O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

SaLuSa, 20. február, 2012

22.02.2012 13:29

Podmienky vo Vašom svete sa menia z jedného dňa na druhý veľmi rýchlo. Fakty nemusia byť ľahko dostupné, ale tak ako čistenie od Temných pokračuje, dozviete sa o tom viac. Naši spojenci s našou pomocou postupujú veľmi dobre a nič nezabráni konečnému úspechu. Napríklad napriek mnohým pokusom začať Tretiu svetovú vojnu, riešili sme ich a ako sme Vám po celý čas sľubovali, k žiadnej ďalšej vojne nedôjde. Tento odkaz sa dostáva k vojny-chtivým a uvedomujú si, že my si stojíme za svojím slovom. Bolo tu niekoľko incidentov útoku pod falošnou vlajkou, ktoré sme dostali pod kontrolu, aby sme zabránili pravdepodobnosti veľkej konfrontácie. Niektoré z nich boli príliš veľké aby boli úplne utajené, ale niektoré detaily unikli. Sledujte dianie a bez pochyby objavíte niektoré nezvyčajné správy.

Jednoznačne si neželáme zapojiť sa do bojov s Temnými, ale máme povolenie konať vo Vašom mene aby sme Vás ochránili. Naznačili ste Vašu túžbu vstúpiť do novej éry, kde už neexistujú vojny a voláte po svetovom mieri. Bude to zabezpečené a vynútené ak to bude potrebné, až pokiaľ tí ktorí sú zodpovední za také ohavné činy ako je vojna budú bezmocní. Je Bohom dané, že Váš cyklus duality končí úplným odstránením vojen a pevným nastolením mieru. Po príliš dlhý čas ste boli zbavení svojich práv a nastal čas aby boli plne obnovené. Starý systém už nie je funkčný a nebude pohlcovať viac energie aby sa udržal. Nastal nový deň, ktorý bude prekvitať do svojej nádhery pri Vzostupe.

Drahí, vo svetle toho čo sme Vám povedali o obnovení mieru, prosím nemajte strach ohľadom situácie na Strednom Východe. Nastane náhly koniec všetkým konfrontáciám a všetci zúčastnení budú svedkami udalosti, ktorá umožní nastolenie všeobecného mieru. Neexistuje priestor pre žiadne atómové zbrane, ktoré už boli označené na zničenie. Tento odkaz sa konečné dostáva na tie správne miesta a takéto zbrane nebudú môcť byť použité za žiadnych okolností. Vaše vlády o nás vedeli, rovnako ako o zákaze takýchto zariadení po dlhé roky a konečne si uvedomujú, že to čo hovoríme myslíme vážne.

Sme tu preto aby sme zaistili, že Svetlo je podporované všetkými možnými spôsobmi bez zasahovania do slobodnej vôle Ľudstva. Galaktická Federácia je tvorcom mieru vo Vesmíre a všade tam kde nás nájdete, nájdete pracovať Svetlo. Nič neunikne našej pozornosti a neexistujú žiadne miesta, ktoré môžu Ilumináti a ich prisluhovači použiť aby sa vyhli svojmu osudu. Bola im ponúknutá cesta von ak sa vzdajú, ale to neznamená, že sa môžu vyhnúť zodpovednosti za svoje zločiny proti Ľudskosti. Sú tu oveľa väčšie sily ako my ktoré zaručujú, že spravodlivosť bude vykonaná.

Galaktická Federácia nebola nikdy tak aktívna ako teraz pretože chaos a kolaps starých spôsobov zahŕňa veľké čistenie energií, ktoré tu boli prítomné po celé veky. Neexistuje pre ne žiadne miesto vo vyšších vibráciách ktoré sprevádzajú Vzostup a naozaj tam pre to nebudú môcť existovať. Zákony Vesmíru sú posvätné, všeobecne platné a my sme tí, ktorí zaručia, že sú vykonávané. To je dôvod prečo nemôžu žiadne duše pokračovať vo Vzostupe pokiaľ ich vibrácie s ním nebudú kompatibilné. Stále je to Vaša voľba, ale musíte dosiahnuť určitú vibračnú úroveň na vzostúpenie. Všetky duše o tom vedeli keď sa inkarnovali a niektoré z nich nemajú túžbu vzostúpiť, ale želajú si pridať toto obdobie v dualite k svojim skúsenostiam.

Ste na pokraji úžasného obdobia, kedy uvidíte ukončenie duality, ktoré sa skutočne nezačne pokiaľ nebudete môcť žiť v mieri a bez strachu. Stanete sa slobodnými, budete mať hojnosť a ďalšie výhody, budete cítiť úžasnú vlnu radosti a šťastia ktorá sa prevalí cez Zem. Budeme otvorene s Vami a zúčastníme sa Vašich osláv, pretože to bude pre Vás historická udalosť. Už počujeme to veľké povzdychnutie od úľavy po celom svete pretože si budete užívať stupeň slobody, ktorý sa nepodobá ničomu čo ste zažili počas dlhých vekov. Prechádzajte Vaším každodenným životom s takýmito myšlienkami v mysli a vedzte, že už dlho nebudete musieť znášať tento súčasný chaos.

Budete sa dozvedať oveľa častejšie že tí, ktorí sú zodpovední za zločiny proti Vám sú donútení odstúpiť. Korupcia a podplácanie sú typické pre politiku a veľký biznis, ale to sa zmení pretože časom len tí, ktorí sú dôveryhodní a čestní prežijú očistu. Momentálne prebieha proces vykorenenia tých, ktorí pracovali iba pre vlastný prospech. V budúcnosti tu budú len duše Svetla, ktoré Vás budú reprezentovať a budú sledovať Vaše záujmy. Takáto zodpovednosť by mala byť považovaná ako privilégium a česť a máte medzi sebou ľudí, ktorí by Vám radi slúžili týmto spôsobom.

Všetci ste prežili mnoho životov na Zemi, aby ste sa dostali do súčasného stavu evolúcie. Bohatí, alebo chudobní ste prežívali všetky druhy výziev a dnes ste oveľa múdrejší a s vyšším vedomím ako keď ste po prvý krát vstúpili do nižších dimenzií. Preto tak mnoho z Vás je pripravených vzostúpiť, pretože dualita Vás už nemá čo naučiť, aj keď tieto skúsenosti Vám dobre poslúžia v budúcnosti. Takže aj keď dnes prechádzate náročnými časmi je celkom možné, že sú to Vaše posledné lekcie v dualite. Aj napriek tomu, že ste pomerne mladí ste mali dobré dôvody na prežitie konečných časov.

Aký by mal život zmysel, ak by nemal žiadny zjavný účel. Je isté, že bez neho by určite panoval chaos a zmätok a nemali by ste ozajstný cieľ ku ktorému by ste smerovali. A pretože život naozaj plynie po Bohom určenej ceste ktorá pozdvihne Ľudstvo tým, že ponúkne každej duši možnosť vzostúpiť. Takže uprostred chaosu sa takmer dokončil plán Vašej evolúcie na ukončenie tejto fázy. Potom vstúpite do ďalšieho cyklu s vyššími vibráciami s cieľom postúpiť ešte vyššie.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že spolu s ďalšími nám bola daná možnosť sprevádzať Vás na ceste domov.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica
www.galacticchannelings.com

 

zdroj: www.vzostup.sk

 

Diskusní téma: SaLuSa, 20. február, 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.