O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Příčina nebo následek? (nemoci této doby, anebo charakterové vady této doby?)

10.11.2010 15:08

Vážení čtenáři a čtenářky s laskavým svolením pana Ing. Miroslava Hrabici vám předkládám z jeho knih a stránek  https://www.hrabica.unas.cz/index2.php?page=uvod  některé pasáže, které vidím jako důležité pro dnešní tzv. transformační dobu. Co mne k tomu to článku přivedlo? Na jednom „spřáteleném“ nejmenovaném webu se s vážnou tváří baví o tělesných projevech, které se blíží diagnostikované Nervové latentní tetanii a spojují to s transformací. No nedalo mi to a podíval jsem se na projevy a vzal konkrétní případ  v podobě dotazu:

 

 

Latentní tetanie

Dobrý den,ráda bych slyšela váš názor, od léta trpím jakoby svíráním na hrudníku,tlakem a pocitem špatného dýchání, někdy méně,někdy vůbec a jindy zase až moc,byla jsem na vyšetření (odběry,snímky plic,sono + ekg srdce a dokonce jsem šlapala na nějakém kole,omlouvám se za nepřesný název) vše dobré, lékaři mi řekli, že se jedná pouze o latentní tetanii, přišlo mi to spíše,že si nevěděli rady, četla jsem totiž příznaky tohoto onemocnění a kromě mých uvedených problému,žádnými netrpím (např. křeče) děkuji předem za odpověd !!

Odpověď odborníka:

Dobrý den, latentní tetanie je stav zvýšené dráždivosti nervosvalového ústrojí, vyvolaný nejčastěji poklesem hladiny ionizovaného vápníku v krvi nebo alkalózou (zvýšením pH krve). V případě latentní tetanie se pak jedná o sklon ke křečím, ne křečové stavy jako takové (to je forma manifestní). Také to neznamená, že budete trpět všemi uváděnými příznaky. Dle Vašeho sdělení jste byla podrobně vyšetřena a není tedy důvod diagnózu zpochybňovat. Pokud přesto nějakou pochybnost máte, obraťte se na svého praktického lékaře, resp. na lékaře, který diagnózu stanovil.

MUDr. Petra Štěpánovská

Dále jsem se dozvěděl, že nejlepším řešením uvedených problémů je zharmonizovat hladiny Hořčíku (srdce, tíha okolo srdce, nevolnost, závratě tendence k nim a tlak krve) a Vápníku pH krve, spasmata. Bolesti kloubů atd.) No osobně bych to řešil doplněním a vyrovnáním energie potřebné pro astrální matrice (akáša –éter + životní energie) a očista mentální a astrální sféry od negativních myšlenek a negativních vnějších vlivů + zharmonizování živlů a živlových vlastností jedince. Jenže tolik lidí to zase neumí a hlavně hlavní práci na sobě by zase dělal někdo jiný.

Vzpomněl jsem si na pana Ing. Hrabicu a jeho knihu  PRVKY, VITAMINY A BYLINY TROCHU JINAK“ Proč zrovna na něj? No když se podíváte níže, uvidíte to, co jsem viděl já při diagnostice těchto lidí s uvedenými potížemi:

Dotyčné osoby mají problémy s emocemi, charakterově-volními vlastnostmi a to především v Ohni a Vzduchu, dále čistota myšlenek je na štíru s tím co proklamují na venek.

Co říká léčba?

Hořčík - klid a mír v těle

Vápník - čistota člověka a touha po ní

 

PRVKY A JEJICH SYMBOLIKA

(jsou stopami našich základů v neživé hmotě)

hořčík - klid a mír v těle….. chybí-li - ztiš se, zbrzdi tok úvah a zjemni své jednání

vápník - čistota člověka a touha po ní…..chybí-li - životem jdi s vírou v dobro v lidech

No nemáte ten samý pocit, že nejde vůbec o projev transformace, ale spíše ne-transformace, respektive bránění se transformaci svým chováním, myšlením a cítěním?

Takže dotyčným bych chtěl vzkázat:

 

Místo čtení z trošky věrouky o nemocech, čímž možná naštvu další část těch, kteří se o tělech a jejich problémech stále baví z neznalosti duchovních zákonů, místo aby raději vstoupili do meditace o tom, jací jsou (Introspekce) a pak světe zboř se, duchovním způsobem vyřešíme většinu svých problémů, pokud jsme k sobě poctiví…… Je pravda, že pak někteří naši „přátele“ nebudou mít o čem psát a diskutovat, ale protože jsou to šikulkové, najdou si něco jiného k alarmování, promiňte k „informování“… : -)

 

No a teď vážně

podívejte se prosím na seznam prvků a jejich aspekty k našim projevům:

 

hořčík - klid a mír v těle

vápník - čistota člověka a touha po ní

sůl (sodík) - utříbení zážitků v životě a jejich vstřebání

zinek - (duchovní) ochrana člověka

draslík - únava těla zbytečnou námahou, vylaďuje nerovnováhu

železo - připravenost zvládnout vše, co na člověka čeká

křemík - čisté vyzařování člověka, svítící radost

selen - sladkost dávaná srdci

jód - nároky člověka

olovo - rány zasévané našimi činy

kadmium - zloba a nenávist v myšlenkách

arzen - přibližování se smrti, zabíjení života

měď - štít proti zlu

vanad - štěstí zradou získané

fosfor - vyrovnání se s hmotou

molybden - moudré využívání síly

chrom - smíření člověka s těžkostmi

mangan - schopnost vidění krás života

lithium - nadhled nad světem

 

CHYBÍ-LI TI (PŘEBÝVÁ-LI TI) PRVEK jak se to projevuje, respektive co s tím?!

hořčík - ztiš se, zbrzdi tok úvah a zjemni své jednání

vápník - životem jdi s vírou v dobro v lidech

sůl (sodík) - méně bývá mnohdy více, hlouběji přemýšlej o poselství

událostí, které Tě potkaly

zinek - neřeš, co Ti vyřešit nepřísluší, tlum svou zvědavost i touhu

měnit svět a život jiných k obrazu svému

draslík - oprosti se od svazujících přání i nedůležitých představ

a z duše zvolej: „Život je krásný“

železo - věř v sílu moudré rady, úsměvu, ochoty k dohodě; opravdové

přátele a štěstí násilím nikdy nezískáš

křemík - neboj se ukázat v Tobě skrytou krásu a rozsviť úsměv na

své tváři

selen - nepochybuj a čiň, co máš, byť to někdy bolí; výsledek Tě

o to více potěší

jód - nepředběhneš čas, uč se trpělivosti a skromnosti, poděkuj

za vše, co máš

(olovo) - vítěz někdy prohrává, pozorně vnímej mínění druhých

(kadmium) - laskavost vlož do svého myšlení; spravedlnost života nikdy

neošálíš, nesuď druhé

(arzen) - smír uzavři se všemi, které jsi pokořil, omluv se

měď - všechny životní situace přijímej s láskou a víc lidem důvěřuj

vanad - není moudré kvůli chvilce radosti odvrhnout dobro, zranit

své svědomí, obelhat sebe i druhé

fosfor - vše je něčím někomu prospěšné, hojnost i nedostatek Tě

učí; přehnaným úsilím rozbíjíš problém, ale i sebe

molybden - hlaď, neboť vrací se jen to, co činíš (činil jsi) Ty sám

chrom - nenič se truchlivými představami, spíše odhal, kde je skryta

láska, dávaná do Tvého života

mangan - optimismem si stavíš duhový most přes překážky, skutečnost

je jednodušší nežli Tvé představy

lithium - vírou v život věčný pozvedni svou duši z prachu starostí,

buď současně svobodný i věrně milující

 

To samé zkuste najít u vitamínů:

VITAMINY A JEJICH SYMBOLIKA

(jsou zdroji našich správně vynakládaných sil)

vitamin C -mám vše, co potřebuji, žiji radostně a přítomností

vitamin A -vím, že i těžkosti mají v životě cenu, proto jsem na ně

připraven a s nimi smířen

vitamin B1 -dokáži hledět na přítomnost nezkaleným vnímáním

a s optimismem

vitamin B2 -mé oči, kůže i další smysly vnímají život jako bezpečný

vitamin B3 - ničí mne vlastní zloba

vitamin B5 -pochopením obrušuji hroty prožitých bolestí

vitamin B6 -nepláči, i když sbírám bolestnou žeň svých činů

vitamin B12 - jsem zoufalý ze svých proher

vitamin H -ve všem, co se mně i v okolí stane, nacházím přínos

kyselina listová -v přírodě hledám ztracené síly

PABA -složitě procházím životními zkouškami

vitamin D - jsem naplněn sluncem, přestože zrovna na mé dny

nesvítí

inositol -udržuji správný směr a chápu cíl

cholin -odděluji skutečné potřeby od nabízených možností

vitamin E - mé partnerství s lidmi, zvířaty i rostlinami je v rovnováze

a naplněno láskou

vitamin K -prosím o pomoc, hledám útěchu

vitamin P -dokáži snést pohanu jako cestu k mému vyvýšení

 

CHYBÍ-LI TI VITAMIN

vitamin C - nespěchej, zastav se a celou svou bytostí přijímej nádheru

i lásku okamžiku

vitamin A -s otevřenou náručí přicházej i k těm, kteří zatím znají

spíše boj, buď učitelem pokory a přátelství

vitamin B1 - nedělej si život zbytečně těžším, usměj se a uvidíš, že

Ti rázem bude lépe

vitamin B2 - neohrožuje Tě nic kromě Tvých vlastních představ, věř

v lásku dávanou všemu a všem

vitamin B3 -každý má nějakou slabost; nehněvej se na druhé, když

obdobně jako Ty málo chápou své učivo

vitamin B5 -spěchej pomalu (byť kráčíš rychle), rozdávej méně,

přijímej více, zůstaň skromný a pokorně jiným služ

vitamin B6 -s vděčností a díky obejmi svůj život, přijmi a pochop

vlastní osud

vitamin B12 -nikdy zcela neklesl a nevzdal se ten, kdo snášel těžký

úděl a přitom věřil v lepší budoucnost

vitamin H -Tvé myšlenky a činy nechť oslavují lidské bytí, žiješ

v bezpečí, věř ve vítězství dobra, nabízej pomoc

kyselina listová - je jenom na Tobě, v čem žiješ; proto pobývej více tam,

odkud si odneseš klid v duši a radost

PABA - mírni své snahy a oddej se toku života; co k Tobě nyní

přišlo, to zase odplyne, nevytvářej své bolesti stavidla

vitamin D - nikdy nejsi zcela sám, síly dobra Tě vytrvale vedou ke

štěstí a chrání při těžkých zkouškách

inositol -své úsilí dotahuj do konce, svého úsilí zavčas zanechej,

rozvrhni správně své síly

cholin - zachovávej klid, moudře rozhoduj, nelpi, nauč se ztrácet

vitamin E - měj rád všechny takové, jací jsou, neboť nikdy nebudou

takoví, jaké bys je chtěl mít; rozdávej lásku, uč svobodě

vitamin K -odpusť těm, kteří Tě nechápou nebo sužují, nejenom

v přírodě nalezneš oporu, i lidé dobří jsou

vitamin P -utrpení je zkouškou velikosti Tvého ducha; více pros,

častěji se obracej ke Zdroji svých sil

 

Můj závěr je jednoduchý:

 

Přestaňte či přestaňme hledat  nové věci za každou cenu a to co nám bylo sděleno těmi , kteří byli již dávno povoláni, užívejme ke svému pokroku a harmonickému překročení čáry přestupu.

LK

 

 

Použité zdroje s odkazem na  literaturu:

https://www.hrabica.unas.cz/index2.php?page=knihy&data=vitaminy2

https://www.hrabica.unas.cz/index2.php?page=knihy&data=telo2

 

Obě knihy vřele doporučuji ke koupi, velice se hodí v každé domácí knihovničce.

Diskusní téma: Příčina nebo následek? (nemoci této doby a nebo charakterové vady této doby?)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.