O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Promluvy Setha 21 a 22 (VĚDOMÍ, MYSL, OSOBNOST a MENTÁLNÍ ENZYMY)

15.03.2011 07:46

VĚDOMÍ, MYSL, OSOBNOST


Část mysli je vědomá – pro normální konverzaci. Jiná část naší psýché je zcela oddělena a čeká na naše povely. Tímto způsobem je osobnost rozdělena na jednu část vědomou a druhou čekající na něco nového. Je to rozdělení ve vnitřním podvědomí. Schizofrenie se dotýká těchto linií.

Schizofrenie je způsobena fragmentací osobnosti. Jedná se o část činné osobnosti, operující přímo jako základní osobnost a část jako druhá osobnost. Schizofrenie je střídání základní a dominantní osobnosti, kdy jedna je podřízena druhé.


Mnoho lidí je neschopno je využívat a více či méně část osobnosti odstrkuje. Mnohdy části osobnosti bojují mezi sebou ve spánku o dominantní postavení. Dominantní osobnost může být připodobněna na naší úrovni k dominantnímu člověku. Jde však jenom o přirovnání.


Jak se osobnost na naší úrovni mění, vyvíjí a roste podle svého potenciálu, tak vlastně prezentuje v různých časech různou podobu včetně různého hlasu. Bez stupně dětství, dospělosti a stáří se nemůže osobnost vyvinout v plném stupni a bez mnoha variantních inkarnací není možno se vyvinout také.

Jsme regenerováni. Naše jedna část osobnosti je např. jako pravá paže těla a jiná část osobnosti je jako chodidla. Ale základní osobnost se nemění, pouze má různé části osobnosti. Manifestace různých částí osobnosti ( změny osobnosti ) jsou podle příkazů – podle akcí ve fyzickém světě. Tyto části se mohou projevovat ve špatných okolnostech a tím šetřit základní osobnost, která by byla jinak dezintegrována.

 


KENNEDY A OSWALD


Kennedyovo podvědomí mělo naprogramovánu smrt. Během života flirtovalo s vědomím. Kennedy měl dokonce předtuchu o události a během akce se vlastně připravil na smrt.


Během 3 let ( od 1964 ) se narodí v Indii chudý chlapec ( bývalý Jack Kennedy ). Postupně dosáhne prominentní kariéry jako v jeho minulém životě. Jeho první jméno bude Album, vyslovováno jako Ammum. Svojí zkušeností dosáhne zesílení jeho naplánovaného účelu.


Oswald byl také fragment osobnosti jako jsou ostatní psychopati. Tato část osobnosti je oddělená stejně jako u schizofrenie, reinkarnuje se zvlášť, nenosí plnou mentální genetickou výbavu, proto vytváří trable a zmatky. Je to stejné jako když noční můra se s plnou fyzickou silou vnoří do světa světla. Takoví lidé si jsou vědomi svého nedostatku, jsou zmateni a zuřiví ze svého Já. Nemají sjednocující faktor a sjednocující podvědomé vzpomínky, které by mu daly pravdivou vnitřní identitu. Je to jeden z hlavních důvodů proč stávkují a proč tak snadno vyjadřují syrové emoce, které realizují v různých tragédiích.

Pod základní osobností jsou vrstvy, v kterých leží strach a panika. Zde je také informace o chování ras a o předhumanoidním stavu. Osobnost je potom součet těchto vrstev obsahující ve svém vědomí všechny tyto informace. Nejsou však tyto vrstvy jedna pod druhou. Je to jen kvůli přirovnání. Jsou na všech místech, vzájemně se proplétající, stejně jako hlasy.

Naše vlastní podvědomí je zdroj naší individuality a osobnosti. Z něho pramení naše talenty. Když se ego stává denním vládcem nad každodenními starostmi, pak je to těžký, neefektivní nástroj. Podvědomí je však kompletně schopno starat se o praktické záležitosti a může používat ego jako nástroj , který to realizuje. Rozdělení podvědomí a ega navrací zpět sílu, která nám patří. Podvědomí si samo vybere to nejvhodnější jídlo a pití. Jóga je dobrá pro spojení se s podvědomím.

Věřme své intuici. Nebojme se toho. Nesmíme podlehnout zvykům, které ničí naši kreativitu.


Oddělení podvědomí a ega nám vysaje negativní předpoklady a je extrémně prospěšné. Není toho ani těžké dosáhnout. Musíme mít důvěru ve své intuitivní schopnosti.

Máme vrozenou imunitu proti všem virům a infekcím. Pokud nemáme strach, je to ideální stav.

Pokud se budeme udržovat v mírném transu, udržujeme vědomí sebe sama, svého okolí a prostředí. Budeme se chovat jednoduše jinak, nebudeme sami sebe rozkývávat. Takový stav si podržují rostliny. Je to stav jako u nás při transu. Mají všechny schopnosti neustále zaktivizovány. Ne jako u nás, kdy jsme převážně v latentním stavu.


Vědomí je zaměřeno podél určitých linií. Stejně jako energie. Mnoho schopností je přerušeno jak pro subjekt v transu, tak pro vědomí v přítomnosti.

Vědomí je vše. Viditelné nebo neviditelné. Každý fragment Universa má své vlastní vědomí. Bolest a potěšení, nejsilnější aspekty vědomí, jsou silné zkušenosti každého fragmentu v závislosti podle jeho stupně. Vědomí se dělí podle stupně rozdílnosti. V některých fragmentech jako je život rostlin a ostatní vegetativní úrovně je silné užití jistých vnitřních smyslů. Skály nejsou bez života. Ostatní typy života včetně našeho jsou závislé na určení pomocí vnějších smyslů. Ideální je samozřejmě vědomí, které používá vnější a vnitřní smysly stejně plně.

Osobnost má přístup k bytosti, ale neobsahuje bytost. Jinými slovy celostní já, které existuje na naší rovině neobsahuje bytost. Celostní já komunikuje s bytostí skrze vnitřní smysly. V mnoha primitivních kmenech je takový typ komunikace považován jako realita. V naší civilizaci ne.

Některé záležitosti osobnosti se nikdy nemění.

     

Citát:
Tvoje realita je to, co považuješ za reálné!

 

MENTÁLNÍ ENZYMY


Světlo je mentální enzym. Oči jsou temnější v momentě koncentrace, kdy ego relaxuje. Koncentrujeme se i když se ego nekoncentruje. Koncentruje se totiž podvědomí a to velice odlišně od vědomé koncentrace.
Podvědomí = vnitřní smysly.

Hlavní mentální enzym vytváří smysl pro fyzickou realitu, abychom ji vnímali. Mentální enzymy jsou základem v Universu, ale jejich materializace je určena na každé rovině jinak a nezávisle. Objevují se jako světlo nebo zvuk, dokonce světlo může být změněno na zvuk a obráceně. Je to také i interakce, která je velice důležitá. Dokonce i mezi sebou se mohou enzymy měnit, ale jejich hlavní účel je separace a odloučení v materializované formě v naší realitě. To je příčina, proč někteří vidí zvuk jako barvu nebo barvu ve zvuku. To je důkaz jejich vzájemné proměny. Kdyby toho nebyly schopni, neslyšeli bychom barvu a obráceně.


Mentální enzymy jsou spojeny s přirozenou psychikou. Pomocí nich můžeme transformovat energii na jakékoli úrovni a jakýmkoliv způsobem. Mentální enzymy jsou transformátoři a jsou extrémně důležité.

Mentální enzymy způsobují v naší rovině chemický efekt nebo reakci. Ale samotný efekt je pokroucen. Na jiných pláních nemůže být distorzní efekt chemický. Naše Země má mnoho rovin ( plání ). Mentální enzymy transformují životní sílu do zvláštních kamuflážních vzorců. Mentální enzymy způsobují chemické reakce. To vysvětluje důvod, proč chemická nerovnováha ve fyzickém těle se bude jevit jako odpovídající distorse smyslových dat. To se stává, když je chemická rovnováha narušena fyzickým světem.


Mentální enzymy přináleží více mysli než mozku, ačkoli jejich funkce je skrze obojí a používají chemické vlastnosti fyzického těla při svých akcích ( operacích ). Je důležité detailně pochopit vnitřní smysly, protože nejsou zasaženy kamufláží. V některém ohledu je můžeme srovnat s kanály na naší pláni. Je to však jen pouhé přirovnání. Jeden ze zázraků našich vnějších smyslů je jejich bohatost. Mohou nás dovést daleko dopředu, například na vzdálenost, v které může být naše fyzické tělo v jakémkoli zvláštním čase.

Mentální enzymy jsou opravdu vlastnictví vnitřního světa přepisující životní síly do kamuflážních vzorců a dat, které jsou poté interpretována vnějšími smysly.

     

Citát:

Je jedno, jak tence to nakrájíte, stejně to má vždycky dvě strany.

 

Diskusní téma: Promluvy Setha 21 a 22 (VĚDOMÍ, MYSL, OSOBNOST a )

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.