O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

SaLuSa 28. prosince 2012 s naším komentářem

29.12.2012 19:03

Komentář Rahunty najdete na konci textu. Byl napsán již včera a zaslán jako komentář pod přeloženou Salusou zde https://orgo-net.blogspot.cz/2012/12/salusa-vzestup-probehl.html Protože přes opakované zaslání komentáře nebyl Orgonetem zjevně "schválen" (jiné - pozdější komentáře již z dnešního dne tam totiž jsou), zveřejňujeme text i náš komentář na našich stránkách:

 

 

SaLuSa 28. prosince 2012

https://tinyurl.com/84w7ppd
https://the2012scenario.com/2012/12/salusa-december-28-2012/

Překlad: Orgonet

Nesejde na tom, jaké byly předpovědi, protože jsou vám nyní dány veškeré možnosti, a jejich materializace je závislá na rozsahu vašich kreativních sil. Říkáme vám, že to, co jste zažili, bylo to, co jste vytvořili, ale pro některé z vás, kteří čekali více důkazů, byl Vzestup zklamáním.

Chápeme vaše pocity, ale proces probouzení energií Vzestupu se nezastavil a bude pokračovat ještě rychleji než předtím. Pozvednutí energií ve vaší Sluneční soustavě proběhlo při zarovnání vašeho Slunce a velkého Centrálního slunce galaxie, a mnoho duší nějaký důkaz zažilo, ale zrovna tolik jich nezažilo nic.

Vzestup proběhl, ale k vašemu překvapení jsou duše nižších vibrací stále s vámi. To proto, že mnohé byly schopny absorbovat energii a jejich vibrace se dostatečně pozvedly, aby vzestoupily, ale pokud mají zůstat s vámi, budou je muset zvyšovat rychlejším tempem. Také mějte na mysli, že mnohé duše si nebyly vědomy důležitosti 21. prosince, takže ne všechny, které něco ten den zažily, si byly vědomy, co to způsobilo.

Je to takřka jejich poslední příležitost zůstat v procesu Vzestupu a vyhnout se tomu, aby byly odebrány ze Země, pokud se to ukáže v jejich nejlepším zájmu. Všeobecně se doufalo, že co možná největší počet duší bude schopen přijmout nové energie. Takže myslíme, že až připustíte, že výsledek je pozitivní, budete rádi, že z vaší rodiny duší jich tu zůstává více.

Nový věk začal a čas ukáže, že nic nebylo ztraceno povahou vašich prožitků. Od této doby budete zaznamenávat mnohem pozitivnější výsledky, protože nyní jste to vy, kdo má na starosti svou vlastní budoucnost. Vaše osobní čištění nežádoucích energií tak může pokračovat plnou rychlostí, a neměli byste zažít žádné překážky v úspěchu.

Nyní jste na novém stupni štěstí a radosti jen tím, že jste naživu, a vězte, že nyní můžete přistupovat k žití nového života s větší svobodou než kdy předtím. Výsledkem přijetí energií 21. prosince je, že jste se posunuli více do „teď“ a to znamená, že prožíváte méně čas a prostor.

Protože se pohybujete v 5. dimenzi, uvědomíte si, že čas již není lineární, a někdy budete ztrácet veškerou perspektivu toho, kde jste a jak jste se tam dostali. Ale nebojte se, budete schopni si uvědomit, kde jste. Časem začnete vnímat další dimenze a reality, i vidět jiné entity, které v nich mají své bytí.

Vaše současná vláda i další vlády ve vašem západním světě budou již brzy nahrazeny, a to je důležitý krok, který umožní, aby se mnohé věci pohnuly kupředu. Vlády nejsou schopny zvládnou současnou krizi způsobenou pádem mnoha bank a zkorumpovaných systémů, kterých používají k posílení svých vlastních zisků prostřednictvím nepoctivého obchodování.

Odpovědi jsou nám již známy, a nové cesty jsou připraveny a hotovy k zavedení ve velmi krátké době. Uvědomění všech duší poroste den ode dne, a konečným výsledkem bude, že jako civilizace se budete méně zajímat o to, co vám měla dát minulost. Stanete se moudřejšími a vtipnějšími v odhalování toho, jak jste byli po celá staletí uváděni v omyly.

Už dále nejste ochotni přijímat „více stejného“, a požadujete nový přístup k životu, který ctí suverenitu všech, mír a hojnost. Potřebujete být schopni svobodně vyjádřit sami sebe a vztahovat se k ostatním jako k Jedinému, protože si přejeme, abychom vás viděli dosáhnout jednoty.

Plně chápeme, proč jsou někteří z vás deprimováni z toho, že Vzestup probíhá tak klidným způsobem, ale pohleďte na pozitivní aspekty. Snažíme se vás vést tak, abyste dosáhli nejvyššího vnímání sami sebe, a toho, co můžete dosáhnout v Novém věku, a toto povzbuzování bude dále pokračovat.

21. prosince proběhlo planetární zarovnání a vy jste zahájili Nový věk s vyšším stupněm vědomí. To vám umožní urychlit proces Vzestupu, a uvidíte, že změny se budou odehrávat v rychlém sledu. Vše, co jste měli očekávat, že se ohlásí v Novém věku, nastane s větší podporou než dříve, protože cesta vpřed je nyní doslova čistá.

Dosud jste měli velkou trpělivost a my jsme vám nanejvýš vděčni za vaši oddanost Světlu a všem ostatním duším. Události budou nyní probíhat daleko hladčeji, a my vás můžeme ujistit, že práce, kterou jste vložili do přinášení Světla a Lásky lidem, měla nesmírné výsledky.

Přirozeně vzestoupila i Matka Země, a půjde dál a bude s vámi spolupracovat, aby vytvořila s vámi Nový věk. Bylo jen málo případů lidí, kteří museli opustit Zemi, a to je zásluhou pracovníků Světla, kteří tak tvrdě pracovali, aby přivedli všechny duše do Světla. Jsme rádi, že můžeme připomenout, že to uvolnilo napětí a pochyby, které měli někteří lidé, protože se obávali o rodinu či přátele.

To je velkou nadějí pro ty duše, které až dosud jsou nevědomé ohledně významu nové epochy, do níž vcházíte. Víme, že někteří z vás se podívají zpět a budou se ptát, proč byl činěn dojem, že tak mnoho musí být dosaženo před Vzestupem. Řekli bychom, že naší motivací bylo postavit před vás veškeré možnosti, abychom urychlili vaše vlastní tvůrčí síly.

Víme, že pracovníci Světla vložili mnoho času a úsilí na dosažení úspěchu, a zdánlivý neúspěch není jejich kritikou. Naopak, v jejich oddanosti svému úkolu nedošlo absolutně k žádné chybě. Je to prostě tak, že okolnosti nenaplnily kritérium pro plné projevení počátečních změn, které jste očekávaly.

Ano, byly chvíle, kdy jste byli velice blízko, abyste uviděli odměnu za své úsilí, ale temní často vytvořili hrozbu či zdržení, které jsme nemohli ignorovat. Mějte na mysli, že nemáme pravomoc násilím řešit problémy, pokud tak nebylo božsky rozhodnuty, protože jste to vy, kdo řídí výsledek a kdo je za něj odpovědný.

Buďte si jisti, že nedošlo k žádné ztrátě času, i když se zdá, že došlo k malému pokroku. Za scénami jsou naši spojenci dále horlivě činní, a jsou blízko k provedení vládních změn. Ty jsou naprosto zásadní k tomu, aby byly zbytky staré 3D politiky odsunuty do pozadí a aby byli určeni vůdci, kteří jsou si vědomi potřeby obrovských změn k nastolení Nového věku.

Zakrátko si všimnete vlny lásky, která se přežene Zemí, a ta vám ukáže, že vaše civilizace učinila kvantový skok kupředu. Protože je tomu tak, přinese to silnou jednotu cílů, které pomohou nastolení světového míru. Pokud se soustředíte na oblasti světa, které stále ještě žijí v konfliktu, váš záměr brzy přinese pozitivní výsledek. Až bude dosaženo světového míru, zajistíme, že válka se již nevrátí, a posílíme to prohlášením, pokud bude třeba.

S postupem času budou silně narůstat i možnosti širšího předvedení našich plavidel. Oči mnohých budou brzy nasměrovány k chudobě a potřebám středního Východu a vzdálených východních zemí, protože soucit a pochopení se soustředí tam, kde existují největší potřeby. To donutí vlády seriózně se zabývat těmito problémy a provést opatření.

Snahy našich spojenců také povedou k redistribuci bohatství, které bylo získáno nezákonně. V tomto ohledu toho vychází najevo velmi mnoho, a s rychlejším mizením nižších vibrací je méně šancí, že dojde k odkladům.

Moji drazí, vezměte v úvahu, že jste vůbec nic neztratili tím, že se nenaplnily vaše sny, ale ve skutečnosti jste získali více, než jste měli předtím. Cesta se stala čistší a jistější, a naše pomoc může začít být otevřenější. Proto jsme dychtivi, aby došlo k Odhalení co možná nejdříve, a pak můžeme skutečně jednat bez zábran.

Veškeré vyhlídky se změnily k lepšímu, a vaše snahy budou s časem produktivnější. My jsme samozřejmě ve vaší blízkosti, ale zřídka se ukazujeme, ale i to se postupem času změní. Ke spojení dojít musí, a nakonec se k vám připojíme jak my, tak Mistři i vaše rodina z Vnitřní Země. To bude čas k oslavě, a celý svět se dozví, že jsme přišli.

Nic se neděje náhodou, ale v důsledku Božího nařízení. I mocné bytosti vykonávají Boží slovo bez námitek, ale my rozumíme vašim pochybnostem a obtížím, když se zdá, že věci nejdou podle plánu. Přesto všechny události nastanou a všechny sliby, které byly učiněny, budou naplněny.

Je známo, že tomu tak je, protože vše existuje v Nyní a prostě čeká na pravý čas, aby se projevily – to znamená, až z toho bude maximální dobrodiní pro vaši civilizaci. To, k čemu má dojít, není jen pro ty, kteří se již probudili, ale možná je to nějakým způsobem i silněji směrováno na ty, kteří ještě dřímají.

Nyní, když nižší vibrace mizí, dostávají tito lidé jemný nátlak a připomenutí, že jsou na své vlastní křižovatce. Musí učinit pevné rozhodnutí ohledně toho, co chtějí, jinak nebudou moci pokročit do Nového věku. Je to jejich volba, a na vyšší úrovni podvědomě vědí, co je v sázce.

Jsem SaLuSa ze Síria, a dovolte mi říci, že to nebude dlouho trvat a mnozí z vás podívají zpět na tuto dobu a naleznou důkazy Vzestupu uznáním změn v sobě samých. Uvidíte je i na svých přátelích a rodině, a uvědomíte si, že vytvářejí kolem sebe pokojnější auru.

Protože na Zemi nadále přicházejí vyšší energie, jejich účinek bude viditelný pro všechny, protože Lidstvo dosáhne dále v Lásce a přenese mocné energie Světla na ty, kteří ještě dlí v temnotě. Proces Vzestupu stále pokračuje s tak mocnou silou jako předtím, a naše láska bude s vámi po celou cestu.

Díky, SaLuSo.
 
Mike Quinsey
 
 

 

Komentář LK z 28.12.2012 (Rahunta):

Vždy jsem bral Salusa s rezervou, protože dělal jen svou práci a dělal jí velice dobře... Myslím, že mnoho obojakých nepozemšťanů muselo chtě nechtě konvertovat naplno k práci pro lidstvo zde na Zemi. Přesně od půlnoci 20.12. - 21.12.2012 došlo k nezvratnému posunu. Mělo být pouze 3 hodiny tmy a bylo, pokud budeme uvažovat, že kosmická hodina je cca 12 hodin, tedy cca 1,5 dne rozčarování z neuskutečněných představ. Po té mělo být 3 dny světla, což odpovídá cca 39 pozemským dnům. Co to znamená? Podle mne je to doba postupného Osvícení skrze mnoho dílčích záblesků světla. V následujících cca 24 hodinách proběhne kardinální očista Země a lidí od negativity vnitřní i vnější, bude to Dar od Syna Člověka a zároveň Syna Jediného. Jsem velice rád, že to mohu napsat dopředu, a že mi to bylo umožněno napsat veřejně... Se Světlem a Láskou LKA

 

 

Diskusní téma: SaLuSa 28. prosince 2012 s naším komentářem

Datum: 01.01.2013

Vložil: Marie

Titulek: Proměna

Dobrý den pane LK, chápu správně, že ta očista nastane po těch 39 dnech? Mohl byste prosím psát ještě více, co Vám přichází? Děkuji. Já jsem viděla, že se Země začíná vydělovat jako dvě koule , ale ještě v propojení..Přeji všem bytostem požehnání pro všechny časy, světy i prostory...Ať láska prostoupí celou Zemi a poté i všechny světy...jemně jemňounce.... ať pročistí celé linie od počátku světa, ať ze světa a světů požírání sebe navzájem se stanou světy lásky, spolutvoření a žití v míru a svobodě..Přemýšlela jsem o těch takzvaně zlých a přišlo mi, že oni žijí z naší energie...jako zvířata se požírají a my je, ale pokud se zde rozlije láska...toto se změní a tento přenos pak nestane i v jiných světech....takže ani ti zlí se nemusejí obávat i oni projdou láskyplnou proměnou..a jejich světy spolu s tím..to je ten fenomén sté opice je i na ostatní světy....ale půjde to ze Země.

Datum: 02.01.2013

Vložil: LK pro Marii

Titulek: Re: Proměna

Myslím si, že FEVA to popsala velice dobře v tomhle článku:
https://inner-light.ning.com/profiles/blogs/f-wa-1-1-2013 .....

Opravdu se to podobá PORODU a stavu těsně po porodu. Noc z odcházejícího starého roku a přicházejícího roku (Silvestrovská noc), byla velice silná a symbolická. Dostal jsem mnoho super vizí osobního charakteru, které nelze zveřejnit, i když se to týká celého Lidstva. Mohu jen říci, že se otevřela doslova
Brána do NOVÉHO SVĚTA, kterým je Vesmír, do kterého jsme vpouštění k žití SaL.
LKA