O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

SaLuSa, 12. december, 2011

15.12.2011 14:35

Čakanie bolo dlhé a ukázalo mieru Vašej viery a schopnosti zamerať sa na všetko čo predstavuje Svetlo, pretože mnohokrát bola Vaša pozornosť odvádzaná, vrátane tých zdrojov, ktoré mali za úlohu zmiasť Vás. Avšak stali ste sa omnoho múdrejšími a schopnými rozlíšiť čo naozaj predstavuje Svetlo. V každom prípade existujú rôzne interpretácie udalostí, ktoré idú v slede aby Vás priviedli k Vzostupu. Dôležité je Vaše pochopenie, že nech sa stane čokoľvek, hlavným cieľom je Vzostup a spôsob akým ho dosiahnete nie je dôvodom na rozpory medzi Vami. Je vo Vašom záujme umožniť priestor na možné obmeny, pretože v ktoromkoľvek čase môžu byť plány a ich načasovanie upravené. Toto už veľmi dobre poznáte, ale pochopte, že zmeny sú niekedy potrebné na doladenie našich aktivít. Pretože Temní sú zahnaní na ústup, zanechávajú za sebou stopu neúspešných pokusov spôsobiť zmätok. Sme odhodlaní blokovať každý z takýchto pokusov a teraz máme božské schválenie použiť tvrdšie prostriedky. Napriek tomu dávame pozor, aby sa to nedotklo nevinných ľudí.

Ako si viete predstaviť, po tom čo vstúpite do roku 2012 vznikne veľa špekulácií a niekedy aj negatívnych komentárov o tom, čo tento rok prinesie. Májske proroctvá budú interpretované podľa presvedčení jednotlivcov a ako viete, veľa ľudí bude interpretovať konečné časy ako koniec sveta. Poslednú vec, ktorú chceme vidieť je aby sa táto myšlienka energizovala tak, že by spôsobila šírenie strachu medzi Vami. Niektorým to môže vyhovovať, pretože oni už veria v koniec ako trest od Boha za zlo spáchané na Zemi. Avšak chceme zdôrazniť, že nenastane žiadna obrovská deštrukcia ani straty na životoch vo veľkom meradle. Toto nie je plánom a keďže Boh je Láska je jasné, že Boh by sa nikdy nevzdal svojej Lásky za žiadnych okolností. Všetci ste božími iskrami a čokoľvek sa stane, vždy ostanete nesmrteľní.

S konečnými časmi príde „triedenie“, pretože duše sú nasmerované na cestu, ktorá im dovolí pokračovať vo vývoji na stupni vibrácií, na ktorom sa práve nachádzajú. Nemalo by zmysel ak by duše boli umiestnené do dimenzie, s ktorou nie sú kompatibilné vzhľadom na úroveň ich vedomia. Takže nebojte sa o druhé duše a nezabúdajte, že všetky nakoniec nájdu cestu, ktorá nebude obmedzovať ich slobodnú vôľu. Predtým ako ste sa inkarnovali ste poznali výsledok, na ktorom ste pracovali, takže nikto nebude sklamaný. Uvedomujeme si, že mnohí by radi pokračovali v pozemských putách a vzťahoch a aj keď spojenie Lásky zostane, treba brať do úvahy, že každá duša potrebuje úplnú slobodu voľby. Ľudia kladú veľký dôraz na manželský sľub, ktorý je interpretovaný ako túžba vlastniť, alebo ovládať druhú Bytosť.

Ľudia sa spájajú z dôvodu, že ich vzťahy zvyšujú skúsenosti, ktoré obom prospejú a v priebehu jednotlivých životov sa budú nutne meniť. Takže drahí, snažte sa byť vďační všetkým dušiam, ktoré s Vami cestovali dualitou a vedzte, že ste sa všetci poučili z Vašich skúseností. Taktiež nezabúdajte na to, že do určitej miery ste sami hrali úlohu Temných. Je omylom myslieť si, že ste boli svätejší ako druhí a dá sa povedať, že sa pohybujete po tenkom ľade keď odsudzujete druhú dušu. Nakoniec všetky duše nájdu svoje Svetlo a Lásku po tom, čo neostane žiadny karmický záväzok z predchádzajúcich životov. Na určitom stupni budú dokonca vymazané aj spomienky, keď už nebudú mať žiadny úžitok. Pamätajte, že vy ste chceli skúsiť dualitu a vrhli ste sa do nízkych vibrácií, do ktorých ste podľa predpovedí spadli. Po zavŕšení Vášho času nie je ďalej potrebné lipnúť na týchto skúsenostiach, pretože dokážete svoju schopnosť prekonať ich.

Vašim skutočným domovom je byť v celkovej harmónii vo vyšších dimenziách a viesť radostný a napĺňajúci život. Ilúzia nižších dimenzií je Vašim výtvorom a keď doslúži svojmu účelu zmizne znovu absorbovaním sa do prázdnoty. Vzostup je proces Vesmírnych rozmerov a objaví sa ako jediná udalosť. Bez vzostupu Zeme by proces nebol úplný, čo Vám napovedá aká je v tomto období Vaša civilizácia dôležitá. Vidíte teraz prečo je Vám poskytovanej tak veľa pomoci a prečo ste boli vybraní byť na Zemi v tomto čase? Vy ste tí vybraní, o ktorých sa vedelo, že dosiahnu úspech a akokoľvek ťažko sa to chápe – Temní sú tiež toho súčasťou.

Vo Vašej realite ste žili ilúziou, ale skúsenosti boli perfektne reálne a keď opona na záver spadne pochopíte každého úlohu v tejto ilúzii a posuniete sa ďalej. Takže odhalenie ostáva podstatným nástrojom, ktorý nás navzájom spojí a postaví ilúziu do takého svetla, v ktorom ju môžete pochopiť. Umožní Vám to vidieť akí náchylní ste boli voči nižším energiám, ako Vám Temní priamo spod nosov ukradli Vašu slobodu a ako to dosiahli. Tieto odhalenia budú nevyhnutné aby ste sa raz a navždy odpútali od týchto energií.

Mnohí z Vás už žijú svoje životy vo vyšších vibráciách a dokážete prechádzať mínovým poľom duality bez ujmy. Pretrhli ste putá, ktoré ste nazbierali počas mnohých životov, ktoré už pre Vás nemali žiaden význam. Sila vôle je samozrejme potrebná na vstup do nových vibrácií ako sme Vás často informovali a akonáhle je Vami tento zámer vyjadrený, dostane sa Vám množstvo pomoci. Časťou našej misie je zabezpečiť aby čo najviac duší prešlo vzostupom. Odhalenie pravdy o Vašich skúsenostiach je súčasťou lieku na Vašu stratu pamäti o Vašom skutočnom Ja. Buďte skromní a akceptujte, že akokoľvek ste inteligentní, boli ste podvedení ako všetci ostatní. Temní boli chytrí a extrémne prefíkaní a trpezlivo pracovali na Vašom ovládnutí a na ovládnutí Vášho sveta. Avšak nepočítali s vplyvom nás a Učiteľov, ktorí navštívili Zem a zasiali semená Svetla, ktoré Vám otvorili oči.

Som SaLuSa zo Síria a časť misie Galaktickej Federácie je takmer ukončená, ale naša služba Vám nikdy nekončí. Milujeme Vás a máme veľký obdiv k spôsobu akým ste znovu povstali.

 

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

 

Preložili Martin a Danica
www.galacticchannelings.com

 

zdroj: https://www.vzostup.sk/

 

 

Diskusní téma: SaLuSa, 12. december, 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.