O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Promluvy Setha 26 (TVŮRCI SVÉ REALITY)

23.03.2011 07:37

TVŮRCI SVÉ REALITY


Jsme lapeni naší vlastní umělou rozděleností. Hledáme ve všem bohy, abychom vysvětlili perfektní přírodní funkce, které jsou za tím. Ale my nemusíme být slepí a můžeme poznat celostní já naší současné osobnosti.


Mysl je část vnitřního světa. My máme přístup k celé naší vlastní mysli, kterou bychom neměli ignorovat. Tento přístup nás nevyhnutelně povede k pravdivému pochopení fyzického světa. Vnitřní práce nám pomůže k pochopení vnějšku.

Opravdu vytváříme typické kamuflážní vzorce naší vlastní fyzické reality jedince s užitím vnitřní životní síly Vesmíru stejným způsobem, jakým formujeme vzorec pomocí dechu na okenní tabuli. To neznamená nezbytně, že jsme tvůrci Vesmíru. To znamená, že jsme tvůrci fyzického prostředí, jak jej známe. Zároveň je to však i rozsáhlá lež.


Každé lidstvo ve své potácivé existenci objeví, že je samo tvůrcem své vlastní fyzické existence a že mechanismus fyzického těla má více funkcí a variací, než si myslíme. Ve spánku jsou všechny funkce aktivní. Daleko aktivnější, než když jsme probuzeni. Tvoří, i když spíme v pravdivějším a méně pokrouceném způsobu a fyzický svět je mnohem více produktem těchto funkcí ve spánku, než když jsme při vědomí.

To není snižování intelektu, ale intelekt není používán způsobem, pro který byl vyvinut. Intelekt je extrémně důležitý v manipulaci s kamuflážními vzorci, které se vytvářejí. Vytvořili jsme náš svět a intelekt by nám měl pomoci se v něm pohybovat. Měli bychom si často říkat: „ Jsme více než naše vědomá mysl, mnohem více, a část Já, kterou si nepřipouštíme, je část našeho celostního já a nejen pojistka pro přežití v tomto světě. Je to část, která nás spojuje s vnitřní realitou. A také i nástroj k vytváření kamuflážních vzorců, který obsahuje znalosti a intuici a paměti, jež potřebujeme, abychom porozuměli sami sobě, a kterou lidstvo vždy rozvíjí v plném potenciálu.


Pouze využitím vnitřního já využijeme náš celý potenciál. Vnější smysly nám nemohou pomoci dosáhnout vnitřního účelu, kterým se řídí. Důraz na vnější materializaci je velice povrchní.


Nicméně člověk učící se používat vnitřní smysly může velmi dobře ztratit cokoli, co získal. Ale kapacitu používání vnitřních smyslů je nezbytně nutné rozšiřovat.

HYPNÓZA nám pomůže k fyzické a mentální kondici. Je to koneckonců pokus o dosažení celostního já a seznámení se s egem skrze schopnosti celostního já, kterého je částí.

Mnoho výzkumů kolem ESP pokračuje v západním světě. Lidé v západním světě odřízli polovinu svých schopností a polovinu znalostí díky použití a rozvoji domnělé duality. Také se odpojili od primitivních kmenů, od kterých se mohli učit o těchto schopnostech a dovednostech, které si odmítají připustit.


Vzdělání západního člověka, jeho každodenní vzorce existence, jeho kulturní hodnoty jej táhnou do vězení, do mlžného závoje své nekoncepčnosti. Považuje přírodní národy v Africe za primitivní, které patří do minulosti a tím nezkoumá jejich schopnosti. Bude zesměšňovat důkazy kolem ESP jako přirozenou část mysli, kterou využívají právě domorodé kmeny. Psychologové nebo vědci nedokáží opravdově mluvit o ESP jako o normální schopnosti, protože západní člověk to těžce využívá pro svoji efektivnost. Ostatní lidé používají ESP daleko efektivnějším způsobem.


Problém v zkoumání ESP je v tom, že se používají nevhodné a špatné nástroje. Vše, co nezní vědecky, je odsouzeno, vyvozují se nesprávné a nekompletní závěry.

     

Citát:

Každé „nejsem“ je uměle vytvořené.

Diskusní téma: Promluvy Setha 26 (TVŮRCI SVÉ REALITY)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.