: „Není čeho se bát a smrt je něco, co prožijete jako normální cestu.“ Požehnaná je Lidská Bytost, která prožila oboje – smrt i zrození a může předat tuto moudrost: „Je to znepokojující, ale já tím prošel, protože jsem to dokázal i předtím.“ Osoba, která má zážitek blízký smrti už se nebojí zemřít! Co vám to říká? Viděli, co tam je a objali to!

Kolikrát myslíte, že jste tím prošli, staré duše? Všichni tím projdete znovu, každý z vás, co jste v místnosti – a vrátíte se zpět! Sorry!

[Smích]

Už jsem to říkal. Máte mysl Boha za oponou - ne mysl Lidské Bytosti. Vidíte Akášu a víte, kdo jste. Vidíte linii původu, důvod, proč jste zde, a nemůžete stát na mé straně opony, pokud nejste kompletní, pokud jste neskončili. Nyní jste uprostřed velkého posunu, toho, na který jste čekali! Chystá se posun planety, takže až se vrátíte, můžete konečně dosáhnout vrcholu. Rozumíte tomu, co říkám? Je to přechod. Když se vrátíte, můžete konečně něco vykonat, staré duše; je to blízko. Někteří z vás jsou staří více než 50.000 let! Nechystáte se zůstat mimo. Nechystáte se zmeškat konec přechodu. Je toho zde k vidění mnohem víc, než myslíte.

 

Bůh, který se stává mytologií

Ve staré energii Lidé Boha limitovali, vytvořili mnoho Bohů z jednoho. Jednoho pro moře, jednoho pro nebe a navíc jim přiřadili děti. Bozi se hněvali, trestali, smilnili a nenáviděli. Všichni řečtí Bohové měli tyto vlastnosti. Spřádali příběhy podvodů, lsti, klamu, odplaty – to vše bylo připisováno Bohu. Slyšeli jste někdy o pomstychtivém Bohu? To je lidská vlastnost založená na energii strachu. Není vůbec nic čeho se bát. Rostete a začínáte chápat, že skutečná energie stvořitele je uvnitř, komunikace s Bohem je okamžitá, je vaše vlastní a nepotřebujete prostředníka. Mohli jste ho mít v minulosti. Proto to nastalo. Ale ne teď.

 

Uctívání

Dovolte mi říct něco o uctívání a také uctívání definovat. Požehnané jsou Lidské Bytosti, které se schází s ostatními Lidskými Bytostmi nebo skupinami Lidských Bytostí, aby oslavili jejich božství. To je uctívání. A co přesně uctíváte? Je to skvělá, posvátná síla na nebesích před kterou pokleknete nebo je to Bůh uvnitř vás? Vy znáte odpověď, protože lidstvo začíná vidět a začíná měnit. Já jsem Kryon, takže cítím interdimenzionální energii kolem vás, kterou vy cítit nemůžete. Vidím, jak začínáte trhat tento box. Víte, co se v této místnosti stalo od roku 1980? Víte, co se zde stalo? [The Unity Church sanctuary] Zjevení, radost, přeměna smutku a strachu na mír a báječná moudrost a pochopení. Víte, kolik lidí bylo v této místnosti uzdraveno? Je to téměř bez konce. Prostor, ve kterém se nacházíte zná pravdu o tom, co říkám. Veškeré dřevo, koberec, cement i plasty mi vydávají skvělou zprávu o změně. A já to vše vidím. Nutí mě to plakat radostí pro ty, kteří zde v místnosti našli svou rodinu. A nekončí to tady, duch se pak podívá i na ty, kteří to zde postavili, na účel a záměr stavitelů. A ani tam to nekončí. Opět se vrátí zpět, aby oslavil ty, kteří stvořili jméno budovy – jejich záměr, jejich vizi, synchronicitu jejich životů, páru – ne jen jednoho, ale dvou (Fillmorovi). Kráčeli ve staré energii a bojovali proti mnoha událostem, budova by zde bez nich nestála a následně by neproběhla všechna ta léčení. To je to, co duch nyní vidí. To je naše vnímání.

A co naše vnímání vás, drahé Lidské Bytosti? Řeknu vám, že jsou zde mezi vámi tací, kteří vidí přesně to, co jsem právě popsal a řekl o zakladatelích. Je třeba říci, že byla zaseta semena a počátek synchronicity, který vytvoří místo k uctívání, místo k léčení uvnitř individuálních životů. Nemyslím tím budovu. Mluvím o rodině, která přinese léčení. Víte, ke komu mluvím? Doufám,že ano.

V této chvíli mluvím k těm, kteří jsou zde v budově a ne ke čtenářům nebo k technickým posluchačům. Mluvím k lidem v budově a říkám vám, že jsou zde tací, kteří odejdou jiní než sem přišli. Vzniká zde pyramida radosti. Je to poprvé, kdy používám tento termín. Je to to, co vidíme a je to náš vjem – pyramida radosti.

Někdy je můj partner tázán, proč neotevře oči v průběhu channelingu. Důvod je ten, že skrze nás může vidět to, co vidíme my – vrchol mnoha vašich životů, vaši moudrost, co jste se naučili jako šamani, kteří zde sedí a předstírají, že jsou obyčejní. Vidíme potenciál toho, co můžete udělat a co přichází, ale ne, jestli tomu nevěříte.

Rozumíte hloubce toho, co říkám? Pokud vyjdete z místnosti nezměněni, pokud neotevřete svá srdce, nebude následovat trest. Stejný počet andělů s vámi vyjde ven, milovaní, jako mají léčitelé. Ale to co vyjde s vámi je ztracený potenciál. Někteří si přišli pro léčení a tak to teď řeknu. Chcete to nebo ne? A pokud ano, nerozhodujte o tom, že to bude spontánní věc, pak běžte ven a proveďte zkoušku ohněm. Co když místo aby bylo něco implantováno do vás, tak obdržíte informaci a moudrost postoupit a setkat se s někým jiným, kdo ví, co dělat, abyste rozšířili svůj život? Co pak? Nerozhodujte o tom, jak to má probíhat. Oslavte proces synchronicity, zasazení individuálních semen, která vás povedou na další místa, kam nutně potřebujete dojít. Takhle funguje léčení.

Toto také obsahuje léčení na vašich pracovištích a vy víte, ke komu právě teď hovořím, protože někteří sem přišli právě s touto záležitostí. Řeknu vám, jak může být situace vyléčena a vy tomu skutečně nebudete chtít věřit. Začíná to s vámi. Křičíte na Boha, že je osoba, která vám dělá v kanceláři „peklo“. Je to jejich chyba, oni jsou nevyrovnaní a těší je, když se kvůli nim cítíte mizerně. Jak to tedy můžete změnit? Vystupte z boxu přesvědčení o tom, co jste právě teď řekli – jak to podle vás je! Poslouchejte: Když uvolníte problém před vámi, pak už nebude tlačit na knoflík dramatu, zlosti a frustrace, sledujte, co se stane s tou osobou! Už nebude dostávat reakci jako dřív. Nebude od vás dostávat energii dramatu. Všechno si sedne bez jakékoli frustrace. Knoflíky už nebudou zmáčknuty. Víte co se stane pak? Odejdou! Potřebuji vaši dramatickou reakci, aby mohly existovat. Jakmile přestanete reagovat, najdou si něco jiného. Rozumíte procesu, který jsem vám právě popsal? Začněte to v sobě. Řešení bylo vždy ve vás.

 

Mistrovství

 

Každý mistr, který kráčel po této zemi, měl vlastnost, které si každý všiml. Lidé je milovali. Zvířata je milovala. Děti je milovali. Příroda je milovala. Mohli projít kolem květin a ony rozkvetly. Je to pravda! Měli energii tvoření a celá příroda to viděla, děti to viděly, zvířata to viděla. Jen tupí dospělí, ti kteří si zakládali na starých energiích a kteří nerozuměli ničemu spirituálnímu, jen chtěli sedět vedle něj. Mistři byli „nejlepší přátelé“. Poslouchali a neměli žádný program. Smáli by se na život a věci kolem, vždy zahrnující Lidi kolem lehkomyslností, vždy vytvářející radost kamkoli šli. Jejich životy byly nakažlivé a každý chtěl sedět, poslouchat a prostě jen „být“ a vstřebávat, co jim nabízeli. Spíše než zázraky, které občas přinášeli, nabízeli hlavně pocit klidu – útěchu mezi bolestí a zármutkem. Jen okamžik s nimi odnesl nejhorší deprese či dramatické energie.

Obraz visícího Krista, jak se usmívá, který je v hale venku (v kostele). Třeba nereprezentuje vaše náboženství nebo duševní původ. Věděli jste, že on se nestará? Tak proč byste pak měli vy? Většina lidí prostě jen chtěla být s ním, nechtěli byste také – třeba jen na okamžik? Říkejte, co chcete! Dokážete si představit, že by tu byl? Co by měl tento skvělý Mistr nabídnout? Řeknu vám to: Nabídl by vám úctu, lásku, přátelství a mír. Nikdy by se vás nesnažil získat pro své hnutí nebo by se vás nesnažil přimět, abyste se k čemukoli přidali. Jen by vám přinesl „pozornost“. Mistři jsou takoví, všichni. Chcete jen sedět vedle nich a cítit lásku a radost z přítomnosti a víte, že je všechno v pořádku. Vy víte, že mám pravdu. Takže tohle je ta skládanka. Jak by se vám to líbilo pro vás - žít v souladu s vlastním nitrem tak intenzivně, že všichni kolem chtějí prostě jen být s vámi? Nechtějí, abyste cokoli dělali; prostě jen chtějí být s vámi.

To je nové paradigma vývoje Lidského Ducha, že stále více Lidí bude takových. Politika je nepřivede k tomu, aby před vámi klečeli, ani víra v Boha v jakékoli podobě. Budou se s vámi cítit bezpeční a vy budete vědět, že pečují. Nebudou vás nudit neustálými stížnostmi, co je v jejich životě špatně. Namísto toho vás pozvednou. Víte, co se může stát, pokud bude víc takových? Odpověď zní - Mír na Zemi. Jak by ne, když nebude žádná agenda, jen péče jednoho o druhého? Příliš nadnesené, říkáte? Příliš nereálné? Časy se pomalu mění a už se to děje. Na nejneobvyklejších místech na Zemi; kde politici a řečníci neklidně jezdí do center jejich země, tam se to děje. Kde jsou plánovány bomby s cílem zabít děti, tam se to děje. Semena rostou pomalu, ale čas je na straně mistra zahradníka. 

 

Matky, pozor

Mami, něco ti řeknu: Pokud učiníš posun, jeden dojem je, že tě děti opustí. Bojíš se, že jim budeš připadat divná, příliš cizí. Jsou tací, kteří řeknou ostatním, že jsi se připojila k sektě. Nyní je to pro někoho mezi čtenáři. Neboj se toho! Protože tvé děti uvidí Boha v tobě! Nebudou v tobě vidět podivína. Nedávej jim Kryonovu knihu! Jen buď skvělou mámou. Najdou si své vlastní knihy. Dej jim tu čest pocítit nádhernou energii stvořitele uvnitř tebe. Můžou k tobě přijít a říct: „Mami, nevíme, co je to s tebou, ale ať je to cokoli, líbí se nám to. Máme rádi tu novou mámu!“ Děje se to všude. Tento posun vnímání vytváří mistry v práci, rodinách, politice i vězeních. Není to o náboženství. Je to o soucitu s lidmi a blahu, které to přináší. Je to o vzestupu Lidského ducha na planetě Zemi, který se už nebude zabývat doktrínami a organizacemi.

To je dojem, který máme - lidstvo je na vzestupu. Obvykle je to dlouhotrvající růst a semena někdy nevzejdou, dokud se nevrátíte v jiném těle. Co s tím? Ale jestli to neuděláte právě teď – nedovolíte semenům, aby byla zaseta – v příštím životě budete mít stejné problémy, jako teď. Takže proč nevytvořit nastavení, která vám dovolí změnit svou Akášu teď, aby se to už nemuselo dít v budoucnu, bez ohledu na inkarnaci či zkušenosti, které máte – chystáte se začít práci s rozsvíceným světlem? Pak už nikdy nebudete muset projít tím, čím procházíte nyní. Nikdy. Jak vám to zní? No, tohle může Lidská Bytost učinit v této energii. A tohle je naše dnešní vnímání vás.

 

Není obávaný Bůh na nebesích. Je to nádherný rodinný člen rodiny s otevřenou náručí. Můžete se přenést přes dojem, že Bůh je veliký a vy ne? Dokážete se obklopit vjemem, který říká, že jste všude a že Bůh jste vy? Pokud v noci vyjdete ze dveří, nejste sami. Pokud máte matoucí problém nebo jste frustrování, můžete se naučit dýchat, relaxovat a získat odpověď, kterou potřebujete? Možná nezískáte odpověď ve 3D. Možná se nebude skládat z mnoha slov, ale budete vědět, kterým směrem se dát, protože to ucítíte. Důvěřujte prvnímu dojmu. Bývá jemný a příliš ho nepoužíváte. To je energie, o které jste se učili, že stojí mimo box, zatímco vy jste v něm. Neanalyzujte to, nemudrujte. Poslouchejte srdce. Je potřeba přesunout se do oblastí, o kterých hovoříme. Nezahazujte logiku. Spojte ji s vaším srdcem.

Sedí zde žena, která je zvyklá držet veliký meč a ona ví, že mluvíme o ní. V bitvě byla skvělá. A nyní drží meč jinak. Dnes je to meč pravdy a ona ničí drama. Ničí všechny nepatřičné věci a meč je stále větší. Ty nevíš, kdo jsi. Možná je čas naslouchat svému nitru? Tvá DNA to ví. Méně než 5 procent DNA tvoří víc než 20.000 Lidských genů, část 3D vědců myslelo, že to je blueprint Člověka. Nebylo. Je to zbylých 95 procent. Je to energetická informace, krása Vyššího Já, anděl uvnitř, průvodci a úžasná Nahrávka Akášy. Veškeré mistrovství je v každé Lidské Bytosti, a vy jej právě začínáte aktivovat. To vás dnes přivedlo na tyto židle nebo snad ne? Udiví vás proč jste tady. Já to vím. Vím, co vás sem přivedlo. Všichni máte něco společného. Jste všichni mou rodinou. Pamatujete si, jak vypadá Universum? Sotva můžete čekat, že to znovu prožijete – je tak krásné, že to nelze popsat slovy, nádherné - s energiemi na které si vzpomenete, až se vrátíte. Tvoří celek s vaší duší.

Astronomové pozor, protože se díváte na shovívavého Boha a můžete ho vidět v tom, co je vytvořeno ve Vesmíru. Ten je ovlivněn životem a ne náhodou. Je v něm systém a fyzikové ho nyní začínají objevovat. Přiřadili jste tomu i název – intelligent design. To je ono – důkaz, pokud chcete, že Bůh je dobrý. Máte obávaného Boha nebo člena rodiny? To je otázka, se kterou odejdete. Vnímání. Jak se ho můžete bát, když je vaší součástí? Místo toho změňte své vnímání.

Jakmile to uděláte, objevíte něco, co jste neočekávali. Až zvýšíte své vibrace, veškeré věci, které byly ve vyšších vibracích, se vám začnou zjevovat. Dříve pro vás byly neviditelné, když jste byli v nižších vibracích. Tyto energie budou pozorovatelné a použitelné ve vibracích vyšších. Tam leží nástroje, nepoužité a připravené. Jejich projevení je na vás. Delší život, odstranění chorob, začátek schopnosti tvořit svou vlastní buněčnou strukturu, váš buněčný makeup, schopnost dělat věci, které mohou jen kmenové buňky, nyní s vaším velmi vědomým myšlením. Vždy to ve vás bylo. Ale nyní se chystáte k vyšším vibracím, abyste to mohli spatřit a použít.

Vnímání. Jak nás vnímáte? Já doufám, že dnešek to změnil. A že nás uvidíte takové, jací jsme – jako rodinu s otevřenou náručí, připravenou vzít vás na cestu, kterou jste neočekávali.

A tak to je.
 

KRYON

Výše uvedené informace jsou zdarma a smíte je tisknout, kopírovat či distribuovat dle vašeho přání. Autorské právo však zakazuje prodej v jakékoli formě s výjimkou vydavatele (autora).

Pro www.channeling.wbs.cz a www.sacredheart.cz přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka redakce Rahunty: Jak asi vidíte květnatost této promluvy je příliš lidská, myslím si, že se zde projevila osobnost především Lee Carrolla než Kryona. Takto Bytosti nehovoří! Jde tedy spíše o to do jaké míry je příjmová osoba čistá po stránce duchovní a do jaké míry zkresluje přijaté informace, svou stavbou myšlenek do vět. Zde osobně to vidím na pravdivost 67-68% a ostatní se jeví jako autorova spisovatelská tvořivost z hlediska informací. Vlastní text by se dal skutečně napsat v 9-10% z uvedeného textu.

LK

 

Diskusní téma: Poznámka na okraj dne - 2 (Channeling)

Datum: 06.10.2010

Vložil: Monika

Titulek: Channeling


Zajímavý článek. Ale jak poznáme jestli jde o poselství lidské, nebo přes nějaké médium z jiných světů. Někde to už bylo v diskusi napsané, že je potřeba to právě nějak poznat! Jak poznáte s jistotou Vy, ty procenta o nichž píšete na konci?....Jednoduché by bylo postavit na to nějaký program, který by takové poselství vyhodnotil, asi statistikou- mám takového známého přes PC a zeptám se!
Mě připadalo jak jsem vycítila, že to nejsou až nějak extra zprávy, které si člověk nemůže setavit kdykoli ho napadne. Tak komu vlastně věřit?

Datum: 06.10.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Channeling

Ono se to dá vyhodnotit mnoha způsoby, jedním je třeba tzv. vycitit, druhy skrze duchovní srdce, třetí přes Stvořitele všech Stvořitelů anakonec z těch co bych použil já variant může být i spojení se s dotyčným Duchem či entitou. Osobně se spíše ptám Otce. Ideální je si najít svůj způsob spojení a prověřování. Zde máte způsob jak si toto spojení vytvořit a mít vlastní jistotu především v sebe sama a pak ve Stvořitele .... :-) nemusíte pak být v nejistotě.