O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

SaLuSa, 30. január, 2012

01.02.2012 15:06

Nemajte žiaden strach, pretože za jeden týždeň sa toho môže stať veľa a plán na oslobodenie Vás od Temných postupuje veľmi dobre. Ako sme Vám už spomínali, sledujte vývoj na celom svete, pretože Vaše želania zmien sa stávajú realitou. Je to záležitosťou nájsť si spoľahlivý zdroj správ, z ktorého môžte získať predstavu o tom, čo sa deje. Viete že čas uteká, čo je vítané, nakoľko ste už dlho čakali na príchod konečných časov. Verte nám, my si ich už rovnako želáme ako aj to aby naši spojenci uspeli s vytvorením podmienok, ktoré nám umožnia prísť k Vám bližšie. Všetko čo Vám bolo sľúbené k Vám aj príde, aj keď možno nie tak ako ste si to predstavovali a v skutočnosti v niektorých prípadoch sa to môže osvedčiť ako ešte viac vzrušujúce a napĺňajúce.

Pamätajte, že všetko je v rukách Vyšších Bytostí, ktoré sledovali Vašu cestu k Vzostupu od samého začiatku, čo bolo veľmi dávno. Vedeli ste to na začiatku, ale s postupnou degeneráciou Vašich úrovní vedomia ste sa oddelili od Zdroja a od seba navzájom. Avšak to sa očakávalo, aj keď to vzniklo zneužitím slobodnej vôle, ktorá Vám bola daná. Teraz viete, že ste prešli obdobím Temna, ktoré ukázalo ako hlboko môžte klesnúť keď stratíte spojenie s Vaším skutočným ja. Tento súčasný cyklus bol najťažším od kedy ste sa fyzicky inkarnovali a predchádzali mu životy v skorších civilizáciách, o ktorých viete len málo. Možno si z nich veľmi málo pamätáte ale buďte si istí, že každá jedna skúsenosť Vás viedla práve tam kde ste teraz. Vaše chápanie fyzického sveta výrazne vzrástlo, čo tiež pomohlo urýchliť Vašu evolúciu.

Vzostup a následné dianie budú pokračovať ako plánované skúsenosti s vedením Vašich Radcov a Vášho Vyššieho Ja. Avšak budete v pozícií, v ktorej budete mať väčší vplyv na to aké skúsenosti to budú na Vašej ďalšej ceste ako Galaktických Bytostí. Ako pochopíte, život bude vyzerať úplne inak a bude len veľmi málo pripomínať spôsob, ako ho vidíte teraz v súčasnej dimenzii. Musíte si uvedomiť, aké to bude keď budete úplne slobodní a keď tak urobíte, vystúpite na novú úroveň vedomia, ktorá zabezpečí plné uvedomenie si Vašej zodpovednosti. Zákony Vesmíru sú pomerne jednoduché a vyžadujú rešpektovanie suverenity všetkých ostatných duší bez úmyslu ubližovať im. Skutočne budete inklinovať k zdieľaniu Vašej Lásky a Svetla so všetkými životnými formami s tým, že pochopíte a akceptujete Jednotu Všetkého Čo Je. Všetok život je na ceste evolúcie a má silnú potrebu vrátiť sa k Zdroju, z ktorého vznikol.

Život na Zemi sa môže zdať veľmi osamelý a stretávate všetky typy duší na rôznej úrovni pokroku a pochopenia, čo sa pridáva k Vašim skúsenostiam. Boli Vašou výzvou na ich zdolanie a naučenie sa akýchkoľvek lekcií, ktoré Vám priniesli. Tí zo Svetla ste uspeli a ste pripravení posunúť sa ďalej, avšak vždy z nich budete ťažiť, pretože tieto lekcie sú uložené vo Vašom podvedomí. Máte plné právo byť so sebou spokojní, pretože ste prešli dualitou a vstúpili ste do Svetla. Teraz sa môžte vrátiť na úroveň vedomia, ktorú skutočne poznáte a v ktorej ste žili vo vyšších dimenziách a nebudete sa už nikdy musieť vrátiť do nižších dimenzií.

Vo vyšších dimenziách sa stále stretávate s výzvami, ale sú viac prijateľné a je najlepšie vnímať ich ako misie, ktoré často zahrňujú aj duše, ktoré by mohli tiež získať na Vašich skúsenostiach. Pamätajte, že na tejto úrovni ste sa zaviazali slúžiť druhým a prakticky každý vzostúpený nasleduje tento smer. Aj naďalej budete vzostupovať, ale postup bude oveľa pomalší, pretože len málokedy budete musieť prejsť negatívnymi situáciami. To samozrejme závisí od toho, akou cestou sa rozhodnete ísť, pretože môžte byť jedným z tých, ktorí sa túžia vrátiť do nižších dimenzií. Rýchlosť akou chcete postupovať je predovšetkým Vaším rozhodnutím a nikto nie je nútený ísť rýchlejšie ako si to želá. Takže vo Vašej súčasnej dimenzii sa nie každá duša cíti pripravená vzostúpiť a zostane tam, kde sa lepšie cíti.

V tomto čase karma prichádza a odchádza veľmi rýchlo a niektorým sa môže zdať, že jedna vec strieda druhú bez akéhokoľvek čakania. Drahí, to je kvôli Vašej potrebe vyčistenia karmy pred tým, ako vzostúpite. Niektoré sa môžu týkať Vašej minulosti a nemusia sa znovu objaviť v tom istom živote. Často sa objavia, keď ste schopní ich najlepšie zvládnuť a budete úspešní v ich vyčistení. V záverečnom čistení, niektoré karmy môžu byť rozpustené podľa Zákona Milosti.

Teraz môžete pochopiť, prečo ste odradzovaní súdiť druhé duše, keď Vám hovoríme, že nijakým spôsobom nemôžete vedieť, čo zapríčinilo ich skúsenosti. Tiež v prípadoch, keď ste presvedčení, že niekto by mal byť potrestaný pamätajte, že to nemusí byť vždy tak ako to vyzerá. Niekedy sa duša rozhodne akceptovať karmu druhej duše ako spôsob služby pre ňu a je to zväčša v prípade silného spojenia medzi nimi. Jedným z najväčších skutkov, ktoré môžte urobiť pre druhých je obetovanie sa pre nich. Tiež pamätajte, že existuje aj karma ako spôsob odmeny a je získaná prostredníctvom Vašej lásky a služby druhým. Ste to Vy, ktorí vytvárate cestu Vašich skúseností a preto tu nie je nikto koho by ste mali viniť keď sú neželané, alebo aspoň nie také aké by ste si predstavovali.

Učte sa zodpovedne Vaše lekcie a nebudete sa k nim už musieť nikdy vracať, aj keď niekedy môžu nastať okolnosti, kedy môžete byť znovu skúšaní kvôli istote, že sami seba nesklamete. Ak máte skúsenosť, ktorá jasne v sebe nesie pre Vás lekciu, čestne sa nad ňou zamyslite bez akéhokoľvek predsudku a určite pochopíte dôvod. Všetko pracuje božsky a spravodlivo, pretože ako sme často zdôrazňovali, neexistuje žiaden zmysel trestu. Boh je Láska a má nekonečnú trpezlivosť s jeho Božími iskrami, ktoré budú vždy spojené s Bohom a budú držaní v Božskej Láske.

Som SaLuSa zo Síria a končím s láskyplným želaním pre všetkých, aby ste našli Vašu pravú cestu a pravé ja. Stále žiarte svojím Svetlom všade kam idete a budete nevedome pomáhať druhým k nájdeniu toho ich.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica
www.galacticchannelings.com

 

zdroj: www.vzostup.sk

 

Diskusní téma: SaLuSa, 30. január, 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.