O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Práce s Krystaly netradičně - 1 (teoretické pojednání)

03.11.2010 17:56

 

Vážení čtenáři a čtenářky, již před několika několik dny jsem slíbil článek s praktickým cvičení s Krystaly. Pokusím se tedy naznačit, co vše se dá dělat s Krystaly, aniž bych opakoval to, co píší jiní autoři.

 

Nejprve se prosím podívejte na tuto prezentaci, kde si především zapamatujte, že existují různé druhy mřížek, ale se stejnými úzlovými body chemických prvků.Krystalove_mrizky1.ppt (861,5 kB)

 

Nyní je potřeba si uvědomit, že každý uzlový bod, je vlastně chemickou sloučeninou, molekulou nebo rovnou atomem konkrétního prvku. Každý atom je tvořen obalem a jádrem, kde je většina hmoty a energie. Jádro atomu je něco jako zhuštěná mřížka, ve které jsou uzlové body protony a neutrony (vnitřní uspořádání je zde proton a elektron)

 

Vnitřní uspořádání v atomu je vidět velice názorně na těchto obrázcích:

 

  

Na třetím obrázku vidíte Kvarkové uspořádání jádra, kde v Protonech a Neutronech jsou kombinace těchto Kvarků (Quarků).Tento lehký nástin toho, jak to vypadá v základních částech hmoty, kde probíhá přechod mezi částicemi a vlnami(elektromagnetické vlnění), jsem předložil z jedinného důvodu. Tento důvod je, abych vás myšlenkově dostal do prostoru mezi hmotou a energií, to je na mezní hranici, kde energie  se stává tak hustou, že se začne jevit, jako korpuskule (částice). Právě v těchto místech (prostoru) se nejvíce projevuje energetická mřížka tak zvaného Základního Energetického krystalu (EM-ZEK), ke kterému bychom museli se přiblížit stejně tak, jako bychom cestovali k nejbližší hvězdě mimo naší sluneční soustavu. Jen směr by byl do záporných hodnot....!!! Díky této možnosti, je využití EM-ZEK zřejmé a to jako rezonanční vibrační ladička z přírodních krystalů, které nám dají možnost přenést danou informaci na naše Mikroskomické úrovně, roviny, části těla a těla.

 

 

Na obrázku níže si můžete představit takovouto podobnou korpuskulárně energetickou mřížku - Krystal, jehož jednotlivé rohové body jsou přechody

korpuskulí a energetických vln. Korpuskulárně energetickou mřížku (KEM) si můžete představit jako z krychliček (viz obr.7) nebo pomocí složených pyramidek (viz obr. 8 nebo 9)

 

   

Pokud se tedy naladíte na shluk těchto KEM do základního energetického krystalu (ZEK), který může být jako shluk krychliček nebo pyamidových krystalků, můžete snadno se naladit - rozrezonovat ve své představě celou EM-ZEK (EM = energetickou mřížku) jak v použitém krystalu, tak její odpovídající Mikroskomické úrovni, roviny, části těla a těla. Jak to budeme prakticky provádět, si řekneme v další části tohoto článku, který bude návodem k praktické činnosti.

LK

 

Diskusní téma: Práce s Krystaly - netradičně (praktické cvičení)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.