O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Působení zvuku, barev a pohybu

09.06.2011 09:54

To čemu se již prakticky věnujeme na našich stránkách (tedy působení zvuku, barev a jejich využití pro léčení sebe sama i druhých), je celkem pěkně popsáno v tomto článku převzatém z https://www.lightworker.cz/ :

(PN)

 

Působení zvuku, barev a pohybu

Působení zvuku, barev a pohybu je tím nejúčinnějším nástrojem pro uvolnění negativních vzorců v energetickém poli. Působením zvuku a barvy a vhodných cviků pracující s Chi energií ukotvíte zvuk a barvu v těle, a to na buněčné úrovni. Chi pohyby energeticky vyživují éterické tělo, které spojuje fyzické tělo s jemnohmotnými těly, zvuk pracuje s astrálním tělem, které se pojí s emocemi, a barvy očišťují mentální jemnohmotné energie, které se pojí s mentálními a intelektuálními aktivitami. Bloky v našem jemnohmotném energetickém poli způsobují fyzické nemoci. Pokud je naše energetické pole čisté, můžeme se spojit s původním plánem duše.

 

Pokud je problém v organické struktuře buňky, molekuly této struktury nevibrují, ale pokud v jejich blízkosti jsou zahrány tóny, které jsou s nimi vibračně spřízněné, molekuly začnou znovu vibrovat. Z toho vyplývá, že pokud buňky těla a jejich energetické pole rozpoznají vibraci a pozitivně na ni reagují, tyto buňky mají vědomí. Jaké je spojení mezi buňkami a duší? Akustický zvuk má vliv na lidské buňky a jejich energetické pole, například vlivem řady akustických zvuků rakovinové buňky v těle explodují a zároveň dochází k nabíjení a posílení zdravých buněk. Při hraní série akustických zvuků můžeme pomocí Kirlianovy fotografie vidět, co se děje s energetickým polem zdravé lidské buňky - barva a tvar každé buňky a její jemnohmotné energetické pole (aura) se mění podle výšky a zabarvení každého tónu.

 

Pokud jsou zdravé buňky s určitým tónem ve vibračním souznění, aura těchto buněk se transformuje do tvaru mandaly s vibračními barvami růžové a modré - viz první obrázek na www.tama-do.com. Z toho vyplývá, že daný tón je základním (fundamentálním) tónem buněk a pokud je osoba v blízkosti znícího tónu, je nastolena rovnováha nejen v buňkách těla, ale také v jeho energetickém poli, a zároveň se upravuje vnímání vnějšího světa daného člověka. Na druhém obrázku na stejných webových stránkách (z důvodu práv je nemohu uvést na svých stránkách) je ukázáno, jak zdravé buňky reagují na chromatickou stupnici při hraní na nástroj xylofon. Na třetím obrázku vidíte, jak zdravé buňky reagují na hraní fundamentálního tónu (má zkratku F0 a je tou nejnižší frekvencí v harmonické řadě). V Series XI na fotografii vidíte zdravé buňky hemoglobinu bez působení zvuku ladičky a s působením zvuku ladičky. V Series XII na fotografii vidíte fotku zdravého hemoglobinu při působení zvuku xylofonu. V Series XV vidíte fotku zdravého hemoglobinu při působení hlasu. V Series XVI vidíte buňku hemoglobinu Jacka - muže s velmi silnou léčivou energií. V Series XVIII vidíte tobolky bavlníku bez působení zvuku a modliteb a po působení zvuku a modliteb.

 

V každé buňce našeho těla je zapsán náš božský záznam. V esenci duše je náš původní otisk DNA. Místem, kde se setkává tělo a duše, je naše energetické pole. Naše vibrace jsou spojením mezi duší a tělem. Všechna naše vibrace začíná v jemnohmotném energetickém poli. Každou sekundu přijímáme zprávy z hvězd, planet, přírody, lidí, z našich myšlenek, pocitů, chování a akcí. Záleží na stavu našeho energetického pole, jak tyto zprávy vnímáme, jestli na nás působí pozitivní nebo negativní vibrací.  Záleží na úrovni vědomí, ve kterém si vybíráme žít.  Pokud do našeho energetického pole umožníme vpuštění negativních systémů, jsme v nerovnováze a jsme duševně labilní. Pokud jsme naladěni na sebe, na přírodu, na vesmír, jsme zdraví a vitální.

Při barevné terapii se pracuje se znalostmi sedmi paprsků, jemnohmotným energetickým polem (aurou), čakrami, pěti živly, meridiány (kanály, které probíhají uvnitř těla, tvořící síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu - těmto vnitřním drahám pak odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem), ukotvení energie duše přes buněčnou paměť a DNA fyzického těla. Jde o to, abychom se spojili s vědomím dané barvy, zažili si je a vyjádřili potenciál naší duše přes božské kvality dané barvy. Pracuje se s červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, tyrkysovou, modrou, indigovou, fialovou, magentovou, bílou, zlaou a růžovou barvou. Jde o užití barvy, aby nám pomohla se spojit s potenciálem duše a abychom jej vyjádřili. Kombinace působení barev a tónů je důležitým bodem na cestě vzestupu.

Při zvukové terapii se pouští hudba, která zajišťuje, že lidské bytosti, příroda a vesmír jsou sladěny do léčivé harmonie. Jde o vzájemné působení mezi hudbou a energií Chi lidí, kteří hudbu poslouchají. Při zvukové terapii jde o porozumění vztahu mezi jemnohmotnou energií a zvukem. Pracuje se se vztahem mezi pěti tóny a pěti přírodních živlů - dřevo (A), oheň (C), země (F), kov (G) a voda (D). Při práci s ladičkou je třeba si být vědom, že jeden konec ladičky přenáší vibrace do meridiánu, buňky a DNA, zatímco rezonance vidlicí ladičky (druhého konce) přenáší tu samou zprávu do energetického pole, a tak dochází k uvolnění zdroje negativního vzorce, což se později projeví na fyzické rovině. 

Barevná a zvuková terapie. Každá barva má svou fyzickou vibraci a energetickou vlnovou délku. Barva, zvuk a hudba obsahují různé frekvence, na které naše tělo a psychika reagují. Sloučením barvy a hudby vytváří soubor, který se dá užít pro léčení nemocí a podporu zdraví. Kombinace barvy a hudby nám umožňuje projít si naše tělo, mysl a psychiku. "Hudba barev" je forma terapie, která nás harmonizuje pomocí léčivého chvění barev a tónů. Barvy i tóny jsou chvěním. Každý tón vyzařuje určitou barvu. Každý tón koresponduje s jednotlivou barvou a čakrou - červená (C) a 1. čakra, oranžová (D) a 2. čakra, žlutá (E) a 3. čakra, zelená (F) a 4. čakra, modrá (G) 5. čakra, indigo (A) a 6. čakra, fialová (H) a 7. čakra. Energetická "hudba barev" způsobuje svými zvukovými, mozek stimulujícími strukturami změnu vědomého stavu. Přináší elektromagnetické vibrující informace energetickým tělem do našeho těla a vytváří tím opětovnou rovnováhu, čímž dojde k vyrovnání v mozkových funkcích a k vnitřnímu klidu a uvolnění. Barevná zvuková terapie představuje sjednocení vibrace barev a vibrace tónů, přičemž tóny leží přesně v těch frekvenčních oblastech, které odpovídají danému barevnému spektru a jeho léčivé vibraci. Zpívání a pobrukování se záměrem bezpodmínečné lásky a odevzdání otevírá srdeční čakru. Modlení se nahlas se záměrem otevírá krční čakru. Meditace v klidu mysli aktivuje korunní čakru.

Doporučuji se podívat na www.templeofsacredsound.org

Zdroj - Inge Schubertová, www.tama-do.com


 

Diskusní téma: Působení zvuku, barev a pohybu

Datum: 09.06.2011

Vložil: janko

Titulek: DNA = akord duše

...dobrý článek, barva jako statická součtová forma vibrace potvrzuje moje teze o sídle duší většiny pozemské populace v modré barvě naší oblohy.
Pokud si zahrajete tóny pěti živlů, (malá tercie, čistá kvarta, velká sekunda čistá kvinta), můžete zjistit - pokud je vám vlastní cit pro harmonii - z prvních čtyř tónů (A,C,F,G) že tonika (základní ton libovolné stupnice) je na tónu F. Pokud přidáte další kvintu (G-D), můžete vycítit jak tón D směřuje o tón níž, na C. Výsledný souzvuk pak vytvoří akord F -dur. S malým "přesahem" v podobě sexty ke kvintakordu F-dur. Ten přesah v tónu "D" je nejen šestým "prvkem uhlíkové inteligence", je zároveń začátkem českého slova "Dobro".
A ještě něco navíc, podle abecedy lidštiny je první "C" v řadě uvedených tónů symbolem otázky - a druhé, o oktávu vyšší "c" je odpovědí na otázku. Pokud samozřejmě ale máme odpovídající hudební citlivost pro trend (rozvedení) harmonického souzvuku.

Možná moje vysvětlení leckomu přijde bizarní, ale přesně o té citlivosti pro směřování - a nejen v hudebních akordech, ale i v empatičnosti k jiným názorům - je náš denní život. Musíme vycítit směr hovoru, ten souběžně směruje A MĚNÍ, i to, co si kdo umí představit pod názvem DNA. Známe ji jen zapsanou jako šroubovnici, takový žebřík. Ve skutečnosti je osobní DNA jedním fraktálem (našich zkušeností ze životů) v mnoha dalších - kdy pojem "čas" je pouze směrovačem pro naší energii, vysílanou pro informace do prostoru. Samozřejmě tyto nehmotné fraktály mají svou pevnou, hmotnou formu i v genetické lince člověka, jeho rodu.

Děkuji paní Schubertové i překladatelům za tenhle článek.

Hudba leží uprostřed mezi "hlukem" a "lidskou řečí"= mateřštinou. I když je např. telepatie pro mnoho lidí lákavým jazykem komunikace, její nedokonalost se projevuje právě až po delším časovém období. Čím? Tím, že vede k polarizaci společnosti na bohaté a chudé. Chudí neměli tolik času se těmto záležitostem věnovat, museli místo zkoumání jevů pracovat, otročit.