O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Reakce Luďka Kováče na článek Jiřího Maška

16.02.2010 10:05

V další reakci, na v předchozích článcích proběhlou polemiku mezi mnou a Jiřím Novákem, se k tématu vyjádřil i Jiří Mašek v článku na svém serveru www.osud.cz nazvaném : Vždy, když se střetnou ega, ostatní mají příležitost zůstat neutrální a nakonec zatleskat  . Níže je již uvedena rovnou má odpověď Jirkovi Maškovi.

 

Ahoj Jirko,
nejprve díky za zveřejnění části naší korespondence na svých stránkách. Četl jsem Tvůj dnešní článek a jen opět potvrzení, že : "Když dva se perou, třetí se směje", ale nebudu to komentovat. Spíše se dá říci, že   po boji je  každý generál....!
Nyní jen několik postřehů z diskuse s panem  Novákem a z Tvého článku:

1. Rodí se nová sekta, která bude brzdit rozvoj opravdové duchovní práci!

2.Pod rádoby na venek dobře působícími slovy, větami , odstavci a články se skrývá doktrína  NWO a jejich loutkařů  s cílem oslabit Vědomí jednotlivců a lidstva jako celku, které jedinné může zvítězit na silou a mocí těchto reprezentantů(je mi líto že to nevidíte, neslyšíte a necítíte)

3.Opravdová magie není o znásilňování, ale naopak o plném respektu Zákonů Stvoření a to že někdo používá rituální a bytostní praktiky ještě neznamená že Věda nazývající se v esoterice magie, je negativní, protože negativní je a může být Člověk, který není schopen poznat a tedy i korigovat sám sebe!

4. Bez skutečného sebepoznání a tzv. magické rovnováhy nebude nikdy nikomu zpřístupněn skutečný fond znalostí a informací o čem je skutečný svět Stvoření. Těch co vymýšlí co a jak je a není  je mnoho, ale právě Ti co toto vymýšlí, jen si masírují vlastní ego, místo aby se jejich EGO stalo součástí Multidimenzionálního Vědomí a Bytí osobního Mikrokosmu.

5.Připravovali jsme už dlouho naše stránky a v podstatě i díky této diskuzi, budou zpuštěny následující dny do provozu a chystám se napsat článek pod názvem " Filipika proti duchovním misomusům", protože je potřeba otevřeně pojmenovat co se děje na duchovní scéně zde v Česku , ale i  ve světě.

6. Jsem naprosto otevřený ve vyjadřování svých názoru a postojů, ač vím, že zde se to nenosí říkat věci na plnou pusu! Nikdy se mi nelíbilo poplácávání si po ramenou a za zády jedovaté sliny, takže pro Vás jsem arogantní, velmi tvrdý, afektovaný a jako nositel otevřeného způsobu vyjadřování a pojmenovávání  za namyšleného pitomce......, ale jak už jsem napsal na stránkách J.N. "Čistému vše čisté". Když jsi mi napsal, respektive o mě veřejně, to cos napsal v posledním , ale i v předchozích článcích nebral jsem to jako útok na svou osobu, myslel jsem si a myslím své, ale jinak bez emocí. nehledám za tím cos mi tím chtěl způsobit, jako by to udělala většina, ale snažil jsem se pochopit Tebe, co Tě k tomu vede a hlavně co mě a i jiným chceš říci.

7.Jak jsem uváděl  v bodě 5. tohoto dopisu, budu zveřejňovat skutečnou nauku pro tuto dobu připravenou a zde se alespoň budeš moci seznámit s tím co považuji osobně za Transformaci člověka v Duchovní Vědomou bytost. Bohužel jsem pod tlakem okolností, kdy z jedné strany se vystavuji osobnímu nebezpečí ( vím co umí skutečná a nastrčená moc) a z druhé strany  posměchu a protitlaku, těch kteří velice rychle pochopí jaké bludy vykládali, tak že se budou cítit ohroženi a oprávněně, protože půjdou dolu ze svých piedestálů. Váhal jsem , čekal jsem protože je to opravdu výbušná záležitost v pojetí  možného průniku  do osobních , ale nejen osobních dimenzí.

8. Poslední z bodů, který chci ještě přímo Jirko Tobě věnovat, je žes neměl psát o mé osobní situaci tak jak jsi psal v kontextu s magií. Kdybys jen trochu poslouchal skutečné své Já v nejvyšší formě, tak bys něco podobného nikdy nemohl s klidným Vědomím a Svědomím napsat. Uvědom si, že kdokoliv jak se říká vyčuhuje a jde nějakým způsobem proti systému, je nějak eliminován. Nebudu Ti říkat podrobnosti, ale ve chvíli kdy jsem začal veřejně vystupovat a učit, měli jsme připraveny dostatečné materiální prostředky pro realizaci toho o čem jsem Ti naznačoval, že bych  mohl spustit. Měl jsem nabídky od našich , ale i od jiných zájmových skupin, abych pro ně jako zasvěcenec pracoval. Dostal jsem mnoho náznaků, že pokud se nepodvolím, tak skončím tam kde  jsem nakonec skončil a nebo ještě hůře. Dostali info, že pokud se tak stane odezva bude kardinální, takže ač jsem nechtěl přijít o svobodu volného pohybu, musel jsem to přijmout. Ptal jsem se mnohokráte  jestli nakonec nejsem opravdu nějak vinen životem nebo karmicky, ale odpověď byla vždy jednoznačná(" Je to  Tvá ochrana a museli jsme tě uklidit ....."). Viděl jsem mnoho ve svém životě a tato zkušenost  společně s dalšími(armáda, onkologie, soudy, lidé, rodina) mi dává trochu jiné vnímání skutečnosti i v duchovních rozměrech. Nikdy bych Ti nepřál abvys prožil jen desetinu toho co by Ti mohla přinést anatomie lidské , hrůzné bestiality v podobě   vyjádřené v pomluvách,závisti,ješitnosti,  křivého svědectví, skutečné nenávisti, pokrytectví a nadřazenosti našich bližných, které máme milovat.....! Takže zde nějaká odplata za magii z hlediska vyšších sfér není a nebyla, to jen Ti co nechtějí aby byla Pravda a nástroje poznány v právém světle skutečnosti. Hledali a našli  jsme jinou formu realizace Cesty, jak zpřítomnit účinné nástroje k dosažení Transformace , aby mohl každý bez ohledu na to kdo je, včetně inkarnátů druhé strany. 

Jestli to zveřejníš nebo ne je na Tobě,v každém případě  si dovolím zveřejnit odkaz na Tvůj článek na našich stránkách : www.rahunta.cz  a  zároveň tento můj dopis Tobě.
Jirko měj se a ještě jednou díky za zveřejnění  korespondence s p. J.N.

LKA

 

A Jirka Mašek odpovídá :

Ti, zveřejním i tohle, není důvod proč ne. Jen už pouze pro členy,
nechci už zase otravovat veřejnost až tak moc s tímhle případem, jsou
důležitější věci.

Luďku, poděkoval jsem Ti veřejně, cítím to tak.. ještě jednou díky, stal ses
součástí mého života, máš tam byť nakratinko užité, myslím důležité místo.
Uvedl jsem důvody proč. Proto Ti vždy budu fandit, líbí se mi, s jakou
vervou do věcí jdeš.

Ad bod 8: no, přišlo mi právě tohle spojení zajímavé... chvíli jsem spíš
pochyboval, zda vůbec zveřejnit to odnětí svobody, pak jsem si ale říkal, že
se tím asi už netajíš a naopak, přetavíš to v dobro. V to věřím. Takže jsem
to tam nakonec takhle dal...

No a závěrem se těším na to naše jarní či letní setkání, až přijde čas. :)
Opatruj se, čauky,
j