O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Promluvy Setha 12 a 13 (Posmrtná volba a způsob převtělení, Prvopočátek)

02.03.2011 09:38

POSMRTNÁ VOLBA A ZPŮSOB PŘEVTĚLENÍ

Jsou 3 možnosti :
a) další inkarnace – většinou lidé, kteří jsou logičtí a uznávají minulost, přítomnost, budoucnost
b) rekapitulace předešlého života – oprava, obměna událostí
c) vstup do jiného systému pravděpodobností, který se vymyká reinkarnaci ( bez času ) – lidé intuitivní ( více intuice než rozumu ), musí však být na konci reinkarnačního cyklu, který si zvolili. Potom mohou být učitelé. Můžeme vystoupit z reinkarnačního cyklu ( pouze za předpokladu, že dosáhneme vyššího poznání ), ale musíme ho někdy dokončit. Před tím však je fáze sebezpytování, čas studia a učení. Dostáváme rady od ostatních částí naší duše, které jsou zralejší. Vnímáme tyto ostatní části. Cítíme emocionální pouta k lidem z minulých životů, kteří mohou nahradit vztahy z poslední inkarnace.

Důležitý je stav a stupeň rozvoje osobnosti než délka pobytu v tomto prostředí.
Minulé životy jsou jako křižovatka, kterou musíme rozluštit, abychom získali tajenku, emocionální zkušenost, jež je základem. Nejdůležitější jsou vzájemné vztahy podpořené emocionálním zabarvení, ne data a jména.
Minulé životy probíhají současně, ale na jiných rovinách reality. Někdy mohou být mezi jednotlivými existencemi velké rozdíly v temperamentu, takže naše současné já prostě nepřijímá zkušenost z ostatních životů.
Probíhá neustálá komunikace mezi naším současným já a reinkarnačními já. Spolupracují s námi skrze naše osobní vztahy s lidmi. Některé současné události jsou toho důkazem. Ony mohou existovat na jiných rovinách reality.

Naše současné události mohou ovlivnit náš budoucí život.
Pokud nechceme, nebudeme pronásledováni strachy z minulých životů. Každá z našich osobností může svobodně přijmout a rozvíjet vlastnosti, které chce, a zamítnout ty, které se nehodí.

     

Citát:
Smysl života nenajdete pod kamenem, kam ho někdo schoval. Smysl můžete dát životu pouze sami, z vlastního nitra.

 

 

PRVOPOČÁTEK

Existují různé evoluční řady.
Naše multidimenzionální já si uvědomuje všechny svoje zkušenosti a tato znalost je dostupná všem ostatním částem našeho já včetně toho fyzického.

Bůh je pouze myšlenka stejně jako náš fyzický vzhled je vlastní materializací naší představy o nás samých. Bez původní myšlenky by tato podoba neexistovala. Síla a energie myšlenky udržuje naší podobu při životě.
Uvědomme si, že naše existence je multidimenzionální. Multidimenzionální vědomí neexistuje odděleně, ale kolem, skrze a uvnitř fyzického světa. K multidimenzionálnímu vědomí můžeme najít cestu v transu, ve snu a často i v běžném životě.

Kristus byli vlastně 3 jedinci. 12 apoštolů je materializovaná energie těchto 3 osobností ( Kristus, Jan Křtitel ). Cílem 12 apoštolů bylo ukázat lidstvu některé jeho vrozené vlastnosti. Jidáš představuje fragmentovanou osobnost Krista a sebezrádce. Kristus reprezentuje naše vnitřní já. Každý z 12 apoštolů představoval 1 vlastnost.

12 apoštolů a Ježíš představují pozemskou osobnost, 12 hlavních charakteristik egoistického já. 12 apoštolů je 12 fyzických vlastností egoistického já, které se soustředí na každodenní realitu.
Myšlenka Boha je vlastně princip Krista, z něj se narodily Kristové – lidi. Duch Krista je drama. Je to božská hra, kterou jsme si zvolili ke sledování. Probíhá i na jiných rovinách reality. Kristus je obraz Boha. Nejdříve jsme ho poznali ve snech – jako vizi – potom se zmaterializoval. Ukřižování je psychická událost dramatu.

Skutečnost je v každém systému zkreslena.
Multidimenzionální Bůh vším prostupuje, je ve všem obsažen. Existuje nezávisle na pozemském světě. Osobní kontakt s ním působí proti osamocenosti a izolovanosti.

Vyvolení to o sobě vědí.
Herci náboženských dramat jsou přestrojené silné podstaty.
To, co my interpretujeme v náboženství a v proroctví, je poznamenáno zkreslením. Je to zkreslení našeho vnitřního stavu.

Třetí osoba Krista se ještě neobjevila. Bude to jeho Druhý příchod ( r.2075 ). První byl v Atlantidě. Objevil se však jako neznámý již mnohokrát.

Jeho druhý příchod :

- vytvoří nový myšlenkový systém
- zničí všechny náboženské organizace
- vysvětlí, že jedinec je součástí všeho Bytí
- už tady byla v podobě Pavla ( Saula ), ale neuspěla, proto se musí znovu vrátit, Pavel zosobňoval agresivní stránku člověka
- zosobní všechny 3 osobnosti, vytvoří novou psychologickou podstatu
- změní se charakter lidstva
- nebude upřednostňováno pohlaví
- bude nastolena rasová snášenlivost
- nová politika uspořádání
- vyvolají se vzpomínky na minulé životy ( změna struktury mozku )
- změny v rodině – emocionální vztahy
- vrahové a oběti si vymění role, protože reinkarnační paměť vystoupí na rovinu vědomí
- žádné utlačování žen
- žádný čas – bude brán jako iluze
- propojení mládí a stáří
- rozvinutí vnitřních smyslů

Nový Kristus bude obsahovat všechny 3 osobnosti ( Jan Křtitel, Kristus, Pavel – Saul )

Otec a Syn = vztah vnějšího a vnitřního já

Jan Křtitel , 8 – 4 př.n.l. až 26 – 27 n.l. – popraven Herodem
Ježíš Kristus, 8 – 5 př.n.l. až 29 – 30 n.l. – ukřižován u Jeruzalému na rozkaz Piláta
Pontského
Pavel ( Saul ) 5 – 15 n.l. až 67 – 68 n.l. – popraven Neronem, byl tou částí Krista, která se soustředila na fyzickou realitu. Po Kristově smrti měl šířit jeho myšlenky. Založil však organizaci, která je zadusila. Musí se proto vrátit. Byl představitelem agresivní stránky osobnosti, která je nutná pro vývoj člověka. Osvobodí člověka v budoucnu od pout, která ho svazují.

Alžběta, matka Jana Křtitele, byla sestřenice Ježíšovy Matky Marie.
Jan Křtitel pokřtil Ježíše v roce 26 -27 n.l., potom byl uvězněn Herodem Antipem v pevnosti nedaleko Mrtvého moře. Komunikovali spolu ve snech. Jan měl milostný poměr se svou sestřenicí.

4 židovské sekty :
- saducejové
- farizejové
- hélóti
- esejci – unesli Krista
Ježíš nebyl ukřižován. Jidáš zvolil někoho jiného, nazvali ho Mesiášem, omámili a ukřižovali. Pravý Kristus se potom zjevoval ve fyzické i nefyzické formě. Psychicky si navodil stigmata, aby mu uvěřili, že je vzkříšený.

Člověk považuje své náboženství za platné do té míry, do jaké vyjadřuje jeho vnitřní zkušenost.
Pečlivě si vybírejme své bohy, protože se budeme vzájemně podporovat.
Rozdělení a kategorizace vesmíru je jedna velká iluze.
Neexistují žádní démoni kromě těch, které si sami vytváříme.

Naše vědomá mysl je velmi omezená, ale intenzivní. Z dané reality vnímá pouze určité podněty. Ty potom slučuje a hledá souvislosti. To, co nepřijímá jako součást reality, jednoduše nevnímá. Proto nemůže vnímat celek, ale vnímá protiklady. Ty mají svůj účel. Jsou nezbytné pro rozvoj ega.
Vedle hlavních událostí jsou paralelně i vedlejší události, které se mohou projevit v případě, že hlavní událost selže.

r.1947 bylo nalezeno 7 svitků z Mrtvého moře v kumránské jeskyni, 20 km od Jeruzalému a Betléma. V těchto místech byl kumránský klášter a židovská sekty ( 180 př.n.l. – 68 n.l. ). Byly několikrát věrně přepsány. Jsou těžko rozpoznatelné falzifikáty od pravých. Vatikán má valzifikáty.

Jsou rukopisy ukryté v klášterech s učením ještě před Kristem.

Existují vypravěči u primitivních kmenů J.Ameriky, Afriky a Austrálie. Existuje asi 30 nejlepších vypravěčů. Jejich poznatky převzali Druidové a Egypťané. Vypravěči jsou mezi námi. Mají výjimečnou schopnost projekce pocitů a myšlenek. Využívají symbolismus. Často se objevují ve snu a napomáhají ostatním poznávat a pracovat s vnitřní realitou. Přicházejí v podobě, která je pro snícího přijatelná. Každý jedinec má ve svých snech přístup k informacím, které šíří Vypravěči. Kontaktují se i za normálního vědomí.
Udržují původní zdroj dat, které je ve vnitřním poznání charakteru reality, které je v každém z nás. Připomínají nám ji. Je zapsána do fyzického mozku a paměti.
     
Citát:
Chtěli byste, abych vám dal návod na úspěch? Věřte mi, je to úplně jednoduché. Znásobte počet neúspěchů.

 

Diskusní téma: Promluvy Setha 12 a 13 (Posmrtná volba a způsob převtělení, Prvopočátek)

Datum: 09.08.2014

Vložil: ketrin

Titulek: pravda

každy člověk,ktery pochopil a promluvil,věděl.....
ten kdo ho neslysel,protože nechtěl,tak musel....
a ten co mel a videl,tak pomohl.