O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Průvodce Nulovou zónou

17.04.2010 17:37

Tým Rahunty : Protože se nebráníme ani materiálům jiných autorů/zdrojů, pokud nejde zrovna o channelingové slátaniny (s každým druhým slovem obecně o lásce, světle, míru apod.), přetiskujeme z webu www.novadoba.estranky.cz níže uvedený článek. Tento článek je překladem ze zdroje, který si říká "Solara" a v podstatě jen jinými slovy, než používáme třeba my na našem webu, popisuje to co už děje a také stále více a zrychleně se i dít bude ...

 

Průvodce Nulová zóna

29.03.2010

Výňatek ze Solarinho Surf reportu na Březen 2010.
Mandala by Solara: Seeing with the Eyes of a True One

Nulové Zóny se objevují když energie náhle zkolabují samy od sebe, úplně otřesou starými vzorci a zničí staré štruktrúry do milliard fragmentů, které se nedají vrátit do původního stavu, ve kterém byly předtím.

Časy konců vždy přinášejí hluboké očištění a pro-vzorcovanie v obrovském měřítku. Vědouc toto, neměli bychom být překvapeni, že v současnosti se objevuje množství nulových zón. Nulové Zóny jsou šokující události, které se vždy děje bez jakéhokoli varování, když je nejméně očekáváme. Neviditelná spoušť je aktivována a náhle odstřelu všechno kolem nás a někdy v nás, příkazce vlny šoků různými směry.
Nulové zóny nezvratně lámou zavedené vzorce, zavedené systémy víry a základní chování. Staré struktury, fyzické i nefyzické, mohou být zničeny v jediném okamžiku. Naše vútorné i venkovní koncepty jsou dramaticky prekonfigurované. S mnoha z těchto věcí se jen těžko ztotožnit - protože jsou to věci, které definovaly kdo jsme a svět ve kterém žijeme. Byly to základní kameny našeho starého světa, které nás držely zamčených ve světě duality. Mezi ně patří stare role, kterými se cítíme být definování, kdo jsme, zaměstnání, které vykonáváme, fyzické prostředí, ve kterém žijeme a naše běžné vzorce denních aktivit a sociálních interakcí.

Kdykoli se uskuteční Nulová Zóna, naše stare způsoby obživy jsou tak úplně rozbité, že se nedají vrátit do předchozí pozice. Je to jako když se rozbije křehká skleněná socha na betonové podlaze, rozbije se na miliardy střepů a úlomků, které prostě není možné slepit zpět. Stejně nemůžeme složit prvky či části nulové zóny do jejich původního tvaru. Staré vzorce jsou často zcela odstraněny z našich osobních či planetárních mřížek pouhou silou nulového zónování. Některé věci musí být nulová Zónované, protože jsou příliš zakořeněny na to, aby mohly být odstraněny jiným způsobem a toto je jediný způsob, jak se jich nadobro zbavit.

Nulové Zóny jsou téměř vždy bolestivé zkušenosti, protože nás šokují na úrovni nejhlubšího jádra našeho bytí, ale jsou také super efektivní v neodvratnou a okamžitém rozbíjení starých vzorců. To se v současnosti děje na obrovské škále - děje se to na osobní vnitřní úrovni, tak na vnější úrovni, což má vliv na množství lidí. 

Avšak Nulové Zóny slouží významnému účelu. Nejenže rozbíjejí stare vzorce a prohlubují naše cítění, též vytvářejí úrodnou půdu pro narození se Nového. Zničením starého vytvářejí otevřený prostor pro nás, abychom mohli rozšířit naše vyznání / přesvědčení a dovolili vstoupit zcela novým prvkem, které dříve nebyly na mapě. Podobně jako loď zaseknutou na mělčině, Nulové Zóny nás uvolní ze starých zaseknutých míst. Například, pokud jsme zaseknutí v omezujícím přesvědčením, které nás činí nešťastnými, Nulová Zóna nás může uvolnit do svobody.

Nulové Zóny jsou často následovány obrovskou vlnou kreativity. Prvky, které byly dlouho potlačované, omezovány nebo zadržovány starými strukturami nebo starými přesvědčeními, se najednou uvolní a expandují zcela novými směry.

Vše co Nulové Zóny vytvoří je nezmerateľne prohlubující ....

 
VNITŘNÍ nulové zóny


Jak se postupně vynoří do podoby našeho Skutečného Já, je mnoho prvků, které musí být odstraněny z našich osobních mřížek. Tyto zahrnují zaseknuté staré vzroce, emocionální zaseknutí v minulosti, dlouho vyživovány nesprávné úsudky, omezující chování, stare odpory, bloky a zdeformované energie. Tento uvolňující proces má často podobu nulové zóny. Nulová Zóna přináší pocit výbuchu bomby v nás, naštartujúc masivní vnitřní explozi, která ovlivní každou jednu buňku v našem bytí a záři směrem ven.

Dokonalá Bouře vytvoří ideální podmínky pro Nulové Zóny, i když můžeme být uprostřed Dokonalé Bouřky ale ne nutně být nulou-Zónování. Dokonalé Bouřky mohou být obzvláště náročné ale nejsou tak bolestivé jako Nulová Zóna. Mohou nás na přechodnou dobu srazit k zemi, ale neotrasú naší vnitřní krajinou. Perfektní Bouřky neničí věci, ale uspořádají všechno, přestavěna věci a vyčistí starou energii. Po Dokonalé Bouři vystoupáme úžasně transformaci, ale svět kolem nás často vypadá jako předtím. Nejsme nuceni založit nové základní kameny našeho bytí. Naše vnější země nejsou totálně zničeny.

Když vnitřní Nulová Zóna vstoupí do nás, naše vnější krajina je stale stejná, ale my ne. To proto, že naše vnitřní krajina byla hluboce změněna. Nastalo vnitřní otřesení našich vnitřních světů, a to nás nutí naučit se nové přístupy ke všemu, co děláme.

Vnitřní Nulové Zóny jsou obvykle odstartované nějakou vnější událostí. Některé z nich jsou zjevně šokující, zatímco jiné jsou jemnější. Příklady zjevných spouštěče nulových zón jsou: náhlá ztráta zaměstnání, opuštění partnerem, neočekávané úmrtí někoho blízkého, zjištění závažného onemocnění, extrémní deprese nebo objevení nové pravdy, která popře / vynuluje značnou část toho, v co jsme věřili předtím.

Některé příklady méně zjevných spouštěčů nulové zóny jsou: dlouho hýčkaný sen nebo očekávání padnou, staré přesvědčení je zničené, staneme se paralyzován strachem a dostaneme se do stavu paniky, nebo se jsme zasažen rozmanitostí náležitostí, o které se musíme postarat a všechny světy, které jsme v sobě měli se na nás hroutí, nebo naše sebevědomí v nás je otřeseny do hloubky. Všechny s těchto možných scénářů nás přivedou ke otázce "Kdo je to, kdo je otřesen?" "Jsem to já nebo jen část mě?"

Tehdy, když si uvědomíme že Nulová Zóna se neděje našemu celému bytí, tehdy naše Skutečné Já může přijít a zachránit nás. Když vstoupíme do bytí Skutečného Já, můžeme najednou vidět, že jsme nekonečně větší než ta část nás, která je nulou-Zónování, a Nulová Zóna okamžitě začne mizet.

Proto, ačkoli jsou intenzivní preciťované a hluboce otriasajúce, vnitřní Nulové Zóny které v nás probíhají nejsou tak zničující, jak bývaly. Mohou nás úplně rozbít na miliony kousků, ale dnes se z toho uzdravíme překvapivě rychle. Už to netrvá týdny nebo měsíce, abychom se prekonfigurovali. Vnitřní Nulové zóny můžeme často projít za pár dní nebo pokud máme štěstí, za pár hodin. To je proto, že když vystupujeme jako naše Skutečné Já, jsme nekonečně větší bytosti. Když jsme nulou-Zónování, tak to zasahuje jen část nás, ne naše celé bytí. Bytí jako Skutečným Já nás zachraňuje z našich vnitřních nulových zón.

To nám velmi pomáhá být si vědomi toho, když jsme nulou-Zónování. Když si uvědomíme, že to je to co se děje, jsme na půl cestě ke uzdravení. Jen nemůžeme očekávat, že z toho vyjdeme s toutéž vnitřní krajinou než jsme měli předtím. Naší zkušeností jsme byli ohromně změně. Stali jsme se hlubšími a pravdivejšími. Ačkoli vnější země může vypadat stejně, není stejná. Naše nulou-Zónování od nás požaduje, abychom udělali zásadní přizpůsobení.

Když jsme uprostřed nulové zóny, cítíme se ztraceni. Nejsme schopni vidět žádné zlomové body nebo pozitiva naší zkušenosti. Vše vypadá beznadějně. Můžeme mít pocit, že chceme utéct a schovat se, ale není místo, kam bychom utekli, Nulová Zóna nás zatlačila do slepé uličky, z níž není východ.

Toto je okamžik, kdy se potřebujeme podívat s absolutní otevřeností a čestnosti na problémy, které Nulová Zóna přinesla. Potřebujeme se postavit čelem silným emocím, které cítíme a čestně se podívat na trosky toho, co bylo rozbité. Nepokoušejte se vyhnout se ničemu, i kdyby to mělo být něco ve vás, co je syrové a extrémně bolestivé na to, aby jste se na to dívali. Chce to neuvěřitelnou kuráž udělat toto, ale to je přesně to, co je třeba udělat.

Jakmile to uděláme, nastane změna, jako když Slunce zpomaluje a vrací se a ohřát neplodnou krajinu. Najednou můžeme cítit zásadní změny, které nastaly ve vnitřní zemi. Láska se navrací ... už se necítíme osamělí a obnažená zranitelní. Důvěra se navrací ... Vedení, že všechno se děje v dokonalém načasování se navrací ...

Poté co zažijeme nulové zóny, vše musí být kompletně prevzorcované. Nemáme možnost vrátit se k Tomu, Jak Věci Byly Předtím. Můžeme cítit vlny za vlnami, které z nás vycházejí všemi směry, vykoreňujúce všechno ze starých pozic a rozhadzujúc jejich kádě tudy, jak obrovský les stromů zredukován v jediném masivním výbuchu. Po zažijte vnitřní nulové zóny, je důležité, abychom byli extra ohleduplní vůči sobě samým. Ještě se stále cítíme rozbití a vysoce citliví. Všechno v nás bylo zcela prenastavené a potřebujeme si dopřát nezbytné ticho, abychom umožnili těmto zásadním změnám usazování předtím, než opět skočíme do akce.

Golfista Tiger Woods je výborný příklad někoho, kdo právě zažil vnitřní nulovou Zónu, která byla zahájena jeho počínáním si v Dokonalé Bouři. Vše z jeho starého světa se roztříštilo a je pro něj nemožné jít zpět ke Tomu, Jak Věci Bydleli. Když se dostal do Dokonalé Bouřky, kdyby se byl čestně postavil čelem problémům, které přinesla, nebyl by se dostal do nulové zóny. Ale protože se rozhodl pro izolaci, vyvarování se svým lekcím a nekomunikoval otevřeně o svých problémech, vše se pro něj zhoršilo. Nyní má příležitost udělat třeba vnitřní i vnější změny, být čestnejší, celistvější a pravdivější. Pak může vyjít ven a znovustvoriť zcela nový život na ruinách své staré země.

Nulové Zóny jsou těžké zkušenosti, ale jsou přirozeným jevem současnosti. V jejich dôsledkkú je třeba zásadní prevzorcovanie, ale příležitosti pro takové mega přelomu následují vždy po nulových zónách. Jsme osvobozeni způsoby, které si neumíme ani jen představit.

 
VNĚJŠÍ nulové zóny


Vnější Nulové Zóny jsou mnohem mocnější a mají dalekosáhlejší následky. Obvykle mají projev fyzické katastrofy, jako jsou intenzivní bouře, záplavy, kruté sněžné bouře, zemětřesení, požáry, hurikány, tsunami, vulkanické výbuchy, kolapsy vlád a finančních systémů, pády společenského řádu, revoluce, teroristické činy nebo jiné neočekávané pohnutí.

Několik obrovských nulových zón prošlo nedávané naší planetou. Nejsilnější z nich zahrnují chilské zemětřesení 8.8 stupňů z 27. února, devastující zemětřesení na Haiti a rozsáhlé škody způsobené záplavami, které byly v posvátného údolí nedaleko Cuzco, Peru, které zničily četné vesnice a 80% jejich úrody.

Kdykoliv se tyto extrémní šokující události stanou, je důležité, abychom se nenechali chytit do nepřetržitého proudu zpráv a do strachu. Ale také se nevyhýbejte dívání se na ně. To je součást delikátního tance, který tančíme na této planetě, Chůze na hraně žiletky. Nejlepší způsob, jak můžeme zacházet s těmito Nulová zóna je, že se staneme ještě důležitější Jednou bytosti jako jsme byli předtím a posílíme rezonanci LÁSKY ČISTÉHO SRDCE. Uvědomte si co se děje, ale nenechte se vtáhnout do strachu a dramatu. Ztělesnit LÁSKU ČISTÉHO SRDCE a obejměte každého v zasažené oblasti silou své přítomnosti Skutečného Já.

Když se objeví venkovní Nulová Zóna, všichni a všechno v té oblasti zasažené. Vnější Nulové Zóny vytvářejí simultánní vnitřní Nulové Zóny pro každého, kdo jejich zažívá. Jako příklad můžeme uvést nedávné ničivé zemětřesení v Chile. Obrovská část středního Chile cítila zemětřesení. Všichni prošli tou údesnou zkušeností společně. Nezáleželo, zda byly boháči nebo chudí, mladí nebo staří, duchovně vyvinutí nebo nevědomí. Každý cítil zemětřesení na vnitřní i vnější úrovni. Všechna zvířata a ptáci to cítili. Všechny fyzické struktury zažili násilné otřesy. Celá příroda je cítila. Toto je velmi mocná společná zkušenost ...

V průběhu několika minut, vše bylo nezvratně změněno. Stará země byla zničena. Priority byly okamžitě prehádzané. Všechny povrchní zábavky byly zahodené a pozornost byla zaměřena na to, co bylo nejdůležitější - nalezení a objetí svých milovaných a základní přežití.

Každý, kdo zažil toto, byl prohloubený za měřitelné hranice. Toto prohloubení bude s nimi do konce jejich životů. Zde je dojímavý citát admina "All Chile" fóra: "To co vidím na všech Chilanů všude kolem je, jak se změnily jejich oči. Je to v očích Chilanů od prezidenta po dívky v mé kanceláři či chlapce, který stříhá můj trávník. Je v nich něco smutné a vystrašené zároveň, ale také něco více. Bezvekosť. Řekl bych, že je to něčím podobné očím starých původních Američanů, ale úplně jinak. Chilanů, mladí i staří, bohatí i chuobní, mají tu smutnou, ale rozhodnou bolest ve svém pohledu. "
To co vidí v očích všech, je masivní prohlubování. V jediném okamžiku se odehrálo náhle přehodnocení priorit. ... Všimla jsem si to mnohokrát v očích těch, kteří přežili nějakou traumatickou událost. A toto dramatické prohloubení poslouží na znovuzrození Chile. Nebo Haiti. Nebo El Valle Sagrado v Peru. Nebo kdekoli, kde proběhne Nulová Zóna.

Na troskách nulové zóny povstane naval kreativity a akce. Zpočátku je to na úrovni základního přežití - hledání potravy a vody, hledání svých milovaných, zachraňování přeživších, zakládání přechodných nocleháren z čehokoliv co se dá najít. Ti, kteří přežili, se scházejí a pomáhají si navzájem. Co mě vždy dojme je, když obyčejní lidé naloží do svých aut peřiny, jídlo a vodu a cestují do postižených oblastí pomoci, jak mohou. Toto je JEDNO Bytí V AKCI. Toto je neodkladné přebírání odpovědnosti a Mistrovství Služby děláním toho, co je nezbytné tehdy když je to třeba.

Jak se vlny závažné nulové zóny vlní světem, nastává mobilizace dobrovolníků a vznikají sbírky na pomoc těm, kteří přežili. Bohužel, velmi málo z finanční pomoci, která je štědře dána, opravdu přijde ke lidem, kteří ji nejvíce potřebují. To je důvod proč lidé stale žijí ve stanech a vyrobených nocleháren na Haiti, zatímco více než $ 100,000,000 bylo vybraných na pomoc těmto lidem. Nebo proč v Peru bylo klíčovým prioritním zachránit turisty z Machu Picchu, raději než pomoc desítkám tisícům domorodců, kteří přišli o úplně všechno. Toto je jen další důkaz toho, že potřebujeme najít nové způsoby pomoci, nové způsoby převzetí odpovědnosti za zdraví Jednoho Bytí. Nemůžeme se spoléhat na to, že stare způsoby nebo na vládu a zavedené organizace to pro nás udělají.

Zatímco naplňujeme základní potřeby pro přežití, setkáváme nových lidí, a zaměřujeme svou pozornost na rozhodování, co budeme dělat a kde budeme žít teď, když naše stare životy zmizely. Poté, začneme sázet Nové uprostřed chaosu a zničení. Právě jsem slyšela příběh o muzikantů, kteří seděli a hráli na vybombardování ruinách Německa po druhé světové válce. Toto je sázení Nového ...

Pak naše kreativita se rozvine do oblastí vytváření zcela nových struktur místo obyčejného duplikování starého, které bylo zničeno. To musíme i když mohou být tlaky, které velmi silně zkoušejí znovustvoriť minulost. Namísto toho musíme využít zlatou příležitost nulové zóny zavedeny nové způsoby, jak dělat věci a porodit nová paradigmata.

Každá vnější Nulová Zóna má zásadní, dalekosáhlý důsledek, který zasahuje celou planetu. Naše srdce se otevírají širší a my zažíváme prohlubování našeho soucitu. Některé Nulové Zóny odstraní ztvrdlé uzly starých kouzel z naší planetární mřížky. Jiné, například vulkanické činnosti, mohou ovlivnit klima na celém světě. Chilské zemětřesení odtrhlo dvě tektonické desky, které byly zaseklé a vlastně přetažením fyzických más každý den zmenšovaly svou délku.

Vždy si všímám lokality vnějších nulových zón, protože to jsou důležitá místa budoucnosti, kde bude Nové růst bez omezení starých vzorců.

Je pro nás důležité rozumět skutečné povaze nulových zón. Nemůžeme si dovolit nechat se jimi vyvést z rovnováhy. Nulové zóny volají naše Jedno Bytí do Akce. Potřebujeme být schopni previesťvšetkých, kteří mohou pomoci, přes Nulové Zóny jako Skutečná Jednota, abychom mohli pomoci těm, kteří to potřebují.

Copyright by Solara 2010. All Rights Reserved.
Překlad: Martinik