O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

SaLuSa, 2. marec, 2012

05.03.2012 19:58

Žite každý deň tak ako prichádza, pretože neviete čo očakávať, keď je tak veľa zmien na pokraji uskutočnenia. Niet pochýb, že naši spojenci dosahujú veľký postup na mnohých frontoch a čoskoro sa môžete tešiť na obdobie obrovských udalostí. Už teraz vidíte aké rozsiahle vyšetrovanie bolo vykonané na odstránenie skorumpovaných jednotlivcov z bankového bratstva a stále to nie je ukončené. Takže ako vidíte, nielenže korupcia bola odhalená, ale aj tí, korí sú zodpovední. Akonáhle tieto odhalenia naberú na obrátkach, budete prekvapení koľkí vystúpia s ďalšími informáciami. Prelom odhalil sprisahania, ktoré mali hodnotu triliónov dolárov a zahrňovali zločinné a drzé činy spojené s ich krádežou od právoplatných vlastníkov. Tieto peniaze im mienime vrátiť za podmienky, že boli v prvom rade získané legálne. Veľa z peňazí, ktoré boli zneužité pochádza z verejnej peňaženky a v skutočnosti sa jedná o astronomické sumy.

Nie je preto čudné, že Vám bolo odopierané mať dostatok pre Vaše potreby, keďže tieto peniaze boli prevádzané na súkromné účty a tajné operácie. My sme takýmto kriminálnym činom zabraňovali tak, aby vojna mohla byť považovaná za niečo z minulosti a aby mohol byť vyhlásený svetový mier. Na dokončenie toho všetkého musíme mať podporu väčšiny vlád, ale až potom čo budú očistené od tých, ktorým neležia Vaše záujmy na srdci. Na tomto sa práve pracuje a pripravujú sa proti nim súdne spory. Často je to otázkou toho, či jednotliví členovia vlády boli verní svojej prísahe a bolo ich poľutovaniahodne iba veľmi málo.

Takže Drahí, my samozrejme vieme, na ktoré veci je ešte potrebné zatlačiť, ale niekedy je daná úloha taká veľká, že si to vyžaduje veľa vyjednávania. Môžete si byť istí, že v momente keď sa my a naši spojenci rozhodneme zasiahnuť, tak sme preverili všetky možnosti a budeme úspešní. Niekoľko rokov sme sa pripravovali na tento čas a naše početné zdroje zaistia, že dosiahneme svoj cieľ. Našou najväčšou výhodou je schopnosť ísť tam, kam si želáme bez toho, aby sme boli spozorovaní. To znamená, že poznáme plány Temných, ale nie vždy môžeme zasiahnuť. Sú tu Vesmírne Zákony, ktorým podliehajú všetky činy a my musíme dodržiavať Vaše práva urobiť svoje slobodné rozhodnutia. Aj keď to môže byť ťažké pochopiť, toto sa týka aj Temných. Často sa stáva, že sa vzdávate svojej slobodnej vôle tým, že sa nebránite tomu čo naznačujú, že chcú urobiť. Dualita je väčšou hrou ako si uvedomujete, ale je pritom celkom vážna. Avšak teraz môžete začať relaxovať, pretože Ilumináti a ich organizácia utrpela veľkú stratu sily vďaka našim akciám.

Svetlo, ktoré stále narastá sa dotýka sŕdc ďalších a ďalších duší a prebúdzanie sa rozširuje po celom svete. Vo všetkých krajinách bez výnimky sa ľudia dožadujú pravdy a požadujú, aby ich predstavitelia konali v súlade s tým. Výhovorky alebo nereagovanie už nie je akceptované a očakávajú sa činy. Ako ste už videli v niektorých krajinách to vyústilo do masívnych demonštrácií. Ľudia prehovorili a v budúcnosti budú počúvaní. V skutočnosti politika tak ako ju teraz poznáte sa už nikdy nevráti, pretože v Novom Veku tí zo Svetla budú identifikovaní a zvolení pre svoju oddanosť k Stvoriteľovi a všetkému životu.

Bude exitovať viac spirituálny prístup ku všetkým záležitostiam ktoré ovplyvňujú kvalitu života. Dokonca aj náboženstvá budú musieť prehodnotiť svoje metódy a učenia tak, aby mohli byť úplne čestné a pravdivé voči Svetlu. Mnoho náboženstiev využívalo svoju pozíciu na získanie moci a kontroly nad svojimi nasledovníkmi a poľutovaniahodne používali strach na to, aby si udržovali svoje stádo ovečiek. Faktom je, že nepotrebujete pomoc z vonka na to, aby ste pochopili pravdu, pretože všetko je vo Vašom vnútri. Avšak nasledujete svoju vlastnú cestu a tá Vás niekedy zavedie k niekomu, kto už docestoval ďalej ako Vy a môže Vám poradiť. Všetky Svoje rozhodnutia môžete preveriť intuitívne, takže si nájdite tichý moment alebo dva, aby ste to mohli spraviť. Problémom ale je, že ľudia niekedy ignorujú svoju intuíciu ak nepotvrdzuje to, čo by v skutočnosti radi urobili.

Budete sa musieť toho veľa naučiť v krátkom čase ktorý zostáva do Vzostupu. Avšak bude skutočne radostné ako budete absorbovať nové chápanie zmyslu života a uvedomíte si, že to znamená prežiť šťastnú a radostnú skúsenosť. Nie len to, ale posunie Vás to na novú cestu, ktorá Vám predstaví to, čo môžete očakávať potom ako vzostúpite. Je to napokon Váš zámer vrátiť sa do vyšších sfér, na ktorom ste tak tvrdo pracovali, aby ste ho dosiahli. Prichádza úplne prirodzene, pretože je Vám povedomý z časov, kedy ste cestovali cez vyššie sféry, aby ste padli do tretej dimenzie. Ste významné duše, ktoré sami sebe dokázali, že sú mocné a že máte schopnosť prekonať temnotu.

Galaktická Federácia je tak potešená, že konečne sa k Vám dostávajú dôkazy o zmene takým spôsobom, že nepochybujete že sa to deje. Náš zámer umožniť Vám vidieť naše lode častejšie uvoľnil napätie niektorých z Vás ohľadom toho, že by sme mohli byť potencionálnymi útočníkmi. Preukazovali sme po mnohé roky, že dokonca aj keď sme vyprovokovaní, sme schopní sa s tým vysporiadať bez akejkoľvek agresie alebo bezohľadných činov. Náš prístup vždy spočíval v uznávaní posvätnosti života, ktorý si ctíme a uctievame, pretože každý jeden je súčasťou Stvoriteľa. To isté platí pre Iluminátov, ktorých musíme napriek ich hanebnosti vidieť tiež ako duše Svetla tak ako každého iného. Ich Svetlo môže byť slabé, ale aj napriek tomu je stále možné, že porastie naspäť až do plného Svetla. O ich osude sa rozhodne na Zemi, ale zo spirituálnej perspektívy to znamená, že im bude preukázaná milosť a súcit.

Som SaLuSa zo Síria a ako sa posúvame do ďalšej fázy Vašej cesty k Vzostupu, cítime sa byť vyznamenaní, že môžeme byť tými čo sa zaviazali zaistiť Vašu plnú pripravenosť. Bude to ten najúžasnejší čas a budete si užívať slobodu akú ste v súčasnej dimenzii ešte neskúsili. Už nebudete musieť oveľa dlhšie žiť v súčasných podmienkach a čoskoro budete užasnutí ako rýchlo sa zmeny budú objavovať. Buďte smelí a odvážni a kráčajte svojim Svetlom v skutočnej láske ktorú máte a ktorou ste.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica
www.galacticchannelings.com

 

Diskusní téma: SaLuSa, 2. marec, 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.