O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Reakce na příspěvek "Janka" (článek Kryon - člověk)

31.10.2011 13:14

 

Vážení čtenáři a čtenářky, rozhodl jsem se odpovědět samostatným  článkem na příspěvek, který vložil pod článek zveřejněný zde: https://www.rahunta.cz/news/kryon-clovek/. Jedná se dlouhý příspěvek, jak je u pana Koňase (Janka) obvyklé, proto budu reagovat na jeho myšlenkové proudy a kudrliny rovnou pod citace. Obecně musím konstatovat, že mne jeho filosofie vůbec neoslovuje, s ohledem na zmatečnost a především vývody, které jsou dalé od skutečné reality v nerealitě = multidimenzionalitě…Normálně na pana Koňase nereaguji, ale zde zabředl do popisu toho co je základem toho co jsme na našich stránkách prezentovali a to již nejde nechat bez odpovědi. V každém případě nebudu ani něj a ani na jiné rádoby odborníky na realitu reagovat nesmysluplnou debatou o nesmrtelnosti hmyzu….!!!

 

Datum: 28.10.2011

Vložil: janko

Titulek: překlad do lidštiny…………

…..pro ty co kráčí Cestou osobního vytrvalého poznání, není potřeba žádného překladatele a dokonce ani žádného pozemského učitele!!! Od toho je zde Duch Svatý

Díky za uvedení textu, je sice česky, ale vede naše asociační řady jen v terminologii, poplatné duchovním naukám.
A protože mám svým způsobem na starosti propojit tyto nauky s poznáním materiálním - je vhodné zkusit, zda je už doba zralá.

Myslím si Janko, že jste si předsevzal úkol, který vám nejen nenáleží, ale především na něj bez urážky nemáte dostatečnou kapacitu ve všech úrovních vašeho současného rozvoje osobnosti. Promiňte mi prosím, mou přímočarost, ale již dávnou jsem měl chuť vám to nějak předat… Je to můj názor a vychází z dlouhodobého pozorování vašich projevů, ale i z jinačích Info. zdrojů…


Bytost s jménem Kryon představuje svět informačních polí, která s námi komunikují pomocí síly, projevené v křišťálu (dnes křemíkových destičkách).
Autor původního textu popisuje shodný příběh, který jsem načerpal i já - a možná i mnoho dalších lidí na planetě.
K překladu do běžné řeči (do lidštiny) je dobré si uvědomit, že jediným bohem je POHYB.

Jediným Bohem je Projevený Bůh, tedy Stvořitel Všeho!!! Pohyb je velice nepřesné vyjádření souboru aspektů, které definují projevenou Projevenost…!!! To co vy byste již pokládal za nehybnost, je “jen“ způsob projevené dynamiky Projevenosti!!! Základem všeho je Kvantita a Kvalita, které jsou od sebe neoddělitelné a které jsou skutečným vyjádřením Neprojevenosti do Projevenosti, skrze Nulový Bod všech Nulových Bodů typu „0“ Zde se projeví VĚDOMÍ (Kvalita) skrze Energii(Kvantitu), jako Tvůrčí aspekt viz 5T (pět tvořivých) a z nich Květ Života…(možno také nazvat toto celé jako Tvůrčí Dýchání). Pohyb je jen pozorovatelná dynamika, která se utváří v průběhu Tvořivosti aspektu činu…!!! Nic víc a nic míň!!!

 

Bez pohybu jsou pouze "DATA V PROSTORU" (jeho nehmotná výplň = "prázdno") - tedy potenciál síly, projektované SAMOŘIDITELNOSTÍ (Zákonem akce a reakce) do prvku křemíku (křišťál i tranzistory na destičce v čipu) a uhlíku = nás a živé přírody.

Bez pohybu máme Prostor naplněn skalárním polem, respektive zdroji skalárních polí, opět plné dynamiky…. Takže Kvantitou a Kvalitou (nechce se mi do podrobného objasnění všech možných variant naznačeného…!!! Ta tzv. „Samořiditelnost“ je dána Záměrem Stvořitele Všeho v podobě nastaveného programu realizace Stvoření a ne dílčím fyzikálním Zákonem!!!


To, co má toto lidstvo ve vědomí jako "svobodnou vůli" - to je ve skutečnosti rovnováha sil mezi uhlíkovým typem bytostí - naší přírody + lidí ....a typem bytostí, které naše uhlíková forma existence svou energií "oživila" do podoby sil, kterým říkáme "fyzikální". Bytosti : "tlak", "teplo", "rezonance", "rytmus" a další - jsou efektem té největší síly, kterou vesmír zná. My pro ni užíváme slovo "Láska", ale přesněji jde o sílu emocí, ty mají svou kladnou i zápornou formu. lásku totiž mnoho lidí bere jen jako kladnou sílu. I když i ona je archetypem trojice - dvojice "strach+ nenávist" jsou nerozluční podílníci této "součtové síly. Bez duality by totiž žádný CELEK nemohl vzniknout. Slovo CELEK už v sobě zahrnuje nutnost "scelit, spojit" dva i více prvků.

Tady jste to tedy opět zmastil páte přes deváte a tomu říkáte lidština a nebo anunačtina?! Spíše by to odpovídalo tomu druhému, podobá se to tomu, čemu se říká v Bibli „zmatení jazyků národů“ Jestli je to váš cíl, tak opravdu jste „dobrej“…. (smích), pokud ne tak je to slátanina na n-tou!!!

Čeština postupně nahradí v mnoha oborech dnešní hegemonii matematiky a angličtiny, ona je jazykem lidí (potenciálu boha, žijícího v myslích lidí v "Bohé/mii" - v zemi Bohů).

 

Opět jste mimo, protože jazyk Bohů je Slavjansko-Arijská sémantika, která bohužel byla i mezi slovanskými národy velice pozměněna v obsahu i významu jednotlivých slov. Tam je skutečný Zdroj znalostí a správných významů….!!!


To věděli všichni, na které navazuji i já - s metodikou, jak transformovat osobní asociační řady "symetrickým čtením slov". S těmi se pak mění i naše DNA - protože DNA je především zvukovou strukturou - podobně jako celý vesmír má své akordy, má zas svou DNA. To, že věda nám staví (maluje) "žebřík" z dvojic a čtyř písmen - to navazuje na druhý omyl - tentokrát zas z duchovní oblasti. DNA (kvalita a počet čaker) není dvanácti či patnácti vláknová, jsme v postaveni na základní trojici, která se táhne vesmírem spolu s prvotním bohem = POHYBEM. Trojjediný bůh nové doby má také svého "ducha" a "syna", jsou jimi neoddělitelné vlastnosti pohybu - SMĚR + RYCHLOST.
Dvě linie jsou propojované "můstky" - a trojice je tu. Včetně opakujícího se jednoho písmene, které posiluje jednu stranu - a vytváří tak převahu = důvod k udržení pohybu.

 

DNA je především kódový obraz složený ze světelného elektrické pole, modulovaný magnetickým polem. Obě dvě složky jsou harmonizovány zvukem, který je zabarven podle potřeby harmonizace a cílového kódů. Jednoduše řečeno: Kosmická řeč v KEM.  (korpuskulárně energetické mřížce)…. KEM je, respektive nabývá v možnostech 12-ti vláknovou a to z určitého důvodu, který nebudu prozrazovat, aby neumětelé opět nedostali materiál k profanaci!!!!

 

Na ostatní již nechci reagovat, protože to považuji za slátaninu bez ladu a skladu. Janko nezlobte se, ale jestli vás mohu poprosit, nesnažte se již u nás presentovat vaše teze "lidštiny" a jiné rádoby nauky. Moc vám budu za to vděčný. Pokud napíšete nějaký postřeh do několika řádků, nic se neděje, ale to k čemu vždy směřujete je moc. Vezměte prosím mou prosbu, jako upřimnou a přátelskou prosbu člověka k člověku! Předem děkuji za vaše pochopení a respektování tohoto přání....

LK

Diskusní téma: Reakce na příspěvek "Janka" (článek Kryon - člověk)

Datum: 01.11.2011

Vložil: janko

Titulek: pořádek ze Slovenska

https://www.vzostup.sk/arkturiani-interdimenzionalna-komunikacia#more-2067

...možná by vám, Luďku a Eriene lépe vyhovoval tento styl popisu, jak svět funguje, když to ode mě nechápete. Arkturiálni sice pracují s 12ti dimenzemi, ale to nevadí. Dvanáctá + jedenáctá se pojí s pátou, desátá a devátá jsou pak hotovou strukturou pro další formu galaxie. To jsou takové drobnosti, na které časem přijde každý.
Nebudu vám vymlouvat, že mě máte za pitomce, snažím se jen nezanedbat svoji práci. Vše se v prostoru zapisuje, takže je vám snad jasný, že s honěním trika bych si nepomohl. Tak si ho nehoňte taky a článek projděte. Beztak z něj každý pochopí jen to, pro co uzrál.

Datum: 31.10.2011

Vložil: Martin

Titulek: Slavjansko-Árijská sémantika

Môžem sa opýtať na tú Slavjansko-Árijskú sémantiku? Dá sa o tom niečo nájsť?

PS: A ako je to teda s tým porekadlom: "Koľko jazykov ovládaš, toľko-krát si človekom."
Snáď som sa neučil všetky tie jazyky nadarmo:-)

Datum: 01.11.2011

Vložil: LK pro Matina

Titulek: Re: Slavjansko-Árijská sémantika

Určitě se o tom dá mnohé najít přímo v Rusku, kde se střetávají staré znalosti Staro slavjanské-árijské civilizace trendem zaprodat i poslední zbytky dochovaných zdrojů. Já se o tuto problematiku příliš nezajímám, ale tím že opravdu komunikuji v Moskvě s přítelem, který o tomto má velice hluboké znalosti nejen z tohoto života, doučuji se vlastně v ruštině i jinak než jsme se kdysi učili. Zároveň mi to dává mnohé informace o Kosmické řeči, z hlediska fonetiky, která byla svedena úplně jinam, jedním pasteveckým národem na středním východě. Zkuste Védy a nejen od Levašova, ale třeba od pátera Di.

S tím pořekadlem je to o něčem jiném (úsměv) máte možnost komunikovat, poznávat, sbližovat se atd. a v tom se stáváte více člověkem, ale to víte lépe než já, protože já jsem na jazyky tvrdý, ikdyž díky Kosmickému jazyku je to již docela dobré (nejsem tak natvrdlý... smích)

Datum: 31.10.2011

Vložil: janko

Titulek: nebreč, doba proseb je pryč.

Luďku, těší mě, že aspoň ve vaší poslední reakci na DNA máme společnou vědomost. Ano, elektrická součást DNA obsahuje data (informace), magnetizmus je pak nosičem = POHYBOVOU SILOU samotného prostoru.

Nemýlíte se téměř ani v označení jednoho z "jazyků bohů" - Slavjansko-Arijská sémantika byla předchůdcem hebrejštiny a čeština dokončuje okruh návratem k lidem, kteří binární (= slabičné) písmo vytvořili. Kmeny Slávů putovaly z "východu" zřejmě horní cestou, čeština má i mnoho od Keltů, později Gremánů a dnes Angličanů. vše do sebe zapadá do nejmenších detailů, jen na sebe nesmíme být hned jako štěnice.
Bohem byl v této zatím poslední - naší civilizaci vždy zvukový komunikační jazyk - v té předposlední jím byla zas telepatie - jazyk opačný, nepotřebující zvuk. I proto ta obecná touha vracet se zas k telepatii. Ale program je jiný, z vašich slov vysvítá, že jej neznáte.
...je ještě mnoho látky, kterou můžeme - ale nemusíme spolu zde nebo jinde probrat. Připravenost žáka se pozná v otázce, kterou položí.
...můžete se sám rozhodnout, jste-li žákem nebo učitelem.

Bude vám asi ještě chvíli trvat, než přijdete na jadérko těch mých "slátanin", ale věřím, že to zvládnete. Otázku mojí či vaší kvalifikace nechme stranou, čas ukáže, co funguje líp. Bez pohybu neexistuje nic, ani vědomí. Já i vy oživujeme prostor vědomí (informačních polí) pouze pohybem svého vnímání. Myšlení můžete zastavit, vnímání nikoliv.

Je škoda, že i vám uniká podstata logiky - POŘADÍ DĚJŮ, připravovaných z nehybných dat různými vrstvami "POHYBU = VĚDOMÍ".
Kvalita i kvantita jsou stavy = nehybné struktury, oživované jen TÍM, CO NEBO KDO v sobě obsahuje energii, vloženou do vnímání.
...a snad nemusím opakovat školní vědomost, že sloveso "vnímat" vyjadřuje tu základní činnost všech živých - a vlastně i méně živých (v atomech) struktur. A pojem "energie" má svou stavovou nebo pohybovou formu (projev).

Můžete moje příspěvky sice mazat, ale tím si svou verzi pravdy neudržíte. Bude vám v ní chybět návaznost na obecně platné vědomosti - a hlavně vědomost o "počátku bytí".
Berlička v podobě "božího díla" má jednu logickou vadu - kdo uplácal toho boha? Z čeho, když ještě nic neexistovalo, on "si" vznikl sám? Z čeho? z vašich myšlenek? Jen tak? Jak vypadá, z čeho se skládá a kdy jste s ním mluvil naposledy.....

Narodil jsem se proto, abych v polemice ukázal, co funguje jen v mysli a co funguje i ve hmotné okolní realitě. Proto občas budu reagovat na texty, ve kterých vidím logické paradoxy s reálným prostředím.
Měl jsem chuť také rozebrat vaše reakce na můj text, ale k tomu požaduji vaše svolení. Nechci nikomu kazit bábovičky v období, kdy ještě není připraven své poznatky obhájit v živé nebo psané diskuzi.
Najít průnik slovníku duchovna se slovníkem vědy chvíli potrvá - a vy se rozhodněte, jestli jste k polemice připravený. Z prosby vyznívá spíš "strach o svou bábovičku" - byť vyjádřený

Datum: 01.11.2011

Vložil: LK pro Janka

Titulek: Re: nebreč, doba proseb je pryč.

1. Žádal jsem vás slušnou formou (prosbou) abyste se zdržel svých chaotických výlevů, ale bohužel jste to nerespektoval. Prosba není vyjádřením slabosti a když tak v kruzích, které nejsou mými kruhy...!!! U vás je to ještě podmíněno tím, že pro mne nejste adekvátní partner pro diskuzi a není v tom ani trochu arogance z mé strany. Nejprve byste musel být v kondici co se týká vaší Mysli a následně jeho hrubohmotného orgánu!!! Dále nesměl byste být ve stádiu, kdy je potřeba obhájit osobní odpovědnost za popírání Boha v dřívějších inkarnacích , které vás dovedlo k dnešnímu ubohého stavu vnitřní rozháranosti a chaotismu, který vydáváte a omlouváte nepřipravenosti Lidstva vás chápat. Ale jsou lidé, kteří na váš stav stanovili číslo diagnozy, což nic neřeší!!!! Místo abyste hledal kořeny svých stavů, nechal jste se ošálit tím co vám jakože bylo nabídnuto (viz Páni Mysli)... Váš stav na konci věků je k politovánihodný, ale je to váš boj a vaše vizitka, kterou budete muset již brzo předložit ke ZVÁŽENÍ a ZMĚŘENÍ. Bohužel se jedná o Vaší Božskou Duši, kterou jste kdysi zaprodal a nyní promarňujuete jí znovu obnovit do plné síly a krásy. Pokud jí nyní ztratite i v její stínové podobě, stanete se již konečným smrtelným otrokem Vašeho nynějšího "okupanta"....

2.Dám Vám pouze jednu dobrou radu, požádejte o milost a ochranu Stvořitele Všeho, abyste mohl navštívit Váš Nulový bod všech Nulových Bodů, alespoň v úrovni 2. typu. Je to úroveň 7.a 8. DNA v IST a LD. Zde požádejte o možnost nahlédnou do vaší Knihy Života a poznat kde a v čem jste udělal chybu. Pak požádejte na tom samém místě o pomoc Vašeho vnitřního Krista (vaší božskou Duši) o pomoc zbavit se anunackého parazita a obnovit si spojení se svým vnitřním a pak následně s Vnějším Božstvím = Stvořitelem Všeho. Jinak vám není pomoci...!!!

3. Sloveso "Vnímat" je od starého ruského slova "vnimanie" = pozornost vyjadřující pozor, zaostřenost, zacílení atd. VĚDOMÍ, které má tendenci se rozostřovat, pokud je slabá Vůle a Víra, neboli schopnost koherence (zde bych mohl operovat vysvětlením z čeho vznila víra ve směru k otáčení, ale to bychom začali polemizovat a to s Vámi nechci jak jsem již výše uvedl....

4. Z Vás Janko opravdu nemám strach, ale spíše o Vás (smutný úsměv), ale v tom Vám nemohu více pomoci než jsem napsal ve své radě....

Mějte se a již nebudu na Vás reagovat a pokud Vaše příspěvky budou delší než 5-6 řádků, to co bude nad, budu mazat nebo nechám smazat!!!

Datum: 02.11.2011

Vložil: Emil Brojer

Titulek: Re: Re: nebreč, doba proseb je pryč.

Když se dva hádají třetí se směje.

Jo, to sedí. Jde vám vidět do karet čím dál tím lépe. Pokračujte stejným tempem a svrhnete se z toho vybájeného trůnu sám. Janko má pravdu. Netřeba se přít, okamžik pravdy se blíží...

Datum: 01.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: nebreč, doba proseb je pryč.

Nejhloupější otázka, na které se uvaří každý neumětel zazněla. Co bylo dříve, stvořené nebo Stvořitel. A malé dítě v mateřské školce nahlas křičí: stvořenééé! stvořenééééé! Drahý pane, každá teorie má svá slabá místa. Když Luděk mluví o nultém bodu, pro obeznámeného člověka to znamená, že současně mluví o bezčasovosti. Tím logicky vyvrací předmět úvahy na téma kdy. Pokud zvážíme Stvořitele jako absolutní stav potom se neptáme kdy, ale proč? Odpověď pak nalézáme právě uvnitř stvořeného, jako oooch, super!! Nebo ajajaj těsně vedle, vedle, nebo sakra!! naprosto mimo. Jak už zaznělo, existují různé variace stvořeného, bytosti které povstávají ze svatosti, a bytosti které povstávají z odpadu téhož, které se snaží ke své svatosti dopočítat, pomocí logaritmického pravítka. Člověk potřebuje prožitek oddělenosti, aby si nejen myšlenkově, ale tělesně osahal samotnou povahu utváření. Aby procítil puls energií ve svém těle a dokázal tyto energie ovládnout a propojit. Právě ono propojování v duchovním těle je pravou podstatou stvoření. Stejně tak je tomu u slov, kdy skrze rozklad podstaty zachytáváme představu nejzákladnějších rovin utváření a postupným spojováním a kombinací, vyváříme roviny které lze nazvat mnohoslovy, nebo mnohopísmeny, které formují a tvoří zcela nové vrstvy projevenosti. Leckdy žasnu, když se někdo s naprostou lehkovážností vzdá své svatosti, aby se sklonil před kalkulačkou, která se rozhodla popřít Stvořitele. Ale je to vaše volba pane Janko a jak daleko s ní dojdete zvažte sám.

Datum: 01.11.2011

Vložil: janko

Titulek: Re: Re: nebreč, doba proseb je pryč.

Eriene i Luďku, nechme čas, ať řekne, kudy vede cesta. Vaše asociace vás vedou k jinému výkladu toho, co píšu. Je možné, že druhou polovinu transformace nezvládnete.
...a laskavě si přečtěte, že princip boha nepopírám. Pohyb = Bůh. A že se vám to jeví příliš přízemní - to už je váš problém.
Mějte se, jak umíte. To platí pro každého, bez výjimky.

Záznamy: 1 - 8 ze 8