O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Recenze knihy THE HIGH STRANGENESS (Popis jednotlivých dimenzí z pohledu mimozemšťanů)

26.11.2010 11:43

 

Krajní podivnost dimenzí, hustot a procesu

 

mimozemského únosu 

Recenze knihy

Richard M. Dolan , SOTT.net

 

Je smutné ale pravdivé, že většina lidí nemá rada nepohodlné skutečnosti, které narušují jejich příjemné iluze a předsudky. Každý den, v průběhu každodenního jednání s lidmi, jsem toho svědkem Jakmile jedinec v životě dosáhneme určitého bodu, kdy začne pociťovat, že světu dostatečně „rozumí” - většinou k tomu dochází kolem třicátého roku - stráví zbytek svého života tím, že bude vyplňovat prázdná místa svého, již obecně známého světa. Jde o tendenci, která se postupem času stupňuje. Představy a názory na svět, jak se zdá, tvrdnou spolu s cévami.

Přátele kterými se obklopujeme, televizní pořady které sledujem, internetové stárnky které navštěvujem - doslova svět který si pro sebe vybudujeme - to vše většinou podporuje ohraničený pohled na svět, který jsme přijali.


Samozřejmě to samé platí o knihách. Musí to být opravdu ojedinělá kniha, která má skutečně schopnost změnit náš způsob nazírání na svět. Nejvzácnější ze všech jsou skvosty, která mají schopnost změnit život jedince.


Kniha Laury Knight Jadczyk The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction [Krajní podivnost dimenzí, hustot a procesu mimozemského únosu] je takovou knihou.


Z toho vyplývá, že podobná kniha může být napsána jedinečným myslitelem, někým kdo disponuje pronikavým vhledem, je svobozen od konvencí a disponuje naprostou neohrožeností potřebnou pro stržení iluzí a při pohledu do nicoty. Laura Knight-Jadczyk je takový člověk.


Domnívám se, že Laura rozumí zřejmě lépe než kdokoliv koho budete kdykoliv znát, v jak moc nebezpečné a obtížné situaci se naše civilizace, náš druh, nachází. Dále chápe, že k tomu abychom mohli změnit náš život je třeba, aby byl jedinec odhodlán bojovat.


Někdo by se zeptal „bojovat s čím?” Odpověď, v kontextu našeho post-post-post moderního 21. století, se může zdát podivná, ale jedná se ... o boj se zlem.


Šílené? Ne. V žádném případě.


The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction je kniha, která provokativně a vášnivě vystavuje skryté otroctví lidské rasy. Problematické je, že zmiňovaná situace je nahony vzdálena tomu, co většina lidí postupem času přijala za platné v jejich světě, tudíž analýza a informace od Knight-Jadczyk se setkají s ohromným odporem. Nazývat tuto knihu „novým paradigmatem” by bylo hrubým podhodnocením. K jejímu pochopení bude třeba, aby většina čtenářů odhodila téměř veškerá přesvědčení o tom jak si myslí žesvět funguje. Uvědomuji si že jde o závažné tvrzení a nečíním jej lehce.


Obtíž napsat recenzi této knihy je umocněna způsobem, kterým byla část informací v knize získána a právě v zde je původ kontroverze kteá obklopuje Lauru Knight-Jadczyk. Je to tím, že již déle než jedno desetiletí získává informace - mnoho a mnoho informaci - od skupiny lidí, které nazává „C´s”: zkratka pro Cassiopaeans. Jinými slovy jde o informace, které byly shromážděny během sezení, znovu a znovu, rok za rokem, s pomocí tzv. Ouija board (desky s písmeny a dalšími symboly).


To pro mě není jednoduchá záležitost na okomentování. V případě kdy se moje vlastní práce do značné míry zaměřuje na dokumentaci z otevřených zdrojů, „osvědčená” data z pevně daných zdrojů která nepřipustí žádný argument, kdy jsem strávil svoji veřejnou kariéru jako puntičkářsky opatrný historik, abych byl schopen učinit opatrný a odůvodněný argument o zatajování fenoménu UFO, potom ponořit se do světa „channelingových” informací pro mě rozhodně může být nepříjemné.


Zde jsou mé důvody proč se domnívám, že Cs jsou skuteční. Za prvé bylo dlouhou dobu mým potěšením znát Laura, trávit s ní čas při hluboké konverzaci, i s mnoha lidmi kteří patří do jejího světového salónu Signs of the Times (SOTT). Jinými slovy není to jenom o tom že si myslím že Laura je upřímná: já to vím. Vím že je běžnou matkou pěti dětí, která je shoudou okolností naprosto brilantní a vytrvalá. Během svého života jsem měl to štěstí potkat mnoho mimořádných lidí, ale i mezi těmito lidmi je Laura jedinečná.


Takže, ano existuje tu osobní propojení ve smyslu přátelství a proto si čtenář s odstupem může klást otázku, zda není v této recenzi můj úsudek zakalený.


Ale skutečná otázka při hodnocení obsahu knihy, o kterou tu podle mě jde, je dvojitá. Zaprvé, jak si můžeme být jisti, že zprávy od „Cassiopaeans” jsou skutečné, a za druhé, zda mají tyto zprávy samy o sobě hodnotu?


K zodpovězení první otázky můžu řici jedině, že její channelingové informace nejsou ani mezi prvními a ani mezi posledními. Můj přístup k většině informacím, které údajně pocházejí z channelingu, sahá od extrémní opatrnosti, k pochybnostem, až k celkovému odmítnutí. Ale nemůžu prohlásit že veškeré podobné informace jsou nesmysl, nebo že by se měly ihned zamítnout. Můj vlastní výzkum v oblasti remote viewing (mimosmyslového vnímání na dálku) mě přesvědčil mimo jakékoliv pochybnosti, že součástí našeho života je i další rozměr a nejenom přímočarý materialismus. Je tu něco navíc. Nesejde na tom zda to budeme nazývat něčím mimo nás nebo duchovní sféru.Existuje důležitý aspekt naší existence, který není uznáván konvenčním myšlením a „obecnou kulturou”.


Když jsem s tímto kontextem na paměti četl neuvěřitelně bohatá, podrobná - a logická - sdělení, která přicházela od „C"s”, jednoduše potom všem mi přijde nepravděpodobné, že by je Laura (nebo kdokoli jiný) mohla přesvědčivě zfalšovat. Za prvé, proces kterým se informace získávají, je prostřednictvím tzv. Ouija board, během kterého se několik lidí dotýká planžety, další člověk má na starosti zaznamenávát vyvolávaná písmena, která přicházejí setsakra rychle. O procesu používání Ouija desky jsem se mnoho naučil, dále znám dostatečný počet lidí, kteří mi tuto zkušenost velmi detailně vysvětlili, že mohu uspokojivě prohlásit, že v průběhu procesu dochází k něčemu opravdovému. Mimoto „dialog” mezi Laurou a C´s často zahrnuje další přítomné členy channelingového sezení. V přepisech je velmi často zaznamenána aktivní diskuze, která zahrnuje komentáře a otázky mnoha přítomných lidí.


Proto se přikláním k tvrzení, že C´s jsou opravdoví. Přesto si každý z nás musí uvědomit, že jejich existence neprojde testem vědeckého dokazování. Jejich existenci proto můžeme považovat za, dejme tomu, zajímavou pracovní hypotézu.


Ale nakonec opravdu záleží na samotném poselství Cassiopaeans. Sdělují nám, že náš svět ve kterém žijeme je iluze, ne nepodobná filmu Matrix. Lidská rasa je manipulována zároveň na tělesné a duchovní úrovni rasou bytostí, které známe pod označením ještěři a o kterých Laura mluví jako o „ještírcích” (její jednoduchý způsob jak je zbavit jejich hrůzy a umístit je tam kam patří). Mají schopnost jednoduše manipulovat čas, ovládají „šediváky” a žijí v tzv. čtvrté hustotě.

Co že je hustota? Přiznám se že fyzice moc nerozumím, a ani si v tomto případě nejsem moc jistý, zda je fyzika tím správným směrem. Ale zvířata žijí v druhé hustotě a my lidé žijeme ve třetí hustotě. Proto se spíš jedná o stav vědomí, než řekněme „rozměr” existence. Ještěři mají schopnost nás manipulovat a ovládat stejně tak, jako my můžeme ovládat dobytek. Ale jenom proto, že ještěri žijí na úrovni vědomí, která je výš než ta naše, neznamená že jsou morální. Ve skutečnosti jsou to co bysme popsali jako dost zlí. Jejich způsob existence se nazývá „služba sobě” (SS). Lidstvo je taktéž orientováno na SS. Ale existují další bytosti, jako například C´s, které žijí v orientaci bytí nazývané „služba druhým” (SD) (a mimochodem v šesté hustotě).


Ale díky tomu že jsou pocházejí ze čtvrté hustoty, mohou ještěři dělat mnohé věcí. Za prvé se mohou dle libosti „objevovat” v naší realitě a to v podstatě v libovolném přestrojení nebo podobě. „Potřebují” nás jako jídlo a to jak po stránce psychické/duchovní tak i hmotné. Naše existence je pro ně druhem obživy. Ovlivňovali naše náboženské a politické systémy. Ve skutečnosti nás v mnoha zásadních směrech „vytvořili” ku obrazu svému. Pro lidstvo je vysvobození se z jejich útiskující nadvlády vrcholným úkolem, aby vůbec někdy mohlo dosáhnout opravdového osobního a duchovního vysvobození.


Ostatně v tomto bodě přichází do hry proces únosů, který tvoří jeden z několika mechanizmů, kterými nás „ještírci” ovládají. A to s pomocí jejich výtvorů, šediváků, kteří většinu únosů uskutečňují, nicméně k těmto událostem málokdy dochází v realitě třetí hustoty. Dochází k nim ve čtvrté hustotě, což vlastně znamená že probíhají v bezčasové a duchovní sféře. Ale pobyt ve čtvrté hustotě vypadá stejně hmotný jako náš běžný stav a návrat do třetí hustoty je podobný procesu, kdy do počítače zkopírujete a uložíte soubor na váš pevný disk. To znamená že změny (implantáty) ke kterým došlo v realitě čtvrté hustoty, jsou přeneseny do našeho těla ve třetí hustotě.


Chápu že je toho až moc, nicméně jde jen o začátek. Přečist tuto knihu je jediný způsob, jak to vše pochopit.


Měl bych upozornit, že ne celá kniha se zabývá Cassiopaeans, kteří nicméně tvoří její základ. Ale v celé knize je velké množství pronikavých analýz od Knight-Jadczyk, tedy něco co si její čtenáři během let zvyklí očekávat.


Celkové poselství knihy je neradostné. Ale situace není beznadějná. Velmi mě oslovuje motto C´s, které je v knize několikrát opakováno: „neznalost je nebezpečná, vědění ochraňuje.”


Ať už je nakonec pravda ohledně existence C´s, ještěrů, nebo jiných bytostí jakákoliv, myslím že každý z nás by toto motto mohl pro sebe využít. Žijeme ve velmi nebezpečném světě, který je mnohem nebezpečnější a mnohem horší, než si většina lidí uvědomuje. Ano, existuje cesta do bezpečí a ta se nachází v porozumění povahy reality ve které žijeme. Je to těžká práce, ale každopádně za to úsilí stojí.


Jsem vděčný Lauře Knight-Jadczyk za její odvahu a že se postavila některým z nejtěžších otázek kterým lidstvo čelí. Je skutečně zářícím světlem ve světě tmy.


Richard M. Dolan je autorem knihy UFOs and the National Security State: Chronology of a Coverup [UFOs a národní bezpečnostní stát: časový přehled utajení] (Hampton Roads, 2002). [která je první zevrubnou studií dokumentující již přes 50. let trvající vniknutí fenoménu UFO v Americe a odpověd americké vlády na tento fenomén. Tato kniha je výsledek Dolanovy doktorské práce. Sebrané informace vycházející z vládních dokumentů naznačují, že skupina specialistů pracujících za oponou naplánovala a uskutečnila největší zametání stop v historii vlád.]Dolan řeční na konferencích po celém světě a byl pozván do mnoha televizních a rádiových pořadů. Navštivte jeho stránky na adrese
https://keyholepublishing.com


Poznámka vydavatele: Recenze pochází z revidované edice Hight Strangeness od autorky Laury Knight-Jadczyk. Vydání obsahuje nový materiál, nový úvod a kniha by měla být k dispozici na stránkách Red Pill Press během několika měsíců!


Zdroj: Book Review: The High Strangeness of Dimensions, Densities, and the Process of Alien Abduction


A nakonec ještě krátká ochutnávka ze stránek Redpillpress:


Každý kdo chce porozumět hyperdimenzionální realitě, kterou „obývají” údajní mimozemšťané, by si měli obstarat poslední knihu Laury Knight-Jadczyk The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction. Na základě pečlivého výzkumu, spolu a neúprosným honem za fakty, Laura odhrnuje oponu mimozemských únosů, které se skrývají za maskou ovládání mysli, a ovládání mysli, které se vydává za mimozemské únosy. Laura dále ukazuje způsob, jak Elitní vládci na nejvyšších úrovních splynuli s Absolutními vládci řídícího systému Matrixu, který tvoří základní strukturu naší reality.


V současné době, po 11. září, je fúze těchto dvou světů téměř hotova. Zbývá nám málo času, což Dozorci dobře vědí a jsou na to připraveni...


Ti zvás, kteří preferují potravu pravdy před jedem mýtů New Age, ti z vás, kteří chtějí opravdové nakouknutí na to co se skrývá za Konspirací hvězdné brány, by si měli tuto knihu pořídit. Dnes. Čtěte a plačte.

Převzato:  https://na-severu.blogspot.com/


 

Hustoty (část 2)

 


 

Opět než budu pokračovat musím VAROVAT, že některé materiály na těchto stránkách mají povahu inspirační, tedy nemělo by se k nim nepřistupovat jako k věrohodným informacím, neboť jejich podstata je taková, že se nedají ověřit. Přístup je důležitý a jak se říká, čert je v detailech.

Pokračování v představování některých základních pojmů, přeloženo ze stránek Cassiopaea.org z glossary.cassiopaea.com

 1. Hustota


Na stupnici hustot odpovídá 1. hustota neživé hmotě a energii. Protože stupnice hustot je převážně odvozena od způsobu jakým vědomí působí na své prostředí, lze tedy označit 1. hustotu za hrubý materiále, na který působí vědomí za účelem tvoření.


Materiál Cassiopaea navrhuje, že naprosto vše, tudíž i neživá hmota, se učí podle svého stylu a neexistuje nic, co by nějakým způsobem nemělo původ ve vědomí. V tomto smyslu můžeme o 1. hustotě prohlásit, že jde o spící vědomí, neuspořádané do organizmů nebo druhů živých tvorů. Jak hustoty postupně stoupají, jsou bytosti v dané úrovni čím dál různorodější a živější, tedy mají v sobě více “života“, informací nebo inteligence pro jednotlivou bytost.


Neživé hmotě nemůžeme připisovat vědomí podobné lidem nebo zvířatům. Sheldrakova tvrzení o morphické rozonanci mezi krystaly, mohou být považována za podobné učení na úrovni první hustoty. Tedy jesliže vykrystalizuje jedno řešení, potom další prováděné v experimentech na jíném místě, vykrystalizují rychleji. Tvrzení o paměti vody mohou být dalším příkladem učení v první hustotě. Přenesení vzorů na roztok během opakovaného ředění, což je postup přípravy homeopatických léků, může být dalším příkladem.


Konečným výsledkem učení v 1. hustotě je, aby se hmota naučila tvořit samorozmožující se organizmy, čímž vzniká život. V kosmologii Kasiopea/Ra neprobíhá tento process zcela nezávisle na již existujícím vědomí, přesněji lze prohlásit, že vědomí z budoucnosti si vytvoří své hmotné začátky v minulosti. K tomu může dojít díky různým procesům, například manipulaci quantových vlivů na molekulární úrovni za účelem podpory vzniku základních kamenů a prvotních genetických informací pro primitivní organizmy.


U Gurdjieffa a jeho stupnice vodíků odpovídá první hustota H3072, což je kategorie kovů a minerálů a obecně látek, které nemají biologický původ.

 2. Hustota


Na stupnici hustot odpovídá druhá hustota všemu, co biologicky roste až do bodu vývoje, kdy se důraz vývoje odkloní od biologického vývoje druhu směrem k duševnímu a duchovnímu vývoji jednotlivce osamostatněného od druhu.


Druhá hustota začíná s příchodem sebe rozmožujících se organizmů podřízených biologickému vývoji. Určit přímý předěl mezi druhou a třetí hustotou je těžké, ale obecně odpovídá předělu mezi moderním typem člověka a primáty.


K učení dochází ve všech hustotách a v druhé hustotě převážně na úrovní druhu, který se přizpůsobuje ekologické situaci nebo oblasti. Každopádně, na druhou hustotu nelze pohližet pouze z Darwinova rámce. Za povšimnutí stojí, že předěl mezi druhy je jasně stanovený, lze vidět zřetelné rozestupy a náhlé zrození druhu, spíš než postupné přechody. Ezoterické materiály hovoří o existenci druhových nadduší, které by v tomto případě tvořily nehmotný protipól živočišného druhu. Hmotný projev zmíněné nadduše je DNA, která definuje druh, jeho učení se fyzicky znázorní jako biologická evoluce této DNA. Na nehmotné úrovni se nadduše druhu, tedy jednotka která ovlivňuje evoluci, učí díky celkovému součtu veškerých inkarnací každého jednotlivce jednodnoho druhu.


S postupně stoupající kapacitou jednotlivých členů druhu se učit, např. u vyšších zvířat, se může důraz na vývoj přesunout od geneticky přenášeného učení pro celý druh k tomu, co se jednotliví jedinci druhu naučí a co se uloží v jejich mozku nebo též “duševním otisku“. U “duševního otisku“ tudíž nemusí již docházet k rozpuštění či asimilaci do anonymní kolektivní duše druhu.


Jednotlivé části druhové nadduše si mohou tudíž začít uvědomovat sami sebe a jsou připraveni na sklizeň do třetí hustoty.


Pojem tzv. organic portal (biologická brána) dále komplikuje přechod mezi druhou a třetí hustotou. Na vznik osamostatněné duše kromě toho nelze pohlíže pouze z pohledu reflexivního uvědomování si sebe sama, kognitivního nebo behaviorálního učení. Více v urývku Ra níže.

 Z materiálu Ra:


TAZATEL: Zaměřme se na bod, kdy je osamostatněný tvor v druhé hustotě připraven postoupit do třetí. Je tímto tvorem ve druhé hustotě to, co bychom nazvali zvíře?


RA: Já jsem Ra. V druhé hustotě existují tři typy tvorů, které se stanou, řekněme, oduševnělými. Prvním je zvíře. Ta převládají. Druhým je rostlina, hlavně to co nazýváte, zvukový vibrační komplex , “strom”. Zmínění tvorové jsou schopni dávat a příjimat dostatek lásky k tomu, aby se stali jednotlivcem. Třetím je minerál. Občas se jistá poloha/místo, jak jej můžete nazývat, může vybudit k jednotlivosti skrz lásku, kterou obdrží a předá ve vztahu k bytosti třetí hustoty s ní ve vztahu. Jde o nejméně častý přechod.


TAZATEL: Poté co dojde k přechodu z druhé do třetí hustoty, jak se potom bytost, ať už jde o zvíře, [rostlinu] strom, nebo minerál, stane oduševnělou?


RA: Já jsem Ra. Bytosti se nestanou oduševnělé. Postupně si začnou uvědomovat inteligenční energii v každé části, buňce nebo atomu, jak je nazýváte, svého bytí. Toto uvědomování obnáší uvědomování si již daného. Z nekončna pochází veškeré hustoty. Uvědomování si sebe sama nastane zevnitř na základě katalyzátoru jistých zkušeností porozumění. Můžete potom vidět, že existuje nevyhnutelný tah směrem, co vy můžete nazývat, ke konečnému uskutečnění sebe.

 


Z materiálu Cassiopaea:


O: […] pozor: orientace 3. hustoty SS obnáší myšlenku “nadvlády” nad 2. hustotou, což je pouhým pokračováním energetického nakupení blížícího se příchodu vlny ... Některé lekce jsou opravdu zajímavé. Když předpokládáte, že chycení a uvěznění těch s nižší schopností než vy je “dobré“, proč byste potom neměli očekávat, že ti s vyšší schopností než vy, budou uvažovat stejným způsobem o vás?!? […]


O: ... Co když ve 2. hustotě jsou předměty vnímány podle jejich podobnosti. Ve 3. hustotě jsou předměty vnímány podle jejich odlišnosti, a ve 4. hustotě jsou předměty vnímány ve smyslu svého vlastního spojení-jednoty se všemi ostatními?


D: (L) Existuje způsob, jak se dorozumět s velrybami nebo delfíny, a můžeme najít způsob a překlenout rozdíly a tímto dosáhnout rozumné, inteligentní výměny s velrybou nebo delfínem, nebo dokonce i se slonem? O: Není třeba rozhovoru “s“ když existuje vyšší telepatická úroveň. O: (L) Delfíni a velryby se dorozumívají telepaticky? O: Ano. A i psi a kočky a hadi atd. atd., pouze lidé se naučili "nadřazenější“ technice verbální komunikace.


V Gurdjieffově nazvosloví tvoří druhou hustotu “jedno a dvou mozkové bytosti“. Tyto “mozky“ jsou také známé jako pohyblivé centrum a emoční centrum. Každý živý tvor má pohyblivé centrum přizpůsobené druhu regulujeící jeho fyzické pochody, ať jsou jakékoliv. Pokročilejší zvířata mají navíc emoční centrum. Každé z těchto center má inteligenci ve svém poli působnosti, ale přesto nemají kapacitu pro abstraktní myšlení, prozatím. Abstraktní myšlení je charakteristický znak “trojmozkových bytostí“, v Gurdjieffově názvosloví se jedná o bytosti třetí hustoty a vyšší bytosti.

 3. Hustota


Na stupnici hustot odpovídá třetí hustota živým tvorům, s jistým stupňem osobního vědomí a odpovídající svobodné vůle, alespoň potencionálně. To znamená, že řádný tvor 3. hustoty je morální bytost s doprovodnou zodpovědností. Zatímco zvíře koná převážně dle typického chování druhu, bytost 3. hustoty by měla mít reflexivni (zpětné) uvědomování sebe sama a svobodnou vůli, a je tudíž odpovědná z hlediska karmy a vývoje duše.


Zatímco lekce ve 2. hustotě jsou spojené s vývojem bytosti, která začíná mít známky jednotlivé osobnosti a jednotlivé inteligenci, spíš než chování diktované druhem, proto lekce 3. hustoty posunují tyto lekce dál a umožňují vývoj trvale osamostatněné duše. Katalyzátorem, který umožňuje vývoj tímto směrem, je lidské tělo, fyzicky slabší a méně specificky adaptované na rozdíl od pokročilejších druhů 2. hustoty. Rovněž verbální dorozumívání a potřeba naučit se jazyk se poprvé objevuje ve 3. hustotě. Zvířata jsou obecně více v rovnováze se svým okolím a mají jasnější, i když více specializovanější, mezidruhovou komunikaci. Podle Cassiopaei, pokročilejší zvířata žijí v jakémsi telepaticky fungujícím druhovém vědomí. Pokud podobný vztah existuje mezi lidmi, je slabší a méně spolehlivější, tudíž jednotlivci jsou od sebe izolováni. Na druhou stranu, větší fyzická zranitelnost lidského těla znamená, že spolupráce je potřebnější než je tomu obecně u zvířat. To má za následek evoluční uspořádání pro vývoj inteligence jednotlivce.


Vývoj myšlení jednolivce a jasné osobnosti během fungování v lidské společnosti potom funguje jako katalyzátor pro vývoj duše jednotlivce. V tomto procesu jde v podstatě o volbu svobodné vůle mezi službou sobě a službou druhým, tedzý zásadní volba ve vývoji duše.


Tento proces je každopádně doménou ezoterické práce a není automaticky důsledkem pouhého bytí jako bytost 3. hustoty.


Gurdjieff mluví o člověku jako o "tří mozkové bytosti", na rozdíl od "dvou mozkové bytosti", tímto výrazem označuje pokročilejší zvířata. Tento výraz vyzdvihuje, že člověk má tři centra, tedy pohybu, cítění a myšlení, zatímco pokročilejší zvířata mají pouze centra pohybu a cítění. Tudíž pro Gurdjieffa je rozhodující faktor vývoj schopnosti myslet.


Steiner vidí toto téma trochu jinak. Pro Steinera zvířata mají fyzické, éterické a astralní tělo, a člověk má navíc "Já". Zatímco pokročilejší zvířata zdá se mají víceméně totožné základní emoce jako lidé, lidská podoba se odlišuje rozvinutělším uvědomováním si sama sebe nebo přemýšlení o sobě. "Já" je nicméně více než psychologický mechanizmus sebe pozorování nebo meta vědomí. Pro Steinera to je reinkarnující se bytost. Na druhé straně u 4. Cesty je podobné "Já" pouze možností, kterou lze uskutečnit skrz ezoterickou práci. Uvědomování si sebe sama v psychologickém slova smyslu je užitečné, ale samo o sobě nevytvoří stálé "Já".


Záležitost třetí hustoty je dále komplikována pojmy člověka typu Adamského a před-Adamského, který je znám jako biologická brána (organic portal). Podle Mouravieffa a materiálu Kasiopea, má člověk vždy tři nižší centra pohybu, cítění a myšlení, ale může a nemusí mít potenciál pro usazení osamostatněné duše ve "vyšších centrech". Člověk typu před-Adamského je, v podstatě, zvíře vybavené lidským tělem a rozumem. Jako takový, je před-Adamský člověk stupínek na žebříku vývoje duše ze stádia kolektivní druhové duše v druhé hustotě, do vzniku jednotlivce ve třetí. Dalo by se také říci, že před-Adamský člověk napodobuje funkce duše člověka, který má osobní duši, jakýmsi pohlcováním a odrážením energií přijatých od nich z vyšších center. Tento rozdíl však není viditelný, neboť po psychologické stránce jsou oba druhy člověka téměř totéž, jediným rozdílem zůstává v zážívání duchovního nebo transcendentního. Rozdíl nemusí být nutně v psychické citlivosti, neboť podobné smysly rovněž existují v druhé hustotě, a mohou proto být silnější a spolehlivější než ve třetí.


Obecně platí, že citový obsah jednotlivce se stane uvědomělejším v průběhu cesty 3 hustotou. Základní vzorce bolesti, rozkoše, instinktivní preference a nelibost, teritorialita, stresové reakce, vztah k druhovi nebo skupině, smysl pro hierarchii, primitivní žal a podobné, přenesené z pozdního období druhé hustoty nadále přetrvávají. Jde převážně o automatické funce a jejich základní vzorec pochází z procesu přebírání chování. Tyto procesu nemusejí nutně být trvale usazené a mohou být poddajnější k tvarování samotným člověkem, než tomu bylo ve zvířecím těle. Přítomnost emocí by se neměla zaměňovat s vývojem duše. Na druhou stranu, podle učení Mouravieffa, čím jsou emoce kultivovanější nebo "inteligentnější", například nesobecká láska, ohled na svobodnou vůli, smysl pro posvátnost nebo tajemno, úsilování o duchovno, smysl pro osobní integritu a podobně, může překlenout mezi nižším a vyšším. Dalo by se říci, že může jít o formování vlastností vznikající osamostatněné duše. Na druhou stranu se zdá, že osamostatnělá duše může vzniknout na základě pronikavé potřeby ovládat, což odpovídá polaritě SS. V každém případě si bytost zvolí, které emoce rozvine a které nevyjádří.


Pojem dvou druhů člověka jednoduše poskytuje podrobnější diagram při učení lekcí osamostaťňování. Pouze v pozdější části těchto lekcí se, volba osobní svobodné vůle mezi polaritami SD a SS, stane významnou. Tato volba, v případě že je dotažena do určité ryzosti a důslednosti, připraví člověka na další hustotu. Právě tak jak lze vidět, že základní emoce a společenské uspořádání se rozvíjejí v řadě pokročilejších zvířecích podob, by se dalo říci, že základy duchovně uvědomělé, bezpodmínečné svobodné vůle, se rozvinou v pozdější části třetí hustoty.

 4. Hustota


Je to pojem pro Cassiopaeu/ Ra způsobu bytí mezi hmotným a éterickým. Tento pojem je důležitý pro současnou práci, neboť tento stav může velmi dobře být výsledkem Velké Práce alchymisty, Vzestupu, Dokončení studia po příchodu Vlny atd., ať použijeme jakéhokoliv pojmu. Kromě toho podobná úroveň se zdá být úrovní, ve které vyšší kádry "matrixu" operují, proto nemůžeme ignorovat možnosou existenci podobné úrovně reality při výzkumu hlubší podstaty světa.


V ezoterické literatuře obecně není popsáno nic, co by odpovídalo meziúrovni mezi typem lidského života a zcela nevtěleného bytí. Gurdjieffova kosmologie s diagramem všeho živého se přibližuje myšlence bytostí v odlišné hustotě. Kategorie andělů/planetárních bytostí může odpovídat 4. hustotě a kategorie archandělů/solárních bytostí zase 6. Každopádně podobná jména jsou velmi jinotajná.


Nemáme k dispozici matematický popis možných zákonů, které mohou na podobné úrovni řídit čas a prostor. Navíc není ani jisté, zda podobná úroveň existuje. Lidé mohli zažít stavy a vjemy, které jsou typické této úrovni, ale podobné zážitky jsou samy o sobě nejasné, jak bývá zvykem u mystických zážitků. Jsme si vědomi, že se snažíme uchopit pojem, o který nemůžeme popsat celkové nebo neodporující si způsobem popsat.


Existence takovéto úrovně je nepřímo podepřena velkou podivností související s fenoménem UFO. Rovněž mýtické povídky, ve kterých se mluví o bytostech na rozmezí mezi hmotou a energií. Podivnosti zahrnují časové anomálie, procházení skrz hmotné předměty, místa větší uvnitř než vně atd.


V případě pohledu na vývoj vědomí u Cassiopaei/Ra, ukončí jednotlivci studium ve 3. hustotě, která odpovídá lidské-mu bytí jak jej známe, a přejdou do 4. hustoty, tedy poté co vyčerpali možnosti vývoje ve 3. hustotě. Hlavním kritérium je dosažení pevného já, které je pevně oddáno službě druhým nebo službě sobě. To přirozeně vyžaduje jistou úroveň znalostí a inteligence, neboť každá z polarit nemůže být bez těchto vlastností určena.


Tento přehled obecně pouze shrnuje channeligový materiál v případě, že se na něj odkazuje. Uděláme výjimku, neboť více materiálu není v tomto případě k dispozici.

 Od Ra:


TAZATEL: Děkuji. Je možné, abyste nám poskytli krátký popis podmínek ve 4. hustotě?


Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás, abyste zvážili zatímco mluvíme, že neexistují slova pro kladný popis čtvrté hustoty. Můžeme pouze vysvětlit co čtvrtá hustota není a přiblížit to co je. Za čtvrtou hustotou je naše schopnost dále omezená a to až do bodu, kdy nemáme žádná slova.


Co čtvrtá hustota není: není v ní slov, pokud nejsou zvolena. Není v ní těžkých chemických prostředků pro tělesně složité činnosti. Není v ní disharmonie uvnitř já. Není v ní disharmonie mezi lidmi. Není v ní možnost způsobit disharmonii jakýmkoliv zůsobem. Přiblížení kladných tvrzení: je to rovina pro druh dvounohého prostředku, který je mnohem hustší a plnější života, je to rovina kde si je jedinec vědom myšlenek ostatních já, je to rovina na které si je jedinec vědom vibrací jiných já, je to rovina soucítění a porozumění s žalem třetí hustoty. Je to rovina, která usiluje o moudrost nebo světlo, je to rovina kde jsou jednotlivé rozdíly vysloveny, přesto automaticky harmonizovány ve skupinové shodě.

 


Od Cassiopaei:


O: Ne tak jednoduché … Představte si, chcete dojet do Mexika autem a “přeskočíte” přes a dorazíte do San Diega misto toho, nebo ... řídíte do obchodu v Santa Fe a skončíte v Moskvě místo toho. […]


O: […] Teď dávejte pozor! Co když: jedinec ve 2. hustotě vnímá předměty díky jejich podobnosti. Jedinec ve 3. hustotě vnímá předměty díky jejich odlišnosti, a jedinec ve 4. hustotě vnímá předměty na základě jejích jednoty se všemi? […]


D: (A) Mám další otázku. Při sezení z dubna jste učinili následující poznámku: "čtyř rozměrné, čtvrtá hustota, vidíte?" Tedy, spojili jste čtyři dimenze se čtvrtou hustotou. Neznám matematické znázornění hustoty. Vím, jak zobrazit čtyři dimenze. To bylo poprvé, co jste spojili dimezi s hustotou. Je tu opravdu vztah?


O: Ano, protože 4. hustota se žije ve 4 rozměrné realitě.


D: (A) Když mluvíme o 4 rozměrné realitě, jde o čtyř rozměrnou realitu typu Kaluza-Klein? O: Optické spektrum.


O: Ano. D: (A) Ano že s tím souvisí?


O: Ne, ano že není. V těchto teoríích jsou chyby, souvisejí se spektrem. Co ti to říká?


D: (A) Se spektrem?! Optickým spektrem? Nevím, co mi to říká. Nikdy jsem se nesetkal se vztahem ke spektru. Ale, co je ten 4. rozměr? Je to rozměr navíc za třemi prostorovými dimenzemi, nebo je to časový rozměř?


O: Neni to “čas”, týka se: Einstein. Je to prostorový bod-odkaz navíc. Pojem “dimenze” lze použít jednoduše pro přístup k všeobecným vztahům, spojenými se třemi rozměry. “Dimenze” která je navíc umožňuje jedinci zobrazit vnějšek i vnitřek najednout.


D: (A) Když mluvíte o tomto 4. rozměru, co je nejblíž v současném chápaní fyziky, co odpovídá tomotu pojmu? Nevím o ničem co by odpovídalo. Není to v teorii relativity, neni to v Einsteinovi, není to u Kaluzi-Kleina …


O: Přesně, protože neexistuje odpovídající hypotéza. […]


Čtenáři je doporučeno, aby prostudoval Cassiopaea i Ra materiál pro další stopy. U obou se pojednává o hustotách v rozsahu celého textu. V rámci tohoto článku můžeme pouze říci, že máme co do činění se zásadně odlišným světem. Alenka za zrcadlem, řekla Kasiopea.


Zdá se, například, že bytosti 3. hustoty mohou navštívit stav 4. hustoty v rámci UFO únosů. Tím nedojde k přoměně jedince v bytost 4. hustoty. Hustota, ve které jsme doma, záleží na stupni vývoje vědomí.

 5. Hustota


Tímto pojmem Cassiopaeané označují nehmotný stav bytí, kde inkarnující se bytosti mezi 1. až 4. hustotou žijí mezi inkarnacemi. Také se jí říká recyklační zóna.


Ra ji popisuje jako první nehmotnou hustotu nebo jako hustotu moudrosti a první, ve které myšlenky mohou vytvářet realitu bez omezení hmoty.


Při čtení přepisů Cassiopaea se zdá, že musíme rozlišovat mezi bytím v 5. hustotě jako etapou mezi životy a mezi duší z 5. hustoty. U druhého případu se jedná o duši, která ukončila studium ve 4. hustotě a už se zde neinkarnuje.


Toto téma je mimo naši schopnost přímého znát. Přesto můžeme učinit některé obecné závěry o povaze této hustoty a porovnat s jiným materiálem o reinkarnaci a posmrtném životě.


Inkarnace do hustoty, která odpovídá obecné úrovni vývoje duše, je potřebným prostředkem pro posun. Pouze reinkarnace může naučit určité nezbytné lekce. Na tuto myšleku narážíme na různých místech, od Kasiopei ke Šteinerovi.


Ve vysvětlení Ra, zkušenost je rozdělená rovným dílem mezi bytí v prostoru/času a času/prostoru. Prostor/čas odpovídá inkarnovanému životu, který obnáší pohyb v hmotě, bez vlivu na tok času. Čas/prostor předstaavuje rozjímání mezi životy, s volným pohybem v čase, ale bez možnosti ovlivnit prostor, nebo alespoň pro duše 3. hustoty.


Podle Steinerova vysvětlení, stav mezi životem, nebo astrální svět, stojí na myšlenkách stejným způsobem, jako hmotný svět stojí na hmotě. Pro inkarnované bytosti jde čas dopředu, zatímco pro bytosti mezi životy jde čas opačným směrem. Obecně, podle Steinera duše navádí přítomnost z budoucnosti, zatímco hmota se přibližuje budoucnosti z minulosti. Každý moment vědomí je proto setkáním těchto dvou proudů. Steiner do detailu vysvětluje, že dochází k jakémusi zrcadlení minulého života v atrálním světě, kde jedinec vidí své já z vnějšku, z pohledu všeho s čím přišel do kontaktu.


Cassiopaeané popisují 5. hustotu jako bezčasovou, proto každý stav mezi inkarnacemi je souběžný-shodný s každým podobným stavem. Rozjímání může být okamžité nebo věčné, záleží na úhlu pohledu. Pátá hustota může být jakousi výstvaní síní všeho, co může být uskutečněné, ale uskutečnění možností pro osobní poučení se musí být vykonáno z hustoty, která odpovídá lekci.


Vzdálenost mezi bytostmi, nebo zážitky bytostí, je otázkou čisté myšlenky, kde podobnost měří vzdálenost. Tudíž bytost která je značně rozpolcená nebo rozporuplná, to jest neodpovídá sama soně, nemusí proto ani být vnímána jako ta samá bytost. Můžeme tedy mluvit o časové ose inkarnací, jednoduše změřením podobnosti mezi každým stavem mezi-inkarnacemi tak, že po sobě jdoucí jsou blíže k sobě než ty, které jsou oddělené velkou změnou duše.


Máme k dispozici poměrně nezávislé popisy zkušeností blízko smrti, z nichž mnoho obnáší zastavení mozkových funcí, které můžeme porovnat s popisy stavu mezi životy. Co se zdá být stejným rysem je, že stavy blízko smrti odpovídají způsobu myšlení-víry u téměř zesnulého člověka. Je tu například mnoho zpráv o setkání s Ježíšem. Existují společné rysy jako vstoupení do světla nebo průchod tunelem.


Může být, že mysl poskládá zážitek okolo známých pojmů. Dále může být, že tento stav jak jej popisuje Steiner, tedy vědět o něčem nás přiblíží k tomu, co je známo, to jest měření vzdálenosti odpovídá informační podobnosti. Tudiž jedinec skončí ve společnosti těch, s kterými žil, což je často popisováno v událostech blízko smrti a zároveň by vysvětlilo často navrhovanou myšlenku, že se lidé opakovaně reinkarnují v týmu. Úroveň duchovní soudržnosti jedince "po" každé reinkarnaci bude mít vliv na množství práce, nebo učení, nebo plánování ke kterému může dojít mezi životy. Tudíž v některých případech se může jednat o zcela mechanický zákon karny a v jiných případech jde o více méně záměrné plánz života.

 6. Hustota


Tento pojem používají channeligové zdroje Cassiopaea a Ra pro označení jejich "přirozeného" stavu bytí. Také inspirace pro knihu Bringers of Dawn (Poslové rozbřesku) pochází, podle zmíněných zdrojů, ze 6. hustoty. Podle Kasiopei je většina kruhů v polích od bytostí 6. hustoty. Mnoho z tzv. poutníků jsou duše, jejichž domácí hustota je šestá, ale kteří vstoupili do inkarnace v lidské podobě kvůli určitému poslání.


O tomto předmětu nelze říci mnoho, co by bylo pevné nebo ověřitelné. Přesto a proto, protože téma šesté hustoty souvisí ve velké míře s inspirací pro naši současnou práci, se musíme pokusit umístit toto téma do nějakého kontextu. Archandělé, nebo solární svět Gurdjieffovy kosmologie, se můžou vztahovat k šesté hustotě. Dhyanické bytosti, nebo též solární bytosti Steinerovi kosmologie, se mohou vztahovat k šesté hustotě. Absolutní II u Mouravieffa, tedy svět vešerých hvězd a Kristus, se mohou být spojené s šestou hustotou. Porovnání jsou předběžná a těžko můžeme vytvořit neodporující si nebo definitivní popis této úrovně.


Šestá hustota, nebo 6D, je úroveň nehmotného bytí kde sídlí duše, které překonali nutnost reinkarnovat se v jakékoliv hustotě. Duše mezi 1.a 4. hustotou se reinkarnují, dále je tu rozjímací období bytí v nehmotné podobě mezi inkarnacemi páté hustoty. 6D je posledním stupněm před spojením s Jednotou, tedy sedmou hustotou. Sedmá hustota odpovídá jedinému zdroji všeho ve stvoření, Bůh Otec u Mouravieffa nebo Slunce Absolutní u Gurdjieffa.


Jako v případě 4D, přetrvává koncept jednotlivých bytostí, které tvoří společenský paměťový komplex, tedy společenství, ve kterém veškeré bytosti sdílejí stejnou databázi zkušeností a porozumění. Ezoterická úroveň lidského vývoje, kde je porozumění sjednoceno v praxi objektivity, a kde integrita nepřipustí neshodu konání a porozumění, je předzvěst společenských paměťových celků 4-6 D.


Bytosti na této úrovni jsou orientované na službu druhým jako následek přírodních vlivů. Jde o složitý pojem a přesné porozumění není možné na naší úrovni. Jde o to, že myšlenka sloužit druhým je znázorněná v 6D jako pojem, ne jako celé bytosti. Z pohledu 6D stále trvá rozdíl mezi pojmem a skutečností. Myšlenka a realita se již nerozlišují v 7D, ale to je ještě dále od naší schopnosti popisu. Čistá služba sobě, v podobě fungující bytosti, neexistuje za 4D, patrně tomu zabraňuje vrozená zaujatost směrem k materialitě a subjektivitě. Velmi pokročilá bytost SS dosáhne jistého druhu duchovní masy, která u ní zapříčiní zhroucení do sebe, trochu jako u černé díra v hmotném světě. Jestliže tato bytost upustí od charakteristického předsudku ovládat, může se stát objektivní, ale potom přestává být bytostí SS.


6D bytost žije pouze ve světě myšlenek, nebo světla, jako světelná bytost bez stálého těla. Kasiopeané jednou prohlásili, že kdyby se mohli napojit dvě bytosti na vše co je, potom by se ve skutečnosti stali jedním, nerozeznatelným od sebe. V tomto smyslu můžeme říci, že z pohledu 6D je vše celek, přesto stále existuje myšlenka bytosti. Vidíme, že myšlenka objektivity je neodmyslitelně spjata s pojmem života v jednotě všepřítomnosti. Bytost, která by viděla pouze to co chce, by se v tomto stavu v podstatě zhroutila sama do sebe a ve skutečnosti by nesdílela nic, pouze svou iluzi se sebou, což může být důvod, proč neexistuje funkční SS na této úrovni. Aby jsme mohli být jeden se vším, nemůžeme mít předsudky. A znovu, nemít předsudky neznamená nemít možnost přiřadit hodnotu věcem nebo zvolit čeho se zúčastnit, právě naopak. Mohli bychom dokonce říci, že objektivita a nedostatek předsudků, jsou nezbytným předpokladem metafyzické svobodné vůle. Nemůžeme si vybrat dokud nepoznáme. Nemůžeme poznat v tomto smyslu, pokud máme plané naděje-zbožná přání.

Velmi málo může být řečeno o vnímání času nebo prostoru. Můžeme dedukovat, že události hmotných hustot se jeví jakoby z ptačí perspektivy, mnoho možných minulosti a budoucností vedle sebe, jakási spleť vláken různých pravděpodobností. Podle Gurdjieffa a jeho kosmologie můžeme říci, že 6D bytost vidí alespoň dimenze lineárního času a věčnosti, vidí rovinu, která obsahuje veškeré možné časové linie jakoby z výšky při z pohledu třetí hustoty. Slovo věčnost ve smyslu 4. Cesty pojednává o protoru, který je kolmý k lineárnímu času, tedy o sadě všech možných časový os. V jistém smyslu můžeme říci, že zkušenost v 6. hustotě zahrnuje šest dimenzí. A znovu se jedná pouze o přibližné znázornění. Obecně řečeno, zdroj ze 6D mluví jakoby minulost v 3D byla otevřená kniha a budoucnost rozvětvující se spleť možností.

Cassiopaeané opakovaně používají pojem “vy v budoucnosti” když mluví o sobě. Můžeme tomu rozumět tak, že odkazjí na alespoň jednu možnou budoucnost, kde Laura Knight-Jadczyk, kanál spojení, a možná někteří spolucestující, se stali Kasiopeany. Nicméně, mohou zde být budoucnosti, kde k tomu nedošlo, právě tak jako možné minulosti, kde k channelingu vůbec nedošlo. Proces navázání spojení je tedy spoj, který táhne jisté osy minulosti směrem k jistým osám budoucnosti. Zkušenost 6D může být podobná navádění tohoto procesu z ptačí perspektivy. Nicméně, v jistém smyslu Kasiopeané vytvářejí sami sebe tím, že navádějí své “minulé” já. Přesto zůstávají podobné metafory neúplné, protože jejich jazyk předpokládá lineární kauzalitu, což se pravděpodobně nevztahuje na pohled z 6D.


Pro dokončení tohoto přehledu budeme citovat Ra:


Ra: "Ve vztahu k hustotám, sluneční těleso, jak byste řekli, může být viděno jako velké těleso plynných prvků, které procházejí procesem fúze a radiace tepla a světla. Metafyzicky, slunce dosáhne významu pro čtvrtou až šestou hustotu, na základě rostoucích schopností bytostí v těchto hustotách pochopit živé stvoření a zároveň spolubytostní, neboli druhé já, podstatu tělesa slunce. Tudiž slunce může být v šesté hustotě navštěvováno a obýváno těmi, kteří žijí v času/prostoru a může dokonce dojít k častečnému zrodu, od okamžiku k okamžiku, skrz procesy bytostí šesté hustoty a jejich vývoje. […] V této hustotě mohou některé bytosti, jejichž způsob rozmnožování je fúze, si vybrat vykonávat vykonat tento druh zkušenosti, jako součást bytí tělesa slunce. Proto můžete nahlížet na části světla, které přijímáte, jako na potomky plodícího výrazu lásky šesté hustoty. "


Převzato: https://na-severu.blogspot.com/

                 a https://www.matrix-2012.cz

 

Poznámka redakce Rahunta : Tuto recenzi jsme převzali především díky obsahu a popisu jednotlivých hustot (dimenzí), kde si můžete udělat velice dobrou představu o co jde. Nechte si prosím i svůj pohled a otevřené možnosti vnímání, protože vaše vnímání je nyní obohaceno o 3D pohled....

LK

 

Diskusní téma: Recenze knihy THE HIGH STRANGENESS (Popis jednotlivých dimenzí z pohledu mimozemšťanů)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.