O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Poznámka na okraj dne - 6 (aktuální Kristovy promluvy a zprávy)

17.10.2010 13:16

Vážení čtenáři a čtenářky, dostal jsem upozornění na další promluvu na stránkách

www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

takže zde máte převzatý článek k dispozici:

 

15. 10. 2010

 

 

DRAČÍ ŽÍLY JSOU VYJMUTY Z KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ LIDSTVA.

 

 

DÁLE PROBÍHÁ ODPOJOVÁNÍ NA FYZICKÉ ÚROVNI.

 

 

ANDĚLÉ NYNÍ DÁVAJÍ ZNAMENÍ NA ČELA ČERNÝCH MÁGŮ A TAKÉ

 

 

ZNAMENÍ NA ČELA LIDÍ, SE KTERÝMI CHTĚJÍ SPOLUPRACOVAT

 

A KTERÉ DO PROGRAMU SPOLUPRÁCE ZAHRNUJÍ.

 

Andělům se již z větší části podařilo dračí žíly odpojit z kolektivního vědomí lidstva. Zlo zde zůstává, ale není již přisáto na vědomí a tělo lidí jako tomu bylo dříve. Mnoho lidí tento týden prožívalo zvláštní stavy - točení hlavy, nevolnosti. Bylo to způsobeno přiblížením se biblického draka (Zjevení) k lidstvu. Ale díky tomu, že již někteří čtenáři těchto stránek zalarmovali svoji bdělost a zintenzivnili svoji vnitřní denní činnost, tento zápas proběhl k mému překvapení pro vítězství dobra rychleji než dříve, dokud o situaci více lidí nevědělo. Zesílenou pomoc ze strany člověka jsem vnímala již v srpnu a září 2010, kdy bylo zřejmé, že informace na webu Amezdas našly alespoň u několika lidí silnou odezvu. Všem, kteří situaci pochopili a připojili se k pomoci andělům vřelý dík!!!

Andělé nyní dávají znamení na čela lidí. Černí mágové dostávají znamení „škůdce života“. Lidé, kteří se ve svém životě spojili s obětí Krista a narodili se do tohoto života již jako obětníci a neselhali ve svém poslání a do dnešního dne Kristu nabízejí svoji oběť, již znamení Beránka na svém čele dávno mají. Ti, kteří v tomto životě nabídli Kristu službu a snažili se o ni, dostávají znamení služebníka Božího s hierarchickou distinkcí ve třech stupních dle jejich doposud projevené duchovní aktivity. Toto označení je součástí připravované Andělské knihy zásluh a dluhů. I toto označování má být ukončeno do 21. 10. Na základě tohoto označení budou andělé diferencovat svoji spolupráci s lidstvem. Tato označení jsou také již zaznamenávána do transformujícího se Zodiaku, který již není ve znamení Lva, ale Beránka, tak jak v roce 1991 přes Boženu Cibulkovou řekl Kristus: „Na místě trůnu Lva nechť je postaven trůn Beránka, v Němž není panování, v Němž je vesmírná láska“.

Pro spolupráci s anděly je nejdůležitější stav nitra, na ten oni se dívají v první řadě. Co je platno, jestli člověk prokonává  desatero modliteb denně, různé úkony a rituály bez andělského vnitřního stavu; co je platno, když činí dobré skutky s myšlenkou na odměnu, které by se mu za to od Boha mělo dostat. Jestliže je člověk zjemnělý a vybudoval si ušlechtilost, srdce mu samo velí, co má učinit. Andělé s takovým člověkem mohou spolupracovat. Takový člověk vydává jas, blíží se stavu andělství, či již ho dokonce dosáhl. Andělé mohou spolupracovat jenom skrze ušlechtilý cit a myšlenku. 

Do zahájení Univerzálního Dne Andělů – dne spolupráce andělů s člověkem ve všech aspektech a rovinách transformace, andělé toto označování jednotlivců ukončí. Univerzální den Andělů začíná 22. 10. 2010.

Toto označení andělé konají na základě již některých ukončených zkoušek, kterým Kristus člověka vystavil, a na základě toho, jak se jednotliví lidé doposud projevovali a jaký potenciál v nich andělé vidí. Toto označování andělé dělají nikoliv jako výsledek Božího soudu. Kristus, protože pomalejší transformace je možná nejenom díky Jeho Oběti, ale také díky iniciativě andělů, dává andělům pravomoc, aby si sami vybrali své nejbližší spolupracovníky, řadové spolupracovníky a kandidáty na užší spolupráci sami. Je to jejich Den v rámci Dne Milosti Boží na zemi. V blízké budoucnosti vznikne Andělskolidská rada. V každém případě, andělé mají otevřenou pomocnou a ochrannou náruč pro každého člověka, věřícího i nevěřícího, milujícího i nemilujícího.

Poznámka redakce: Sledujte prosím tyto  https://www.amezdas.cz/ stránky každodenně, jsou zde velice důležité informace pro každého z Vás.....!!! Jen prosím vše filtrujte přes své duchovní srdce v CHDS. Nikdo z nás není neomylný  a obrazy či impulzy přicházející i z toho nejčistšího Zdroje, mohou být pokřiveny naším osobním nastavením, či postojem k dané problematice. Někdy ti co přinášejí informace z tohoto Zdroje, jsou více poturčenější než Turek. Hlas Zdroje si najde k Vám cestu skrze Vaše DS (duchovní srdce), jen jej otevřete....

LK

Diskusní téma: Poznámka na okraj dne - 6 (aktuální Kristovy promluvy a zprávy)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.