O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Poznámka na okraj dne - 5/1 (Spřízněné duše)

15.10.2010 10:07

Vážení čtenáři a čtenářky, včera jsem pro vás našel jeden velice zajímavý a podle mne přínosný článek přesně pro tuto dobu. Nikdo na této planetě není pozemšťan z hlediska svého původu. Všichní máme své domovy někde jinde ve Stvoření. Přichází čas návratu DOMŮ. Jestli se ptáte kdy to bude, tak to nevím z hlediska přesného data a času! Co však vím je, že je dobré pracovat a žít tak jako by jsme zde měli být ještě nejméně 100 let, ale zároveň být připraven odejít v kteroukoliv hodinu či minutu. Být připraven, znamená být nepřipoutaný k ničemu z hlediska lpění, být čistý v myšlenkách, slovech či skutcích, zároveň být láskyplný k sobě (ke svému vnitřnímu Božství) a k bližným. Tento článek vám doporučuji i s vědomím toho, že při čtení tohoto textu si vzpomenete na své zpřízněné Duše nebo i na svou duální část svého "JÁ JSEM", zde i tam někde DOMA...! Přeji vám krásné a inspirativní čtení na toto téma.

LK

Spřízněné duše. Dvojpaprsek

Touha po tom najít lásku a toho správného partnera je vlastně touha najít celistvost. Máme tři druhy romantických  vztahů, které nám napomáhají najít sebe ve všech aspektech. Je to dvojpaprsek, spřízněné duše a karmické vztahy.

Spřízněné duše. Každý má několik spřízněných duší. Se spřízněnými dušemi řešíme v našem životě podobné věci, nebo se oba učíme stejné vlastnosti. Můžeme být ve stejném stádii spirituálního rozvoje. Tito lidé většinou pracují na stejném typu karmy a čaker. Spřízněná duše je připomínka části sama sebe ve hmotě, že pracujeme na tom samém úkolu, abychom naplnili naše poslání. Tyto vztahy jsou většinou harmonické a s touto příbuznou duší můžeme dosáhnout spoustu naplňujících věcí.

Karmický vztah. Tito lidé se přitáhnou, aby mohli mezi sebou dát do rovnováhy karmu. Tento vztah je často velmi těžký a začíná velkou přitažlivostí, protože naše duše touží po uvolnění této nerovnováhy, a vnitřní moudrost říká, že toto je klíč k vyřešení. Můžeme mít v duši šrámy z násilí, nenávisti, opuštění nebo dokonce vraždy. Někdy v takovém vztahu cítíme prázdnotu a samotu. I když jsou tyto vztahy většinou disharmonické, jsou důležité, abychom se naučili integrovat všechny části své duše.

Dvojpaprsek byl vytvořen na začátku společně a sdílejí jedinečný osud. Byli vytvořeni z jednoho „ohnivého vejce“ a byli rozděleni do dvou bytostí – do mužské polarity a do ženské polarity. Oba mají ten samý model Božské identity. Na začátku tvořili dokonalý pár. Poté si každý zvlášť vytvořili karmu, kterou si odžívají, než se znovu spojí v počáteční soulad. I když stráví některé životy spolu a některé odděleně, jejich pouto je věčné. Poté, co se oba opět spojí s vyšším já, budou navždy spolu. Ale ne všechny naplňující lásky jsou dvojitým plamenem.

Oba vlastníte identickou stopu, jako tvar sněhové vločky, jedinečnou v celém vesmíru a jakoukoliv energii, kterou vyšlete, se vyšle tímto specifickým otiskem. A podle zákona, že podobné přitahuje podobné, všechna energie, kterou vyšlete, proudí také do vašeho dvojitého plamene, ať už ho zpomaluje nebo mu pomáhá na cestě k celistvosti. Jestliže vyšlete lásku nebo naději, tato energie ho posílí, a jestliže se necháte zatěžovat frustrací a nenávistí, váš dvojitý plamen bude cítit tyto pocity. I nevysvětlitelné emoce, jako radost a depresi, bude váš dvojitý plamen cítit ve vašem vědomí.

Váš dvojitý plamen může, ale také nemusí být inkarnovaný na Zemi. V meditaci můžete požádat o vnitřní kontakt s dvojitým plamenem, a tak se spojíte, i když každý žijete v jiných sférách. Tímto způsobem můžete udat do rovnováhy vaši vzájemnou karmu. Vnitřní kontakt s dvojitým plamenem zvyšuje vaše světlo a schopnosti a umožňuje vám poznat sílu lásky. S vyjádřením této nadpozemské lásky, jejích výšek a pádů, se můžeme po staletí setkávat v některých knihách, básních a skladbách.

Na počátku věků, vy a váš dvojpaprsek, jste stáli před Bohem/Bohyní, abyste udělali slib přinést na Zem něco z Božské tvořivosti, přinést energii své duše, svou přítomností, svými aktivitami a svou prací, abyste se pak vrátili zpět jako mistři, kteří ovládli čas a prostor. Během několik inkarnací v tělech mužů a žen jste se naučili promítat spirituální energii do fyzické reality. Tímto měl každý příležitost odrážet Boha v podobě člověka. Pokud jsme odráželi lásku a harmonii, mohli jsme mnohokrát prožívat krásu vztahu vesmírných milenců. Ale jestliže jsme kvůli nedůvěře, strachu nebo pocitu oddělenosti ztratili harmonii mezi sebou a Bohem, nechali jsme do života vstoupit nespokojenost a negativní energii mezi námi a naším dvojpaprskem. Oddělovali jsme se čím dál víc a začali jsme zapomínat na naši podstatu a vědomí toho druhého. Každou inkarnací jsme se pokoušeli vyrovnat karmu. Někdy jsme se svým dvojpaprskem byli jako manžel/manželka, matka/syn, otec/dcera, sestra/bratr, podle toho, co jsme potřebovali pochopit z důvodu nevhodného užití svobodné volby. Někdy se lidé snaží najít svůj dvojpaprsek a zapomínají, že ve skutečnosti hledají svou celistvost.

Sňatek dvou lidí. Než plně odhalíme potenciál vztahu se svým dvojpaprskem, musíme poznat sami sebe jako Božské stvoření, být na určité úrovni poznání sebe sama a jednoty se sebou, jinak bychom neunesli přítomnost své „negativní“ karmy, která se zesiluje v přítomnosti dvojitého plamene. Ten samý faktor, který dává dvojicím velkou spirituální sílu, jejich identickou stopu, může také přinést zesílení negativních vzorců. Nakonec stejně všichni tyto vzorce rozpustíme do zlaté energie naší skutečné podstaty. Říká se tomu vzestup nebo mystický sňatek - sňatek duše - ženské stránky, a skutečné a trvalé spirituální podstaty - mužského aspektu. „Vaše vnitřní žena je tiše otevřena šepotu, který jí sděluje božsky inspirované nápady. Její týmový spolupracovník, vnitřní muž, je připraven s láskou proměnit tyto myšlenky v čin. Je to mystická svatba. Je to jiskra božské magie.“

Sňatek dvou lidí je příležitost rozvinout svou celistvost pomocí interakce mužské a ženské polarity. Je to oslava znovusetkání se s duší člověka, která nám je drahá. Je to příležitost pro oba dva se nechat transformovat Duchem Svatým, jinak to je jen vnější zkušenost. Je to naše volba, jestli jsme spokojení se spojením s druhým na úrovni lidského vědomí, nebo také na úrovni božského vědomí. Během sexuálního spojení, kdy dochází k výměně energií posvátného ohně, je k dispozici energie kosmického vědomí. Tato energie při spojení zesiluje pozitivní kvality obou partnerů, a posiluje jejich božskou identitu, a pomáhá jim nést náklad jejich karmy.

Jestliže se tito dva lidé oddají transformaci láskou, toto spojení bude požehnáno Bohem a skrz tuto harmonickou směs čistých mužských a ženských energií se zrodí dítě, inspirace, úspěšný podnik, umělecké dílo apod. Vyzařování jejich lásky a jejich díla pak pozvedává všechny lidi kolem a potichu posílají lásku všem lidem. Touha po celistvosti. Přicházející Věk Vodnáře je věk porozumění božské energie v polaritě mužského a ženského principu vesmíru. Jak prožijeme tuto energii, jak jí porozumíme a jak s ní naložíme, určí, kam se lidstvo bude dál ubírat. Možná tento článek čtete proto, že mezi vámi a vaším dvojitým plamenem stojí nahromaděná vrstva negativní energie, která může být rozpuštěna fialovým plamen. Mohou tak být rozpuštěny myšlenky, pocity a akce, které zapříčinily vaše oddálení. Tento fialový paprsek byl lidem dán pro nadcházející Věk Vodnáře pro přeměnu negativní energie, která se v nás nashromáždila po několik tisíc let, na neutrální energii.

Představte si fialový plamen a řekněte si: „Jsem bytost fialového plamene. Jsem čistota, kterou Bůh žádá.“ Vaše poslání, vaš dvojpaprsek a vaše konečné setkání v srdci Boha na vás čeká! Během našich životů každý z nás zažije všechny tyto vztahy. Klíč k celistvosti je milovat každého člověka na Zemi.

Poznatky převzaty od Elizabeth Clare Prophet.

Převzato z :https://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10022

Diskusní téma: Poznámka na okraj dne - 5/1 (Spřízněné duše)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.