O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Rahunta kontra Amezdas anebo je to jinak...?!

09.03.2011 12:45

Vážení čtenáři a čtenářky, velice dlouho jsem přemýšlel a i meditoval nad tím, zda se mám či nemám pustit do polemiky s uveřejněným textem na www.amezdas.cz, který napsala paní Ludmila Kozáčková. Dlouze jsem přemýšlel, protože o některých věcech je potřeba více než přemýšlet. Některé věci a postoje bereme tak nějak automaticky a myslíme si, že to ostatní mají také tak, zvláště ti, kterých si vážíme a bereme je jako své spolupracovníky v duchovní oblasti, která podle mne má již prověřené základní vlastnosti a postoje u jednotlivců. Nejprve tedy níže zveřejním zmiňovaný text z "Amezdasu" a pak k tomu napíši proč se mě to tak dotklo, že jsem trošku zapochyboval o svých postojích, zda nejsou příliš tvrdé vůči bližním...

Nejprve tedy celý článek:

LÉČIVÁ RADIACE – V RÁMCI PROGRAMU KRISTA

Všem, kteří navštívili web Rahunta a přečetli si názor pana Kováče, že on má od „Stvořitele“ „povolení“ k tomu, aby udělal s použitím obrázků ze stránky léčivé radiace na Amezdas účinnější obrázky, píši toto vyjádření:

Opakuji, že léčivá radiace je z webu Amezdas nepřenosná. Je rozdíl mezi vnímáním energie při napojení na minerál v přírodě, který vidím na obrázku, a rozdíl mezi radiací éterického krystalu, který je exkluzívně na Amezdas. Radiaci z éterického krystalu na Amezdas si totiž člověk nemůže řídit, ovlivňovat, nemusí ji dokonce ani být schopen vnímat, neboť je to jiná a velmi specifická energie – záření. Může se stát, že někdo kdo má vyvinutá určitá centra, může vnímat tlaky nebo nějaké pohyby v systému, ale to neznamená, že určitě vnímá a postihuje radiaci. Proto se také program jmenuje léčivá radiace, nikoliv léčivá energie.  Pokud člověk na daném místě nemá problém, neměl by pociťovat vůbec nic. Krystal se spouští podle individuálního problému a jeho závažnosti. Je to dílo andělů a zástupců vyšších civilizací. Není to energie vlitá do minerálu, které se otevírám a mám zpracovat a směrovat od někud někam ve svém systému.  Je to pomoc skrze jemnohmotnou techniku, která pomohla nakombinovat perfektní radiační směs léčivých a posilujících substancí a velice jemné energie nejenom ze Země, které si my nedokážeme v současné době vzít a nakombinovat. Takže éterický krystal se skutečně projevuje jako záření, které jde automaticky tam, kde je narušené místo, nikoliv kam já chci. Jestliže dané místo nemám narušeno, necítím nic. Nemá tudíž smysl žádat lidi, aby porovnávali účinnost „obrázků“na webu amezdas s „obrázky“ na webu Rahunta.  Krystal na webu Amezdas  totiž radiaci vyšle na základě bleskového zrentgenování daného místa daného člověka.  Je to hotový produkt, který člověk již nemůže ovlivnit. Je to vpodstatě lékařství Vyšší Galaxie ve spolupráci s anděly, poskytnuté člověku na Zemi, které zde bylo zahájeno v programu Krista: bratr bratru bude pomáhat. Je to dílo andělů a vyšších civilizací v programu Krista, který má z tohoto projektu velkou radost. A opět opakuji, tento éterický krystal byl implantován pouze na webu Amezdas.

 

Zde rozbor a vyjádření k jednotlivým citacím:

LÉČIVÁ RADIACE – V RÁMCI PROGRAMU KRISTA

Je mi líto, ale tento program není a nikdy nebyl od KRISTA! Tento program je iniciativa určitých galaktických bytostí, které převzali iniciativu směrem k Lidstvu!!! To že se zaštiťují úřadem KRISTA, které se stalo i JMÉNEM, není nic proti ničemu, ale Pravda je někde jinde.... Zde se cení snaha pomoci Lidstvu, ikdyž ne vždy odpovídá skutečnému Programu KRISTOVA úřadu.... (podrobněji dále v komentáři k citacím)

  

Všem, kteří navštívili web Rahunta a přečetli si názor pana Kováče, že on má od „Stvořitele“ „povolení“ k tomu, aby udělal s použitím obrázků ze stránky léčivé radiace na Amezdas účinnější obrázky, píši toto vyjádření:

"Požádal jsem paní Ludmilu Kozáčkovou, zda mohu převzít léčivé obrazce krystalů na naše stránky. Souhlasila, ale domnívá se, že nebudou fungovat. Požádal jsem tedy svého Otce, Stvořitele Všeho o to, zda mohu tyto obrazce k nám nejen dát, ale zda budou fungovat? Dostal jsem nejen souhlas, ale i inspiraci co a jak udělat s tím, že bude vše od něj dynamizováno. Zároveň jsem požádal Krista o požehnání obrazce (zkušebního) Světlem a Láskou, což se také stalo."

Toto přesně bylo napsáno v úvodním článku o kterém je zde řeč. Jak jistě vidíte, je to trochu jiná dikce i obsah. Aby to bylo zřejmé, tak:

a) ptal jsem se zda pouze na Amezdasu fungují obrazce nebo i jinde...

b) ptal jsem se zda mohu i u nás podle mne dobrou věc šířit...

c) ptal jsem se zda dostanu tyto obrazce požehnané od Stvořitele Všeho a Krista...

d) ptal jsem se zda mohu udělat i další obrazce, které třeba nebudou na Amezdas...

U všeho jsem dostal kladnou odpověď a další pokyny a inspirace co dělat. V každém případě nešlo o to trumfovat Amezdas Rahuntou, jak je bohužel naznačováno. Nápad byl na straně Amezdasu, ať přišel odkudkoliv....!!!

 

Opakuji, že léčivá radiace je z webu Amezdas nepřenosná. Je rozdíl mezi vnímáním energie při napojení na minerál v přírodě, který vidím na obrázku, a rozdíl mezi radiací éterického krystalu, který je exkluzívně na Amezdas. Radiaci z éterického krystalu na Amezdas si totiž člověk nemůže řídit, ovlivňovat, nemusí ji dokonce ani být schopen vnímat, neboť je to jiná a velmi specifická energie – záření. Může se stát, že někdo kdo má vyvinutá určitá centra, může vnímat tlaky nebo nějaké pohyby v systému, ale to neznamená, že určitě vnímá a postihuje radiaci. Proto se také program jmenuje léčivá radiace, nikoliv léčivá energie. 

Každá energie či radiace, pokud je léčivá je zásadně přenosná a není vyhrazena pouze jednomu malému webu, který se prezentuje sice jako Kristův, ale podle jeho zásad se tak bohužel v tomto nechová!!! Pokud  "někdo" tomu brání z vyšších bytostí a snaží se udělat z někoho nebo z něčeho něco "výjimečného", byl bych na pozoru, protože jsem jistě přezkušován z duchovní pýchy, domýšlivosti, jedinečnosti v negativním pohledu a atd....

 

Pokud člověk na daném místě nemá problém, neměl by pociťovat vůbec nic. Krystal se spouští podle individuálního problému a jeho závažnosti. Je to dílo andělů a zástupců vyšších civilizací. Není to energie vlitá do minerálu, které se otevírám a mám zpracovat a směrovat od někud někam ve svém systému.  Je to pomoc skrze jemnohmotnou techniku, která pomohla nakombinovat perfektní radiační směs léčivých a posilujících substancí a velice jemné energie nejenom ze Země, které si my nedokážeme v současné době vzít a nakombinovat. Takže éterický krystal se skutečně projevuje jako záření, které jde automaticky tam, kde je narušené místo, nikoliv kam já chci. Jestliže dané místo nemám narušeno, necítím nic.

Pokud má člověk vyrovnáno, tak na dotyčném místě pociťuje nádherné rozpínající se teplo s blaženou lehkostí, což je stav který máme dosáhnout v celém trojjedinném těle...!!! Pokud byl program realizován podle zásad Světla a Lásky, měl by být skutečně individuální, ale v omezeném pásmu působnosti podle účelu použití (orgán, místo, úroveň, rovina, tělo atd.) Pokud je to dílo andělů a zástupců vyšších světů, mělo by být naprosto v souladu s nejvyšší autoritou tohoto Vesmíru i celého Stvoření, tj. s KRISTEM, jako Synem Božím a jeho Otcem, Stvořitelem Všeho!!! Jsou snad tito Andělé a zástupci vyšších civilizací nad těmito AUTORITAMI???!!!

My se jako lidé učíme od Andělů, bratří a sester z vyšších galaktických civilizací, ale oni se učí také od nás a je co se učit!!! "Můžete nám podat pomocnou ruku a jsme vám za to vděčni, ale zároveň NESMÍTE práci kterou jsme přijali, dělat za nás!!! Proto se zase MY - lidé musíme naučit pracovat se všemi druhy energií - třeba i radiacemi skrze naše VĚDOMÍ." Takže energii, kterou nám posílají, musíme se naučit rozlišovat, příjmout nebo odepřít příjmutí, zpracovat k Vědomému použití do míst, které jsou neharmonická. To je pak skutečně pomoc bratra bratru a jak si ukážeme, je to i v jiných souvislostech...!!!

Energie - radiace MUSÍ jít tam, kam chceme my sami a ne jinak!!! My každý sám za sebe, jsme Správci svého MIKROKOSMU a jsme plně odpovědni co se v nás děje či neděje. Omlouvám se za zkratkovitý příklad, ale asi jinak to nejde: "To že nám Anděl a nebo zástupce vyšší civilizace řekne skoč , neznamená, že bezmyšlenkovitě skočíme, aniž bychom se podívali, kam že to máme skočit a zhodnotit si důvod tohoto skoku. Pak nelze říkat, oni mi to řekli, ukázali, dali a já to přijal, realizoval bez zpětné kontrolní vazby!" Komu nejen můžeme, ale i MUSÍME absolutně se naučit důvěřovat, je KRISTUS a Stvořitel Všeho. Kristus je náš skutečný a jedinečný BRATR a Stvořitel Všeho je naším skutečným a jedinným OTCEM a MATKOU...

 

Nemá tudíž smysl žádat lidi, aby porovnávali účinnost „obrázků“na webu amezdas s „obrázky“ na webu Rahunta.  Krystal na webu Amezdas  totiž radiaci vyšle na základě bleskového zrentgenování daného místa daného člověka.  Je to hotový produkt, který člověk již nemůže ovlivnit. Je to vpodstatě lékařství Vyšší Galaxie ve spolupráci s anděly, poskytnuté člověku na Zemi, které zde bylo zahájeno v programu Krista: bratr bratru bude pomáhat. Je to dílo andělů a vyšších civilizací v programu Krista, který má z tohoto projektu velkou radost. A opět opakuji, tento éterický krystal byl implantován pouze na webu Amezdas.

Důvod žádosti porovnat účinnost Obrazců byla jen v tom, že Obrazce lze přenést bez ztráty funkčnosti, i když byl prezentován opak. Obrazce nejen že nemohou být úzce selektovány na činnost pouze pro jeden jedinný web, ale dokonce byla zde porušena základní koncepce KRISTOVA a STVOŘITELOVA PLÁNU v rámci Milosti a Milosrdenství. Nikdo nemá právo omezovat přístup k této Milosti a Milosrdenství na konci VĚKŮ!!! Zadarmo jsi dostal, zadarmo dávej...., protože LÁSKA je BEZVÝHRADNÁ a prostá jakýkoliv omezení, výhrad, vytváření překážek. Jestli toto nevíte, poučte se dokud je čas, pokud to nevědí Andělé a zástupci vyšších civilizací, tak nyní jim to říkám jako SYN  Člověka, z roviny "JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST!" Slyšte Hlas Volajícího na Poušti:

 

"JJ LK v 3JT! JJ FOP! JJ KMaŠP! JJ SaL! JJ BP! "

Mrzí mne, že řešíme takovéto věci, které jsou spíše z dílny nelásky, přivlastňování, majetnickosti, ale i ješitnosti a pěstování výlučnosti sebe sama. Mrzí mne to, protože považuji paní Ludmilu za svou duchovní přítelkyni. Je těžké vidět vám blízkého přítele dělat ne láskyplné věci. Pokud jsem k tomu přispěl svou přílišnou snahou pomáhat lidem, tak se omlouvám, že jsem poskytl příležitost k prověrce vnitřního nastavení - je to těžká zkouška již sama o sobě. Věřím, že nakonec dojde k pochopení o co jde i pro ostatní. Služba sobě je službou nelásky, služba sobě a bližným je službou Lásky...!!!

LK

 

Diskusní téma: Rahunta kontra Amezdas anebo je to jinak...?!

Datum: 10.03.2011

Vložil: Zdeněk

Titulek: Je to jednoduché.

Plně souhlasím s paní Zahradníčkovou.

Datum: 10.03.2011

Vložil: LK pro pana Zdeňka

Titulek: Re: Je to jednoduché.

...njn... :-)

Datum: 10.03.2011

Vložil: Lída

Titulek: Je to velmi jednoduché

Dobrý den pane Kováči,
nejsem kompetentní k tomu, abych posuzovala stanovisko paní Kozáčkové nebo vaše. Dovolím si tedy jen malou poznámku.
Vaše názory se rozcházejí s názory a pracovními postupy paní Kozáčkové. Proč tedy neponecháte web Amezdas jeho vlastní existenci bez posuzování, co tam je a co není dobré?
Ať každý pracuje tak, jak uzná za vhodné a za nejlepší. A vy nemusíte vydávat svoji energii na vysvětlování toho, co mysleli a dělali oni a co myslíte a děláte vy.
Je to tak prosté. Dělejte svoji práci a ostatním nechte ať dělají zase tu svou.
Lidmila Zahradníčková

Datum: 10.03.2011

Vložil: LK pro paní Lídu

Titulek: Re: Je to velmi jednoduché

Nesouhlasím s Vámi, ale respektuji a zároveň děkuji za názor :-)

Datum: 09.03.2011

Vložil: Jozef

Titulek: ako to je?

Dakujem za vysvetlenie...