O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Práce s Krystaly netradičně - 2 (praktické pojednání)

09.11.2010 07:35

V předcházejícím teoretickém pojednání, jsme si nastínili výchozí situaci ve hmotě a řekli jsme si, že každý atom je tvořen obalem a jádrem, kde je většina hmoty a energie. Jádro atomu je něco jako zhuštěná mřížka, ve které jsou uzlové body protony a neutrony (vnitřní uspořádání je zde proton a elektron). Dále jsme si řekli, že každý proton a neutron je tvořen vnitřním uspořádáním kombinace tak zvaných Kvarků (Quarků). Zde probíhá - je přechod mezi částicemi a vlnami (elektromagnetické vlnění).

Nyní jsem vás myšlenkově dostal do prostoru mezi hmotou a energií, to je na mezní hranici, kde energie  se stává tak hustou, že se začne jevit, jako korpuskule (částice). Právě v těchto místech (prostoru) se nejvíce projevuje energetická mřížka tak zvaného Základního Energetického krystalu (EM-ZEK) Díky této možnosti, je využití EM-ZEK zřejmé a to jako rezonanční vibrační ladička z přírodních krystalů, které nám dají možnost přenést danou informaci na naše Mikrokosmické úrovně, roviny, části těla a těla.

Korpuskulárně energetickou mřížku (KEM) si můžete představit jako z krychliček nebo pomocí složených pyramidek Pokud se tedy naladíte na shluk těchto KEM do základního energetického krystalu (ZEK), který může být jako shluk krychliček nebo pyramidových krystalků, můžete snadno se naladit - rozvibrovat ve své představě celou EM-ZEK (EM = energetickou mřížku) jak v použitém krystalu, tak její odpovídající Mikrokosmické úrovni, roviny, části těla a těla. Jak to budeme prakticky provádět, si řekneme v této části tohoto článku, který je návodem k praktické činnosti.

V podstatě si ani nic nemusíte představovat, protože vás k tomu povede vnitřní vidění, kdy se vám objeví vnitřní dynamická mřížka, o které hovořím podle toho, jak budete praktikovat (použitý krystal, barva krystalu, účel použití, charakteristika použití, úroveň použití, atd.)

 

Dost již komentářů a slov, pojďme vlastní praxi!

1.      Výběr Krystalů

-          podle toho co chceme dělat – účel prováděné operace. Například zde si vybereme:

https://www.rahunta.cz/news/mineralogie-vzornik-kamenu/ - podle zámyslu se můžeme spojit se všemi kameny – Krystaly co jsou na Zemi, podle vybraného druhu

-          výběr provedeme podle například tohoto seznamu:

    Prehled-zakladnich-druhu-kamenu-a-jejich-pouziti.html

 

Příklad: Tygří oko - Žlutohnědý krokydolit. Sebevědomí, seberealizace, astma, deprese, žaludek, slinivka, slezina. Třetí čakra.

 

Potřebuji vyladit vše v oblasti 3.čakry (Žaludek, Slinivka-Slezina + problémy s dýcháním…náběh na astma = zahlenění plic střídavě se suchosti plic)

 

 

2.       Navázání komunikace s Krystalem (když je vlastní Krystal jako opora Vědomí)/Krystaly

 

 

„Mé normální Vědomí Já spoj mne s V-IST!“

 

 

 

„V-IST spoj mne a zpřítomni mi Vědomí tohoto Krystalu Tygřího Oka!“(V- Krystalu)

 

„Vědomí Krystalu Tygřího Oka, dovol mi prosím se s Tebou ztotožnit a tím se naladit na Tvou vnitřní Korpuskulárně energetickou mřížku (KEM).“

 

Poznámka: Můžeme se spojit se všemi Krystaly Tygřích ok na Zemi, to je na rovině vnímání společného Vědomí všech Tygřích ok:

 

 

„V-IST spoj mne a zpřítomni mi společné Vědomí všech Krystalů Tygřích ok!“(V- Všech Krystalů)

 

„Vědomí všech Krystalů Tygřích Ok, dovol mi prosím se s Vámi ztotožnit a tím se naladit na Vaší vnitřní a jednotnou Korpuskulárně energetickou mřížku (KEM).“

Pokračujeme dále v tom co dělat po obdržení svolení od Vědomí Krystalu nebo Vědomí všech Krystalů:

„Mé V-IST nalaď a ztotožní odpovídající úrovně, roviny a těla s Korpuskulárně   energetickou mřížkou (KEM) Tygřího Oka (všech Tygřích Ok)!“

Když se ztotožníme s touto Korpuskulárně energetickou mřížkou (KEM) Tygřího Oka (všech Tygřích Ok), můžeme prozkoumat nebo se zeptat jak se projevuje/projevují vibrace této energetické mřížky v našich problémových místech (žaludek, slinivka, slezina)… proč se nám to vlastně děje, čím si narušujeme své odpovídající energetické mřížky….???!!!

Zde si tedy prožijte a zeptejte se sami podle sebe sama….. nebudu tuto triviální záležitost popisovat…..

Nyní máme možnost několikerým způsobem sebe ovlivnit:

  a)  Požádáme Krystal, Krystaly skrze jejich Vědomí o pomoc při přeladění na harmonické vibrace etalonové KEM (Krystaly jsou vlastně etalony – vzorníky KEM)

„ V-Krystalu Tygřího Oka (V- všech Krystalů Tygřích Ok) pomož (pomožte) mi prosím přeladit své odpovídající vibrace KEM, na Tvou etalonovou  KEM (Vaše etalonové  KEM).“

b)    b)  Sami provedeme se souhlasem Vědomí Krystalu (Vědomí všech Krystalů) sladění cestou vibrací SaL

 „ V-Krystalu Tygřího Oka (V- všech Krystalů Tygřích Ok) dovol (dovolte) mi prosím přeladit své odpovídající vibrace KEM, na Tvou etalonovou  KEM (Vaše etalonové  KEM) pomocí vibrací a energie Světla a Lásky pomocí indukce a rezonance“

Když dostanu povolení – souhlas (velice rádi to udělají, protože je to i pro ně přínosem)

 

Spojíme se V-MSaL (Vědomí Moře Světla a Lásky) a zpřítomníme si MSaL a atd.

 

 

„ Mé V-IST spoj mne s V-MSaL!“

 

 

 

„V-MSaL zpřítomni mi MSaL a vylej prosím Světlo a Lásku do mého Mikrokosmu a do všech Krystalů a nerostů ve všech jejich úrovních a rovinách, posil jejich vibrační etalonovou schopnost KEM. Děkuji Ti V-MSaL!“

 

 

„Světlo a Lásko z MSaL prostup a sjednoť prosím odpovídající vibrační úrovně etalonové KEM mého Mikrokosmu s Krystaly Tygřího Oka, jejíž vibrace potřebuji k harmonizaci v oblasti 3.čakry.

 

Poznámka: lze sjednotit a harmonizovat celý Mikrokosmos se všemi etalonovými KEM všech druhů Krystalů, ale nejprve se musíte s nimi spojit jako s celkem a požádat je o to. Když dostanete souhlas, teprve potom můžete začít cvičit tímto způsobem. Nezapomeňte prosím vždy poděkovat za spolupráci a bylo by dobré jim vždy požehnat skrze Světlo a Lásku. Nejen  jen jim, ale všem říším, nečekat až je budeme potřebovat, ale chovat se jako představitel vyšší vývojové vlny….!!!

 

Tak a to je vše co jsem vám chtěl ukázat a říci. Pracujte kreativně pro svůj rozvoj a pro blaho všech.

LK

Diskusní téma: Práce s Krystaly netradičně - 2 (praktické pojednání)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.